Landingspagina Verpleegkundige Zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(toevoeging van de link naar de pagina van fase 2 van de proeftuin)
 
(18 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
===Ontwerpen===
+
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
=eOverdracht (Verpleegkundige overdracht)=
 +
De informatiestandaard eOverdracht is gericht op informatie-uitwisseling tussen verpleegkundige en verzorgende zorgprofessionals bij overdracht van een patiënt/cliënt tussen zorginstellingen.
  
*'''Verpleegkundige overdracht:'''
+
De informatiestandaard eOverdracht is gebaseerd op [https://zibs.nl zorginformatiebouwstenen (zibs)], publicatie 2017. De daadwerkelijke uitwisseling vindt plaats door middel van [https://www.hl7.org/fhir/ HL7 FHIR (STU3)].
**Ontwerp informatiestandaard eOverdracht v3.0
+
*** [[vpk:v3.0_Ontwerp_eOverdracht|Functioneel ontwerp eOverdracht v3.0]]
+
  
*'''Thema-specifieke standaarden:'''
+
==Functioneel en technisch ontwerp==
**Ontwerp informatiestandaard Valrisico
+
===Actuele versie===
*** [[vpk:v1.0_Ontwerp_Valrisico|Functioneel ontwerp Valrisico v1.0]]
+
De actuele versie van eOverdracht is 3.1 ([http://decor.nictiz.nl/pub/eoverdracht/e-overdracht-html-20190617T145353/project.html zie de release notes op ART-DECOR]). ''Deze versie bevindt zich nog in de ontwerpfase.''
**Ontwerp informatiestandaard Delier
+
* [[vpk:V3.1_Ontwerp_eOverdracht|Functioneel ontwerp eOverdracht 3.1]]
*** [[vpk:v1.0_Ontwerp_Delier|Functioneel ontwerp Delier v1.0]]
+
* [[vpk:V3.1_FHIR_eOverdracht|Technisch ontwerp (FHIR implementation guide) eOverdracht 3.1]]
**Ontwerp informatiestandaard Pijn
+
 
*** [[vpk:Vdraft_Ontwerp_Pijn|Functioneel ontwerp Pijn (draft)]]
+
===Proeftuinen Regeling InZicht===
**Ontwerp informatiestandaard Wondzorg
+
Een vereenvoudigde versie van eOverdracht wordt beproefd in het kader van de [https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/164165 Proeftuinen Regeling InZicht]. Voor deze vereenvoudigde versie wordt slechts een beperkte set zibs gebruikt, aangevuld met een PDF-document om de overige gegevens ongestructureerd uit te wisselen. In de eerste fase worden slechts de administratieve gegevens uitgewisseld, later worden er geleidelijk meer zibs gebruikt.
*** [[vpk:Vdraft_Ontwerp_Pijn|Functioneel ontwerp Wondzorg (draft)]]
+
* [[vpk:V3.1_eOverdracht_Proeftuin|Functioneel ontwerp eOverdracht Proeftuinen]]
**Ontwerp informatiestandaard Suïcidaliteit
+
* Technisch ontwerp (FHIR implementation guide) eOverdracht Proeftuinen
*** [[vpk:Vdraft_Ontwerp_Pijn|Functioneel ontwerp Suïcidaliteit (draft)]]
+
** [[vpk:V3.1_FHIR_eOverdracht_Proeftuin|Technisch ontwerp fase 1]]
 +
** [[vpk:V3.1_FHIR_eOverdracht_Proeftuin_phase_2|Technisch ontwerp fase 2]]
 +
 
 +
==Mappings==
 +
In eOverdracht wordt gebruik gemaakt van de zib Probleem, die de [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/nationale-kernset/ Nationale Kernset Patiëntproblemen (SNOMED CT referentieset)] gebruikt. Voor het gebruik van andere classificaties zijn [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/inbouwen-snomed-referentieset/ mapping referentiesets] beschikbaar van SNOMED CT naar deze classificaties (NANDA I - diagnoses, Omaha System, ICF). Voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van de mapping<ref>Kieft, R. A. M. M., Vreeke, E. M., de Groot, E. M., de Graaf-Waar, H. I., van Gool, C. H., Koster, N., (..) Delnoij, D. M. J., ''Mapping the Dutch SNOMED CT subset to Omaha System, NANDA International and International Classification of Functioning, Disability and Health.'' [https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.12.025 International Journal of Medical Informatics, 111(December 2017), 77–82]</ref><ref>Kieft, R. A. M. M., Vreeke, E. M., De Groot, E. M., Volkert, P. A., Francke, A. L., & Delnoij, D. M. J., ''The development of a nursing subset of patient problems to support interoperability.'' [https://doi.org/10.1186/s12911-017-0567-5 BMC Medical Informatics and Decision Making, 17(1), 1–12]</ref>.
 +
 
 +
==Overige informatie==
 +
===Totstandkoming===
 +
De informatiestandaard eOverdracht versies 3.x worden stapsgewijs ontwikkeld met een brede groep belanghebbenden. Dit proces is in detail beschreven [[vpk:V3.x_Methode_ontwikkeling_eOverdracht|op deze pagina]].
 +
 
 +
===Beheerstructuur===
 +
* [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/Beheer-informatiestandaard-eOverdacht.pdf Beheerdocument eOverdracht v3.1]: voor beheer van de specifieke informatiestandaard eOverdracht.
 +
* [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ Zib-centrum]: voor overkoepelend beheer van de zorginformatiebouwstenen (zibs) waaruit de informatiestandaard eOverdracht is opgebouwd.
 +
 
 +
===Eerdere versies===
 +
* [[vpk:V3.0_Ontwerp_eOverdracht|eOverdracht 3.0 (obsoleet)]]
 +
 
 +
=Thema-specifieke standaarden=
 +
Thema-specifieke standaarden zijn ontwikkeld in het kader van [https://www.nictiz.nl/nieuws/betere-pijnbehandeling-dankzij-beslisboom/ verpleegkundige beslissingsondersteuning] met een tweeledig doel:
 +
#Ondersteuning klinisch redeneren: verpleegkundigen helpen met het stapsgewijs analyseren van observaties tot een patiëntprobleem waarvoor bepaalde verpleegkundige interventies nodig zijn, volgens de zorginhoudelijke richtlijnen (kwaliteitsstandaarden)
 +
#Bevorderen gestandaardiseerde verslaglegging: het vastleggen van de observaties, patiëntproblemen en interventies die nodig zijn voor en de uitkomst zijn van deze beslissingsondersteuning volgens de bredere standaarden m.n. zorginformatiebouwstenen (zibs) die veelal ook in eOverdracht (zie boven) voorkomen.
 +
Deze thema-specifieke standaarden worden gebruikt voor verslaglegging bij de primaire zorg. Deze vastgelegde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden als voorinvulling van bijv. overdrachtsbericht volgens eOverdracht, omdat deze gebruikmaken van dezelfde zibs.
 +
 
 +
De volgende thema-specifieke standaarden zijn beschikbaar:
 +
* [[vpk:v1.0_Ontwerp_Delier|Functioneel ontwerp Delier v1.0]]
 +
* [[vpk:V1.0_Ontwerp_Pijn|Functioneel ontwerp Pijn v1.0]]
 +
* [[vpk:V1.0_Ontwerp_PsychosocialeZorg|Functioneel ontwerp Psychosociale zorg v1.0]]
 +
* [[vpk:Vdraft_Ontwerp_RisicoSuicide|Functioneel ontwerp Risico op suïcide (draft)]]
 +
* [[vpk:v1.0_Ontwerp_Valrisico|Functioneel ontwerp Valrisico v1.0]]
 +
* [[vpk:Vdraft_Ontwerp_Wondzorg|Functioneel ontwerp Wondzorg (draft v0.1)]]
 +
 
 +
=Referenties=
 +
<references />

Huidige versie van 8 mei 2020 om 11:19

1 eOverdracht (Verpleegkundige overdracht)

De informatiestandaard eOverdracht is gericht op informatie-uitwisseling tussen verpleegkundige en verzorgende zorgprofessionals bij overdracht van een patiënt/cliënt tussen zorginstellingen.

De informatiestandaard eOverdracht is gebaseerd op zorginformatiebouwstenen (zibs), publicatie 2017. De daadwerkelijke uitwisseling vindt plaats door middel van HL7 FHIR (STU3).

1.1 Functioneel en technisch ontwerp

1.1.1 Actuele versie

De actuele versie van eOverdracht is 3.1 (zie de release notes op ART-DECOR). Deze versie bevindt zich nog in de ontwerpfase.

1.1.2 Proeftuinen Regeling InZicht

Een vereenvoudigde versie van eOverdracht wordt beproefd in het kader van de Proeftuinen Regeling InZicht. Voor deze vereenvoudigde versie wordt slechts een beperkte set zibs gebruikt, aangevuld met een PDF-document om de overige gegevens ongestructureerd uit te wisselen. In de eerste fase worden slechts de administratieve gegevens uitgewisseld, later worden er geleidelijk meer zibs gebruikt.

1.2 Mappings

In eOverdracht wordt gebruik gemaakt van de zib Probleem, die de Nationale Kernset Patiëntproblemen (SNOMED CT referentieset) gebruikt. Voor het gebruik van andere classificaties zijn mapping referentiesets beschikbaar van SNOMED CT naar deze classificaties (NANDA I - diagnoses, Omaha System, ICF). Voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van de mapping[1][2].

1.3 Overige informatie

1.3.1 Totstandkoming

De informatiestandaard eOverdracht versies 3.x worden stapsgewijs ontwikkeld met een brede groep belanghebbenden. Dit proces is in detail beschreven op deze pagina.

1.3.2 Beheerstructuur

  • Beheerdocument eOverdracht v3.1: voor beheer van de specifieke informatiestandaard eOverdracht.
  • Zib-centrum: voor overkoepelend beheer van de zorginformatiebouwstenen (zibs) waaruit de informatiestandaard eOverdracht is opgebouwd.

1.3.3 Eerdere versies

2 Thema-specifieke standaarden

Thema-specifieke standaarden zijn ontwikkeld in het kader van verpleegkundige beslissingsondersteuning met een tweeledig doel:

  1. Ondersteuning klinisch redeneren: verpleegkundigen helpen met het stapsgewijs analyseren van observaties tot een patiëntprobleem waarvoor bepaalde verpleegkundige interventies nodig zijn, volgens de zorginhoudelijke richtlijnen (kwaliteitsstandaarden)
  2. Bevorderen gestandaardiseerde verslaglegging: het vastleggen van de observaties, patiëntproblemen en interventies die nodig zijn voor en de uitkomst zijn van deze beslissingsondersteuning volgens de bredere standaarden m.n. zorginformatiebouwstenen (zibs) die veelal ook in eOverdracht (zie boven) voorkomen.

Deze thema-specifieke standaarden worden gebruikt voor verslaglegging bij de primaire zorg. Deze vastgelegde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden als voorinvulling van bijv. overdrachtsbericht volgens eOverdracht, omdat deze gebruikmaken van dezelfde zibs.

De volgende thema-specifieke standaarden zijn beschikbaar:

3 Referenties

  1. Kieft, R. A. M. M., Vreeke, E. M., de Groot, E. M., de Graaf-Waar, H. I., van Gool, C. H., Koster, N., (..) Delnoij, D. M. J., Mapping the Dutch SNOMED CT subset to Omaha System, NANDA International and International Classification of Functioning, Disability and Health. International Journal of Medical Informatics, 111(December 2017), 77–82
  2. Kieft, R. A. M. M., Vreeke, E. M., De Groot, E. M., Volkert, P. A., Francke, A. L., & Delnoij, D. M. J., The development of a nursing subset of patient problems to support interoperability. BMC Medical Informatics and Decision Making, 17(1), 1–12