Huisartswaarneming: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 45: Regel 45:
 
Zowel de huisarts als de huisartsenpost  maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
 
Zowel de huisarts als de huisartsenpost  maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
  
Het HIS vervult de systeemrol:  
+
Het HIS vervult de systeemrollen:  
 
* HWG Proces - Professionele Samenvatting voor waarnemer Beschikbaarstellend Systeem [HWG-PSB].
 
* HWG Proces - Professionele Samenvatting voor waarnemer Beschikbaarstellend Systeem [HWG-PSB].
 
Het HIS vervult de systeemrol:
 
 
* HWG Proces - Professionele Samenvatting voor waarnemer Raadplegend Systeem [HWG-PSR].
 
* HWG Proces - Professionele Samenvatting voor waarnemer Raadplegend Systeem [HWG-PSR].
  

Versie van 5 jan 2018 om 09:19

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Huisartswaarneming (HWG).

Het Huisartswaarnemingsproces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost.


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts;
 • Waarnemend Huisarts.

Deze bedrijfsrollen maken gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders & uitgangspunten

Richtlijn

De Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen het waarneemproces te ondersteunen. Dit vormt de basis voor de Informatiestandaard Huisartswaarneming.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

De standaard Huisartswaarneming automatiseert twee vormen van gegevensuitwisseling:

 1. Het opvragen van een professionele samenvatting
 2. Versturen van een waarneemretourbericht

Deze uitwisselingen kunnen plaatsvinden wanneer een patiënt een waarnemend huisarts bezoekt. Dit kan zowel op in een praktijk als op een huisartsenpost.

Professionele Samenvatting voor waarnemer(HA→HA/HAP)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de huisartsenpost maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrollen:

 • HWG Proces - Professionele Samenvatting voor waarnemer Beschikbaarstellend Systeem [HWG-PSB].
 • HWG Proces - Professionele Samenvatting voor waarnemer Raadplegend Systeem [HWG-PSR].

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - Professionele Samenvatting voor waarnemer Raadplegend Systeem [HWG-PSR].

Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Opvragen Professionele Samenvatting voor waarnemer (HA → HA/HAP ) Professionele Samenvatting voor waarnemer (PULL) Raadplegen Professionele Samenvatting voor waarnemer HWG-PSB HIS Huisarts
Opvragen Professionele Samenvatting voor waarnemer (HA → HA/HAP ) Professionele Samenvatting voor waarnemer (PULL) Raadplegen Professionele Samenvatting voor waarnemer HWG-PSR HAPIS Waarnemend huisarts
Opvragen Professionele Samenvatting voor waarnemer (HA → HA/HAP ) Professionele Samenvatting voor waarnemer (PULL) Beschikbaarstellend Professionele Samenvatting voor waarnemer HWG-PSR HIS Waarnemend huisarts

Waarneemretourbericht voor huisarts (HA/HAP→HA)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de huisartsenpost maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrollen:

 • HWG Proces - Waarneemretourbericht voor huisarts Sturend Systeem [HWG-WRS].
 • HWG Proces - Waarneemretourbericht voor huisarts Ontvangend Systeem [HWG-WRO].

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - Waarneemretourbericht voor huisarts Sturend Systeem [HWG-WRS].

Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Versturen Waarneemretourbericht voor huisarts (HA/HAP→HA) Waarneemretourbericht voor huisarts (PUSH) HWG-WRS HIS Waarnemend huisarts
Versturen Waarneemretourbericht voor huisarts (HA/HAP→HA) Waarneemretourbericht voor huisarts (PUSH) Sturen Waarneemretourbericht voor huisarts HWG-WRS HAPIS Huisarts
Versturen Waarneemretourbericht voor huisarts (HA/HAP→HA) Waarneemretourbericht voor huisarts (PUSH) Ontvangen Waarneemretourbericht voor huisarts HWG-WRO HIS Eigen huisarts