Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Doel en relevantie)
k (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
 
(51 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}
+
__NUMBEREDHEADINGS__
 
+
{{DISPLAYTITLE:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}
This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.
 
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
===Missie en relevantie===
+
==Algemeen==
Deze pagina beschrijft de structuur van laboverdrachten. Het is belangrijk dit proces te begrijpen om bij te dragen aan de missie van laboratoriumresultaten sneller en veiliger bij patiënt te krijgen doordat zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen.
+
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Labuitwisseling.
 
+
Het proces voor het uitwisselen van labgegevens is in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.
Deze missie sluit aan bij de doelen van Informatieberaad, waarbij de patiënt centraal staat. Er wordt getracht de medicatieveiligheid te vergroten, de overdrachten tussen verschillende partijen zo efficiënt mogelijk te maken en de documentatie hieromtrent correct en volledig vast te leggen.
 
 
 
Om dit te bereiken is er een informatiestandaard labuitwisseling geformuleerd. 
 
De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat:
 
* apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien;
 
* patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien;
 
* laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen;
 
* onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria;
 
* informatie over infecties snel kan worden gedeeld om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.
 
 
 
Hieronder een schematische weergave van de labuitwisselngsprocessen.
 
 
 
[[Image:Laboverzicht.png|Activity diagram]| Overdrachten van labresultaten]]
 
 
 
===Hoofdthema's overdrachten===
 
Een laboverdracht bestaat uit een wisselwerking van aanvraag en resultaat tussen verschillende partijen.
 
De laboverdrachten zijn in vier hoofdthema's onder te brengen:
 
* Lab2lab
 
* Lab2publichealth
 
* Lab2zorg
 
* Lab2patiënt
 
 
 
In het volgende hoofdstuk wordt op elk van deze thema's dieper ingegaan.
 
 
 
=Hoofdthema's=
 
 
 
==Lab2lab==
 
===Beschrijving===
 
De term 'Lab2lab' refereert naar de onderlinge elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria.
 
 
 
===Doel en relevantie===
 
Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2lab. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen.
 
Met één informatiestandaard kunnen laboratoria onderling gegevens beter uitwisselen, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen.
 
 
 
=== Bedrijfsrollen ===
 
Deze use case kent twee bedrijfsrollen.
 
  
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
+
[[Image:Uitwisseling_Labgegevens_Proces.PNG|950px|Activity diagram]| Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces]]
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil laboratoriumresultaat raadplegen
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar
 
|}
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen Laboratoriumresultaten'''</font>
 
  
==Lab2publichealth==
+
''<span style="color:#D2691E"> Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces</span>''
===Beschrijving===
 
De term 'Lab2publichealth' refereert naar de elektronische uitwisseling van laboratoriaresultaten naar een kennisorganisatie met een registratie functie.
 
  
===Doel en relevantie===
+
In dit proces maken verschillende bedrijfsrollen gebruik van informatiesystemen voor het ontvangen of versturen van labgegevens. Zo ontvangt een zorgverlener met de bedrijfsrol ‘Huisarts’  in zijn Huisartseninformatiesysteem (HIS) de labgegevens vanuit het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).
Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2publichealth. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria gegevens beter uitwisselen naar onderzoekscentra, waardoor er snellere opvolging kan komen na identificatie van infectieziekten.
 
  
=== Bedrijfsrollen ===
+
Labonderzoek is essentieel in het zorgproces. Het wordt uitgevoerd voor verschillende doelen, zoals het vaststellen van ziekten en het bepalen van de juiste medicatiedosering. Om de laboratoriumresultaten snel en veilig bij de patiënt te krijgen moeten zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen. De informatiestandaard Labuitwisseling zorgt ervoor dat:
Deze use case kent twee bedrijfsrollen.
+
*laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen (Lab2Lab);
 +
*onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria (Lab2Publichealth);
 +
*apothekers, huisartsen en overige zorgverleners direct elektronische de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien (Lab2Zorg);
 +
*patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien (Lab2Patiënt).
  
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
+
==Doelgroep==
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
+
De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
+
*Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
|-
+
*Vertegenwoordigers van zorgverleners.
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
+
*Patiënten
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil laboratoriumresultaat raadplegen
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar
 
|}
 
  
==Lab2zorg==
+
==Kaders & uitgangspunten==
===Beschrijving===
+
===Richtlijn===
De term 'Lab2publichealth' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en zorgaanbieders.
+
De [http://npcf.custhelp.com/ci/fattach/get/2407/1321217479/redirect/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTA1MzE1MDYwL3NpZC9mVUl2U2tEb3RzT0xoQXVCSUxLaUQ0eXdkOEpNVV83UnEwbVdkTGNuTHZQbTFudUgxbFZ1aldwX3B0WWJVUzRxblVKbXNfRWFDbXlROXd6RnQxRW1scFR6bzFNUUZacnpDVCU3RVRLUUJvM3Q4NUJ5bzN0UVV3eTY2ZyUyMSUyMQ==/filename/10061RL_AORTA_LAB_Arch_RG_richtlijn_gegevens_eLab.pdf/ Richtlijn Gegevensuitwisseling e-Lab] beschrijft de processen en informatie uitwisseling van het programma e-Lab.  
  
===Doel en relevantie===
+
Het gaat hierbij om uitwisseling tussen huisarts, de laboratorium specialisten en apothekers:
Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2zorg. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en zorgorganisaties onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor patiënten uiteindelijk sneller en veiliger de labresultaten krijgen.
+
* de huisarts is aanvrager van laboratoriumonderzoek en een monsterafnemer
 +
* het laboratorium is uitvoerder van de opdracht
 +
* resultaat van het laboratoriumonderzoek wordt door het laboratorium gestuurd naar de huisarts
 +
Lab2Zorg sluit aan op deze richtlijn.
  
=== Bedrijfsrollen ===
+
De [https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient/ Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt] beschrijft het delen van labgegevens tussen huisarts en patiënt. Lab2Patiënt sluit aan op deze richtlijn.
Deze use case kent twee bedrijfsrollen.
 
  
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
+
In geval van Lab2Lab en Lab2Publichealth zijn er onderlinge afspraken, die niet zijn opgenomen in de Richtlijnen.
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil laboratoriumresultaat raadplegen
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar
 
|}
 
  
==Lab2patiënt==
+
===Infrastructuur===
===Beschrijving===
+
De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.
De term 'Lab2zorg' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en patiënten.
 
  
===Doel en relevantie===
+
===Eenheid van taal===
Het doel van Lab2zorg is bijdragen aan een uniforme informatiestandaard. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en patiënten onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor de patiënt sneller en veiliger zelf de labresultaten kan inzien in PGO.
+
Voor de eenheid van taal wordt de [https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts Nederlandse laboratorium codeset] gebruikt.
 +
Deze is gebaseerd op Snomed CT, LOINC en UCUM voor eenduidige registratie en uitwisseling van labaanvragen en -resultaten.
 +
Met eenduidige laboratoriumgegevens begrijpen zorgverleners elkaar eerder en beter, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen.
 +
Het labcodeset wordt professioneel beheerd door Nictiz.
  
=== Bedrijfsrollen ===
+
===IHE-standaard===
Deze use case kent twee bedrijfsrollen.
+
De informatieuitwisseling en workflow is gebaseerd op de [http://ihe.net/laboratory// Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)] standaard.
  
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
+
===HL7-standaard===
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
+
De uitwisselenberichten zijn gebaseerd op de [http://www.hl7.org// Health Level Seven (HL7)] standaard.
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil laboratoriumresultaat raadplegen
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar
 
|}
 
  
=Verantwoordelijkheid voor informatie=
+
==Kwalificatie==
Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.
+
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie [http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Kwalificaties de websitepagina over Nictiz kwalificaties].
  
=Afschermen van gegevens=
+
=Use Cases=
Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.
+
Voor een beschrijving van het labuitwisselingsproces en de bedrijfsrollen behorende bij de use cases zie onderstaande links:
 +
*[[lab:V1.0.0_Ontwerp_Lab2lab|Ontwerp Lab2Lab]]
 +
*[[lab:V1.0.0_Ontwerp_Lab2publichealth|Ontwerp Lab2Publichealth]]
 +
*[[lab:V1.0.0_Ontwerp_Lab2zorg|Ontwerp Lab2Zorg]]
 +
*[[MedMij:V1.1_OntwerpLabresult|Ontwerp Lab2Patiënt]]
  
 
=Referenties=
 
=Referenties=

Huidige versie van 20 jul 2020 om 00:59


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Labuitwisseling. Het proces voor het uitwisselen van labgegevens is in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

In dit proces maken verschillende bedrijfsrollen gebruik van informatiesystemen voor het ontvangen of versturen van labgegevens. Zo ontvangt een zorgverlener met de bedrijfsrol ‘Huisarts’  in zijn Huisartseninformatiesysteem (HIS) de labgegevens vanuit het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).

Labonderzoek is essentieel in het zorgproces. Het wordt uitgevoerd voor verschillende doelen, zoals het vaststellen van ziekten en het bepalen van de juiste medicatiedosering. Om de laboratoriumresultaten snel en veilig bij de patiënt te krijgen moeten zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen. De informatiestandaard Labuitwisseling zorgt ervoor dat:

  • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen (Lab2Lab);
  • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria (Lab2Publichealth);
  • apothekers, huisartsen en overige zorgverleners direct elektronische de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien (Lab2Zorg);
  • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien (Lab2Patiënt).

1.2 Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.
  • Patiënten

1.3 Kaders & uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Richtlijn Gegevensuitwisseling e-Lab beschrijft de processen en informatie uitwisseling van het programma e-Lab.

Het gaat hierbij om uitwisseling tussen huisarts, de laboratorium specialisten en apothekers:

  • de huisarts is aanvrager van laboratoriumonderzoek en een monsterafnemer
  • het laboratorium is uitvoerder van de opdracht
  • resultaat van het laboratoriumonderzoek wordt door het laboratorium gestuurd naar de huisarts

Lab2Zorg sluit aan op deze richtlijn.

De Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt beschrijft het delen van labgegevens tussen huisarts en patiënt. Lab2Patiënt sluit aan op deze richtlijn.

In geval van Lab2Lab en Lab2Publichealth zijn er onderlinge afspraken, die niet zijn opgenomen in de Richtlijnen.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

1.3.3 Eenheid van taal

Voor de eenheid van taal wordt de Nederlandse laboratorium codeset gebruikt. Deze is gebaseerd op Snomed CT, LOINC en UCUM voor eenduidige registratie en uitwisseling van labaanvragen en -resultaten. Met eenduidige laboratoriumgegevens begrijpen zorgverleners elkaar eerder en beter, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen. Het labcodeset wordt professioneel beheerd door Nictiz.

1.3.4 IHE-standaard

De informatieuitwisseling en workflow is gebaseerd op de Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) standaard.

1.3.5 HL7-standaard

De uitwisselenberichten zijn gebaseerd op de Health Level Seven (HL7) standaard.

1.4 Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

Voor een beschrijving van het labuitwisselingsproces en de bedrijfsrollen behorende bij de use cases zie onderstaande links:

3 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

4 Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie