Lab:V1.0.0 Ontwerp Lab2zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Het proces van Lab2zorg is verduidelijkt.)
Regel 3: Regel 3:
  
 
===Procesbeschrijving===
 
===Procesbeschrijving===
====Proces====
+
 
 
Lab2zorg kent twee processen:
 
Lab2zorg kent twee processen:
* De aanvraag van een labonderzoek.
+
*Aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat.
* Het raadplegen van labresultaten.
+
*Raadplegen labresultaten.
  
=====Proces aanvraag labonderzoek=====
+
=====Proces aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat=====
Het proces van de labonderzoek-aanvraag is:
+
Precondities
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
+
*De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
*Het laboratorium doet onderzoek.
+
*Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.  
*Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stuurt het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
+
  
=====Precondities=====
+
Processtappen
De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
+
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 +
*De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 +
*De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
  
Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.  
+
Postconditie
 +
*De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
  
=====Proces stappen=====
+
=====Proces raadplegen labresultaten=====
*De zorgverlener stuurt met het XIS de aanvraag naar het LIS.
+
Preconditie
*De zorgverlener stuurt het monster naar het laboratorium.
+
*De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
*De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
+
 
*De labspecialist stuurt met het LIS het resultaat naar het XIS.
+
Processtappen
 +
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 +
*Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
  
=====Post conditie=====
+
Postconditie
De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
+
*De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
  
 
===Bedrijfsrollen===
 
===Bedrijfsrollen===

Versie van 9 mei 2018 om 11:34

Lab2zorg

Uitwisseling Labgegevens Proces

Procesbeschrijving

Lab2zorg kent twee processen:

 • Aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat.
 • Raadplegen labresultaten.
Proces aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat

Precondities

 • De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 • Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Processtappen

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie

 • De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
Proces raadplegen labresultaten

Preconditie

 • De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Processtappen

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Stuurt de aanvraag en het monster naar het lab
Labspecialist Voert het labonderzoek uit en stuurt het resultaat naar de zorgverlener

Bedrijfsrollen Aanvraag labonderzoek

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Systemen & Systeemrollen

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem:

 • LIS (laboratoriuminforamatiesysteem)
 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)

Deze systemen hebben meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om labresultaten van een laboratorium naar een zorgorganisatie.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist
Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener
Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking