Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht

Uit informatiestandaarden
Versie door Roshni Bhansing (overleg | bijdragen) op 7 sep 2017 om 13:04 (Hoofdthema's: Inhoud Ontwerp_Lab2lab verhuisd naar Ontwerp_Lab2lab)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}

This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.

Inleiding

Missie en relevantie

Deze pagina beschrijft de structuur van laboverdrachten. Het is belangrijk dit proces te begrijpen om bij te dragen aan de missie van laboratoriumresultaten sneller en veiliger bij patiënt te krijgen doordat zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen.

Deze missie sluit aan bij de doelen van Informatieberaad, waarbij de patiënt centraal staat. Er wordt getracht de medicatieveiligheid te vergroten, de overdrachten tussen verschillende partijen zo efficiënt mogelijk te maken en de documentatie hieromtrent correct en volledig vast te leggen.

Om dit te bereiken is er een informatiestandaard labuitwisseling geformuleerd. De informatiestandaard labuitwisseling zorgt ervoor dat:

 • apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien;
 • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien;
 • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen;
 • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria;
 • informatie over infecties snel kan worden gedeeld om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Hieronder een schematische weergave van de labuitwisselngsprocessen.

Overdrachten van labresultaten

Eenheid van taal

Om de labuitwisselingsprocessen efficiënt te laten verlopen, wordt er gewerkt een aan eenheid in taal. In het bijzonder, aan het doorvoeren van de Nederlandse laboratorium codeset gebaseerd op Snomed CT en LOINC voor eenduidige registratie en uitwisseling van labaanvragen en -resultaten. Met eenduidige laboratoriumgegevens begrijpen zorgverleners elkaar eerder en beter, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen. Op de volgende vlakken wordt hier aan gewerkt:

 • Vastgestelde en gedragen Nederlandse laboratorium codeset dat gebaseerd is op LOINC, SNOMED CT en UCUM;
 • Professioneel beheer van labcodeset;
 • Implementatie bij laboratoria en zorginstellingen.

Hoofdthema's overdrachten

Een laboverdracht bestaat uit een wisselwerking van aanvraag en resultaat tussen verschillende partijen. De laboverdrachten zijn in vier hoofdthema's onder te brengen:

 • Lab2lab
 • Lab2publichealth
 • Lab2zorg
 • Lab2patiënt

In het volgende hoofdstuk wordt op elk van deze thema's dieper ingegaan.

Hoofdthema's

Ontwerp Lab2lab

Lab2publichealth

Beschrijving

De term 'Lab2publichealth' refereert naar de elektronische uitwisseling van laboratoriaresultaten naar een kennisorganisatie met een registratie functie.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2publichealth. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria gegevens beter uitwisselen naar onderzoekscentra, waardoor er snellere opvolging kan komen na identificatie van infectieziekten.

Lab2zorg

Beschrijving

De term 'Lab2zorg' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en zorgaanbieders.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2zorg. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en zorgorganisaties onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor patiënten uiteindelijk sneller en veiliger de labresultaten krijgen.

Lab2patiënt

Beschrijving

De term 'Lab2patiënt' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en patiënten.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een uniforme informatiestandaard voor Lab2patiënt . Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en patiënten onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor de patiënt sneller en veiliger zelf de labresultaten kan inzien in PGO.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie