Lab:V1.1.0 Ontwerp Lab2zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
 
(74 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
==Lab2zorg==
 
==Lab2zorg==
[[Bestand:Uitwisseling_Labgegevens_Proces.PNG |link=Lab:V1.0.0_Ontwerp_Laboverdacht|miniatuur|rechts| Uitwisseling Labgegevens Proces]]
+
 
  
 
===Algemeen===
 
===Algemeen===
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp van Lab2zorg.
+
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp van Lab2zorg.  
 
 
===Procesbeschrijving===
 
 
 
Lab2zorg kent vier processen:
 
*Opdracht labonderzoek.
 
*Opleveren labresultaten.
 
*Raadplegen labresultaten medicatiebewaking.
 
*Sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener.
 
  
=====Proces opdracht labonderzoek=====
+
Lab2zorg zorgt ervoor dat zorgverleners, zoals apothekers en huisartsen, direct elektronisch de laboratoriumresultaten van hun patiënten kunnen sturen of inzien.
Preconditie:
 
*De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 
*Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.  
 
  
Processtappen:
+
[[Bestand:Uitwisseling_Labgegevens_Proces.PNG |x300px| Uitwisseling Labgegevens Proces]]
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 
  
Postconditie:
+
''<span style="color:#D2691E"> Uitwisseling laboratoriumgegevens proces</span>''
*De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
 
  
=====Proces opleveren labresultaat=====
 
Preconditie:
 
*De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
 
*Het monster is aanwezig in het laboratorium en is geregistreerd in het LIS.
 
  
Processtappen:
 
*De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 
*De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
 
 
Postconditie:
 
*De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
 
 
=====Proces raadplegen labresultaten medicatiebewaking=====
 
Preconditie:
 
*De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 
 
Processtappen:
 
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 
*Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
 
 
Postconditie:
 
*De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
 
 
=====Proces sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener=====
 
Preconditie:
 
* De zorgverlener, zoals huisarts of specialist, heeft een labresultaat in het XIS.
 
* Voor de continuïteit van zorg stuurt de zorgverlener dit labresultaat naar een andere zorgverlener, zoals een apotheker ten behoeve van medicatiebewaking.
 
 
Processtappen:
 
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener stuurt het labresultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener.
 
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener ontvangt het resultaat.
 
 
Postconditie:
 
* De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
 
 
====Bedrijfsrollen====
 
 
In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:
 
In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:
  
Regel 67: Regel 19:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Vraagt labonderzoek aan, ontvangt labresultaat, raadpleegt labresultaat of stuurt labresultaat naar andere zorgverlener
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Vraagt labonderzoek aan, ontvangt labresultaat van labspecialist of zorgverlener, raadpleegt labresultaat of stuurt labresultaat naar andere zorgverlener  
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stuurt labresultaat door naar zorgverlener  
 
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist
Regel 78: Regel 27:
 
Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:  
 
Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:  
 
*XIS (zorgverlenerinformatiesysteem).
 
*XIS (zorgverlenerinformatiesysteem).
*AIS (apotheekinformatiesysteem).
 
 
*LIS (laboratoriuminformatiesysteem).  
 
*LIS (laboratoriuminformatiesysteem).  
  
 
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
 
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
  
[[image:Activiteiten Diagram Lab2Zorg.JPG|950px|Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek ]]
+
[[Bestand:Activiteitendiagram_Lab2Zorg.png|1200 px]]
 +
 
 +
''<span style="color:#D2691E"> Activiteitendiagram aanvragen laboratoriumonderzoek, raadplegen en sturen laboratoriumresultaten</span>''
 +
 
 +
==Use cases==
 +
 
 +
Lab2zorg kent vier use cases:
 +
*Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek.
 +
*Labspecialist stuurt labresultaten.
 +
*Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking).
 +
*Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener.
 +
 
 +
 
 +
===Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek===
 +
Preconditie:
 +
*De zorgverlener heeft de opdracht via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 +
*Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.
 +
 
 +
Processtappen:
 +
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een opdracht naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 +
 
 +
Postconditie:
 +
*De opdracht labonderzoek staat in het LIS.
  
<font size = "1">'''Activiteitendiagram aanvragen labonderzoek en raadplegen labresultaten'''</font>
 
  
===Systemen & Systeemrollen===
+
====Systemen & Systeemrollen====
 
Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
 
Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
  
 
Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:
 
Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:
 
*LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
 
*LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
*LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 
*LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]
 
  
 
Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:
 
Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:
 
*LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
 
*LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
*LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 
*LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]
 
*LaboratoriumresultaatLabresultaatSturend Systeem [LAB-LAS]
 
*LaboratoriumresultaatLabresultaatOntvangend Systeem [LAB-LAO]
 
  
[[Image:Component Diagram - LAB2ZORG (Totaal).png|Systeemrollen bij Lab2zorg]]
+
[[Bestand:Systeemrollen Opdracht labonderzoek.png|600px]]
 +
 
 +
''<span style="color:#D2691E"> Systeemrollen Opdracht laboratoriumonderzoek</span>''
  
<font size = "1">'''Systeemrollen bij Lab2zorg'''</font>
 
  
===Transacties & Transactiegroepen===
+
====Transacties & Transactiegroepen====
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.
+
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de opdracht laboratoriumonderzoek.
  
 
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Opdracht .png|Use case diagram opdracht labonderzoek]]
 
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Opdracht .png|Use case diagram opdracht labonderzoek]]
  
<font size = "1">'''Use case diagram opdracht labonderzoek</font>
+
''<span style="color:#D2691E"> Use case diagram opdracht laboratoriumonderzoek</span>''
 
 
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Resultaat.png|Use case diagram opleveren labresultaat]]
 
  
<font size = "1">'''Use case diagram opleveren labresultaat</font>
 
 
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Opvragen Labresulaten MedicatiebewakingV2.png|Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking]]
 
 
<font size = "1">'''Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking</font>
 
  
 
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.  
 
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.  
  
De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.
+
De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.  
  
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
Regel 133: Regel 90:
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrollen'''
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrollen'''
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg laboratoriumonderzoek opdracht
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg:Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen opdracht labonderzoek
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen opdracht labonderzoek
Regel 144: Regel 101:
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|LIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|LIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist
 +
|}
 +
 +
===Labspecialist stuurt labresultaten===
 +
Preconditie:
 +
*De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
 +
*Het monster is aanwezig in het laboratorium en is geregistreerd in het LIS.
 +
 +
Processtappen:
 +
*De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 +
*De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
 +
 +
Postconditie:
 +
*De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
 +
 +
 +
====Systemen & Systeemrollen====
 +
Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
 +
 +
Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:
 +
 +
*LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 +
 +
Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:
 +
 +
*LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 +
 +
[[Image:Systeemrollen Opleveren labresulaat.png|600px]]
 +
 +
''<span style="color:#D2691E">Systeemrollen bij Sturen Labresultaat</span>''
 +
 +
 +
====Transacties & Transactiegroepen====
 +
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van het sturen van laboratoriumresultaten.
 +
 +
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Laboratoriumonderzoek Resultaat.png|Use case diagram sturen labresultaat]]
 +
 +
''<span style="color:#D2691E"> Use case diagram sturen laboratoriumresultaat</span>''
 +
 +
 +
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.
 +
 +
De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.
 +
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
! style="text-align:left;"| '''Use Case(s) Scenario's)'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Transactiegroep'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Transacties'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systeemrol(len)'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systemen'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrollen'''
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg laboratoriumonderzoek resultaat
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg:Labspecialist stuurt labresultaten
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen resultaat labonderzoek
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen resultaat labonderzoek
Regel 156: Regel 163:
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 +
|}
 +
 +
===Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking)===
 +
Preconditie:
 +
*De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 +
 +
Processtappen:
 +
*Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 +
*Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.
 +
 +
Postconditie:
 +
*De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
 +
 +
 +
====Systemen & Systeemrollen====
 +
Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
 +
 +
Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:
 +
*LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]
 +
 +
Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:
 +
*LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]
 +
 +
[[Bestand:Systeemrollen raadplegen labresulaat.png |600px]]
 +
 +
''<span style="color:#D2691E">Systeemrollen raadplegen laboratoriumresultaat</span>''
 +
 +
 +
====Transacties & Transactiegroepen====
 +
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van het raadplegen van laboratoriumresultaten.
 +
 +
[[Image: Use Case Diagram - LAB2ZORG Opvragen Labresulaten MedicatiebewakingV2.png|Use case diagram raadplegen labresultaten (medicatiebewaking)]]
 +
 +
''<span style="color:#D2691E">Use case diagram raadplegen laboratoriumresultaten (medicatiebewaking)</span>''
 +
 +
 +
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.
 +
 +
De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.
 +
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
! style="text-align:left;"| '''Use Case(s) Scenario's)'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Transactiegroep'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Transacties'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systeemrol(len)'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systemen'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrollen'''
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg opvragen labresultaten medicatiebewaking
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg: Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Opleveren labresultaten medicatiebewaking
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Opleveren labresultaten medicatiebewaking
Regel 168: Regel 222:
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 +
|}
 +
 +
===Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener===
 +
Preconditie:
 +
* De zorgverlener, zoals huisarts of specialist, heeft een labresultaat in het XIS.
 +
* Voor de continuïteit van zorg stuurt de zorgverlener dit labresultaat naar een andere zorgverlener, zoals een apotheker ten behoeve van medicatiebewaking.
 +
 +
Processtappen:
 +
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener stuurt het labresultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener.
 +
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener ontvangt het resultaat.
 +
 +
Postconditie:
 +
* De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
 +
 +
 +
====Systemen & Systeemrollen====
 +
Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
 +
 +
Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:
 +
*LaboratoriumresultaatLabresultaatSturend Systeem [LAB-LAS]
 +
*LaboratoriumresultaatLabresultaatOntvangend Systeem [LAB-LAO]
 +
 +
[[Bestand:Systeemrollen sturen labresulaat zorgverlener.png|600px]]
 +
 +
''<span style="color:#D2691E">Systeemrollen sturen labresulaat zorgverlener.png </span>''
 +
 +
 +
====Transacties & Transactiegroepen====
 +
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.
 +
 +
[[Image: use case LAB2ZORG sturen labresultaten.png|900px|Use case diagram sturen labresultaten]]<br />
 +
 +
''<span style="color:#D2691E">Use case diagram sturen labresultaten</span>''
 +
 +
 +
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.
 +
 +
De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.
 +
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
! style="text-align:left;"| '''Use Case(s) Scenario's)'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Transactiegroep'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Transacties'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systeemrol(len)'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systemen'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrollen'''
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg sturen labresultaat
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Lab2zorg: Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Sturen labresultaat (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Sturen labresultaat (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen labresultaat
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen labresultaat

Huidige versie van 22 jul 2020 om 08:00

Lab2zorg

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp van Lab2zorg.

Lab2zorg zorgt ervoor dat zorgverleners, zoals apothekers en huisartsen, direct elektronisch de laboratoriumresultaten van hun patiënten kunnen sturen of inzien.

Uitwisseling Labgegevens Proces

Uitwisseling laboratoriumgegevens proces


In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

Bedrijfsrol Toelichting
Zorgverlener Vraagt labonderzoek aan, ontvangt labresultaat van labspecialist of zorgverlener, raadpleegt labresultaat of stuurt labresultaat naar andere zorgverlener
Labspecialist Voert labonderzoek uit en/of levert labresultaten op

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:

 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem).
 • LIS (laboratoriuminformatiesysteem).

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Lab2Zorg.png

Activiteitendiagram aanvragen laboratoriumonderzoek, raadplegen en sturen laboratoriumresultaten

Use cases

Lab2zorg kent vier use cases:

 • Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek.
 • Labspecialist stuurt labresultaten.
 • Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking).
 • Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener.


Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de opdracht via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 • Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een opdracht naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.

Postconditie:

 • De opdracht labonderzoek staat in het LIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]

Systeemrollen Opdracht labonderzoek.png

Systeemrollen Opdracht laboratoriumonderzoek


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de opdracht laboratoriumonderzoek.

Use case diagram opdracht labonderzoek

Use case diagram opdracht laboratoriumonderzoek


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg:Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist

Labspecialist stuurt labresultaten

Preconditie:

 • De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
 • Het monster is aanwezig in het laboratorium en is geregistreerd in het LIS.

Processtappen:

 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]

Systeemrollen Opleveren labresulaat.png

Systeemrollen bij Sturen Labresultaat


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van het sturen van laboratoriumresultaten.

Use case diagram sturen labresultaat

Use case diagram sturen laboratoriumresultaat


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg:Labspecialist stuurt labresultaten Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener

Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking)

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]

Systeemrollen raadplegen labresulaat.png

Systeemrollen raadplegen laboratoriumresultaat


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van het raadplegen van laboratoriumresultaten.

Use case diagram raadplegen labresultaten (medicatiebewaking)

Use case diagram raadplegen laboratoriumresultaten (medicatiebewaking)


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg: Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking) Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener

Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener

Preconditie:

 • De zorgverlener, zoals huisarts of specialist, heeft een labresultaat in het XIS.
 • Voor de continuïteit van zorg stuurt de zorgverlener dit labresultaat naar een andere zorgverlener, zoals een apotheker ten behoeve van medicatiebewaking.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener stuurt het labresultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener.
 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener ontvangt het resultaat.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatLabresultaatSturend Systeem [LAB-LAS]
 • LaboratoriumresultaatLabresultaatOntvangend Systeem [LAB-LAO]

Systeemrollen sturen labresulaat zorgverlener.png

Systeemrollen sturen labresulaat zorgverlener.png


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.

Use case diagram sturen labresultaten

Use case diagram sturen labresultaten


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg: Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener Sturen labresultaat (PUSH) Sturen labresultaat [LAB-LAS] XIS Zorgverlener
Ontvangen labresultaat [LAB-LAO] XIS Zorgverlener