Lab:V1.1.0 Ontwerp Lab2zorg

Uit informatiestandaarden
Versie door Koelewijn (overleg | bijdragen) op 21 jul 2020 om 17:21 (Systemen & Systeemrollen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Lab2zorg

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp van Lab2zorg.

Lab2zorg zorgt ervoor dat zorgverleners, zoals apothekers en huisartsen, direct elektronisch de labresultaten van hun patiënten kunnen inzien.

Uitwisseling Labgegevens Proces

Uitwisseling Labgegevens Proces


In deze processen zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

Bedrijfsrol Toelichting
Zorgverlener Vraagt labonderzoek aan, ontvangt labresultaat van labspecialist of zorgverlener, raadpleegt labresultaat of stuurt labresultaat naar andere zorgverlener
Labspecialist Voert labonderzoek uit en/of levert labresultaten op

Zowel labspecialisten als zorgverleners maken gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk:

 • XIS (zorgverlenerinformatiesysteem).
 • LIS (laboratoriuminformatiesysteem).

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Lab2Zorg.png

Activiteitendiagram aanvragen labonderzoek, raadplegen en sturen labresultaten

Use cases

Lab2zorg kent vier use cases:

 • Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek.
 • Labspecialist stuurt labresultaten.
 • Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking).
 • Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener.


Zorgverlener stuurt opdracht labonderzoek

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de opdracht via het XIS gestuurd naar het laboratorium.
 • Het monster is ook naar het laboratorium gestuurd.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts of specialist stuurt een opdracht naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.

Postconditie:

 • De opdracht labonderzoek staat in het LIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtOntvangend Systeem [LAB-LOO]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatOpdrachtSturend Systeem [LAB-LOS]

Systeemrollen Opdracht labonderzoek.png

Systeemrollen Opdracht labonderzoek


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de opdracht laboratoriumonderzoek.

Use case diagram opdracht labonderzoek

Use case diagram opdracht laboratoriumonderzoek


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg laboratoriumonderzoek opdracht Laboratoriumonderzoek opdracht (PUSH) Sturen opdracht labonderzoek [LAB-LOS] XIS Zorgverlener
Ontvangen opdracht labonderzoek [LAB-LOO] LIS Labspecialist

Labspecialist stuurt labresultaten

Preconditie:

 • De aanvraag labonderzoek staat in het LIS.
 • Het monster is aanwezig in het laboratorium en is geregistreerd in het LIS.

Processtappen:

 • De labspecialist doet onderzoek op het monster en verwerkt het resultaat in het LIS.
 • De labspecialist stuurt met het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium het resultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het labresultaat in het XIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatSturend Systeem [LAB-LRS]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatOntvangend Systeem [LAB-LRO]

500px

Systeemrollen bij Sturen Labresultaat

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.

Use case diagram sturen labresultaat

Use case diagram sturen labresultaat


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg laboratoriumonderzoek resultaat Laboratoriumonderzoek resultaat (PUSH) Sturen resultaat labonderzoek [LAB-LRS] LIS Labspecialist
Ontvangen resultaat labonderzoek [LAB-LRO] XIS Zorgverlener


Zorgverlener raadpleegt labresultaten (medicatiebewaking)

Preconditie:

 • De zorgverlener heeft de vraag via het XIS gestuurd naar het laboratorium.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de huisarts, apotheker of specialist raadpleegt het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium.
 • Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van het laboratorium stelt het resultaat beschikbaar aan het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het LIS vervult in deze use case de volgende systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatBeschikbaarstellend Systeem [LAB-LRB]

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatResultaatRaadplegend Systeem [LAB-LRR]

Systeemrollen raadplegen labresulaat.png

Systeemrollen raadplegen labresulaat


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.

Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking

Use case diagram raadplegen labresultaten medicatiebewaking


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg opvragen labresultaten medicatiebewaking Opvragen labresultaten medicatiebewaking (PULL) Opleveren labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRB] LIS Labspecialist
Opvragen labresultaten medicatiebewaking [LAB-LRR] XIS Zorgverlener


Zorgverlener stuurt labresultaten naar zorgverlener

Preconditie:

 • De zorgverlener, zoals huisarts of specialist, heeft een labresultaat in het XIS.
 • Voor de continuïteit van zorg stuurt de zorgverlener dit labresultaat naar een andere zorgverlener, zoals een apotheker ten behoeve van medicatiebewaking.

Processtappen:

 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de zorgverlener stuurt het labresultaat naar het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener.
 • Het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) van de andere zorgverlener ontvangt het resultaat.

Postconditie:

 • De zorgverlener ziet het resultaat in het XIS.


Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener en labspecialist maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk XIS en LIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het XIS vervult in deze use case de systeemrollen:

 • LaboratoriumresultaatLabresultaatSturend Systeem [LAB-LAS]
 • LaboratoriumresultaatLabresultaatOntvangend Systeem [LAB-LAO]

Systeemrollen sturen labresulaat zorgverlener.png

Systeemrollen sturen labresulaat zorgverlener.png


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van Lab2zorg.

Use case diagram sturen labresultaten

Use case diagram sturen labresultaten


In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document.

Use Case(s) Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Lab2zorg sturen labresultaat Sturen labresultaat (PUSH) Sturen labresultaat [LAB-LAS] XIS Zorgverlener
Ontvangen labresultaat [LAB-LAO] XIS Zorgverlener