Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 2: Regel 2:
  
 
This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.
 
This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.
 +
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor Laboverdrachten.
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor Laboverdrachten.
 
 
 
De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat:
 
De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat:
 
apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien.
 
apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien.

Versie van 6 sep 2017 om 08:52

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht }}

This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review. Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor Laboverdrachten.

Inleiding

De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat: apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien. patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien. laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria. Informatie over infecties snel kan worden gedeeld om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

 • patiënt;
 • zorgaanbieder;
 • zorgverlener;
 • OverdrachtLaboratoriumUitslag.

Schematische weergave van de structuur van Laboverdrachten

Overdrachten van labresultaten


Hoofdthema's

Use case: Inzien laboratoriumresultaat in persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezonheid te nemen door inzicht te geven in laboratoriumbepalingen die over henzelf gaan.

Domein

Laboratoriumgegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van laboratoriumresultaten vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • actoren,
 • activiteiten,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De volgende zorginformatiebouwstenen definiëren de informatie-elementen die van toepassing zijn:

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil laboratoriumresultaat raadplegen
Zorgaanbieder Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar

Bedrijfsrollen Laboratoriumresultaten

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Laboratoriumresultaat

Activiteitendiagram Raadplegen Laboratoriumresultaat

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Thomas van Beek

Onderstaand het voor deze use case relevante stuk tekst uit de 'patient journey' van Thomas van Beek.

Eens per drie maanden heeft Thomas een controle in het ziekenhuis. Hij heeft dan een afspraak met afwisselend de internist of de diabetesverpleegkundige. Thomas moet een half uur voor zijn afspraak al aanwezig zijn in het ziekenhuis om bloed te laten prikken. Een waarde die onder andere bepaald wordt is de HbA1c waarde, hieraan is te zien wat de gemiddelde glucosewaarde over de afgelopen 3 maanden geweest is. De uitslag is binnen een half uur binnen. Tijdens zijn afspraak worden de uitslagen gecommuniceerd met Thomas. Doordat de waarden ook in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van Thomas gezet worden, kan Thomas ze inzien als hij dat wil.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt een laboratoriumresultaat beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van laboratoriumresultaten tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

Er is een laboratoriumresultaat dat de patiënt wil inzien en dat de zorgaanbieder beschikbaar wil stellen.

Soms zijn er valide redenen om bepaalde laboratoriumresultaten tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een laboratoriumresultaat op te halen, maar het is ook mogelijk dat het PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt een laboratoriumresultaat beschikbaar voor de patiënt.
 • Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het beschikbare laboratoriumresultaat.
 • Patiënt gebruikt het PGO om het laboratoriumresultaat in te zien.
Post conditie

De patiënt kan het laboratoriumresultaat inzien via het PGO.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om laboratoriumresultaten van zorgaanbieder naar patiënt.

Het XIS vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • LaboratoriumresultaatBeschikbaarstellend Systeem [LA-LBB]

Het PGO vervult de volgende systeemrol:

 • LaboratoriumresultaatRaadplegend Systeem [LA-LBR].

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram


De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht).

Transactiegroep Transactie Systeemrol
Laboratoriumresultaten (PULL) Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten LA-LBB
Raadplegen laboratoriumresultaten LA-LBR

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien laboratoriumresultaten

Use case diagram

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties


Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie