Lab:V1.0.0 Ontwerp Lab2zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 8: Regel 8:
  
 
Lab2zorg kent drie processen:
 
Lab2zorg kent drie processen:
*Aanvraag labonderzoek.
+
*Opdracht labonderzoek.
 
*Opleveren labresultaat.
 
*Opleveren labresultaat.
*Raadplegen labresultaten.
+
*Raadplegen labresultaten medicatiebewaking.
  
=====Proces aanvraag labonderzoek=====
+
=====Proces opdracht labonderzoek=====
 
Precondities:
 
Precondities:
 
*De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 
*De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
Regel 35: Regel 35:
 
*De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
 
*De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
  
=====Proces raadplegen labresultaten=====
+
=====Proces raadplegen labresultaten medicatiebewaking=====
 
Preconditie:
 
Preconditie:
 
*De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 
*De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
Regel 90: Regel 90:
 
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.
 
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.
  
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Opdracht .png|Use case diagram labonderzoek opdracht]]
+
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Opdracht .png|Use case diagram opdracht labonderzoek]]
  
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek opdracht</font>
+
<font size = "1">'''Use case diagram opdracht labonderzoek</font>
  
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Resultaat.png|Use case diagram labonderzoek resultaat]]
+
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Resultaat.png|Use case diagram opleveren labresultaat]]
  
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek resultaat</font>
+
<font size = "1">'''Use case diagram opleveren labresultaat</font>
  
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Opvragen Labresulaten MedicatiebewakingV2.png|Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking]]
+
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Opvragen labresultaten MedicatiebewakingV2.png|Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking]]
  
<font size = "1">'''Use case diagram labonderzoek medicatiebewaking</font>
+
<font size = "1">'''Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking</font>
  
 
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.  
 
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.  

Versie van 9 mei 2018 om 13:21

Lab2zorg

Uitwisseling Labgegevens Proces

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp van Lab2zorg.

Procesbeschrijving

Lab2zorg kent drie processen:

 • Opdracht labonderzoek.
 • Opleveren labresultaat.
 • Raadplegen labresultaten medicatiebewaking.
Proces opdracht labonderzoek

Precondities:

 • De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 • Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.

Postconditie:

 • De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
Proces opleveren labresultaat

Precondities:

 • De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
 • Het monster is aanwezig in het laboratorium.

Processtappen:

 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
Proces raadplegen labresultaten medicatiebewaking

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.

Bedrijfsrollen

In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

Bedrijfsrol Toelichting
Zorgverlener Vraagt labonderzoek aan of raadpleegt labresultaten
Labspecialist Voert labonderzoek uit en/of levert labresultaten op

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:

 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)
 • LIS (laboratoriuminforamatiesysteem)

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Activiteitendiagram aanvragen labonderzoek en raadplegen labresultaten

Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]

Systeemrollen bij Lab2zorg

Systeemrollen bij Lab2zorg

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.

Use case diagram opdracht labonderzoek

Use case diagram opdracht labonderzoek

Use case diagram opleveren labresultaat

Use case diagram opleveren labresultaat

Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking

Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg Laboratoriumonderzoek Opdracht Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist
Lab2zorg Laboratoriumonderzoek Resultaat Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener
Lab2zorg Opvragen Labresultaten Medicatiebewaking Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener