Mappings/MP612ICA 2 CioIaVertaling: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(BetrokkeneAlsAuteur verwijderd)
 
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle: Transactie Opleveren potentiële contraindicaties (conversie MP-6.12 condities naar cio datamodel)}}
+
#DOORVERWIJZING [[Mappings/MP612ICA_2_CioIcaVertaling]]
{{IssueBox|Deze pagina is nog in bewerking}}
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
[[Bestand:Nictiz_logo_PO_rechts_rgb.png |link=https://www.nictiz.nl/|rechts|Naar nictiz.nl]]
 
Naar [[Mappingarchitectuur|Mapping architectuur]]
 
{{TOClimit|4}}
 
 
 
= Inleiding =
 
Deze pagina beschrijft hoe informatie over allergiën en intoleranties uit  de transactie MP ICA (Medicatieproces Intoleranties Contraindicaties en Allergieën) versie 6.12 'opleveren potentiële contraindicaties' te converteren naar de transactie: 'Beschikbaarstellen AllergieIntolerantievertaling' uit de informatiestandaard 'Contraindicaties en overgevoeligheden' (CIO).
 
 
 
Een ICA versie 6.12 'opleveren potentiële contraindicaties' converteert zich in het datamodel van de informatiestandaard 'Contraindicaties en overgevoeligheden' naar de zibs AllergieIntolerantie (en de daarbij behorende zibs patiënt, zorgverlener, zorgaanbieder en contactpersoon).
 
 
 
Aangezien deze conversie plaatsvindt tussen verschillende versies van standaarden zijn er een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden:
 
* niet alle data concepten uit de zib AllergieIntolerantie beschikbaar in MP ICA 6.12 en andersom:
 
* de informatie uit MP ICA 6.12 past niet altijd naadloos op de zib en/of het CIO-datamodel.
 
 
 
Deze twee aspecten zijn hieronder verder uitgewerkt.
 
==Missende zib concepten bij converteren vanaf ICA 6.12 ==
 
Sommige elementen uit de zib basiselementen (zibroot) kunnen niet worden gevuld vanuit MP ICA 6.12. Dat wordt echter niet gezien als een omissie, omdat die basiscomponenten ontworpen zijn voor alle zibs en voor een specifieke zib sowieso niet alle elementen altijd van toepassing zullen zijn.
 
 
 
Onderstaande tabel toont de overige elementen die niet (goed) gevuld kunnen worden vanuit 6.12.
 
 
 
{| class="wikitable sortable"
 
| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  | # || style="background-color: #1F497D;; width:400px; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Informatie / Functionaliteit  || style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Omschrijving
 
|-
 
| 1|| Allergie Intolerantie/Type overgevoeligheid ||  In 6.12 zijn er alleen overgevoeligheden voor medicatie, overige overgevoeligheden zijn geen onderdeel van de 6.12 informatiestandaard. De zib kent bijvoorbeeld ook overgevoeligheden voor voeding, omgeving, stof/product of 'anders'. Deze zullen uit 6.12 nooit geleverd worden. Dit betekent dat alleen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens onderdeel zijn van deze vertaling.
 
|-
 
| 2|| Allergie Intolerantie/Reactie en /LaatsteReactieDatumTijd ||  In 6.12 bestaat geen informatie over reactie, deze bestaat wel in de zib. De datum/tijd laatste reactie is er ook niet in 6.12. Deze velden zijn niet verplicht in de zib, dus dit is niet problematisch.
 
|-
 
| 3|| Allergie Intolerantie/Ernst ||  In 6.12 bestaat geen informatie over ernst, deze bestaat wel in de zib. Dit veld is niet verplicht in de zib, dus dit is niet problematisch.
 
|}
 
 
 
==Informatie in ICA 6.12 die niet past op het zib datamodel==
 
{| class="wikitable sortable"
 
| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  | # || style="background-color: #1F497D;; width:400px; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Informatie / Functionaliteit (veld in 6.12 Condition)|| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Omschrijving
 
|-
 
|1||text || 6.12 kent een text element dat een voor mensen leesbare presentatie van de conditie is én meer informatie mag bevatten. De CIO dataset heeft hiervoor een uitbreiding gemaakt in de zib AllergieIntolerantie: deze kent nu een extra dataset concept genaamd 'Omschrijving'.
 
|-
 
|2||informant || ZIB BasisElementen heeft nu exact 1 informant. FHIR kent 0..1 informant. De 6.12 condition kan er - in theorie - 0..* bevatten. Aangemeld bij het bestaande [https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-737 zib issue 737]. In de CIO-transactie voor AllergieIntolerantie vertaling is gekozen voor 0..1 informant.
 
|-
 
|3||toelichting || in 6.12 is er nog informatie over tijdstip vastleggen van de toelichting en een aparte auteur voor de toelichting. Deze kan alleen in vrije tekst meegezonden worden als onderdeel van de toelichting zelf naar de zib.
 
|-
 
|4||(on)zekerheid || in 6.12 bestaat de zogenaamde 'uncertaintyCode', die overigens op vaste waarde 'N' (geen uitspraak over onzekerheid) gezet wordt. Deze ontbreekt in de zib en kan daarom niet gemapt worden. Omdat dit een vaste waarde is in 6.12 levert dit geen verlies van informatie op.
 
|-
 
|5||ontkenning || in 6.12 is het niet de bedoeling om de ontkenning van een conditie (er is géén allergie voor antibiotica) uit te wisselen. Technisch is het echter wel mogelijk (met een @negationInd), ontvangers moeten daarom negatieve conditities negeren. De mapping mapt om deze reden alleen positieve condities. Mocht er tóch een negatieve conditie worden aangetroffen kan dit gemapt worden naar een ada extensie. In de ada2FHIR conversie komt deze extensie in een operationOutcome. Zie ook issue [https://bits.nictiz.nl/browse/CIO-2 CIO-2].
 
|}
 
 
 
==Specifieke transactie voor Allergie Intolerantie "Vertaling"==
 
De CIO informatiestandaard heeft een specifieke transactie die rekening houdt met bovenstaande mapping aspecten.
 
 
 
=Conversie specificaties (mappings)=
 
Specificaties voor de ICA 6.12 potentiële contra-indicaties vindt u via [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/medicatieveiligheid/ de informatiestandaard medicatieveiligheid op de Nictiz website].
 
 
 
 
 
 
 
=== AllergieIntolerantie ===
 
{| class="wikitable"
 
| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | MP-6.12 Potentiële contraindicaties || style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" | Conversie beschrijving (mapping)  || style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" colspan="4" | CIO dataset (beschikbaarstellen allergie- intolerantievertaling)
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|style="width:30px;"| Type
 
|style="width:150px;"| Concept
 
|style="width:40px;"| Card
 
|style="width:200px;"|
 
|style="width:30px;"| Type
 
|style="width:150px;"| Concept
 
|style="width:40px;"| #
 
|style="width:40px;"| Card
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||/REPC_IN000024NL/ControlActProcess/subject/Condition<nowiki>[</nowiki>code = ('DINT', 'DALG', 'DNAINT')<nowiki>]</nowiki><nowiki>[</nowiki>not(@negationInd = 'true')<nowiki>]</nowiki>
 
||0..*
 
||Bij allergie/intolerantie kunnen alleen overgevoeligheden die aanwezig zijn worden gemapt. De overige condities (met code 'DX') kunnen niet worden gemapt op AllergieIntolerantie. In 6.12 zijn er alleen overgevoeligheden voor medicatie, overige overgevoeligheden zijn geen onderdeel van de 6.12 informatiestandaard. In 6.12 is het niet toegestaan om condities te ontkennen, als dit tóch gebeurt worden deze condities niet gemapt.
 
|| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] || AllergieIntolerantie|| 1 || 0 .. *
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|||-
 
||-
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;ZIBRoot || 54 || 1 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:II.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||id
 
||1..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:II.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Identificatienummer || 55 || 1 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||informant
 
||0..*
 
||ZIB BasisElementen heeft nu exact 1 informant. FHIR kent 0..1 informant. De 6.12 condition kan er echter 0..* bevatten. Aangemeld bij het bestaande <nowiki>[</nowiki>https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-737 ZIB issue 737<nowiki>]</nowiki>
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Informatiebron || 56 || 0 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||patient
 
||0..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PatientAlsBron || 57 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||subject/patient
 
||1..1
 
||de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject)
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Patient || 58 || 1 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||exists(assignedPerson)
 
||0..1
 
||deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Zorgverlener || 59 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||assignedPerson
 
||0..1
 
||hierin zit de zib zorgverlener
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Zorgverlener || 60 || 1 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||exists(responsibleParty)
 
||0..1
 
||deze groep is van toepassing voor iedere informant/responsibleParty
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BetrokkeneAlsBron || 61 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||responsibleParty
 
||0..1
 
||hierin zit de zib contactpersoon
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Contactpersoon || 62 || 1 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||author
 
||1..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auteur || 63 || 0 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||patient
 
||0..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PatientAlsAuteur || 64 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||subject/patient
 
||1..1
 
||de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject)
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Patient || 65 || 0 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||exists(assignedPerson)
 
||0..1
 
||deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ZorgverlenerAlsAuteur || 66 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||assignedPerson
 
||0..1
 
||hierin zit de zib zorgverlener
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Zorgverlener || 67 || 0 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||subject
 
||1..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Onderwerp || 70 || 1 .. 1
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3; "
 
||| - || - ||-
 
 
 
| [[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Patient || 71 || 1 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||patient
 
||1..1
 
||
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Patient || 72 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:TS.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||author/time
 
||0..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;DatumTijd || 75 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||text
 
||0..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;Omschrijving || 277 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||causativeAgent/(administerableMaterialKind OR administerableMedicationKind)
 
||0..1
 
||In 6.12 is dit één van de volgende
 
* Stofnaamcode (SNK) OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750
 
* Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725
 
* Ongewenste groep OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122
 
* Handelsproduct (HPK)  2.16.840.1.113883.2.4.4.7
 
 
 
| [[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;VeroorzakendeStof || 2 || 1 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||exists(causativeAgent)
 
||1..1
 
||Alleen gebruiken als er een causativeAgent bestaat. Vaste waarde: Medicijn (Propensity to adverse reactions to drug, 419511003, SNOMED CT)
 
 
 
| [[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;AllergieCategorie || 3 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||statusCode
 
||0..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;AllergieStatus || 4 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||effectiveTime/low
 
||0..1
 
||-
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;BeginDatumTijd || 5 || 0 .. 1
 
|-
 
|[[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] ||subjectOf2/annotation
 
||0..*
 
||6.12 heeft bij de comment ook verplicht een auteur, waarin een tijdstip en zorgverlener/id kan worden vastgelegd.
 
 
 
| [[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]]  || &#160;&#160;&#160;Toelichting || 8 || 0 .. 1
 
|}
 
 
 
 
 
[[Categorie:Mappings|MP612]]
 

Huidige versie van 15 okt 2019 om 14:50