Landingspagina Verpleegkundige Zorg

Uit informatiestandaarden
Versie door Pieter Edelman (overleg | bijdragen) op 17 apr 2020 om 09:15 (Update voor een betere informatieflow)
Ga naar: navigatie, zoeken

1 eOverdracht (Verpleegkundige overdracht)

De informatiestandaard eOverdracht is gericht op informatie-uitwisseling tussen verpleegkundige en verzorgende zorgprofessionals bij overdracht van een patiënt/cliënt tussen zorginstellingen.

De informatiestandaard eOverdracht is gebaseerd op zorginformatiebouwstenen (zibs), publicatie 2017. De daadwerkelijke uitwisseling vindt plaats door middel van HL7 FHIR (STU3).

1.1 Functioneel en technisch ontwerp

1.1.1 Actuele versie

De actuele versie van eOverdracht is 3.1 (zie de release notes op ART-DECOR). Deze versie bevindt zich nog in de ontwerpfase.

1.1.2 Proeftuinen Regeling InZicht

Een vereenvoudigde versie van eOverdracht wordt beproefd in het kader van de Proeftuinen Regeling InZicht. Voor deze vereenvoudigde versie wordt slechts een beperkte set zibs gebruikt, aangevuld met een PDF-document om de overige gegevens ongestructureerd uit te wisselen. In de eerste fase worden slechts de administratieve gegevens uitgewisseld, later worden er geleidelijk meer zibs gebruikt.

1.2 Mappings

In eOverdracht wordt gebruik gemaakt van de zib Probleem, die de Nationale Kernset Patiëntproblemen (SNOMED CT referentieset) gebruikt. Voor het gebruik van andere classificaties zijn mapping referentiesets beschikbaar van SNOMED CT naar deze classificaties (NANDA I - diagnoses, Omaha System, ICF). Voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van de mapping[1][2].

1.3 Overige informatie

1.3.1 Totstandkoming

De informatiestandaard eOverdracht versies 3.x worden stapsgewijs ontwikkeld met een brede groep belanghebbenden. Dit proces is in detail beschreven op deze pagina.

1.3.2 Beheerstructuur

  • Beheerdocument eOverdracht v3.1: voor beheer van de specifieke informatiestandaard eOverdracht.
  • Zib-centrum: voor overkoepelend beheer van de zorginformatiebouwstenen (zibs) waaruit de informatiestandaard eOverdracht is opgebouwd.

1.3.3 Eerdere versies

2 Thema-specifieke standaarden

Thema-specifieke standaarden zijn ontwikkeld in het kader van verpleegkundige beslissingsondersteuning met een tweeledig doel:

  1. Ondersteuning klinisch redeneren: verpleegkundigen helpen met het stapsgewijs analyseren van observaties tot een patiëntprobleem waarvoor bepaalde verpleegkundige interventies nodig zijn, volgens de zorginhoudelijke richtlijnen (kwaliteitsstandaarden)
  2. Bevorderen gestandaardiseerde verslaglegging: het vastleggen van de observaties, patiëntproblemen en interventies die nodig zijn voor en de uitkomst zijn van deze beslissingsondersteuning volgens de bredere standaarden m.n. zorginformatiebouwstenen (zibs) die veelal ook in eOverdracht (zie boven) voorkomen.

Deze thema-specifieke standaarden worden gebruikt voor verslaglegging bij de primaire zorg. Deze vastgelegde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden als voorinvulling van bijv. overdrachtsbericht volgens eOverdracht, omdat deze gebruikmaken van dezelfde zibs.

De volgende thema-specifieke standaarden zijn beschikbaar:

3 Referenties

  1. Kieft, R. A. M. M., Vreeke, E. M., de Groot, E. M., de Graaf-Waar, H. I., van Gool, C. H., Koster, N., (..) Delnoij, D. M. J., Mapping the Dutch SNOMED CT subset to Omaha System, NANDA International and International Classification of Functioning, Disability and Health. International Journal of Medical Informatics, 111(December 2017), 77–82
  2. Kieft, R. A. M. M., Vreeke, E. M., De Groot, E. M., Volkert, P. A., Francke, A. L., & Delnoij, D. M. J., The development of a nursing subset of patient problems to support interoperability. BMC Medical Informatics and Decision Making, 17(1), 1–12