Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdacht

Uit informatiestandaarden
Versie door Roshni Bhansing (overleg | bijdragen) op 7 sep 2017 om 14:19 (Use Cases)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht|Functioneel Lab:V1.0.0 Ontwerp Laboverdracht }}

This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE, CSC and AT) and possible invitees to review.

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Labuitwisseling. Het proces voor het uitwisselen van labgegevens is in de onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

In dit proces maken verschillende bedrijfsrollen gebruik van informatiesystemen voor het ontvangen of versturen van labgegevens. Zo ontvangt een zorgverlener met de bedrijfsrol ‘Huisarts’  in zijn  Huisartseninformatiesysteem (HIS) de labgegevens vanuit het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).

Labonderzoek is essentieel in het zorgproces. Het wordt uitgevoerd voor verschillende doelen, zoals het vaststellen van ziekten en het bepalen van de juiste medicatiedosering. Om de laboratoriumresultaten snel en veilig bij de patiënt te krijgen moeten zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen. De informatiestandaard Labuitwisseling zorgt ervoor dat:

  • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen (Lab2Lab);
  • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria (Lab2Publichealth).
  • apothekers en huisartsen direct elektronische de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien (Lab2Zorg);
  • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien (Lab2Patiënt).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.
  • Patiënten

Kaders & uitgangspunten

Richtlijn

De Richtlijn Gegevensuitwisseling e-Lab beschrijft de processen en informatie uitwisselingsmomenten van het programma e-Lab. Lab2Zorg is hier veelal op gebaseerd. De huisarts is aanvrager van laboratoriumonderzoek en een monsterafnemer. Het laboratorium is uitvoerder van de opdracht. Het resultaat van het laboratoriumonderzoek wordt door het laboratorium gestuurd naar de huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd. De huisarts kan indien nodig dit resultaat opnieuw bij het laboratorium opvragen. Daarnaast geeft de richtlijn aan dat er voor medicatiebewaking een set laboratoriumgegevens moet zijn. Een zorgverlener die medicatie voorschrijft of verstrekt de uitslagen van een aantal laboratoriumonderzoeken tot zijn beschikking heeft; deze onderzoeken kunnen aangevraagd zijn door andere zorgverleners en betrekking hebben op een andere zorgvraag.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Eenheid van taal

Voor de eenheid van taal wordt de Nederlandse laboratorium codeset gebruikt. Deze is gebaseerd op Snomed CT en LOINC voor eenduidige registratie en uitwisseling van labaanvragen en -resultaten. Met eenduidige laboratoriumgegevens begrijpen zorgverleners elkaar eerder en beter, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen. Het vastgestelde en gedragen labcodeset wordt professioneel beheert.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

Voor een beschrijving van het labuitwisselingsproces en de bedrijfsrollen behorende bij de use cases zie onderstaande links: Ontwerp Lab2lab

Lab2publichealth

Beschrijving

De term 'Lab2publichealth' refereert naar de elektronische uitwisseling van laboratoriaresultaten naar een kennisorganisatie met een registratie functie.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2publichealth. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria gegevens beter uitwisselen naar onderzoekscentra, waardoor er snellere opvolging kan komen na identificatie van infectieziekten.

Lab2zorg

Beschrijving

De term 'Lab2zorg' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en zorgaanbieders.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een vastgestelde en gedragen informatiestandaard voor Lab2zorg. Daarnaast het professioneel beheer van de informatiestandaard verbeteren en implementatie in het veld bevorderen. Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en zorgorganisaties onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor patiënten uiteindelijk sneller en veiliger de labresultaten krijgen.

Lab2patiënt

Beschrijving

De term 'Lab2patiënt' refereert naar de elektronische uitwisseling van labaanvragen en resultaten tussen laboratoria en patiënten.

Doel en relevantie

Het doel is bijdragen aan een uniforme informatiestandaard voor Lab2patiënt . Met één informatiestandaard kunnen laboratoria en patiënten onderling beter gegevens uitwisselen, waardoor de patiënt sneller en veiliger zelf de labresultaten kan inzien in PGO.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie