Landingspagina Labcodeset: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 27: Regel 27:
 
* Met andere mogelijkheden in LOINC zoals Narrative en Document wordt niets speciaals gedaan.
 
* Met andere mogelijkheden in LOINC zoals Narrative en Document wordt niets speciaals gedaan.
 
===Status van Labcode concepten===
 
===Status van Labcode concepten===
[[Bestand:Lab-state-diagram.png|none|Statusovergangen|links]]
+
[[Bestand:Lab-state-diagram.png|none|640px|Statusovergangen|links]]
  
 
=== LOINC Panels ===
 
=== LOINC Panels ===

Versie van 27 jan 2017 om 11:49

Handleiding Nederlandse Labcodeset

Labcodeset definities en regels

De Nederlandse Labcodeset bevat LOINC concepten die in Nederland gebruikt worden bij berichten tussen laboratoria onderling.

De Nederlandse Labcode bevat:

 • Het betreffende LOINC concept (Engelse variant).
 • De vertaling naar Nederlands uit LOINC, mits daar aanwezig.
 • Een Nederlandse Long Common Name, als deze bestaat in LOINC of is toegevoegd in de applicatie.
 • Een koppeling aan een of meer materialen uit Snomed-CT.
 • Eventueel een koppeling aan een of meer methoden.
 • Eventueel een koppeling aan een uitkomst.
 • Eventueel een commentaar met nadere toelichting.

Materiaal

Een Labcode met status 'active' en een LOINC concept met System='XXX' MOET een gekoppeld materiaal hebben.

Bij het toevoegen van een concept uit LOINC, wordt het LOINC System vertaald naar een Snomed CT materiaal met een vertaaltabel, wat automatisch toegevvoegd wordt.

In beginsel wordt er één materiaal gekoppeld, behoudens gevallen als 'Urine + Ser/Plas'. Nader bepaald wordt hoe hier precies mee wordt omgegaan.

Methode

Methodes dienen geselecteerd te worden uit de SNOMED-tak 272394005 | Technique (qualifier value)|. Als daar methodes ontbreken kunnen die worden aangevraagd in het BITS-project 'SNOMED CT - beheer'. Het zal enige tijd vergen om alle methodes die nu in de methode-tabel staan, te koppelen. Voorlopig dwingen we het bestaan van een koppeling daarom niet af; maar als er een koppeling is, dan moet die een afstammeling zijn van 272394005 | Technique (qualifier value)|.

Uitkomst

Uitkomsten zijn:

 • Eenheid: Alléén kwantitatieve bepalingen hebben een UCUM-eenheid; maar niet alle kwantitatieve bepalingen hebben een eenheid (bv. pH-waarde is een uitzondering). De tabel die nu in Labcodeset zit is volledig; UCUM-eenheid wordt gekozen uit die tabel.
 • Ordinaal: er is al een aantal ordinale lijsten gedefinieerd.
 • Nominaal: Er is één nominale lijst: die van micro-organismen. We gebruiken altijd de volledige lijst, niet een subset. Ook als LOINC een specifiek organisme noemt; want het kan best dat je bij het uitvoeren van die test toch een ander organisme ontdekt en dat wil je dan wel kunnen rapporteren.
 • Met andere mogelijkheden in LOINC zoals Narrative en Document wordt niets speciaals gedaan.

Status van Labcode concepten

Statusovergangen

LOINC Panels

LOINC Panels zijn sets van gerelateerde LOINC testen, die samen aangevraagd of uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld is:

LOINC code Component Panel / lid
43135-3 17-Ketosteroiden & 17-Ketogen steroiden panel Panel
27866-3 17-Ketogen steroiden Lid
21038-5 17-Ketosteroiden Lid
13362-9 Verzamelduur Lid
3167-4 Monstervolume Lid

De LOINC code 43135-3 is een Panel, die samengesteld is uit 4 testen.

Panel weergave

De Labcodeset kan geopend worden in normale weergave of Panel weergave. Bij normale weergave worden zoekresultaten getoond met het kopje 'Resultaten', in Panel weergave met de kop 'Panel'. In Panel weergave wordt een panel getoond, met alle onderdelen van dat Panel. Het Panel staat bovenaan, de Panel members zijn ingesprongen. De volgorde volgt de 'Sequence' zoals gedefinieerd in LOINC.

In normale weergave kan de status van een Panel niet gewijzigd worden. In plaats daarvan is de 'Volledige naam' een link naar een pagina in Panel weergave. Panel weergave kan ook geopend worden met een link van de vorm:

  {hostname}/art-decor/labconcepts?search=43135-3&panel=true

Panel weergave

In Panel weergave kan de status van een Panel wel gewijzigd worden. Als een Panel wordt toegevoegd (status 'potential' -> 'draft') worden alle elementen eronder ook op 'draft' gezet als ze nog geen onderdeel van de Labcodeset zijn. Zijn ze dat wel, dan behouden ze de bestaande status. Een Panel kan pas 'active' gemaakt worden als alle elementen eronder ook 'active' zijn. In Panel weergave wordt altijd ook gezocht in LOINC, omdat ook elementen die bij het Panel horen, maar (nog) geen onderdeel zijn van de Labcodeset getoond moeten worden. Daarom staan de status filters ook uit. In Panel weergave worden dus alle concepten getoond.