Lab:V1.0.0 Ontwerp Lab2lab: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Transacties & Transactiegroepen)
(Transacties & Transactiegroepen)
Regel 82: Regel 82:
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Ontvangen opdracht labuitbesteding
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Ontvangen opdracht labuitbesteding
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|[LAB-OUO]
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|[LAB-OUO]
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|LIS
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Inbestedend labspecialist
 +
|-
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|LaboratoriumResultaatInbesteding(PUSH)
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen resultaat labinbesteding
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|[LAB-RIS]
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|LIS
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Uitbestedend labspecialist
 +
|-
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Ontvangen resultaat labinbesteding
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|[LAB-RIO]
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|LIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|LIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Inbestedend labspecialist
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Inbestedend labspecialist
 
|}
 
|}

Versie van 14 sep 2017 om 08:44

Lab2lab

Uitwisseling Labgegevens Proces

Procesbeschrijving

Proces

Het proces van deze use case is:

 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het uitbestedende laboratorium stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het inbestedende laboratorium.
 • Het inbestedende laboratorium doet onderzoek.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het inbestedende laboratorium stuurt het resultaat naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het uitbestedende laboratorium.
Precondities

Het uitbestedend laboratorium heeft de aanvraag via het LIS gestuurd naar het inbestedend laboratorium.

Het monster is ook naar het inbestedend laboratorium gestuurd.

Proces stappen
 • LIS van het uitbestedend laboratorium heeft de aanvraag verstuurd.
 • monster en de aanvraag zijn ontvangen en worden verwerkt.
 • Het inbestedend laboratorium doet onderzoek op het monster.
 • LIS van het inbestedend laboratorium stuurt het resultaat terug.
Post conditie

Het uitbestedend laboratorium ziet het labresultaat in LIS.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Uitbestedend labspecialist Besteedt het labonderzoek uit
Inbestedend labspecialist Voert het labonderzoek uit

Bedrijfsrollen Laboratorium

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Uitbesteden labonderzoek

Activiteitendiagram Uitbesteden labonderzoek

Systemen & Systeemrollen

Zowel inbestedende als uitbestedende labspecialisten maken gebruik van een informatiesysteem:

 • LIS

Dit systeem heeft meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om labaanvragen en labresultaten tussen laboratoria.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtUitbestedingSturend Systeem [LAB-OUS]
 • LaboratoriumresultaatOpdrachtUitbestedingOntvangend Systeem [LAB-OUO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatInbestedingSturend Systeem [LAB-RIS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatInbestedingOntvangend Systeem [LAB-RIO]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
LaboratoriumOnderzoekUitbesteding (PUSH) Sturen opdracht labuitbesteding [LAB-OUS] LIS Uitbestedend labspecialist
Ontvangen opdracht labuitbesteding [LAB-OUO] LIS Inbestedend labspecialist
LaboratoriumResultaatInbesteding(PUSH) Sturen resultaat labinbesteding [LAB-RIS] LIS Uitbestedend labspecialist
Ontvangen resultaat labinbesteding [LAB-RIO] LIS Inbestedend labspecialist