Kernset Geboortezorg 2.3 - dekkingsgraad scenario's

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

1 Dekkingsgraad scenario's voor Kernset Geboortezorg 2.3

De volgende scenario's zijn meegenomen:

  • 1. Zorg volledig 1e lijn, herpes, strippen, gezonde eenling (id: scenario1-23)
  • 2. 1e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling(id: scenario2_1elijn-23)
  • 2. 2e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling(id: scenario2_2elijn-23)
  • 3. zorg volledig in 2e lijn, meerling, 1 kind overleden(id: scenario3-23)
  • 4. 1e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden(id: scenario4_1elijn-23)
  • 4. 2e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden(id: scenario4_2elijn-23)
  • 5. zorg volledig 2e lijn, vrouw overleden(id: scenario5-23)
  • 6. 2de lijn met comorbiditeit(id: scenario6-23)

Zie voor de inhoud van deze scenario's: Gebz:Vdraft_AddendaKwalificatieKernsetGeboortezorg23. Onderstaande tabel toont de unieke waarden voor ieder veld. Lege velden worden niet geraakt door de meegenomen bovenstaande scenario's.

1.1 Scenario (voor vrouw met BSN: 999910413 - 961921821 - 961921821 - 895623146 - 850810711 - 850810711 - 912345676 - 100202020)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 999910413 - 961921821 - 895623146 - 850810711 - 912345676 - 100202020
Lokale persoonsidentificatie 000000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.6) - * (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.6) - 987654321 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.6)
Geboortedatum 2 mei 1976 - 11 sep 1974 - 5 aug 1985 - 6 aug 1987 - 4 mrt 1993 - 1 jan 1989
Adres - postcode 4563 AB - 5689 CZ - 5421 JG - 4589 BA - 9562 GF - 1234 AB
Etniciteit Turks (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28') - Kaukasisch (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28') - Overig Afrikaans (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28') - Latijns Amerikaans (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 170 cm - 184 cm - 167 cm - 162 cm - 186 cm - 172 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Ja - Nee
Type vrouwelijke genitale verminking Female genital mutilation type 2 (disorder) (code = '130621000119105' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Female genital mutilation type 1 (disorder) (code = '130631000119108' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.1.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja - Nee
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening Rheumatism (disorder) (code = '396332003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Cardiovasculaire aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - Cardiac arrhythmia (disorder) (code = '698247007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder) (code = '38341003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Urogenitale aandoening Bacteriuria (finding) (code = '61373006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Pyelonefritis (code = '45816000' in codeSystem 'Snomed CT')
Oncologische aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Schildklier aandoening Hyperthyroidism (disorder) (code = '34486009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Hypothyreoidie (code = '40930008' in codeSystem 'Snomed CT')
Diabetes mellitus? Ja - Nee
Neurologische aandoening Epilepsy (disorder) (code = '84757009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Hernia nuclei pulposi (code = '84857004' in codeSystem 'Snomed CT') - Overig, niet nader omschreven Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Infectieziekte Herpes (code = '23513009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Mdl aandoening Chronic liver disease (disorder) (code = '328383001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - M. Crohn (code = '34000006' in codeSystem 'Snomed CT')
Anemie Iron deficiency anemia (disorder) (code = '87522002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - IJzergebrek (code = '87522002' in codeSystem 'Snomed CT')
Longaandoening Asthma (disorder) (code = '195967001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Gynaecologische aandoening
Orthopedische afwijking Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - Trauma bekken (code = '282771003' in codeSystem 'Snomed CT')
Bloedtransfusie? Ja - Nee
Transfusiereactie?
Type operatie Orthopedisch (code = '112697007' in codeSystem 'Snomed CT') - Operation on heart (procedure) (code = '64915003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Appendectomy (procedure) (code = '80146002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - Sectio (code = '11466000' in codeSystem 'Snomed CT') - Rug (code = '129152004:260686004=129284003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type stollingsprobleem Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Psychiatrie? Ja - Nee
Overige aandoening? Nee
Overige aandoening

1.1.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 1 mrt 2014 00:00 - 28 aug 2018 - 12 mei 2014 00:00 - 10 mrt 2014 00:00 - 7 aug 2014 00:00 - 3 feb 2014 00:00 - 9 dec 2013 00:00 - 1 mrt 2019 00:00
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 12 nov 2014 00:00 - 28 nov 2018 - 9 okt 2014 00:00 - 3 nov 2014 00:00 - 15 sep 2014 00:00 - 6 aug 2014 00:00 - 4 aug 2014 00:00 - 15 okt 2019 00:00
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20') - zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20') - start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20') - uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20') - nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20') - 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20') - 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20') - follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26') - 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26') - 3e lijns zorg (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Verwijsdetails
Datum verwijzing 6 mei 2014 00:00 - 6 aug 2014 00:00
Verwijzing van
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 1504 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Specialisme
Verwijzing naar
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 0003 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 1410 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Specialisme Gynaecoloog 2e lijn (code = '02' in codeSystem 'Specialisme, specifiek voor perinatologie.')
Type verwijzing
Redenen van verwijzing
Van 1e naar 2e lijn
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening
Cardiovasculaire aandoening
Urogenitale aandoening
Oncologische aandoening
Schildklier aandoening
Diabetes mellitus?
Neurologische aandoening
Infectieziekte
Mdl aandoening
Anemie
Longaandoening
Gynaecologische aandoening
Orthopedische afwijking
Bloedtransfusie?
Transfusiereactie?
Type operatie
Type stollingsprobleem
Psychiatrie?
Overige aandoening?
Obstetrische anamnese
Gynaecologische aandoening
Bloedverlies?
Partiele mola?
Cervixinsufficientie?
Infectie
Hyperemesis gravidarum?
Hypertensieve aandoening
Zwangerschapscholestase?
Diabetes gravidarum met insuline?
Afwijkende groei foetus
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus prematurus?
Abruptio placentae?
Fluxus postpartum?
Zwangerschap
Gynaecologische aandoening
Bloedverlies?
Partiele mola?
Cervixinsufficientie?
Infectie
Hyperemesis gravidarum?
Hypertensieve aandoening Zwangerschapshypertensie (code = '48194001' in codeSystem 'SNOMED CT') - Preeclampsie (code = '398254007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zwangerschapscholestase?
Diabetes gravidarum met insuline?
Afwijkende groei foetus
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus prematurus?
Abruptio placentae?
Navelstrengprolaps?
Liggingsafwijking
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood?
Einde zwangerschap
Bevalling
Pprom?
Prom?
Koorts?
Niet vorderende ontsluiting?
Niet vorderende uitdrijving?
Verdenking foetale nood?
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood?
Vastzittende placenta?
Conditie perineum postpartum
Fluxus postpartum?
Postnatale fase
Pathologie vrouw
Overig
Van 2e naar 3e lijn
Van 2e naar 1e lijn
Van 3e naar 2e lijn
Perinatale periode voor 28e week (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52') - 2e t/m 7e dag (code = '92' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52')

1.1.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling agbid 12345678 (in identificerend systeem: 1)
Zorginstelling lvrid 1808 - 1504 - 0003 - 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 1410 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 0179 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 0110 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

1.1.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46') - Miskraam (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum 1 dec 2011 - 5 jun 2013 - 5 jun 2012 - 1 feb 2017
Diagnose
Gynaecologische aandoening Congenital uterine anomaly (disorder) (code = '37849005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Bloedverlies? Ja
Cervixinsufficientie? Nee
Infectie Urinary tract infection in pregnancy (disorder) (code = '307534009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Intra-uterien (code = '301775005' in codeSystem 'Snomed CT')
Hyperemesis gravidarum? Ja - Nee
Hypertensieve aandoening Zwangerschapshypertensie (code = '48194001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Zwangerschapscholestase? Ja - Nee
Diabetes gravidarum met insuline? Nee
Afwijkende groei foetus Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - Macrosomie (code = '199616008' in codeSystem 'Snomed CT')
Dreigende partus immaturus? Nee
Dreigende partus prematurus? Nee
Abruptio placentae? Ja
Irregulaire antistoffen? Nee - Ja
Eerdere bevalling
Placenta
Geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19') - Placentaverwijdering bij SC (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 550 ml - 895 ml
Vorige uitkomst per kind
Vorige baring
Geboortedatum 8 dec 2011 00:00 - 9 jun 2012 00:00 - 15 dec 2016
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
Type partus Normal delivery procedure (procedure) (code = '177184002' in codeSystem 'SNOMED CT') - Assisted delivery of fetus (procedure) (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT') - Secundair (code = '274130007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Percentiel van het geboortegewicht p50 tot p90 (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50') - 10 ≤ P < 50 (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50') - p2,3 tot p10 (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50')
Apgarscore na 5 min 8 - 10
Congenitale afwijkingen? Nee - Ja
Congenitale afwijkingen groep
Chromosomale afwijkingen? Nee

1.1.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 2 - 1
Pariteit voor deze zwangerschap 1 - 0
Definitieve a terme datum 9 okt 2014 - 8 sep 2014 - 22 sep 2014 - 18 aug 2014 - 22 jul 2014 - 2 okt 2019
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Thuis (code = '169813005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Nog niet bepaald (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.8.7') - Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Prenatale controle
Datum controle 2 mrt 2014 00:00 - 6 mei 2014 00:00 - 12 mei 2014 00:00 - 21 mei 2014 00:00 - 7 mei 2014 00:00 - 9 jan 2014 00:00 - 1 mrt 2019 00:00
Zwangerschapsduur 59 dagen - 155 dagen - 161 dagen - 156 dagen - 149 dagen - 86 dagen - 56 dagen
Leven voelen goed (code = '289431008' in codeSystem 'Snomed CT') - Weak fetal movements (finding) (code = '276372004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Reduced fetal movement (finding) (code = '276369006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Fetal movements absent (context-dependent category) (code = '289432001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Rookgedrag niet gerookt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58') - gestopt vóór huidige zwangerschap (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58') - gestopt tijdens huidige zwangerschap (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee - Ja
Gewicht gemeten 70 kg - 85 kg - 67 kg - 82 kg - 89 kg - 68 kg
Diagnose
Datum 2 mrt 2014 00:00 - 6 mei 2014 00:00 - 12 mei 2014 00:00 - 21 mei 2014 00:00 - 7 mei 2014 00:00 - 9 jan 2014 00:00 - 1 mrt 2019 00:00
Zwangerschapsduur 59 dagen - 155 dagen - 161 dagen - 156 dagen - 149 dagen - 86 dagen - 56 dagen
Gynaecologische aandoening Congenital uterine anomaly (disorder) (code = '37849005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Overig, niet nader gespecificeerd Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Bloedverlies? Ja - Nee
Partiele mola? Ja - Nee
Cervixinsufficientie? Nee
Infectie Urineweg infectie (code = '307534009' in codeSystem 'Snomed CT')
Hyperemesis gravidarum? Nee
Hypertensieve aandoening Pregnancy-induced hypertension (disorder) (code = '48194001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Pre-eclampsia (disorder) (code = '398254007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Zwangerschapscholestase? Nee
Diabetes gravidarum met insuline? Nee
Afwijkende groei foetus Small for gestational age fetus (disorder) (code = '267258002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Large-for-dates fetus (disorder) (code = '199616008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Dreigende partus immaturus? Nee
Dreigende partus prematurus? Nee
Abruptio placentae? Ja - Nee
Navelstrengprolaps? Nee
Liggingsafwijking
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood? Nee
Vermoeden iuvd op basis van
Intrauteriene behandeling Selective destruction of fetus (procedure) (code = '265633004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Maternale sterfte? Nee - Ja
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

1.1.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer 000000 - 4567890123 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999​.60.7)
Diagnose bevalling
Pprom? Ja - Nee
Prom? Nee
Koorts? Nee
Niet vorderende ontsluiting? Ja - Nee
Niet vorderende uitdrijving? Ja - Nee
Verdenking foetale nood? Ja - Nee
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood? Nee
Vermoeden iuvd op basis van
Vastzittende placenta? Nee
Fluxus postpartum? Ja
Aantal geboren kinderen 1 - 2
Risicostatus voor baring 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25') - 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Interventies begin baring
Interventie begin baring Strippen (code = '236960006' in codeSystem 'Snomed CT') - Elective caesarean section (procedure) (code = '177141003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Primen prostaglandine (code = '236966000' in codeSystem 'Snomed CT')
Indicatie interventie begin baring wens patiënt (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7') - acuut levensbedreigend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7') - niet levensbedreigend (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Wijze waarop de baring begon Interventie om baring op gang te brengen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46') - spontane vliesscheur (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46') - Spontane weeën (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting 8 okt 2014 14:30 - 30 aug 2014 14:09 - 27 aug 2014 22:09 - 3 aug 2014 21:09 - 15 okt 2019 03:45
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja - UNK - Nee
Soort medicatie nageboortetijdperk Oxytocine (code = 'H01BB02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73') - Prostaglandins (code = 'G02AD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta
Geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19') - placentaverwijdering bij SC (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19') - controlled cord traction (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 615 ml - 980 ml - 1740 ml - 1120 ml - 1500 ml - 650 ml
Conditie perineum postpartum 1e graads perineumruptuur (code = '199916005' in codeSystem 'Snomed CT') - Perineum intact (finding) (code = '289854007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Episiotomy wound (morphologic abnormality) (code = '609344008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Third degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) (code = '199930000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.1.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Geboortecentrum (code = '23' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.8.7') - Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0003 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 0179 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6) - 0803 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 999910383 - 951847624 - 847035116 - 847035128 - 840736526 - 528741913
Geslacht medische observatie vrouwelijk (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21') - mannelijk (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21') - twijfelachtig (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum 8 okt 2014 00:00 - 1 sep 2014 02:34 - 28 aug 2014 06:30 - 28 aug 2014 07:02 - 4 aug 2014 23:35 - 24 jul 2014 02:30 - 15 okt 2019
Rangnummer kind 1 - 2
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee - Ja
Fase perinatale sterfte Newborn death (event) (code = '276506001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Datumtijd vaststelling perinatale sterfte 28 aug 2014 08:10
Kindspecifieke maternale gegevens
Bijstimulatie toegediend? Ja
Tijdstip breken vliezen 8 okt 2014 09:15 - 30 aug 2014 23:04 - 27 aug 2014 22:09 - 27 aug 2014 23:13 - 3 aug 2014 07:04 - 19 okt 2019 04:30
Kleur en consistentie vruchtwater Kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18') - geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - bloederig (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18') - meconium (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen 8 okt 2014 12:13 - 27 aug 2014 23:49 - 28 aug 2014 06:45 - 4 aug 2014 22:15 - 19 okt 2019 05:00
Episiotomie? Nee - Ja
Indicatie episiotomie
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee - Ja
Pijnbestrijding? Nee - Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Epidural anesthesia (procedure) (code = '18946005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - General anesthesia (procedure) (code = '50697003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Overig middel
Middel Administration of morphinomimetic analgesic (procedure) (code = '52685006:363701004=404642006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Nitrous oxide and oxygen gas analgesia in labor (procedure) (code = '426060003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Toediening Administration of substance via intravenous route (procedure) (code = '431215000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Inhalational analgesia (procedure) (code = '241717009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Periode tijdens sectio (code = 'Sectio' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60') - tijdens uitdrijving (code = 'Uitdr' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60') - tijdens ontsluitingsperiode <= 3 cm (code = 'OntLt3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60') - tijdens ontsluitingsperiode > 3 cm (code = 'OntMt3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee - Ja
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Normal delivery procedure (procedure) (code = '177184002' in codeSystem 'SNOMED CT') - Cesarean section (procedure) (code = '11466000' in codeSystem 'SNOMED CT') - Assisted delivery of fetus (procedure) (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT') - Emergency cesarian section (procedure) (code = '274130007' in codeSystem 'SNOMED CT') - Spontaan (code = '177184002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ligging bij geboorte Achterhoofd-achter (code = '37235006' in codeSystem 'Snomed CT') - Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - Face presentation (finding) (code = '21882006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Complete breech presentation (finding) (code = '49168004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Fontanelles presenting (finding) (code = '249079005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - Achterhoofd-voor (code = '70028003' in codeSystem 'Snomed CT')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind 1e lijns verloskundige (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59') - gynaecoloog in opleiding (code = '22' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59') - arts-assistent (code = '24' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59') - co-assistent (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59') - gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111') - klinisch verloskundige (code = '25' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor 1e lijns verloskundige (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59') - gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Forceps delivery (procedure) (code = '302383004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Total breech extraction (procedure) (code = '416055001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Delivery by vacuum extraction (procedure) (code = '61586001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja - Nee
Sectio caesarea group
Beslismoment sectio caesarea tijdens uitdrijving besloten (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.5')
Indicatie primaire sectio Suspected fetal distress (situation) (code = '444433005:246090004=130955003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Patient condition finding (finding) (code = '418138009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Indicatie secundaire sectio Patient condition finding (finding) (code = '418138009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Overige interventies Maneuvers for delivery in shoulder dystocia (procedure) (code = '237008007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Lichamelijk onderzoek kind
Apgarscore na 5 min 9
Geboortegewicht 3450 gram - 3620 gram - 2040 gram - 1580 gram - 4205 gram - 3750 gram - 3550 gram
Congenitale afwijkingen? Nee - Ja
Congenitale afwijkingen groep
Specificatie congenitale afwijking groep
Specificatie congenitale afwijking Spina bifida occulta (disorder) (code = '76916001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Multiple congenital cardiac defects (disorder) (code = '94702005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - overige congenitale huidafwijking (code = '74' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.8')
Chromosomale afwijkingen? Nee - Ja
Specificatie chromosomale afwijking groep
Specificatie chromosomale afwijking Complete trisomy 21 syndrome (disorder) (code = '41040004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Problematiek kind? Nee - Ja
Problematiek kind Birth trauma of fetus (disorder) (code = '56110009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Subdural intracranial hemorrhage due to birth trauma (disorder) (code = '126941005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Congenital hearing disorder (disorder) (code = '95827002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kinderarts betrokken? Nee - Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid 1 sep 2014 00:00 - 28 aug 2014 00:00 - 4 aug 2014 00:00 - 15 okt 2019 00:00
Reden betrokkenheid Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008') - Fetal or neonatal effect of assisted delivery (disorder) (code = '8571000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Finding of neonatal condition (finding) (code = '364737004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - kunstverlossing (code = '8571000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type betrokkenheid consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17') - overdracht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0003 - 9999 - 0001 - 0010 - 0110 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

1.1.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee - Ja
Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig Rhesus D (code = '112162009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Kell (code = '405844003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.1.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnoseinterventie postpartum
Datum 3 sep 2014 00:00 - 8 aug 2014 00:00 - 24 jul 2014 00:00
Pathologie vrouw Urinary tract infectious disease (disorder) (code = '68566005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Embolism (disorder) (code = '414086009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Episiotomy infection (disorder) (code = '300927001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96') - Postpartum deep phlebothrombosis (disorder) (code = '56272000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kindspecifieke gegevens
Rangnummer kind
Voeding kind groep
Voeding kind datum 12 okt 2014 - 7 okt 2014 - 3 sep 2014 - 15 sep 2014 - 24 jul 2014 - 15 okt 2019
Substantie voeding kind borstvoeding (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8') - kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')