Mappings/MP612Dispense 2 MP9VerstrekkingenVertaling: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 84: Regel 84:
 
| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  | # || style="background-color: #1F497D;; width:400px; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Informatie / Functionaliteit|| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Omschrijving
 
| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  | # || style="background-color: #1F497D;; width:400px; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Informatie / Functionaliteit|| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Omschrijving
 
|-
 
|-
|1||Vertalingen bij medicatie coderingen (G-standaard) || Het MP-9 datamodel / ada-formaat ondersteunt (nog) geen vertalingen (translation) bij gecodeerde elementen. Deze worden in MP-6 optioneel meegegeven bij medicatieproducten uit de G-standaard. Daarbij worden alleen vertalingen meegegeven die vanuit de G-standaard sowieso afleidbaar zijn. Deze expliciet meegegeven vertalingen niet converteren.
+
|1||Magistralen - onderscheid tussen actieve ingrediënten en hulpstoffen niet meer mogelijk || MP-9 heeft dit onderscheid losgelaten. Alle MP-6 ingrediënten daarom converteren naar een ingrediënt zonder nadere aanduiding.
 
|-
 
|-
|2||Magistralen - onderscheid tussen actieve ingrediënten en hulpstoffen niet meer mogelijk || MP-9 heeft dit onderscheid losgelaten. Alle MP-6 ingrediënten daarom converteren naar een ingrediënt zonder nadere aanduiding.
+
|2||Geen exact doseerschema bekend ("dagdosis") || MP-6 HL7 heeft hiervoor de [[7phcy:V6.12.8_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy#medicationAdministrationRequest.doseCheckQuantity|doseCheckQuantity]], het MP-9 datamodel kent geen equivalent, deze informatie niet converteren.
 
|-
 
|-
|3||Geen exact doseerschema bekend ("dagdosis") || MP-6 HL7 heeft hiervoor de [[7phcy:V6.12.8_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy#medicationAdministrationRequest.doseCheckQuantity|doseCheckQuantity]], het MP-9 datamodel kent geen equivalent, deze informatie niet converteren.
+
|3||Voorschrijfinformatie || MP-6 HL7 heeft hiervoor de [[7phcy:V6.12.8_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy#medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication.directTargetOf.prescription|prescription]], het MP-9 datamodel kent hiervoor in toedieningsafspraak en medicatieverstrekking geen velden. In MP-9 bestaat alleen de relatie naar de bouwsteen medicatieafspraak. De bouwsteen medicatieafspraak bevat wél de informatie over voorschrijver.
|-
 
|4||Voorschrijfinformatie || MP-6 HL7 heeft hiervoor de [[7phcy:V6.12.8_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy#medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication.directTargetOf.prescription|prescription]], het MP-9 datamodel kent hiervoor in toedieningsafspraak en medicatieverstrekking geen velden. In MP-9 bestaat alleen de relatie naar de bouwsteen medicatieafspraak. De bouwsteen medicatieafspraak bevat wél de informatie over voorschrijver.
 
 
|}
 
|}
  

Versie van 30 jan 2019 om 16:09

{{#customtitle: Transactie Verstrekkingenvertaling 9.A.0
(conversie MP-6.12 verstrekkingenlijst naar MP-9 datamodel)}}

Naar nictiz.nl

Naar Mapping architectuur

Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe een versie 6.12 'verstrekkingenlijst' response te converteren naar Medicatieproces (MP) versie 9 voor de transactie: 'beschikbaarstellen medicatiegegevens - verstrekkingenvertaling (PULL) 9.A.0'.

Een versie 6.12 verstrekkingenlijst converteert zich in het MP-9 datamodel naar de Toedieningsafspraak en Medicatieverstrekking (en patiënt).

Aangezien deze conversie plaatsvindt tussen verschillende versies van de MP standaard zijn er een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden:

 • niet alle MP9-functionaliteit is beschikbaar in MP-6
 • de informatie uit MP-6 past niet altijd naadloos op het MP-9 datamodel.

Deze twee aspecten zijn hieronder verder uitgewerkt.

Missende MP-9 functionaliteit bij converteren vanaf MP-6

# Informatie / Functionaliteit Omschrijving
1 Medicamenteuze behandeling/MBH id niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
2 Toedieningsafspraak/TA id niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
3 TA/afspraakdatum niet beschikbaar De verstrekkingsdatum(tijd) overnemen als afspraakdatum(tijd)
4 Gebruiksperiode soms moeilijk afleidbaar In MP-6 is de juiste gebruiksperiode soms moeilijk afleidbaar. Gebruiksperiode wordt als volgt geconverteerd:
 • Als er één 6.12 MedicationAdministrationRequest (MAR) is:
  • Gebruiksperiode informatie (startdatum en/of duur en/of einddatum) 1:1 overnemen van MP-6.
  • Bij eenmalig gebruik, de datum(/tijd) van het eenmalig gebruik overnemen als startdatum gebruik.
 • Als er meer dan één MP-6 MAR is, dan moeten deze allemaal een startdatum hebben om een mapping te kunnen doen (met minimaal één 'zwevende' periode bij meerdere MARs kan geen gebruiksduur berekend worden):
  • startdatum: als alle MARs een startdatum hebben: vroegste startdatum overnemen als startdatum gebruik
  • duur: niet van toepassing, bij meerdere MARs de einddatum berekenen
  • einddatum:
   • als alle MARs een einddatum hebben: chronologisch laatste einddatum overnemen als einddatum gebruik
   • als alle MARs een startdatum én duur hebben: de einddatums berekenen door de bij de startdatum horende duur op te tellen bij die startdatum, en dan de chronologisch laatste einddatum overnemen als einddatum gebruik.
   • niet ondersteund in de mapping: een combinatie van einddatum en duur in de verschillende MAR's. In theorie kan dan ook een einddatum worden uitgerekend. Echter in de praktijk komt zo'n combinatie niet voor in MP-6 berichten. Dat is ook niet logisch, een leverancier kiest eigenlijk altijd één van de twee methoden (ofwel startdaum en duur ofwel start- en einddatum).
   • als minimaal één MAR geen duur of einddatum heeft, dan is de medicatie 'tot nader order'. Dan geen duur of einddatum opnemen.
  • bij meer dan één MAR met 'eenmalig gebruik' geen gebruiksperiode opnemen.
5 TA/geannuleerd indicator niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
6 TA/stoptype niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
7 TA/verstrekker//organisatie_naam niet verplicht Deze organisatie_naam is 1..1 Required in MP-9, maar heeft niet altijd een waarde in 6.12. Kardinaliteit in deze transactie is aangepast naar 0..1 Required.
8 TA/reden afspraak niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
9 TA/Gebruiksinstructie/toedieningsweg Deze is 1..1 Required in MP-9, maar heeft niet altijd een waarde in MP-6. Kardinaliteit in deze transactie is aangepast naar 0..1 Required.
10 TA//Doseerinstructie Alleen de meest voorkomende doseerinstructies/toedieningsschema's converteren. Bij andere doseerinstructies moet teruggevallen worden op de tekstuele omschrijving. De volgende MP-6 varianten kunnen geconverteerd worden:
 • eenvoudige frequentie, in maximaal 1 MAR in 1 PIVL_TS (zonder phase)
 • variabele frequentie (1 à 2 maal per dag)
  • altijd 2 MAR's, 1 vast, 1 zo nodig
  • deze twee MAR's lopen qua gebruiksperiode tegelijkertijd (parallel, met alle een gelijke startdatum of alle zonder startdatum)
 • cyclisch schema ('pilschema') in maximaal 1 MAR
 • toedientijden
  • uitsluitend met maximaal 1 MAR,
  • met één of meerdere tijdscomponenten met een vaste tijd,
  • frequentie moet overal hetzelfde zijn en
  • frequentie moet altijd in dagen (meestal: 1 maal per dag, maar mag ook 1 maal per 2 dagen)
 • eenmalig gebruik, in 1 MAR met 1 eenmalige effectiveTime
11 TA//Toedieningsschema/interval niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
12 TA//Toedieningsschema/weekdag niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
13 TA//Toedieningsschema/dagdeel niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
14 TA//Toedieningsschema/zo nodig/criterium afwijkende kardinaliteit Deze mag in MP-6 meer dan één keer voorkomen, maar in MP-9 slechts 1 keer. Indien meer dan een keer aangetroffen, neem dan nullflavor OTH op en bij de omschrijving een concatenatie van de code en omschrijving uit MP-6.12. Zo gaat er geen informatie verloren.
15 TA//Doseerinstructie/toedieningssnelheid niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
16 TA//Doseerinstructie/toedieningsduur niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
17 TA/aanvullende informatie niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
18 TA/toelichting niet ondersteund Komt niet voor in transactie.
19 TA/relatie naar Medicatieafspraak (MA) niet ondersteund Komt niet voor in transactie.

Informatie in MP-6 die niet naadloos past op het MP-9 datamodel

# Informatie / Functionaliteit Omschrijving
1 Magistralen - onderscheid tussen actieve ingrediënten en hulpstoffen niet meer mogelijk MP-9 heeft dit onderscheid losgelaten. Alle MP-6 ingrediënten daarom converteren naar een ingrediënt zonder nadere aanduiding.
2 Geen exact doseerschema bekend ("dagdosis") MP-6 HL7 heeft hiervoor de doseCheckQuantity, het MP-9 datamodel kent geen equivalent, deze informatie niet converteren.
3 Voorschrijfinformatie MP-6 HL7 heeft hiervoor de prescription, het MP-9 datamodel kent hiervoor in toedieningsafspraak en medicatieverstrekking geen velden. In MP-9 bestaat alleen de relatie naar de bouwsteen medicatieafspraak. De bouwsteen medicatieafspraak bevat wél de informatie over voorschrijver.

Conversie specificaties (mappings)

Specificaties voor de MP 6.12 Verstrekking en het MP-9 datamodel vindt u via de Nictiz website

Sommige concepten in het datamodel zijn toegevoegd om de conversie te helpen. Het gaat om:

 • patient / naamgegevens / ongestructureerde_naam
 • medicamenteuze_behandeling / toedieningsafspraak / (gebruiksperiode_start en gebruiksperiode_eind)
MP-6.12 Verstrekking Conversie beschrijving (mapping) MP-9 dataset (beschikbaarstellen medicatiegegevens: patiënt)
Type Concept Card Type Concept # Card
Container.png //subject/ Patient 1..1 Bij medicatieverstrekkingenlijst staat de patiënt in: // ControlActProcess/ subject/ MedicationDispenseList/ subject/ Patient.

Bij medicatieverstrekkingen (los) staat de patiënt in iedere verstrekking: // ControlActProcess/ subject/ MedicationDispenseEvent/ product/ dispensedMedication/ directTargetOf/ prescription/ subject/ Patient Medicatieverstrekkingen (los) is een verouderde specificatie en vanaf 6.12.3 uitgefaseerd.

Zib.png Patient 19798 1 .. 1
subject/ Patient/ Person/ name 0..* De naam van de patiënt kan in versie MP-6 zowel in (gestructureerde) stukken als in (ongestructureerde) tekst worden meegegeven. Het type van dit element kan dus zowel een 'groep' zijn, als een 'string'. Container.png    Naamgegevens 19799 1 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name / text() 0..* De ongestructureerde naam van de patiënt ST.png       Ongestructureerde naam 1 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ given zonder een qualifier attribuut of met een qualifier attribuut dat de string 'BR' bevat. 0..* - ST.png       Voornamen 19800 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ given[@qualifier='IN'] - - ST.png       Initialen 19801 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ given[@qualifier='CL'] 0..* - ST.png       Roepnaam 19802 0 .. 1
- - Het HL7-datatype voor PN (person name) bevat de namen in de volgorde van gewenste aanspreking. De opties van dit concept kunnen daarom afgeleid worden uit de volgorde waarin de eigen geslachtsnaam (met qualifier BR - Birth Record) en die van de partner (met qualifier SP - SPouse) worden aangetroffen in het bericht. CD.png       Naamgebruik 19803 0 .. 1
- - - Container.png       Geslachtsnaam 19804 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij eigen achternaam 0..* - ST.png          Voorvoegsels 19805 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ family[@qualifier='BR' or not(@qualifier)] - - ST.png          Achternaam 19806 1 .. 1
- - - Container.png       GeslachtsnaamPartner 19807 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij achternaam van de partner - - ST.png          VoorvoegselsPartner 19808 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ family[@qualifier='SP'] 0..* - ST.png          AchternaamPartner 19809 0 .. 1
II.png subject/ Patient/ id 1..* - II.png    PatientIdentificatienummer 19829 0 .. *
TS.png subject/ Patient/ Person/ birthTime 0..1 Precisie: alleen datum (dus geen tijd). TS.png    Geboortedatum 19830 1 .. 1
CD.png subject/ Patient/ Person/ administrativeGenderCode 0..1 - CD.png    Geslacht 19831 1 .. 1
BL.png subject/ Patient/ Person/ multipleBirthInd 0..1 - BL.png    MeerlingIndicator 19832 0 .. 1
MP-6.12 Verstrekking Conversie beschrijving (mapping) MP-9 dataset (beschikbaarstellen medicatiegegevens: TA, MVS)
Type Concept Card Type Concept # Card
Container.png medicationDispenseEvent/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..* - Zib.png    Toedieningsafspraak 20132 0 .. *
TS.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='IVL_TS']/ low 0..* Als alle MAR's een low hebben:
 • Gebruik de laatste low.

Anders:

 • Niet mappen. Bij een zwevend interval kan de startdatum niet bepaald worden.
TS.png       Gebruiksperiode start 1 0 .. 1
TS.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='IVL_TS']/ high 0..* Als alle MAR's een high hebben:
 • Gebruik de chronologisch laatste high.

Anders, als alle MAR's een startdatum én duur hebben:

 • Bereken de chronologisch laatste einddatum.

Een combinatie van start- en einddatum en startdatum en duur:

 • Niet ondersteund. Kan wel berekend worden, maar in de praktijk niet verwacht in 6.12 berichten

Minimaal één MAR zonder duur of einddatum:

 • Medicatie is 'tot nader order', geen einddatum

Anders:

 • Geen einddatum


TS.png       Gebruiksperiode eind 2 0 .. 1
TS.png medicationDispenseEvent/ effectiveTime 1..1 Aanname in versie MP-6 is dat de verstrekking de aanschrijfdatum bevat. De afspraakdatum van de toedieningsafspraak wordt benaderd door deze aanschrijfdatum. TS.png       Afspraakdatum 20133 1 .. 1
PQ.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='IVL_TS']/ width 0..1 Als er één MAR is:
 • width overnemen

Anders:

 • geen mapping op gebruiksduur, zie start- en einddatum gebruik voor mappings.
PQ.png       Gebruiksperiode 22660 0 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty 1..1 - Container.png       Verstrekker 22097 1 .. 1
- - - Container.png          Zorgaanbieder 20209 1 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization 1..1 - Container.png             Zorgaanbieder 20210 1 .. 1
II.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization/ id 1..1 II.png                ZorgaanbiederIdentificatieNummer 20211 1 .. *
- - - ST.png                OrganisatieNaam 20212 0 .. 1
Container.png //product/ dispensedMedication - In MP-MP-6 is het geneesmiddel bij de toedieningsafspraak altijd hetzelfde als het geneesmiddel horende bij de verstrekking. Container.png       Geneesmiddel bij toedieningsafspraak 20237 1 .. 1
Container.png //product/ dispensedMedication/ MedicationKind 1..1 - Container.png          Product 20238 1 .. 1
CD.png code[not(@nullFlavor)] 0..1 Ofwel gecodeerd ofwel niet gecodeerd - met @nullFlavor - is aanwezig). Let op, @displayName is een verplicht attribuut CD.png             ProductCode 22289 0 .. 1
//product/ dispensedMedication/ MedicationKind 0..1 Alleen van toepassing voor niet gecodeerde medicatie of medicatie met verschillende (gecodeerde) ingrediënten Container.png             ProductSpecificatie 22290 0 .. 1
ST.png code[@nullFlavor='OTH']/ originalText 0..1 Als er geen gecodeerde medicatie is ST.png                ProductNaam 22291 1 .. 1
ST.png desc 0..1 - ST.png                Omschrijving 19787 1 .. 1
CD.png formCode 0..1 - CD.png                FarmaceutischeVorm 22293 0 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient 0..* Het MP-9 datamodel maakt geen onderscheid tussen werkzame en hulpstoffen. Container.png                Ingredient 22294 1 .. *
Container.png quantity 0..1 - Container.png                   Sterkte 22295 0 .. 1
Container.png (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 22296 0 .. 1
REAL indien aanwezig: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value anders: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ @value 1..1 (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ bevat UCUM eenheid. Het MP-9 datamodel vraagt de waarde behorende bij de eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2, vandaar dat de genoemde translation gebruikt moet worden. PQ.png                         Waarde 22964 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit anders: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ @unit 1..1 (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ @unit bevat UCUM eenheid. Het MP-9 datamodel vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. CD.png                         Eenheid 22965 1 .. 1
Container.png (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ denominator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid product 22297 0 .. 1
ST.png indien aanwezig: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value

anders: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ @value

1..1 (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid. Het MP-9 datamodel vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. PQ.png                         Waarde 22966 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit

anders: (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ numerator/ @unit

1..1 (activeIngredient of otherIngredient) / quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid. Het MP-9 datamodel vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. CD.png                         Eenheid 22967 1 .. 1
CD.png (activeIngredient of otherIngredient) / activeIngredientMaterialKind of ingredientMaterialKind/ code 1..1 @displayName is verplicht bij gecodeerde ingrediënten (code[@code]) CD.png                   IngredientCode 22298 0 .. 1
Container.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..1 - Container.png       Gebruiksinstructie 22098 1 .. 1
ST.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ text 1..1 In MP-6 worden bij meerdere MAR's soms identieke teksten opgenomen. Deze ontdubbelen. Niet identieke teksten concateneren. ST.png          Omschrijving 22619 1 .. 1
CD.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ routeCode 0..1 1..1 R in MP9 datamodel maar meestal niet aanwezig in MP-6. kardinaliteit aangepast naar 0..1. Bij ontvangers die G-standaard hebben ingebouwd kan de toedieningsweg in de meeste gevallen gevonden worden via de G-standaard. CD.png          Toedieningsweg 22620 0 .. 1
CD.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ support2/ medicationAdministrationInstruction/ code 0..* Kardinaliteit aandachtspunt.

Deze staat in de MP-9 versie op een hoger niveau dan in de MP-6 berichten. In MP-6 kan de MAR herhalen en binnen de MAR ook de support2. Bij meer dan één MAR worden de MP-6 aanvullende instructies meestal - identiek - herhaald. Daarom deze bij meer dan één MAR eerst ontdubbelen. Algemeen: deze kan in MP-6 (maar ook in MP-9) gecodeerd of ongecodeerd (code[nullFlavor='OTH']/ originalText) in het bericht zitten.

CD.png          Aanvullende instructie 22621 0 .. *
PQ.png ./ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][phase/ width]/ period 0..1 Wordt alleen ondersteund met een cyclisch schema in één MAR. Anders geen gestructureerde output voor doseerinstructie(s). PQ.png          Herhaalperiode cyclisch schema 22622 0 .. 1
Container.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest - Converteer alleen de meest voorkomende doseerinstructies/toedieningsschema's die eenduidig kunnen worden afgeleid. Bij andere doseerinstructies moet teruggevallen worden op de tekstuele omschrijving. De volgende 6.12 varianten kunnen geconverteerd worden:
 • eenvoudige frequentie, in maximaal 1 MAR in 1 PIVL_TS (zonder phase)
 • variabele frequentie (1 à 2 maal per dag)
  • altijd 2 MAR's, 1 vast, 1 zo nodig
  • deze twee MAR's lopen qua gebruiksperiode tegelijkertijd (parallel, met alle een gelijke startdatum of alle zonder startdatum)
 • cyclisch schema ('pilschema') in maximaal 1 MAR
 • toedientijden
  • uitsluitend met maximaal 1 MAR,
  • met één of meerdere tijdscomponenten met een vaste tijd,
  • frequentie moet overal hetzelfde zijn en
  • frequentie moet altijd in dagen (meestal: 1 maal per dag, maar mag ook 1 maal per 2 dagen)
 • eenmalig gebruik, in 1 MAR met 1 eenmalige effectiveTime
Container.png          Doseerinstructie 22623 0 .. *
- - Dit concept wordt niet - op dezelfde manier - ondersteund in MP-6. Het MP-9 datamodel van MP-9 gaat uit van sequentiële doseerinstructies binnen de gebruiksperiode. In MP-6 werkt dit met concrete startdatums, en zijn daardoor overlappende periodes mogelijk die niet te converteren zijn naar MP-9. Een volgnummer is niet nodig wanneer:
 • er maar één dosering is
 • alle doseringen gelijk starten of
 • alle doseringen 'zweven' (geen startdatum hebben) Een volgnummer kan achterhaald worden bij:
 • een schema, waarbij de gebruiksperioden in de MAR elkaar naadloos opvolgen (meestal een op- of afbouwschema)
 • een schema, waarbij de gebruiksperioden in de MAR 'leemtes' hebben (rustperiodes). Deze kunnen berekend worden en geconverteerd naar een MP-9 volgnummer en bijbehorende doseerduur Een volgnummer kan niet achterhaald worden wanneer:
 • de gebruiksperiode in verschillende MAR's elkaar deels overlappen. Dit schendt het MP-9 uitgangspunt van sequentiële doseerinstructies.
INT.png             Volgnummer 22624 0 .. 1
PQ.png ./ / *[@xsi:type='IVL_TS']/ width (of het verschil tussen high en low) 0..1 Van de huidige MAR die geconverteerd wordt PQ.png             Doseerduur 22625 0 .. 1
Container.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..* Cardinality: therapeuticAgentOf kan herhalen Container.png             Dosering 22626 0 .. *
Container.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ 0..1 Er staat UCUM in de doseQuantity / (low | center | high) met een verplichte vertaling (translation element) naar G-standaard eenheden tabel (codeSystem OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2) Container.png                Keerdosis 22627 0 .. 1
- - Er is onderscheid tussen:
 • een keerdosis met een vaste waarde (bijvoorbeeld: 1 stuk per dag) en
 • een variabele keerdosis met een min en een max (bijvoorbeeld 1 à 2 stuks per dag). Het één sluit het ander uit. Een vaste dosering mag dus nooit tegelijkertijd ingevuld worden met een variabele dosering. Bij variabele dosering is het wel toegestaan om alleen de min of alleen de max in te vullen. In MP-6 is het in theorie mogelijk om verschillende eenheden te gebruiken bij de min en de max (minimaal 10 ml, maximaal 3 dl). voorziet in één eenheid per keerdosis. In zo'n geval:
 • indien de ene eenheid mathematisch naar de andere geconverteerd kan worden (1 kg = 1000 g) dan kan dit geconverteerd worden en past het in
 • indien deze mathematische conversie niet kan (min 1 stuk, max 500 mg), dan de keerdosis niet opnemen.
Container.png                   Aantal 22628 1 .. 1
REAL low/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value 0..1 Zie bij Keerdosis en bij Aantal REAL                      min 22698 0 .. 1
REAL center/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value of

/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value

0..1 Er is een vaste dosering. In oudere versies van de standaard kon dit op twee manieren meegegeven worden. Hoewel de tweede manier wordt ontmoedigd, is het verstandig om als ontvangende partij met beide varianten rekening te houden:
 
<doseQuantity>
 <center value="1" unit="1"> 
  <translation value="1" code="245" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2" displayName="stuk"/> 
 </center> 
</doseQuantity> 

<doseQuantity value="1" unit="1"> 
 <translation value="1" code="245" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2" displayName="stuk"/> 
</doseQuantity>
REAL                      vaste waarde 22699 0 .. 1
REAL high/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value - - REAL                      max 22700 0 .. 1
ST.png (*)/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @code 1..1 - CD.png                   Eenheid 22629 1 .. 1
Aspecten van het MP-9 toedieningsschema komen uit verschillende stukken in MP-6. - Zie de omschrijving bij doseerinstructie (22623) voor meer informatie. Container.png                Toedieningsschema 22631 0 .. 1
Container.png .// therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'] 0..* MP-6 drukt de frequentie uit in een herhaalperiode. Dit betekent dat 2 x per dag in MP-6 uitgedrukt wordt als 'iedere halve dag'. Deze herhaalperiode moet omgerekend worden naar het MP-9 datamodel.

Algoritme:

 • Als de MP-6 periode een @value heeft die kleiner dan 1 is:
  • het aantal herhalingen is dan (1 / @value), dit moet een geheel getal zijn, daarom de volgende aanvullende bepalingen:
   • de uitkomst van deze deling moet een eerste decimaal van 0 hebben (dus: afgerond heel dichtbij een geheel getal liggen, bijvoorbeeld 3.0)
   • als deze decimaal groter dan 0 is, geef dan geen gestructureerde output voor frequentie
  • de tijdseenheid wordt 1 van de in MP-6 opgenomen eenheid (bijv. dag of uur)
  • voorbeeld: MP-6 herhaalperiode van 0.3333 dag, vertaalt zich naar 3 x per (1) dag
  • voorbeeld: MP-6 frequentie van 0.8 dag, vertaalt zich NIET naar een gestructureerde MP-9 frequentie (1.25 heeft een decimaal die groter is dan 0)
 • Als de MP-6 periode groter of gelijk aan 1 is:
  • dan wordt het aantal herhalingen per tijdseenheid 1
  • en de MP-9 tijdseenheid hetzelfde als de MP-6 herhaalperiode
  • voorbeeld: MP-6 herhaalperiode van 3 dagen vertaalt zich naar 1 x per 3 dagen
  • voorbeeld: MP-6 frequentie van 5 uur, vertaalt zich naar 1 x per 5 uur
Container.png                   Frequentie 22632 0 .. 1
- - Er is onderscheid tussen een frequentie met een vaste waarde (bijvoorbeeld: "1 maal per dag" of "zo nodig 1 maal per dag") en een variabele frequentie met een min en een max (bijvoorbeeld: "1 à 2 maal per dag").

MP-6 drukt een variabele frequentie uit door:

 • één medicationAdministrationRequest (MAR) met de vaste frequentie (1 maal per dag) en
 • een tweede MAR met de 'zo nodig' frequentie (1 maal per dag zo nodig)
 • deze beide MAR's lopen parallel (tegelijkertijd)
 • samen betekent dit: 1 à 2 maal per dag
Container.png                      Aantal 22633 0 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @value - Zie bij aantal (22633). Alleen van toepassing bij variabele frequentie. INT.png                         min 22701 0 .. 1
REAL //*/ [not(therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition)]/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS']/.[not(phase/width)]/period / @value - Zie bij aantal (22633). Alleen van toepassing bij vaste tijdsfrequentie. INT.png                         vaste waarde 22702 0 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @value en tel hierbij op de waarde bij min - Zie bij aantal (22633). Alleen van toepassing bij variabele frequentie. Het gaat hier om de MP-6 frequentie bij de zo nodig instructie + de vaste frequentie. INT.png                         max 22703 0 .. 1
ST.png .//therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ therapeuticAgentOf// *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period - Zie bij frequentie (22632) voor de juiste conversie van tijdseenheid in combinatie met aantal. PQ.png                      Tijdseenheid 22634 0 .. 1
TS.png //*/therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='PIVL_TS']/ phase/ center / @value - Zie de omschrijving bij doseerinstructie (22623) voor meer informatie. TS.png                   Toedientijd 22636 0 .. *
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ - - Container.png                Zo nodig 22639 0 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition 0..* In MP-6 kan precondition vaker dan 1 keer voorkomen. Als dat zo is, neem dan nullFlavor 'OTH' op als code (22641) en concateneer de verschillende MP-6 displayNames in de MP-9 omschrijving (22642) Container.png                   Criterium 22640 0 .. 1
CD.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / code[not(@nullFlavor)] - zie ook bij Criterium (22640) CD.png                      Code 22641 1 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / code[@code]/ @displayName of //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / codecode[@nullFlavor]/ originalText - zie ook bij Criterium (22640) ST.png                      Omschrijving 22642 0 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity 0..1 - Container.png                   Maximale dosering 22643 0 .. 1
REAL //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] / @value 1..1 - REAL                      Aantal 22644 0 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] / @unit 1..1 - CD.png                      Eenheid 22645 0 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / denominator 1..1 - PQ.png                      Tijdseenheid 22646 0 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent 0..* - Zib.png    Verstrekking 20270 0 .. *
II.png medicationDispenseEvent/ id - - II.png       Identificatie 20271 1 .. 1
- - Aangenomen wordt dat in MP-6 de 'echte' verstrekkingsdatum niet beschikbaar is, in plaats daarvan is wel de aanschrijfdatum bekend. TS.png       Datum 20272 1 .. 1
TS.png medicationDispenseEvent/ effectiveTime 1..1 Aangenomen wordt dat in MP versie MP-6 eigenlijk altijd de aanschrijfdatum wordt uitgewisseld. TS.png       Aanschrijfdatum 22500 0 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty 1..1 - Container.png       Verstrekker 20858 1 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization 1..1 - Container.png          Zorgaanbieder 19791 1 .. 1
II.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization/ id 1..1 II.png             ZorgaanbiederIdentificatieNummer 19792 1 .. *
ST.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization/ name 0..1 - ST.png             OrganisatieNaam 19793 0 .. 1
PQ.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] 1..1 - Container.png       Verstrekte hoeveelheid 20923 1 .. 1
REAL medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value 1..1 - PQ.png          Aantal 22601 1 .. 1
ST.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 - CD.png          Eenheid 22602 1 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/product/dispensedMedication 1..1 - Container.png       Verstrekt geneesmiddel 22259 1 .. 1
Container.png //product/ dispensedMedication/ MedicationKind 1..1 - Container.png          Product 22260 1 .. 1
CD.png code[not(@nullFlavor)] 0..1 Ofwel gecodeerd ofwel niet gecodeerd - met @nullFlavor - is aanwezig). Let op, @displayName is een verplicht attribuut CD.png             ProductCode 22679 0 .. 1
//product/ dispensedMedication/ MedicationKind 0..1 Alleen van toepassing voor niet gecodeerde medicatie of medicatie met verschillende (gecodeerde) ingrediënten Container.png             ProductSpecificatie 22680 0 .. 1
ST.png code[@nullFlavor='OTH']/ originalText 0..1 Als er geen gecodeerde medicatie is ST.png                ProductNaam 22681 1 .. 1
ST.png desc 0..1 - ST.png                Omschrijving 19788 1 .. 1
CD.png formCode 0..1 - CD.png                FarmaceutischeVorm 22682 0 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient 0..* Het datamodel maakt geen onderscheid tussen werkzame en hulpstoffen. Container.png                Ingredient 22683 0 .. *
Container.png quantity 0..1 - Container.png                   Sterkte 22684 1 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 22685 1 .. 1
REAL indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ bevat UCUM eenheid. Het datamodel vraagt de waarde behorende bij de eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2, vandaar dat de genoemde translation gebruikt moet worden. PQ.png                         Waarde 22686 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit bevat UCUM eenheid. Het datamodel vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. CD.png                         Eenheid 22687 1 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid product 22688 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid. Het datamodel vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. PQ.png                         Waarde 22689 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid. Het datamodel vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. CD.png                         Eenheid 22690 1 .. 1
CD.png activeIngredient of otherIngredient/ activeIngredientMaterialKind of ingredientMaterialKind/ code 1..1 @displayName is verplicht bij gecodeerde ingrediënten (code[@code]) CD.png                   IngredientCode 22691 0 .. 1
PQ.png medicationDispenseEvent/expectedUseTime/width 0..1 - PQ.png       Verbruiksduur 20924 0 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ destination/ serviceDeliveryLocation - concateneer de gegevens in dit element in één string ST.png       Afleverlocatie 20925 0 .. 1
- - MP-6 heeft wel een relatie naar het totale voorschrift (Medicatieafspraak + Verstrekkingsverzoek), maar niet naar een los verstrekkingsverzoek. Container.png       Relatie naar verstrekkingsverzoek 22396 0 .. 1
II.png MedicationDispenseEvent/ product/ dispensedMedication/ directTargetOf/ prescription/id - - II.png          Identificatie 22397 1 .. 1