Lab:V1.0.0 Ontwerp Lab2zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuw plaatje toegevoegd voor Uitwisselingsproces)
Regel 1: Regel 1:
 
==Lab2zorg==
 
==Lab2zorg==
[[Bestand:Laboverzicht.png |link=Lab:V1.0.0_Ontwerp_Laboverdacht|miniatuur|rechts| Uitwisseling Labgegevens Proces]]
+
[[Bestand:Uitwisseling_Labgegevens_Proces.PNG |link=Lab:V1.0.0_Ontwerp_Laboverdacht|miniatuur|rechts| Uitwisseling Labgegevens Proces]]
  
 
===Procesbeschrijving===
 
===Procesbeschrijving===

Versie van 22 feb 2018 om 14:01

Lab2zorg

Uitwisseling Labgegevens Proces

Procesbeschrijving

Proces

Het proces van deze use case is:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratorium doet onderzoek.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stuurt het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
Precondities

De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Proces stappen
 • De zorgverlener stuurt met het XIS de aanvraag naar het LIS.
 • De zorgverlener stuurt het monster naar het laboratorium.
 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het LIS het resultaat naar het XIS.
Post conditie

De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Stuurt de aanvraag en het monster naar het lab
Labspecialist Voert het labonderzoek uit en stuurt het resultaat naar de zorgverlener

Bedrijfsrollen Aanvraag labonderzoek

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Systemen & Systeemrollen

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem:

 • LIS (laboratoriuminforamatiesysteem)
 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)

Deze systemen hebben meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om labresultaten van een laboratorium naar een zorgorganisatie.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist
Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener
Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking