Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Procesbeschrijving)
(Algemeen)
(78 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}
 
{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}
 
This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.
 
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
Deze pagina beschrijft de structuur van laboverdrachten. Het is belangrijk dit proces te begrijpen om bij te dragen aan de missie van laboratoriumresultaten sneller en veiliger bij patiënt te krijgen doordat zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen.
+
==Algemeen==
 +
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Labuitwisseling.
 +
Het proces voor het uitwisselen van labgegevens is in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.
  
Deze missie sluit aan bij de doelen van Informatieberaad, waarbij de patiënt centraal staat. Er wordt getracht de medicatieveiligheid te vergroten, de overdrachten tussen verschillende partijen zo efficiënt mogelijk te maken en de documentatie hieromtrent correct en volledig vast te leggen.
+
[[Image:Uitwisseling_Labgegevens_Proces.PNG|950px|Activity diagram]| Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces]]
  
Om dit te bereiken is er een informatiestandaard labuitwisseling geformuleerd. 
+
''<span style="color:#D2691E"> Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces</span>''
De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat:
 
* apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien;
 
* patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien;
 
* laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen;
 
* onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria;
 
* informatie over infecties snel kan worden gedeeld om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.
 
  
Hieronder een schematische weergave van de labuitwisselngsprocessen.
+
In dit proces maken verschillende bedrijfsrollen gebruik van informatiesystemen voor het ontvangen of versturen van labgegevens. Zo ontvangt een zorgverlener met de bedrijfsrol ‘Huisarts’  in zijn Huisartseninformatiesysteem (HIS) de labgegevens vanuit het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).
  
[[Image:Laboverzicht.png|Activity diagram]| Overdrachten van labresultaten]]
+
Labonderzoek is essentieel in het zorgproces. Het wordt uitgevoerd voor verschillende doelen, zoals het vaststellen van ziekten en het bepalen van de juiste medicatiedosering. Om de laboratoriumresultaten snel en veilig bij de patiënt te krijgen moeten zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen. De informatiestandaard Labuitwisseling zorgt ervoor dat:
 +
*laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen (Lab2Lab);
 +
*onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria (Lab2Publichealth);
 +
*apothekers, huisartsen en overige zorgverleners direct elektronische de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien (Lab2Zorg);
 +
*patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien (Lab2Patiënt).
  
De laboverdrachten zijn in vier hoofdthema's onder te brengen:
+
==Doelgroep==
* Lab2lab
+
De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:
* Lab2publichealth
+
*Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
* Lab2zorg
+
*Vertegenwoordigers van zorgverleners.
* Lab2patiënt
+
*Patiënten
  
In het volgende hoofdstuk wordt op elk van deze thema's dieper ingegaan.
+
==Kaders & uitgangspunten==
 +
===Richtlijn===
 +
De [http://npcf.custhelp.com/ci/fattach/get/2407/1321217479/redirect/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTA1MzE1MDYwL3NpZC9mVUl2U2tEb3RzT0xoQXVCSUxLaUQ0eXdkOEpNVV83UnEwbVdkTGNuTHZQbTFudUgxbFZ1aldwX3B0WWJVUzRxblVKbXNfRWFDbXlROXd6RnQxRW1scFR6bzFNUUZacnpDVCU3RVRLUUJvM3Q4NUJ5bzN0UVV3eTY2ZyUyMSUyMQ==/filename/10061RL_AORTA_LAB_Arch_RG_richtlijn_gegevens_eLab.pdf/ Richtlijn Gegevensuitwisseling e-Lab] beschrijft de processen en informatie uitwisseling van het programma e-Lab.  
  
=Hoofdthema's=
+
Het gaat hierbij om uitwisseling tussen huisarts, de laboratorium specialisten en apothekers:
 +
* de huisarts is aanvrager van laboratoriumonderzoek en een monsterafnemer
 +
* het laboratorium is uitvoerder van de opdracht
 +
* resultaat van het laboratoriumonderzoek wordt door het laboratorium gestuurd naar de huisarts
 +
Lab2Zorg sluit aan op deze richtlijn.
  
==Use case: Inzien laboratoriumresultaat in persoonlijke gezondheidsomgeving==
+
De [https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient/ Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt] beschrijft het delen van labgegevens tussen huisarts en patiënt. Lab2Patiënt sluit aan op deze richtlijn.
===Doel en relevantie===
 
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezonheid te nemen door inzicht te geven in laboratoriumbepalingen die over henzelf gaan.
 
===Domein===
 
Laboratoriumgegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
 
  
===Context===
+
In geval van Lab2Lab en Lab2Publichealth zijn er onderlinge afspraken, die niet zijn opgenomen in de Richtlijnen.
Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van laboratoriumresultaten vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een [https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ persoonlijke gezondheidsomgeving] (PGO).
 
Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:
 
*actoren,
 
*activiteiten,
 
*systemen,
 
*systeemrollen,
 
*transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.
 
De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.
 
  
===Informatie===
+
===Infrastructuur===
De volgende zorginformatiebouwstenen definiëren de informatie-elementen die van toepassing zijn:
+
De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.
*Patiënt
 
*Zorgverlener
 
*Zorgaanbieder
 
*[https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-datasets--zib1bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.5&effectiveDate=2015-04-01T00%3A00%3A00&conceptId=&conceptEffectiveDate= OverdrachtLaboratoriumUitslag v1.2.2]
 
=== Bedrijfsrollen ===
 
Deze use case kent twee bedrijfsrollen.
 
  
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
+
===Eenheid van taal===
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
+
Voor de eenheid van taal wordt de [https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts Nederlandse laboratorium codeset] gebruikt.
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
+
Deze is gebaseerd op Snomed CT, LOINC en UCUM voor eenduidige registratie en uitwisseling van labaanvragen en -resultaten.
|-
+
Met eenduidige laboratoriumgegevens begrijpen zorgverleners elkaar eerder en beter, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen.
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
+
Het labcodeset wordt professioneel beheerd door Nictiz.
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil laboratoriumresultaat raadplegen
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar
 
|}
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen Laboratoriumresultaten'''</font>
 
  
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
+
===IHE-standaard===
 +
De informatieuitwisseling en workflow is gebaseerd op de [http://ihe.net/laboratory// Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)] standaard.
  
[[Bestand:Inzien_Laboratoriumresultaat.jpg|Activiteitendiagram Raadplegen Laboratoriumresultaat]]
+
===HL7-standaard===
 +
De uitwisselenberichten zijn gebaseerd op de [http://www.hl7.org// Health Level Seven (HL7)] standaard.
  
<font size = "1">'''Activiteitendiagram Raadplegen Laboratoriumresultaat'''</font>
+
==Kwalificatie==
 +
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie [http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Kwalificaties de websitepagina over Nictiz kwalificaties].
  
=== Systemen & Systeemrollen ===
+
=Use Cases=
Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:
+
Voor een beschrijving van het labuitwisselingsproces en de bedrijfsrollen behorende bij de use cases zie onderstaande links:  
* XIS (zorgaanbieder)
+
*[[lab:V1.0.0_Ontwerp_Lab2lab|Ontwerp Lab2Lab]]
* PGO (patiënt)
+
*[[lab:V1.0.0_Ontwerp_Lab2publichealth|Ontwerp Lab2Publichealth]]
 
+
*[[lab:V1.0.0_Ontwerp_Lab2zorg|Ontwerp Lab2Zorg]]
Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om laboratoriumresultaten van zorgaanbieder naar patiënt.
+
*[[MedMij:V1.1_OntwerpLabresult|Ontwerp Lab2Patiënt]]
 
 
Het XIS vervult in deze use case de volgende systeemrol:
 
* LaboratoriumresultaatBeschikbaarstellend Systeem [LA-LBB]
 
 
 
Het PGO vervult de volgende systeemrol:
 
* LaboratoriumresultaatRaadplegend Systeem [LA-LBR].
 
 
 
Zie ook onderstaande afbeelding.
 
 
 
[[Bestand:MedMij-InzienLabComponenten.jpg|Componenten diagram]]
 
 
 
<font size = "1">'''Componenten diagram'''</font>
 
 
 
 
 
De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.
 
 
 
=Verantwoordelijkheid voor informatie=
 
Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.
 
 
 
=Afschermen van gegevens=
 
Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.
 
 
 
=Infrastructuur=
 
Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.
 
  
 
=Referenties=
 
=Referenties=
Regel 122: Regel 82:
 
|}
 
|}
 
<font size = "1">'''Referenties</font>
 
<font size = "1">'''Referenties</font>
 
  
 
=Paginahistorie=
 
=Paginahistorie=

Versie van 3 jul 2020 om 15:16

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Labuitwisseling. Het proces voor het uitwisselen van labgegevens is in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

In dit proces maken verschillende bedrijfsrollen gebruik van informatiesystemen voor het ontvangen of versturen van labgegevens. Zo ontvangt een zorgverlener met de bedrijfsrol ‘Huisarts’  in zijn Huisartseninformatiesysteem (HIS) de labgegevens vanuit het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).

Labonderzoek is essentieel in het zorgproces. Het wordt uitgevoerd voor verschillende doelen, zoals het vaststellen van ziekten en het bepalen van de juiste medicatiedosering. Om de laboratoriumresultaten snel en veilig bij de patiënt te krijgen moeten zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen. De informatiestandaard Labuitwisseling zorgt ervoor dat:

  • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen (Lab2Lab);
  • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria (Lab2Publichealth);
  • apothekers, huisartsen en overige zorgverleners direct elektronische de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien (Lab2Zorg);
  • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien (Lab2Patiënt).

1.2 Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.
  • Patiënten

1.3 Kaders & uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Richtlijn Gegevensuitwisseling e-Lab beschrijft de processen en informatie uitwisseling van het programma e-Lab.

Het gaat hierbij om uitwisseling tussen huisarts, de laboratorium specialisten en apothekers:

  • de huisarts is aanvrager van laboratoriumonderzoek en een monsterafnemer
  • het laboratorium is uitvoerder van de opdracht
  • resultaat van het laboratoriumonderzoek wordt door het laboratorium gestuurd naar de huisarts

Lab2Zorg sluit aan op deze richtlijn.

De Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt beschrijft het delen van labgegevens tussen huisarts en patiënt. Lab2Patiënt sluit aan op deze richtlijn.

In geval van Lab2Lab en Lab2Publichealth zijn er onderlinge afspraken, die niet zijn opgenomen in de Richtlijnen.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

1.3.3 Eenheid van taal

Voor de eenheid van taal wordt de Nederlandse laboratorium codeset gebruikt. Deze is gebaseerd op Snomed CT, LOINC en UCUM voor eenduidige registratie en uitwisseling van labaanvragen en -resultaten. Met eenduidige laboratoriumgegevens begrijpen zorgverleners elkaar eerder en beter, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen. Het labcodeset wordt professioneel beheerd door Nictiz.

1.3.4 IHE-standaard

De informatieuitwisseling en workflow is gebaseerd op de Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) standaard.

1.3.5 HL7-standaard

De uitwisselenberichten zijn gebaseerd op de Health Level Seven (HL7) standaard.

1.4 Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

Voor een beschrijving van het labuitwisselingsproces en de bedrijfsrollen behorende bij de use cases zie onderstaande links:

3 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

4 Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie