Lab:V1.1.0 Ontwerp Lab2zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Transacties & Transactiegroepen)
(Procesbeschrijving)
Regel 11: Regel 11:
 
*Opleveren labresultaten.
 
*Opleveren labresultaten.
 
*Raadplegen labresultaten medicatiebewaking.
 
*Raadplegen labresultaten medicatiebewaking.
*Sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener
+
*Sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener.
  
 
=====Proces opdracht labonderzoek=====
 
=====Proces opdracht labonderzoek=====
Regel 48: Regel 48:
  
 
=====Proces sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener=====
 
=====Proces sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener=====
 
 
Preconditie:  
 
Preconditie:  
 
* De zorgverlener, zoals huisarts of specialist, heeft een labresultaat in het XIS.
 
* De zorgverlener, zoals huisarts of specialist, heeft een labresultaat in het XIS.
Regel 54: Regel 53:
  
 
Processtappen:
 
Processtappen:
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener stuurt het labresultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener
+
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener stuurt het labresultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener.
 
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener ontvangt het resultaat.
 
* Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener ontvangt het resultaat.
  
Regel 68: Regel 67:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Vraagt labonderzoek, raadpleegt labresultaten of stuurt labresultaat naar andere zorgverlener.
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Vraagt labonderzoek aan, ontvangt labresultaat, raadpleegt labresultaat of stuurt labresultaat naar andere zorgverlener  
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgverlener
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stuurt labresultaat door naar zorgverlener
 
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Labspecialist

Versie van 4 okt 2019 om 11:15

Lab2zorg

Uitwisseling Labgegevens Proces

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp van Lab2zorg.

Procesbeschrijving

Lab2zorg kent vier processen:

 • Opdracht labonderzoek.
 • Opleveren labresultaten.
 • Raadplegen labresultaten medicatiebewaking.
 • Sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener.
Proces opdracht labonderzoek

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de aanvraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 • Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een aanvraag naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.

Postconditie:

 • De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
Proces opleveren labresultaat

Preconditie:

 • De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
 • Het monster is aanwezig in het laboratorium.

Processtappen:

 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.
Proces raadplegen labresultaten medicatiebewaking

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.
Proces sturen labresultaten van zorgverlener naar zorgverlener

Preconditie:

 • De zorgverlener, zoals huisarts of specialist, heeft een labresultaat in het XIS.
 • Voor de continuïteit van zorg stuurt de zorgverlener dit labresultaat naar een andere zorgverlener, zoals een apotheker ten behoeve van medicatiebewaking.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener stuurt het labresultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener.
 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener ontvangt het resultaat.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.

Bedrijfsrollen

In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

Bedrijfsrol Toelichting
Zorgverlener Vraagt labonderzoek aan, ontvangt labresultaat, raadpleegt labresultaat of stuurt labresultaat naar andere zorgverlener
Labspecialist Voert labonderzoek uit en/of levert labresultaten op

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:

 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem)
 • LIS (laboratoriuminformatiesysteem)

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Verzoek labonderzoek

Activiteitendiagram aanvragen labonderzoek en raadplegen labresultaten

Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]
 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]
 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]
 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]

Systeemrollen bij Lab2zorg

Systeemrollen bij Lab2zorg

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.

Use case diagram opdracht labonderzoek

Use case diagram opdracht labonderzoek

Use case diagram opleveren labresultaat

Use case diagram opleveren labresultaat

Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking

Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg Laboratoriumonderzoek Opdracht Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist
Lab2zorg Laboratoriumonderzoek Resultaat Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener
Lab2zorg Opvragen Labresultaten Medicatiebewaking Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener
Zorg2zorg Sturen Labresultaten Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] XIS Labspecialist