KwalificatieTemplate: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Kwalificatiescript)
(Uit te voeren stappen {{font color||yellow|kwalificatie systeemrol Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen}})
Regel 130: Regel 130:
  
 
<!-- Ontvangen -->
 
<!-- Ontvangen -->
# Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de [[KwalificatieTemplate#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]]. {{font color||yellow|(LINK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”)}}
+
# Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]].
# Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de [[KwalificatieTemplate#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]]. {{font color||yellow|(LINK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”)}}
+
# Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]].
 
# Vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone) kunnen de te ontvangen berichten gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende scenario’s in {{font color||yellow|(LINK naar) hoofdstuk 4.2.)}}
 
# Vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone) kunnen de te ontvangen berichten gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende scenario’s in {{font color||yellow|(LINK naar) hoofdstuk 4.2.)}}
 
# Verwerk de berichten in het XIS.
 
# Verwerk de berichten in het XIS.
Regel 138: Regel 138:
  
 
<!-- Sturen -->
 
<!-- Sturen -->
# Registreer in het PGO de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de [[KwalificatieTemplate#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]]. {{font color||yellow|(LINK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”)}}
+
# Registreer in het PGO de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]].
 
# De PGO stuurt {{font color||yellow|"NAAM VAN DE GEGEVENS”}} richting de kwalificatiesimulator voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de scenario’s.
 
# De PGO stuurt {{font color||yellow|"NAAM VAN DE GEGEVENS”}} richting de kwalificatiesimulator voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de scenario’s.
# De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de {{font color||yellow|"NAAM VAN DE GEGEVENS”}} ontvangen en verwerken. De gegevens komen overeen met de [[KwalificatieTemplate#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]]. {{font color||yellow|(LINK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”)}}
+
# De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de {{font color||yellow|"NAAM VAN DE GEGEVENS”}} ontvangen en verwerken. De gegevens komen overeen met de [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]].
 
# Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO systeem de {{font color||yellow|"NAAM VAN DE GEGEVENS”}} stuurt, en leg deze vast zoals beschreven in  {{font color||yellow|aanleverformat "LINK kwalificatie pagina #INFORMATIESTANDAARD” NIET DIRECT NAAR zip linken}}
 
# Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO systeem de {{font color||yellow|"NAAM VAN DE GEGEVENS”}} stuurt, en leg deze vast zoals beschreven in  {{font color||yellow|aanleverformat "LINK kwalificatie pagina #INFORMATIESTANDAARD” NIET DIRECT NAAR zip linken}}
  

Versie van 4 feb 2022 om 08:39


Vervang hierboven in de titel de tekst tussen de x-x. Bijvoorbeeld:
Zelfmetingen - kwalificatie - Sturen Zelfmetingen


1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de "type leverancier" die zich wil kwalificeren op de systeemrol "systeemrol Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen” gevolgd door NaamInformastiestandaard binnen de MedMij-gegevensdienst.

2 Inleiding

2.1 Algemeen

optioneel, VOORBEELDTEKST: Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij, op basis van het Functioneel Ontwerp "xNaamStandaardx en versienummer". De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen, zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.


Actuele informatie kan je vinden via de overzichtspagina's van het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

Kies voor link naar juiste versie 2020.1 of 2020.2. Haal een regel weg.

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

OPTIONEEL: Aanvullende begrippenlijst.

Begrip Toelichting
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

OPTIONEEL: Ruimte voor aanvullende informatie over de aanvullende begrippen(lijst).

3 Kwalificatie-informatie

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Kies voor link naar juiste versie 2020.1 of 2020.2. Haal een regel weg.

Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.
Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.
Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.1 Voorwaarden voor kwalificatie

Kies voor link naar juiste versie 2020.1 of 2020.2. Haal een regel weg.

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

OPTIONEEL: Specifieke voorwaarden voor kwalificatie.

3.2 Uitgangspunten kwalificatie

Kies voor link naar juiste versie 2020.1 of 2020.2. Haal een regel weg.

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de "systeemrol Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen”.

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de "systeemrol Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen”.

OPTIONEEL: Specifieke uitgangspunten voor kwalificatie.

3.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit XIS/de PGO [HAAL ER XIS OF PGO WEG]: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen".

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat [LiNK NAAR KWALIFICATIEPAGINA/AANLEVERFORMAT] DIT MOET EEN VERWIJZING NAAR DE PAGINA ZIJN, NIET HET BESTAND (IN GEVAL DEZE OP EEN LATER MOMENT VERVANGEN WORDT)

3.4 OPTIONEEL Abonneren en notificeren

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen kwalificatie systeemrol Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak in het XIS de "NAAM SCRIPT” voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 4. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het aanleverformat "LINK kwalificatie pagina #INFORMATIESTANDAARD” NIET DIRECT NAAR zip linken
 5. Vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 6. "NAAM KWALIFICATIESCRIPT INFORMATIESTANDAARD” gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.


 1. Raadpleeg "NAAM VAN DE GEGEVENS” voor een bepaalde persoon, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de "NAAM VAN SET GEGEVENS” beschikbaarstellen. De gegevens in deze afspraak/afspraken komen overeen met de gegevens hieronder in de inhoudelijke gegevens.
 3. Ontvang en verwerk (gestructureerd opslaan in database) de "NAAM VANDE GEGEVENS” in het PGO systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO de gegevens uit de afspraak/afspraken toont, en leg deze vast zoals beschreven in aanleverformat "LINK kwalificatie pagina #INFORMATIESTANDAARD” NIET DIRECT NAAR zip linken


 1. Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de inhoudelijke gegevens.
 3. Vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone) kunnen de te ontvangen berichten gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende scenario’s in (LINK naar) hoofdstuk 4.2.)
 4. Verwerk de berichten in het XIS.
 5. Maak schermafdrukken van de in het XIS ontvangen gegevens


 1. Registreer in het PGO de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de inhoudelijke gegevens.
 2. De PGO stuurt "NAAM VAN DE GEGEVENS” richting de kwalificatiesimulator voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de scenario’s.
 3. De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de "NAAM VAN DE GEGEVENS” ontvangen en verwerken. De gegevens komen overeen met de inhoudelijke gegevens.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO systeem de "NAAM VAN DE GEGEVENS” stuurt, en leg deze vast zoals beschreven in aanleverformat "LINK kwalificatie pagina #INFORMATIESTANDAARD” NIET DIRECT NAAR zip linken

4.1.1 (OPTIONEEL: Beginsituatie kwalificatie)

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens (OPTIONEEL: raadplegen/sturen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat één bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

4.2 Overzicht scenario’s

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

OPTIONEEL Langere beschrijving/additionele opmerkingen bij scenario's.

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Voor testdoeleinden is een fBSN (fictieve BSN ) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben. In het MedMij-afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

5.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Voorbeeld; Bij T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 (Overige Inhoudelijke gegevens)

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 NaamGegevens

Voorbeeld Persoon nummer X
Begrip (bv Achternaam) Omschrijving (bv XXX_Baltus)
Begrip Omschrijving
Begrip Omschrijving
Begrip Omschrijving

6.2 NaamGegevens n

6.2.1 Optioneel subkop 3

6.2.1.1 Optioneel subkop 4

7 Release notes

Je vindt de release notes bij het (LINK) functioneel ontwerp.