Functioneel ontwerp Geboortezorg v2.3

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inhoud

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de Informatiestandaard Geboortezorg PWD versie 2.3. Dit functioneel ontwerp is een toevoeging op de Informatiestandaard Geboortezorg PWD. Meer over deze informatiestandaard is te vinden op [1].

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners in de Geboortezorg, met name verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

TODO:

 • KNOV
 • VNOG
 • etc.

1.3.2 Infrastructuur

TODO: Zie Babyconnect

1.3.3 Wettelijke kaders

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Systeemrol Kwalificatie
GeboortezorgKernsetSturend systeem Kwalificatie Versturen Kernset [2]

Kwalificaties Dataset Geboortezorg versie 2.3

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@nictiz.nl'.

1.4.2 Kwalificatiescripts

1.4.2.1 Reguliere Bevalling

1. Prio1 gegevens voor proeftuin Geboortezorg Kwalificatie

2 Wiki structuuroverzicht

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de Geboortezorg wiki pagina structuur. Het <nog invullen> verwijst naar de Geboortezorg landingspagina die op zijn beurt verwijst naar de functionele en technische ontwerpen. Vanaf deze pagina, de hoofdpagina van de functionele ontwerpen, wordt verwezen naar de onderliggende functionele ontwerp pagina's middels de onderstaande 'patient journeys' en tabel overzicht. De functionele ontwerp beschrijvingen hebben een technische wiki pagina als tegenhanger. Vanuit de leeswijzer afbeelding, bestaande uit drie iconen, bovenaan de pagina is het mogelijk makkelijk door te linken naar de technische pagina's.

<doorklikken naar de diversie wiki pagina's lukt nog niet>

AfsprakenstelselLandingspagina GeboortezorgFunctioneel ontwerp GeboortezorgImplementatiehandleidingGeboortezorg Wiki structuur overzicht

3 Ontwerpen

Patient journeys beschrijven de mogelijkheden die de Geboortezorg biedt vanuit het perspectief van een fictieve patiënt. Deze paragraaf start met de Patient journeys die de Geboortezorg hanteert.

De paragraaf vervolgt met een index in tabelvorm gesplitst naar de use cases van de Geboortezorg:

 • Haal gegevens op uit XIS (Babyconnect)
 • Stuur gegevens naar XIS

3.1 Haal gegevens op uit XIS

3.1.1 Algemeen

Een Zorginformatiesysteem zorgverlener of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt gegevens op bij een (ander) zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het raadplegen van informatie.

<Onderstaande tabel aanpassen naar voor de Geboortezorg relevante transacties>

Index raadplegen / beschikbaarstellen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg Basisgegevensset Zorg, op basis van zibs release 2017 BgZ BgZ in FHIR
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten in FHIR
Medicatie.png Medicatieproces Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht in FHIR
Medicatiegegevens Medicatiegegevens Medicatiegegevens in FHIR
Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling in FHIR
AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie Allergie/intolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie in FHIR
Allergie/intolerantie vertaling AllergieIntolerantieVertaling AllergieIntolerantieVertaling in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken raadplegen eAfspraak eAfspraak in FHIR
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen raadplegen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A raadplegen PDF/A PDF/A in FHIR
Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens GP data in FHIR
GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ GGZ data in FHIR
Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg raadplegen BgLZ BgLZ in FHIR

3.1.2 What's new

Een XIS of PGO kan na een eerste raadpleging nieuwe of gewijzigde gegevens raadplegen middels een "what's new" uitvraag. Voordeel van deze functionaliteit is dat niet onnodig reeds bekende gegevens opnieuw beschikbaar gesteld hoeven te worden. Denk hierbij aan wederom raadplegen van een volledige gegevensset zoals de BgZ. PGO dient hiervoor de datum van eerdere raadpleging te bewaren, om te gebruiken in een nieuwe raadpleging. XIS dient deze datum te kunnen verwerken. Technische uitwerking staat <nog verwijzing toevoegen>.

3.2 Stuur gegevens naar XIS

Een zorginformatiesysteem zorgverlener of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stuurt gegevens naar een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het sturen van informatie.

<tabel aanpassen voor de geboortezorg>

Index sturen / ontvangen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Zelfmetingen Zelfmetingen Zelfmetingen sturen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
eAfspraak eAfspraak Afspraak maken eAfspraak maken eAfspraak maken in FHIR
Afspraak annuleren eAfspraak annuleren eAfspraak annuleren in FHIR
Afspraak wijzigen eAfspraak wijzigen eAfspraak wijzigen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A in FHIR
Beelden Beelden Beelden sturen Beelden Beelden in FHIR

3.3 Patient journeys

3.3.1 Sara van der Wouden

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Sara van der Wouden vindt u [nog toevoegen].

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Sara.

Patient Journey Reguliere zwangerschap

Patient Journey reguliere zwangerschap

3.4 Use case 1: Raadplegen minimale gegevens vrouw bij begin reguliere bevalling (prio1)

<opnemen in tabel hierboven>

3.4.1 Doel en relevantie

Het voor zorgverleners mogelijk maken om minimale gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap in te zien.

3.4.2 Domein

Minimale gegevens in het Geboortezorg domein van zorgaanbieders en patiënten.

3.4.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van minimale gegevens met betrekking tot de voorgaande en huidige zwangerschap vanuit een zorgverlenerssysteem (XIS), de bron, naar een ander zorgverlenerssysteem (XIS), het doelsysteem. Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Deze use case is met name relevant voor een proeftuin in het uitwisselen van gegevens in de Geboortezorg.

3.4.4 Informatie

3.4.4.1 Raadplegen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor het raadplegen van gegevens voorgaande en huidige zwangerschap. In overleg met gebruikers is een minimale dataset voor prio1 vastgesteld.

3.4.4.2 Beschikbaarstellen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap

De volgende zorginformatiebouwstenen definiëren de informatie-elementen die van toepassing zijn:

 • Patiënt
 • Zorgverlener
 • Zorgaanbieder
 • Zwangerschap (inclusief extensie voor de geboortezorg)
 • Probleem
 • Verrichting
 • BevallingUitdrijvingsfase (specifieke bouwsteen voor de geboortezorg)
 • BevallingNageboortefase (specifieke bouwsteen voor de geboortezorg)
 • Lichaamsgewicht (met extensie voor de geboortezorg ten behoeve van het geboortegewicht)
 • ApgarScore
 • LaboratoriumUitslag

Dit betreft de inhoud van de transactie raadplegen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap, Prio1.

3.4.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Wil de gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap raadplegen

Bedrijfsrollen Voorgaande & Huidige zwangerschap prio1

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

ActivityPrio1 21-01-2020.png

Activiteitendiagram Raadplegen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap

3.4.6 Procesbeschrijving

3.4.6.1 Patient journey - Sara van der Wouden

Het verhaal van de 'patient journey' van Sara van der Wouden vindt u hier (TODO pdf van patient journey maken).

Hieronder een voor Sara relevante situaties waarbij het raadplegen van een haar gegevens van voorgaande en huidige zwangerschap een rol speelt.

Sara van der Wouden is voor de vierde keer zwanger. De eerste zwangerschap, 4 jaar geleden, eindigde met de geboorte van een zoon. Drieënhalf jaar geleden had Sara een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Twee jaar gelden beviel ze van haar tweede zoon. De verloskundige komt bij bij haar voor een reguliere bevalling, de bevalling is begonnen. De verloskundige raadpleegt de meest essentiële gegevens van de huidige en de vorige zwangerschap.

3.4.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Het systeem van een zorgverlener Bron (XIS) stelt gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap beschikbaar aan het systeem van de zorgverlener Ontvanger (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

3.4.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de gegevens met betrekking tot de voorgaande en huidige zwangerschap tussen het de betreffende XIS'en.

De gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap bestaan welke de zorgverlener Ontvanger wil inzien en dat de zorgverlener Bron beschikbaar wil stellen

Een zorgverlener Ontvanger kan steeds zelf het initiatief nemen om de gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap op te halen.
3.4.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de zorgverlener Ontvanger (XIS) raadpleegt de beschikbare gegevens met betrekking tot voorgaande en en huidige zwangerschap.
 • Het systeem van de zorgverlener Bron (XIS) maakt de gegevens met betrekking tot voorgaande en huidige zwangerschap beschikbaar voor de zorgverlener Bron.
 • De zorgverlener Ontvanger gebruikt het XIS om de gegevens over voorgaande en huidige zwangerschap in te zien.
3.4.6.2.3 Post conditie

De zorgverlener Ontvanger kan de gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap inzien via het eigen systeem (XIS).

3.4.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener Bron als de zorgzorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgverlener Bron)
 • XIS (zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap van zorgverlener Bron naar de zorgverlener Ontvanger. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Het XIS van de zorgverlener Ontvanger vervult de volgende systeemrol:

 • GegevensVoorgaande&HuidigeZwangerschapRaadplegend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-Prio1R-FHIR].

Het XIS van de zorgverlener Bron vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • GegevensVoorgaande&HuidigeZwangerschapBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-Prio1B-FHIR].

ComponentPrio1.png

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

3.4.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Gegevens voorgaande en huidige zwangerschap(PULL) Raadplegen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap GZ-1.1.1-Prio1R-FHIR XIS Zorgverlener Ontvanger Zorgverlener Ontvanger Prio1 gegevens in FHIR [[3]]
Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens GZ-1.1.1-Prio1B-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron

3.4.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien Prio1gegevens

Use case diagram inzien gegevens voorgaande en huidige zwangerschap

3.5 Meld gegevens aan

3.6 Haal gegevens op

3.7 Use case 2: Raadplegen gegevens over de bevalling door kraamverzorgende

<opnemen in tabel hierboven>

3.7.1 Doel en relevantie

Het voor kraamverzorgende mogelijk maken om gegevens over de bevalling in te zien.

3.7.2 Domein

Gegevens over de bevalling in het Geboortezorg domein van kraamverzorgende (zorgaanbieder), verloskundigen (verloskunde praktijk) en gynaecologen (ziekenhuis als zorgaanbieder) en patiënten.

3.7.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van gegevens over de bevalling vanuit een zorgverlenerssysteem (XIS), de bron, naar een ander zorgverlenerssysteem (XIS), het doelsysteem. In deze use case is de bron het systeem van de verloskundige of de gynaecoloog en de ontvanger het systeem van de kraamverzorgende. Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Deze use case betreft de uitwisseling van gegevens over de bevalling, nu vaak genoemd een partusverslag, tussen de verloskundige of gynaecoloog en de kraamverzorgende. Vooralsnog betreft dit een us case ten behoeve van een proeftuin in de context van het programma Babyconnect.

3.7.4 Informatie

3.7.4.1 Raadplegen gegevens over de huidige bevalling, het partusverslag

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor het raadplegen van het partusverslag. In overleg met gebruikers zijn de gegevens die in een partusverslag worden vermeld vastgesteld.

3.7.4.2 Beschikbaarstellen van het partusverslag

De volgende zorginformatiebouwstenen definiëren de informatie-elementen die van toepassing zijn:

 • Patiënt voor zowel moeder als kind
 • Zorgverlener
 • Zorgaanbieder
 • Zwangerschap (inclusief extensie voor de geboortezorg)
 • LaboratoriumUitslag
 • Probleem
 • Verrichting
 • BevallingUitdrijvingsfase (specifieke bouwsteen voor de geboortezorg)
 • BevallingNageboortefase (specifieke bouwsteen voor de geboortezorg)
 • Placenta
 • ApgarScore
 • Geboortegewicht
 • Schedelomvang
 • VoedingspatroonZuigeling
 • Verwijzing


Dit betreft de inhoud van de transactie raadplegen gegevens over de bevalling.

3.7.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens over de bevalling beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Wil de gegevens over de bevalling raadplegen

Bedrijfsrollen gegevens over de bevalling

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

ActivityBevallinsgegevens.png

Activiteitendiagram Raadplegen gegevens over de bevalling

3.7.6 Procesbeschrijving

3.7.6.1 Patient journey - Sara van der Wouden

Het verhaal van de 'patient journey' van Sara van der Wouden vindt u hier (TODO pdf van patient journey maken).

Hieronder een voor Sara relevante situaties waarbij het raadplegen de gegevens over de bevalling een rol speelt.

Sara van der Wouden is voor de vierde keer zwanger. De eerste zwangerschap, 4 jaar geleden, eindigde met de geboorte van een zoon. Drieënhalf jaar geleden had Sara een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Twee jaar gelden beviel ze van haar tweede zoon. De bevalling is goed verlopen onder begeleiding van de verloskundige. De kraamverzorgende komt de volgende ochtend en wil de gegevens over de bevalling inzien.

3.7.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Het systeem van een zorgverlener Bron (XIS) stelt gegevens over de bevalling beschikbaar aan het systeem van de zorgverlener Ontvanger (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

3.7.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de gegevens met betrekking tot de bevalling tussen het de betreffende XIS'en.

De gegevens over de bevalling bestaan welke de kraamverzorgende (zorgverlener Ontvanger) wil inzien en dat de verloskundige/ gynaecoloog (zorgverlener Bron) beschikbaar wil stellen

Een kraamverzorgende (zorgverlener Ontvanger) kan steeds zelf het initiatief nemen om de gegevens over de bevalling op te halen.
3.7.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de kraamverzorgende, zorgverlener Ontvanger (XIS), raadpleegt de beschikbare gegevens met betrekking tot de bevalling.
 • Het systeem van de verloskundige/ gynaecoloog, zorgverlener Bron (XIS, maakt de gegevens met betrekking tot de bevalling beschikbaar voor de zorgverlener Bron.
 • De kraamverzorgende, zorgverlener Ontvanger, gebruikt het XIS om de gegevens over de bevalling in te zien.
3.7.6.2.3 Post conditie

De kraamverzorgende, zorgverlener Ontvanger, kan de gegevens over de bevalling inzien via het eigen systeem (XIS).

3.7.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener Bron als de zorgzorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgverlener Bron)
 • XIS (zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Zie hiervoor use case 1.

Het XIS van de zorgverlener Ontvanger vervult de volgende systeemrol:

 • PartusverslagRaadplegend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PartusR-FHIR].

Het XIS van de zorgverlener Bron vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • PartusverslagBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PartusB-FHIR].

Zie componentendiagram bij use case 1.

3.7.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Gegevens voorgaande en huidige zwangerschap(PULL) Raadplegen gegevens bevalling GZ-1.1.1-PartusR-FHIR XIS Zorgverlener Ontvanger Zorgverlener Ontvanger Gegevens bevalling gegevens in FHIR [[4]]
Beschikbaarstellen gegevens bevalling GZ-1.1.1-PartusB-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron

3.7.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien Bevallingsgegevens

Use case diagram inzien gegevens bevalling