Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht

Uit informatiestandaarden
Versie door Roshni Bhansing (overleg | bijdragen) op 6 sep 2017 om 11:27 (Doel en relevantie)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}

This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.

Inleiding

Missie en relevantie

Deze pagina beschrijft de structuur van laboverdrachten. Het is belangrijk dit proces te begrijpen om bij te dragen aan de missie van laboratoriumresultaten sneller en veiliger bij patiënt te krijgen doordat zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen.

Deze missie sluit aan bij de doelen van Informatieberaad, waarbij de patiënt centraal staat. Er wordt getracht de medicatieveiligheid te vergroten, de overdrachten tussen verschillende partijen zo efficiënt mogelijk te maken en de documentatie hieromtrent correct en volledig vast te leggen.

Om dit te bereiken is er een informatiestandaard labuitwisseling geformuleerd. De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat:

  • apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien;
  • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien;
  • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen;
  • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria;
  • informatie over infecties snel kan worden gedeeld om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Hieronder een schematische weergave van de labuitwisselngsprocessen.

Overdrachten van labresultaten

Hoofdthema's overdrachten

Een laboverdracht bestaat uit een wisselwerking van aanvraag en resultaat tussen verschillende partijen. De laboverdrachten zijn in vier hoofdthema's onder te brengen:

  • Lab2lab
  • Lab2publichealth
  • Lab2zorg
  • Lab2patiënt

In het volgende hoofdstuk wordt op elk van deze thema's dieper ingegaan.

Hoofdthema's

Lab2lab

Beschrijving

De term 'Lab2lab' refereert naar de onderlinge elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2lab. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria onderling gegevens beter uitwisselen, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil laboratoriumresultaat raadplegen
Zorgaanbieder Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar

Bedrijfsrollen Laboratoriumresultaten

Lab2publichealth

Beschrijving

De term 'Lab2publichealth' refereert naar de elektronische uitwisseling van laboratoriaresultaten naar een kennisorganisatie met een registratie functie.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2publichealth. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria gegevens beter uitwisselen naar onderzoekscentra, waardoor er snellere opvolging kan komen na identificatie van infectieziekten.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil laboratoriumresultaat raadplegen
Zorgaanbieder Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar

Lab2zorg

Beschrijving

De term 'Lab2publichealth' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en zorgaanbieders.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2zorg. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en zorgorganisaties onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor patiënten uiteindelijk sneller en veiliger de labresultaten krijgen.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil laboratoriumresultaat raadplegen
Zorgaanbieder Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar

Lab2patiënt

Beschrijving

De term 'Lab2zorg' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en patiënten.

Doel en relevantie

Het doel van Lab2zorg is bijdragen aan een uniforme informatiestandaard. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en patiënten onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor de patiënt sneller en veiliger zelf de labresultaten kan inzien in PGO.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil laboratoriumresultaat raadplegen
Zorgaanbieder Stelt laboratoriumresultaat beschikbaar

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie