Lab:V1.0.1 Ontwerp Lab2lab

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Lab2lab

Uitwisseling Labgegevens Proces

Procesbeschrijving

Proces

Het proces van deze use case is:

 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het uitbestedend laboratorium stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het inbestedend laboratorium. Optioneel vraagt het uitbestedend laboratorium hierin om een bevestiging van de aanvraag aan het inbestedend laboratorium.
 • Indien er een bevestiging van de aanvraag is gevraagd, stuurt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het inbestedend laboratorium de bevestiging naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het uitbestedend laboratorium. Hiermee geeft het inbestedend laboratorium aan of het onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het uitbestedend laboratorium is deze bevestiging van belang voor het opsturen van het te onderzoeken materiaal.
 • Het inbestedend laboratorium doet onderzoek.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het inbestedend laboratorium stuurt het resultaat naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het uitbestedend laboratorium.
Precondities

Het uitbestedend laboratorium heeft de aanvraag via het LIS gestuurd naar het inbestedend laboratorium.

Proces stappen
 • De labspecialist stuurt vanuit het LIS (van het uitbestedend laboratorium) de aanvraag. Hierin vraagt de labspecialist optioneel om een bevestiging in de aanvraag (van het inbestedende laboratorium).
 • Indien gevraagd, stuurt de labspecialist vanuit het LIS (van het inbestedend laboratorium) een bevestiging van de aanvraag.
 • Indien het inbestedend laboratorium onderzoek gaat doen, stuurt de labspecialist (van het uitbestedend laboratorium) het monster naar het inbestedend laboratorium.
 • Het inbestedend laboratorium ontvangt het monster en de aanvraag in het LIS.
 • De labspecialist van het inbestedend laboratorium doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist van het inbestedend laboratorium stuurt het resultaat naar het LIS van het inbestedend laboratorium terug.
Post conditie

Het uitbestedend laboratorium ziet een toekenning of afwijzing voor het onderzoek in het LIS. Het uitbestedend laboratorium ziet het labresultaat in het LIS.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Labspecialist Besteedt het labonderzoek uit
Labspecialist Voert het labonderzoek uit (of niet)

Bedrijfsrollen Laboratorium

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activity diagram

Activiteitendiagram Uitbesteden labonderzoek

Systemen & Systeemrollen

Labspecialisten maken gebruik van een informatiesysteem:

 • LIS

Dit systeem heeft meerdere systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om labaanvragen en labresultaten tussen laboratoria.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumAanvraagUitbestedingSturendSysteem [LAB-OUS]
 • LaboratoriumAanvraagUitbestedingOntvangendSysteem [LAB-OUO]
 • LaboratoriumAanvraagBevestigingSturendSysteem [LAB-ABS]
 • LaboratoriumAanvraagBevestigingOntvangendSysteem [LAB-ABO]
 • LaboratoriumResultaatInbestedingSturendSysteem [LAB-RIS]
 • LaboratoriumResultaatInbestedingOntvangendSysteem [LAB-RIO]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Aanvraaguitbesteding laboratoriumresultaten (PUSH) Verzenden aanvraaguitbesteding [LAB-OUS] LIS Labspecialist
Ontvangen aanvraaguitbesteding [LAB-OUO] LIS Labspecialist
Aanvraagbevestiging laboratoriumresultaten (PUSH) Verzenden aanvraagbevestiging [LAB-ABS] LIS Labspecialist
Ontvangen aanvraagbevestiging [LAB-ABO] LIS Labspecialist
Resultaatinbesteding laboratoriumresultaten (PUSH) Verzenden resultaatinbesteding [LAB-RIS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaatinbesteding [LAB-RIO] LIS Labspecialist

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Activity diagram

Use case diagram Aanvraag Uitbesteding

Activity diagram

Use case diagram Resultaatinbesteding