Lab:V1.0.0 Ontwerp Lab2zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Het proces van Lab2zorg is verduidelijkt.)
(De bedrijfsrollen verduidelijkt)
Regel 33: Regel 33:
  
 
===Bedrijfsrollen===
 
===Bedrijfsrollen===
Deze use case kent twee bedrijfsrollen.
+
In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:
  
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="50%"
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="50%"
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
+
! style="text-align:left;"| '''Toelichting'''
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stuurt de aanvraag en het monster naar het lab
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Vraagt labonderzoek aan of raadpleegt labresultaten
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Voert het labonderzoek uit en stuurt het resultaat naar de zorgverlener
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Voert labonderzoek uit
 
|}
 
|}
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen Aanvraag labonderzoek'''</font>
 
  
 
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
 
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
Regel 51: Regel 50:
 
[[image:Activity Diagram - LAB2ZORG.png|Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek ]]
 
[[image:Activity Diagram - LAB2ZORG.png|Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek ]]
  
<font size = "1">'''Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek'''</font>
+
<font size = "1">'''Activiteitendiagram aanvragen labonderzoek en raadplegen labresultaten'''</font>
  
 
===Systemen & Systeemrollen===
 
===Systemen & Systeemrollen===

Versie van 9 mei 2018 om 11:44

Lab2zorg

Uitwisseling Labgegevens Proces

Procesbeschrijving

Lab2zorg kent twee processen:

 • Aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat.
 • Raadplegen labresultaten.
Proces aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat

Precondities

 • De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 • Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Processtappen

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie

 • De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
Proces raadplegen labresultaten

Preconditie

 • De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Processtappen

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.

Bedrijfsrollen

In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

Bedrijfsrol Toelichting
Zorgverlener Vraagt labonderzoek aan of raadpleegt labresultaten
Labspecialist Voert labonderzoek uit

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Activiteitendiagram aanvragen labonderzoek en raadplegen labresultaten

Systemen & Systeemrollen

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem:

 • LIS (laboratoriuminforamatiesysteem)
 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)

Deze systemen hebben meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om labresultaten van een laboratorium naar een zorgorganisatie.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist
Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener
Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking