Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Doel en relevantie)
(Inhoud)
Regel 35: Regel 35:
 
==Lab2lab==
 
==Lab2lab==
 
===Inhoud===
 
===Inhoud===
Met de term 'Lab2lab' wordt gerefereerd naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en uitslagen tussen laboratoria onderling.
+
De term 'Lab2lab' refereent naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en uitslagen tussen laboratoria onderling.
  
 
===Domein===
 
===Domein===

Versie van 6 sep 2017 om 10:36

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}

This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.

Inleiding

Missie en relevantie

Deze pagina beschrijft de structuur van laboverdrachten. Het is belangrijk dit proces te begrijpen om bij te dragen aan de missie van laboratoriumresultaten sneller en veiliger bij patiënt te krijgen doordat zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen.

Deze missie sluit aan bij de doelen van Informatieberaad, waarbij de patiënt centraal staat. Er wordt getracht de medicatieveiligheid te vergroten, de overdrachten tussen verschillende partijen zo efficiënt mogelijk te maken en de documentatie hieromtrent correct en volledig vast te leggen.

Om dit te bereiken is er een informatiestandaard labuitwisseling geformuleerd. De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat:

 • apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien;
 • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien;
 • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen;
 • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria;
 • informatie over infecties snel kan worden gedeeld om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Hieronder een schematische weergave van de labuitwisselngsprocessen.

Overdrachten van labresultaten

Hoofdthema's

Een laboverdracht bestaat uit een wisselwerking van aanvraag en resultaat tussen verschillende partijen. De laboverdrachten zijn in vier hoofdthema's onder te brengen:

 • Lab2lab
 • Lab2publichealth
 • Lab2zorg
 • Lab2patiënt

In het volgende hoofdstuk wordt op elk van deze thema's dieper ingegaan.

Hoofdthema's laboverdrachten

Lab2lab

Inhoud

De term 'Lab2lab' refereent naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en uitslagen tussen laboratoria onderling.

Domein

Laboratoriumgegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van laboratoriumresultaten vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • actoren,
 • activiteiten,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De volgende zorginformatiebouwstenen definiëren de informatie-elementen die van toepassing zijn:

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil laboratoriumresultaat raadplegen
Zorgaanbieder Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar

Bedrijfsrollen Laboratoriumresultaten

Lab2publichealth

Lab2zorg

Lab2patiënt

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties


Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie