Gebz:V3.2 transaction medmij beschikbaarstellen integrale zwangerschapskaart: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(med_mij_01_beschikbaarstellen_integrale_zwangerschapskaart)
Regel 33: Regel 33:
 
||
 
||
 
* GET [base]/Patient/[patientid]
 
* GET [base]/Patient/[patientid]
* GET [base]/Patient?identifier=http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/bsn|[bsn]
+
* GET [base]/Patient?identifier=[http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/bsn|[bsn] http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/bsn|[bsn]]
 
|-style="vertical-align:top;  background-color: #E3E3E3;"
 
|-style="vertical-align:top;  background-color: #E3E3E3;"
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  

Versie van 3 sep 2021 om 10:19

Addendum MedMij 0.1 Beschikbaarstellen integrale zwangerschapskaart

med_mij_01_beschikbaarstellen_integrale_zwangerschapskaart

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept Card Profile Mapping Example Search URL
Container.png 1313 Administratief 1 .. *
Container.png 675    Patient 1 .. * nl-core-patient Patient* example
Container.png 3197       Naamgegevens 1 .. 1 nl-core-patient Patient.name example
ST.png 3198          Voornamen 1 .. 1 nl-core-patient Patient.name.given example
ST.png 3199          Initialen 1 .. 1 nl-core-patient Patient.name.given example
CD.png 3201          Naamgebruik 1 .. 1 nl-core-patient Patient.name.use example
Container.png 3202          Geslachtsnaam 0 .. 1 nl-core-patient Patient.name.family:humannameOwnName example
ST.png 3203             Voorvoegsels 0 .. 1 nl-core-patient Patient.name.family:humannameOwnPrefix example
ST.png 3204             Achternaam 1 .. 1 nl-core-patient Patient.name.family:humannameOwnName example
Container.png 3205          GeslachtsnaamPartner 0 .. 1 nl-core-patient Patient.name.family:humannamePartnerName example
ST.png 3206             VoorvoegselsPartner 0 .. 1 nl-core-patient Patient.name.family:humannamePartnerPrefix example
ST.png 3207             AchternaamPartner 1 .. 1 nl-core-patient Patient.name.family:humannamePartnerName example
Container.png 3208       Adresgegevens 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address example
ST.png 3209          Straat 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.line.streetName example
ST.png 3210          Huisnummer 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.line.houseNumber example
ST.png 3211          Huisnummerletter 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.line.buildingNumbersuffix example
ST.png 3212          Huisnummertoevoeging 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.line.additionalLocator example
CD.png 3213          AanduidingBijNummer 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.line.additionalLocator example
ST.png 3214          Postcode 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.postalCode example
ST.png 3215          Woonplaats 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.city example
ST.png 3216          Gemeente 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.district example
CD.png 3217          Land 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.country example
ST.png 3218          AdditioneleInformatie 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address example
CD.png 3219          AdresSoort 1 .. 1 nl-core-patient Patient.address.use example
Container.png 3220       Contactgegevens 1 .. 1 nl-core-patient Patient.telecom example
Container.png 3221          Telefoonnummers 0 .. * nl-core-patient Patient.telecom.value example
ST.png 3222             Telefoonnummer 1 .. 1 nl-core-patient Patient.telecom.value example
CD.png 3223             TelecomType 1 .. 1 nl-core-patient Patient.telecom:extension:TelecomType example
CD.png 3224             NummerSoort 0 .. 1 nl-core-patient Patient.telecom.use example
Container.png 3225          EmailAdressen 0 .. * nl-core-patient Patient.telecom.value example
ST.png 3226             EmailAdres 1 .. 1 nl-core-patient Patient.telecom.value example
CD.png 3227             EmailSoort 0 .. 1 nl-core-patient Patient.telecom.use example
II.png 682       Identificatienummer 0 .. * nl-core-patient Patient.identifier example
TS.png 683       Geboortedatum 1 .. 1 nl-core-patient Patient.birthDate example
CD.png 684       Geslacht 1 .. 1 nl-core-patient Patient.gender example
BL.png 685       MeerlingIndicator 0 .. 1 nl-core-patient Patient.multipleBirthBoolean example
INT.png 3358       Rangnummer 0 .. 1 nl-core-patient Patient.multipleInteger
BL.png 686       OverlijdensIndicator 0 .. 1 nl-core-patient Patient.deceasedBoolean example
TS.png 687       DatumOverlijden 0 .. 1 nl-core-patient Patient.deceasedDateTime
Container.png 956    Zorgaanbieder 1 .. * nl-core-organization Organization example
  • GET [base]/Organization
II.png 957       ZorgaanbiederIdentificatienummer 1 .. * nl-core-organization Organization.identifier example
ST.png 958       OrganisatieNaam 1 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
Container.png 3236       Adresgegevens 1 .. 1 nl-core-organization Organization.address example
ST.png 3237          Straat 1 .. * nl-core-organization Organization.address.line.streetName example
ST.png 3238          Huisnummer 1 .. * nl-core-organization Organization.address.line.houseNumber example
ST.png 3239          Huisnummerletter 0 .. * nl-core-organization Organization.address.line:extension:buildingNumbersuffix example
ST.png 3240          Huisnummertoevoeging 0 .. * nl-core-organization Organization.address.line:extension:buildingNumbersuffix example
ST.png 3242          Postcode 1 .. * nl-core-organization Organization.address.postalCode example
ST.png 3243          Woonplaats 1 .. * nl-core-organization Organization.address.city example
ST.png 3244          Gemeente 0 .. * nl-core-organization Organization.address.district example
CD.png 3245          Land 0 .. * nl-core-organization Organization.address.country example
CD.png 965       OrganisatieType 1 .. 1 nl-core-organization Organization.type example
Container.png 978    Zorgverlener 1 .. * nl-core-practitioner Practitioner example
II.png 979       ZorgverlenerIdentificatienummer 1 .. * nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
Container.png 3248       Naamgegevens 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name example
ST.png 3249          Voornamen 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.given example
ST.png 3250          Initialen 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.given example
ST.png 3251          Roepnaam 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.given example
CD.png 3252          Naamgebruik 0 .. * nl-core-practitioner Practitioner.name:extension:humannameAssemblyOrder example
Container.png 3253          Geslachtsnaam 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannameOwnName example
ST.png 3254             Voorvoegsels 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannameOwnPrefix example
ST.png 3255             Achternaam 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humanNameOwnName example
Container.png 3256          GeslachtsnaamPartner 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerName example
ST.png 3257             VoorvoegselsPartner 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerPrefix example
ST.png 3258             AchternaamPartner 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerName example
CD.png 2219       Specialisme 1 .. 1 nl-core-practitionerrole PractitionerRole.specialty example
Container.png 3271       Contactgegevens 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.telecom example
Container.png 3272          Telefoonnummers 1 .. * nl-core-practitioner Practitioner.telecom.value example
ST.png 3273             Telefoonnummer 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.telecom.value example
CD.png 3274             TelecomType 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.telecom:extension:TelecomType example
Container.png 1678       Zorgaanbieder 0 .. 1 nl-core-organization Organization example
CD.png 989       ZorgverlenersRol 0 .. 1 nl-core-practitionerrole PractitionerRole example
Container.png 1314 Zorgverlening 1 .. *
Container.png 3399    ZorgEpisode 1 .. * bc-MaternalRecord EpisodeOfCare example
  • GET [base]/EpisodeofCare/[id for pregnancy episode]
TS.png 3400       BeginDatum 1 .. * bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.period.start example
TS.png 3401       EindDatum 1 .. * bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.period.end example
Container.png 674 Vrouw 1 .. 1 bc-Woman Patient example
Container.png 1713    Demografische gegevens 1 .. 1 bc-Woman Patient example
Container.png 1434       Patient 1 .. 1 bc-Woman Patient example
Container.png 1127    Bloedonderzoek 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
Container.png 1139       LaboratoriumTest_Bloedgroep 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 1151       LaboratoriumTest_Rhesus D 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 1163       LaboratoriumTest_Rhesus c 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 25 Zwangerschap 1 .. * zib-Pregnancy Observation example
Container.png 1699    Casemanager 1 .. 1 bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.careManager example
CD.png 1700       ZorgverlenersRol 1 .. 1 bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.careManager.extension:practitionerRole example
II.png 1701       ZorgverlenerIdentificatienummer 1 .. * nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
Container.png 7787       Naamgegevens 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name example
Container.png 3341    Zwangerschap 1 .. 1 zib-Pregnancy Condition example
INT.png 3343       Pariteit 1 .. 1 zib-Pregnancy-Parity Observation.valueQuantity example
INT.png 3344       Graviditeit 1 .. 1 zib-Pregnancy-Gravidity Observation.valueQuantity example
Container.png 3346       ATermeDatumItems 1 .. * bc-PregnancyObservation Observation example
TS.png 3347          ATermeDatum 1 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
CD.png 3348          BepalingsMethode 1 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.method example
TS.png 3349          DatumBepaling 1 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime example
Container.png 2220    Definitieve à terme datum (Observatie) 0 .. * bc-PregnancyObservation Observation example
TS.png 2221       Definitieve à terme DatumTijd 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime example
TS.png 2223       Definitieve à terme Waarde 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
CD.png 2224       Definitieve à terme Methode 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.method example
ST.png 2225       Toelichting 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.comment example
Container.png 1711    Meerling zwangerschap (Observatie) 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation example
TS.png 1825       MeerlingZwangerschapDatumTijd 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime example
CD.png 2231       TyperingGemellizwangerschapWaarde 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 1845       Aantal foetussen (Observatie) 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.related example
CD.png 1833       ObservatieMethode 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.method example
ST.png 1826       Toelichting 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.comment example
Container.png 1734    Aantal levende kinderen (Observatie) 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation example
TS.png 1735       AantalLevendeKinderenDatumTijd 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime example
INT.png 1740       AantalLevendeKinderenWaarde 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity example
CD.png 1736       ObservatieMethode 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.method example
ST.png 1738       Toelichting 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.comment example
Container.png 1817    Fetal loss (Observatie) 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation example
TS.png 1818       FetalLossDatumTijd 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime example
INT.png 1820       FetalLossWaarde 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity example
CD.png 1821       ObservatieMethode 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.method example
ST.png 1824       Toelichting 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.comment example
Container.png 1742    Foliumzuurgebruik (Observatie) 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation example
Container.png 111    Prenatale controle 1 .. * bc-Encounter Encounter example
Container.png 1811       Datum prenatale controle 1 .. * bc-Encounter Encounter.period example
TS.png 1814          BeginDatumTijd 1 .. 1 bc-Encounter Encounter.period.start example
PQ.png 7025       Zwangerschapsduur 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity example
Container.png 176       Zorgverlener 1 .. * bc-Encounter Encounter.participant.individual example
Container.png 7788          Naamgegevens 0 .. 1 nl-core-Practitioner Practitioner.name example
CD.png 2233          Specialisme 1 .. * nl-core-practitionerrole PractitionerRole.specialty example
Container.png 2134       Leven voelen (Observatie) 1 .. * bc-PregnancyObservation Observation example
TS.png 2135          LevenVoelenDatumTijd 1 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime example
CD.png 2137          LevenVoelenWaarde 1 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 2138          ObservatieMethode 1 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.method example
ST.png 2141          Toelichting 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.comment example
Container.png 1078       Lichaamsgewicht 1 .. * bc-PregnancyObservation Observation.related (zib-BodyWeight) example
Container.png 1072       Bloeddruk 1 .. * bc-PregnancyObservation Observation.related (zib-BloodPressure) example
Container.png 121       AlcoholGebruik 1 .. 1 zib-AlcoholUse Observation example
ST.png 122          Toelichting 0 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.comment example
CD.png 123          AlcoholGebruikStatus 1 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 124          WaarnemingGebruik 0 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.effectivePeriod example
TS.png 125             StartDatum 0 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.effectivePeriod.start example
TS.png 126             StopDatum 0 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.effectivePeriod.end example
PQ.png 127             Hoeveelheid 0 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.component:amount.valueQuantity example
Container.png 112       DrugsGebruik 1 .. 1 zib-DrugUse Observation example
Container.png 113          WaarnemingGebruik 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.effectivePeriod example
TS.png 114             StartDatum 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.effectivePeriod.start example
TS.png 115             StopDatum 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.effectivePeriod.end example
ST.png 116             Hoeveelheid 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.component:amount.valueQuantity example
ST.png 117          Toelichting 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.comment example
CD.png 118          DrugsOfGeneesmiddelSoort 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.component:DrugOrMedicationType.valueCodeableConcept example
CD.png 119          DrugsGebruikStatus 1 .. 1 zib-DrugUse Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 120          Toedieningsweg 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.component:RouteOfAdministration.valueCodeableConcept example
Container.png 2243       TabakGebruik 1 .. 1 zib-TobaccoUse Observation example
ST.png 2244          Toelichting 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.comment example
CD.png 2245          SoortTabakGebruik 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.component:TypeOfTobaccoUsed.valueCodeabelConcet example
CD.png 2246          TabakGebruikStatus 1 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 2247          WaarnemingGebruik 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.effectivePeriod example
TS.png 2248             StartDatum 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.effectivePeriod.start example
TS.png 2249             StopDatum 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.effectivePeriod.end example
PQ.png 2250             Hoeveelheid 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.component:amount.valueQuantity example
INT.png 2251             PackYears 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.component:PackYears.valueQuantity example
Container.png 1775       Uitwendig onderzoek 1 .. * DiagnosticReport
Container.png 1776          Foetale hartslag (Hartfrequentie) 1 .. * bc-FetalHeartRate Observation example
TS.png 1778             HartfrequentieDatumTijd 1 .. 1 bc-FetalHeartRate Observation.effectiveDateTime example
PQ.png 1777             HartfrequentieWaarde 0 .. 1 bc-FetalHeartRate Observation.valueQuantity example
CD.png 1779             HartslagMeetMethode 1 .. 1 bc-FetalHeartRate Observation.method example
CD.png 1781             HartslagRegelmatigheid 1 .. 1 bc-FetalHeartRate Observation.component example
CD.png 1782             InterpretatieFrequentie 1 .. 1 bc-FetalHeartRate Observation.interpretation example
ST.png 1780             Toelichting 0 .. 1 bc-FetalHeartRate Observation.comment example
Container.png 1180    Probleem (Zwangerschap) 0 .. * bc-DisorderOfPregnancy Condition example
CD.png 1183       ProbleemType 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.category example
CD.png 1184       ProbleemNaam 0 .. * bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
PQ.png 3409       Zwangerschapsduur 0 .. 1 zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity example
ST.png 1189       Toelichting 0 .. 1 zib-Pregnancy Condition.note example
Container.png 1190    Verrichting (Zwangerschap) 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure example
PQ.png 3408       Zwangerschapsduur 0 .. 1 zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity example
CD.png 1197       VerrichtingType 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 37 Bevalling 1 .. * bc-DeliveryProcedure Procedure example
II.png 3411    Partusnummer 1 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure.identifier example
PQ.png 3972    Zwangerschapsduur 1 .. 1 zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity example
Container.png 38    Ontsluitingsfase 1 .. *
Container.png 4084       Actieve Ontsluiting (Observatie) 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.code example
TS.png 4085          ObservatieDatumTijd 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime example
TS.png 4087          BeginActieveOntsluitingWaarde 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueDateTime example
CD.png 4088          ObservatieMethode 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.method example
ST.png 4095          Toelichting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.comment example
Container.png 4096       Wijze Begin Baring (Observatie) 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation example
TS.png 4097          ObservatieDatumTijd 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime example
CD.png 4099          BeginBaringWaarde 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 4100          ObservatieMethode 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.method example
ST.png 4107          Toelichting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.comment example
Container.png 1564       Probleem (Maternaal) 0 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition example
CD.png 1568          ProbleemNaam 1 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
TS.png 1569          ProbleemBeginDatum 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.onsetDateTime example
TS.png 1570          ProbleemEindDatum 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.abatementDateTime example
Container.png 1547       Verrichting (Maternaal) 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure example
TS.png 1548          VerrichtingStartDatum 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start example
TS.png 1549          VerrichtingEindDatum 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end example
Container.png 1552          Indicatie 1 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference example
Container.png 1583             Probleem (Maternaal) 1 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference example
CD.png 1554          VerrichtingType 1 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 39    Uitdrijvingsfase 1 .. *
Container.png 4144       Type Partus (Observatie) 1 .. * bc-BirthObservation Observation example
TS.png 4145          ObservatieDatumTijd 1 .. * bc-BirthObservation Observation.effectiveDateTime example
CD.png 4147          TypePartusWaarde 1 .. * bc-BirthObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 4148          ObservatieMethode 0 .. * bc-BirthObservation Observation.method example
ST.png 4155          Toelichting 0 .. * bc-BirthObservation Observation.comment example
Container.png 4181       Aantal Geboren Kinderen (Observatie) 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.code example
TS.png 4182          ObservatieDatumTijd 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime example
INT.png 4184          AantalGeborenKinderenWaarde 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueQuantity example
CD.png 4185          ObservatieMethode 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.method example
ST.png 4192          Toelichting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.comment example
Container.png 4193       Werkelijke plaats baring (type locatie) (Observatie) 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation example
TS.png 4194          ObservatieDatumTijd 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime example
CD.png 4196          WerkelijkePlaatsBaringWaarde 1 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 4197          ObservatieMethode 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.method example
ST.png 4204          Toelichting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.comment example
Container.png 1587       Ziekenhuis baring 0 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure.performer.actor/onBehalfOf example
Container.png 1588          Zorgaanbieder 0 .. 1 nl-core-organization Organization example
  • GET [base]/Organization
Container.png 1591       Probleem (Kindspecifiek) 0 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition example
CD.png 1595          ProbleemNaam 0 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
TS.png 1596          ProbleemBeginDatum 0 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.onsetDateTime example
TS.png 1597          ProbleemEindDatum 0 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.abatementDateTime example
Container.png 1603       Verrichting (Kindspecifiek) 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure example
TS.png 1604          VerrichtingStartDatum 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start example
TS.png 1605          VerrichtingEindDatum 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end example
Container.png 1608          Indicatie 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference example
Container.png 1620             Probleem (Kindspecifiek) 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference example
CD.png 1610          VerrichtingType 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 1404 Kind 1 .. * bc-Child Patient example
  • GET [base]/Patient/[child-id]
Container.png 1754    Demografische gegevens 1 .. * bc-Child Patient example
Container.png 1378       Patient 1 .. * bc-Child Patient example
Container.png 1391       Geboorteplaats 1 .. * bc-Child Patient.extension:birthPlace example
Container.png 1392          Adresgegevens 1 .. * bc-Child Patient.extension:birthPlace example
ST.png 1398             Postcode 1 .. * bc-Child Patient.extension:birthPlace.postalCode example
ST.png 1399             Woonplaats 1 .. * bc-Child Patient.extension:birthPlace.city example
ST.png 1400             Gemeente 1 .. * bc-Child Patient.extension:birthPlace.district example
CD.png 1401             Land 1 .. * bc-Child Patient.extension.birthPlace.country example
Container.png 1379       Adresgegevens (tbv hielprik) 0 .. 1 bc-Child Patient.address example
ST.png 1380          Straat 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:streetName example
ST.png 1381          Huisnummer 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:houseNumber example
ST.png 1382          Huisnummerletter 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:buildingNumbersuffix example
ST.png 1383          Huisnummertoevoeging 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:buildingNumbersuffix example
CD.png 1384          AanduidingBijNummer 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:additionalLocator example
ST.png 1385          Postcode 0 .. 1 bc-Child Patient.address.postalCode example
ST.png 1386          Woonplaats 0 .. 1 bc-Child Patientaddress.city example
ST.png 1387          Gemeente 0 .. 1 bc-Child Patient.address.district example
ST.png 1389          AdditioneleInformatie 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:unitID example
Container.png 1407    Lichamelijk onderzoek kind 1 .. *
Container.png 1418       Geboortegewicht (Lichaamsgewicht) 1 .. * bc-ChildObservation Observation example
PQ.png 1419          GewichtWaarde 1 .. * bc-ChildObservation Observation.valueQuantity example
Container.png 1424       Lichaamslengte 1 .. * zib-BodyHeight Observation example
PQ.png 1425          LengteWaarde 1 .. * zib-BodyHeight Observation.valueQuantity example
Container.png 1429       Schedelomvang 1 .. * zib-HeadCircumference Observation example
PQ.png 1432          SchedelomvangWaarde 1 .. * zib-HeadCircumference Observation.valueQuantity example
Container.png 1765       Bevindingen 1 .. * bc-ChildObservation Observation example
Container.png 2706          Algemene indruk 1 .. * bc-ChildObservation Observation example
Container.png 1408             ApgarScore 1 .. * zib-ApgarScore Observation example
TS.png 1409                ApgarScoreDatumTijd 1 .. * zib-ApgarScore Observation.effectiveDateTime example
INT.png 1410                ApgarScoreTotaal 1 .. * zib-ApgarScore Observation.valueQuantity example
Container.png 1123 Medisch onderzoek 1 .. *
Container.png 2416    Verrichting (Onderzoek) 1 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure
TS.png 2417       VerrichtingStartDatum 1 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.effectivePeriod.start
Container.png 1124    Maternale onderzoeksgegevens 1 .. * bc-MaternalObservation Observation example
Container.png 1125       Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
Container.png 1126          PSIE 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
Container.png 1128             LaboratoriumTest_Bloedgroep 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 1129                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
CD.png 1132                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 1140             LaboratoriumTest_Rhesus D 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 1141                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
CD.png 1144                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 1152             LaboratoriumTest_Rhesus c 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 1153                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
CD.png 1156                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 1640             LaboratoriumTest_ HBsAg 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2367                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 1644                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
CD.png 1649                InterpretatieVlaggen 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.interpretation example
Container.png 2356             LaboratoriumTest_HIV 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2357                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
CD.png 2360                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 2368             LaboratoriumTest_Lues 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2369                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2372                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
CD.png 2377                InterpretatieVlaggen 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.interpretation example
Container.png 3501             Irregulaire antistoffen (Observatie) 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
BL.png 3503                IrregulaireAntistoffenWaarde 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueBoolean example
CD.png 3504                WelkeAntistoffenWaarde 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 2379          LaboratoriumTest_Hb 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2380             TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2383             TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
Container.png 2401          Anemie 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
Container.png 2491             LaboratoriumTest_MCV 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2492                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2495                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
Container.png 2513             LaboratoriumTest_Vitamine B12 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2514                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2517                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
Container.png 2545             LaboratoriumTest_Actief-B12 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2546                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2549                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
Container.png 2524             LaboratoriumTest_Ferritine 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2525                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2528                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
Container.png 2502             LaboratoriumTest_Foliumzuur 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2503                TestCode 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2506                TestUitslag 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
Container.png 2535             Probleem_Hb-pathie 0 .. 1 zib-Problem Condition example
CD.png 2539                ProbleemNaam 0 .. 1 zib-Problem Condition.code example
Container.png 1651          Schildklierdiagnostiek 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
Container.png 1652             LaboratoriumTest_VrijT4, TSH & TSH receptor antistoffen 0 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 1653                TestCode 0 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 1656                TestUitslag 0 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
Container.png 1663          TORCH 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
Container.png 2390             LaboratoriumTest_TORCH 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation example
CD.png 2391                TestCode 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.code example
PQ.png 2394                TestUitslag 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example