Lab:V1.0.0 Ontwerp Lab2publichealth: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Activiteiten diagram toegevoegd)
Regel 56: Regel 56:
 
Zie ook onderstaande afbeelding.  
 
Zie ook onderstaande afbeelding.  
  
[[Bestand:x.jpg|Componenten diagram]]
+
[[Image:Component Diagram - LAB2publichealth (Totaal).png|Componenten diagram]]
  
 
<font size = "1">'''Componenten diagram'''</font>
 
<font size = "1">'''Componenten diagram'''</font>

Versie van 26 sep 2017 om 06:26

Lab2publichealth

Uitwisseling Labgegevens Proces

Procesbeschrijving

Proces

Het proces van deze use case is:

  • Huisartsen, apothekers, specialisten of andere laboratoria sturen aanvragen en monsters voor onderzoek.
  • Het laboratorium doet onderzoek op de monsters en verwerkt dit in het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).
  • Het laboratorium rapporteert de resultaten naar een onderzoeksorganisatie met registratiefunctie.
Precondities

Het laboratorium heeft de labresultaten in het LIS verzameld.

Proces stappen
  • De labspecialist doet onderzoek.
  • De labspecialist verwerkt de labresultaten in het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).
  • De labspecialist stuurt met het LIS het rapport naar de onderzoeksorganisatie.
Post conditie

De onderzoeksorganisatie heeft het rapport van het laboratorium ontvangen.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Labspecialist Stuurt rapport met labresultaten
Onderzoeker Ontvangt rapport met labresultaten

Bedrijfsrollen Laboratorium

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Rapportage labresultaten

Activiteitendiagram Rapportage labresultaten

Systemen & Systeemrollen

Zowel labspecialisten als onderzoekers van een onderzoeksorganisatie maken gebruik van een informatiesysteem:

  • LIS (laboratoriuminformatiesysteem)
  • OIS (onderzoeksinformatiesysteem)

Deze systemen hebben meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om een rapport met labresultaten van laboratorium naar een onderzoeksorganisatie.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrol:

  • LaboratoriumresultaatRapportageSturend Systeem [LAB-RAS]

Het OIS vervult in deze use case de systeemrol:

  • LaboratoriumresultaatRapportageOntvangend Systeem [LAB-RAO]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Notificatie resultaten (PUSH) Sturen notificatie resultaten [LAB-RAS] LIS Labspecialist
Ontvangen notificatie resultaten [LAB-RAO] OIS Onderzoeker

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram versturen laboratoriumresultaten

Use case diagram