Lab:V1.0.0 Ontwerp Lab2zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(De bedrijfsrollen verduidelijkt)
Regel 9: Regel 9:
  
 
=====Proces aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat=====
 
=====Proces aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat=====
Precondities
+
Precondities:
 
*De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 
*De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 
*Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.  
 
*Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.  
  
Processtappen
+
Processtappen:
 
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 
*De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 
*De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 
*De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
 
*De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
  
Postconditie
+
Postconditie:
 
*De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
 
*De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
  
 
=====Proces raadplegen labresultaten=====
 
=====Proces raadplegen labresultaten=====
Preconditie
+
Preconditie:
 
*De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 
*De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
  
Processtappen
+
Processtappen:
 
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 
*Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
 
*Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
  
Postconditie
+
Postconditie:
 
*De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
 
*De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
  
Regel 53: Regel 53:
  
 
===Systemen & Systeemrollen===
 
===Systemen & Systeemrollen===
Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem:  
+
Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:  
 
*LIS (laboratoriuminforamatiesysteem)  
 
*LIS (laboratoriuminforamatiesysteem)  
 
*XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)
 
*XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)
Deze systemen hebben meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk.  
+
Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
Hier gaat het om labresultaten van een laboratorium naar een zorgorganisatie.  
 
  
 
Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:
 
Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:
Regel 75: Regel 74:
 
<font size = "1">'''Componenten diagram'''</font>
 
<font size = "1">'''Componenten diagram'''</font>
  
De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.
+
===Transacties & Transactiegroepen===
 +
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.
 +
 
 +
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Opdracht .png|Use case diagram labonderzoek opdracht]]
 +
 
 +
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek opdracht</font>
 +
 
 +
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Resultaat.png|Use case diagram labonderzoek resultaat]]
 +
 
 +
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek resultaat</font>
 +
 
 +
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Opvragen Labresulaten MedicatiebewakingV2.png|Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking]]
 +
 
 +
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking</font>
  
===Transacties & Transactiegroepen===
 
 
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.
 
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.
  
Regel 120: Regel 131:
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|}
 
|}
 
===Use case diagram===
 
Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.
 
 
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Opdracht .png|Use case diagram labonderzoek opdracht]]
 
 
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek opdracht</font>
 
 
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Resultaat.png|Use case diagram labonderzoek resultaat]]
 
 
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek resultaat</font>
 
 
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Opvragen Labresulaten MedicatiebewakingV2.png|Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking]]
 
 
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking</font>
 

Versie van 9 mei 2018 om 12:44

Lab2zorg

Uitwisseling Labgegevens Proces

Procesbeschrijving

Lab2zorg kent twee processen:

 • Aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat.
 • Raadplegen labresultaten.
Proces aanvraag labonderzoek en opleveren labresultaat

Precondities:

 • De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 • Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
Proces raadplegen labresultaten

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.

Bedrijfsrollen

In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

Bedrijfsrol Toelichting
Zorgverlener Vraagt labonderzoek aan of raadpleegt labresultaten
Labspecialist Voert labonderzoek uit

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Activiteitendiagram aanvragen labonderzoek en raadplegen labresultaten

Systemen & Systeemrollen

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:

 • LIS (laboratoriuminforamatiesysteem)
 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek opdracht

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek resultaat

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking

Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist
Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener
Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener