Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Doelgroep)
Regel 19: Regel 19:
  
 
===Doelgroep===
 
===Doelgroep===
 +
De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:
 +
*Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
 +
*Vertegenwoordigers van zorgverleners.
 +
*Patiënten
  
 
===Kaders & uitgangspunten===
 
===Kaders & uitgangspunten===

Versie van 7 sep 2017 om 13:43

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}

This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Labuitwisseling. Het proces voor het uitwisselen van labgegevens is in de onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

In dit proces maken verschillende bedrijfsrollen gebruik van informatiesystemen voor het ontvangen of versturen van labgegevens. Zo ontvangt een zorgverlener met de bedrijfsrol ‘Huisarts’  in zijn  Huisartseninformatiesysteem (HIS) de labgegevens vanuit het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).

Labonderzoek is essentieel in het zorgproces. Het wordt uitgevoerd voor verschillende doelen, zoals het vaststellen van ziekten en het bepalen van de juiste medicatiedosering. Om de laboratoriumresultaten snel en veilig bij de patiënt te krijgen moeten zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen. De informatiestandaard Labuitwisseling zorgt ervoor dat:

  • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen (Lab2Lab);
  • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria (Lab2Publichealth).
  • apothekers en huisartsen direct elektronische de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien (Lab2Zorg);
  • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien (Lab2Patiënt).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.
  • Patiënten

Kaders & uitgangspunten

Richtlijn

Infrastructuur

Eenheid van taal

Kwalificatie

Use Cases

Ontwerp Lab2lab

Lab2publichealth

Beschrijving

De term 'Lab2publichealth' refereert naar de elektronische uitwisseling van laboratoriaresultaten naar een kennisorganisatie met een registratie functie.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2publichealth. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria gegevens beter uitwisselen naar onderzoekscentra, waardoor er snellere opvolging kan komen na identificatie van infectieziekten.

Lab2zorg

Beschrijving

De term 'Lab2zorg' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en zorgaanbieders.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2zorg. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en zorgorganisaties onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor patiënten uiteindelijk sneller en veiliger de labresultaten krijgen.

Lab2patiënt

Beschrijving

De term 'Lab2patiënt' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en patiënten.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een uniforme informatiestandaard voor Lab2patiënt . Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en patiënten onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor de patiënt sneller en veiliger zelf de labresultaten kan inzien in PGO.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie