Mappings/MP612ICA 2 MedMij112AllergieIntolerantie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(tabel)
(tabel)
Regel 97: Regel 97:
 
|[[Bestand: Container.png| 20px]] ||subject/patient
 
|[[Bestand: Container.png| 20px]] ||subject/patient
 
||1..1
 
||1..1
||hierin zetten we een referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject)
+
||de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject)
  
 
| [[Bestand: II.png| 16px]]  ||             Patient || 140 || 1 .. 1
 
| [[Bestand: II.png| 16px]]  ||             Patient || 140 || 1 .. 1
Regel 139: Regel 139:
 
|[[Bestand: Container.png| 20px]] ||subject/patient
 
|[[Bestand: Container.png| 20px]] ||subject/patient
 
||1..1
 
||1..1
||hierin zetten we een referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject)
+
||de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject)
  
 
| [[Bestand: II.png| 16px]]  ||             Patient || 143 || 1 .. 1
 
| [[Bestand: II.png| 16px]]  ||             Patient || 143 || 1 .. 1
Regel 193: Regel 193:
 
| [[Bestand: II.png| 16px]]  ||             Contact || 147 || 1 .. 1
 
| [[Bestand: II.png| 16px]]  ||             Contact || 147 || 1 .. 1
 
|-
 
|-
||| - || - ||-
+
|[[Bestand: TS.png| 16px]] ||author/time
 +
||0..1
 +
||-
  
 
| [[Bestand: ST.png| 16px]]  ||       DateTime || 14 || 0 .. 1
 
| [[Bestand: ST.png| 16px]]  ||       DateTime || 14 || 0 .. 1
Regel 234: Regel 236:
 
| [[Bestand: ST.png| 16px]]  ||    LastReactionDateTime || 8 || 0 .. 1
 
| [[Bestand: ST.png| 16px]]  ||    LastReactionDateTime || 8 || 0 .. 1
 
|-
 
|-
|[[Bestand: Container.png| 20px]] ||subjectOf2/annotation
+
|[[Bestand: ST.png| 16px]] ||subjectOf2/annotation
 
||0..*
 
||0..*
 
||6.12 heeft bij de comment ook verplicht een auteur, waarin een tijdstip en zorgverlener/id kan worden vastgelegd.
 
||6.12 heeft bij de comment ook verplicht een auteur, waarin een tijdstip en zorgverlener/id kan worden vastgelegd.

Versie van 28 jun 2019 om 16:01

{{#customtitle: Transactie Opleveren potentiële contraindicaties (conversie MP-6.12 conditieslijst naar MedMij datamodel)}}

Naar nictiz.nl

Naar Mapping architectuur

1 Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe een ICA versie 6.12 'opleveren potentiële contraindicaties' response te converteren naar MedMij versie 1.1 voor de transactie: 'Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens'.

Een ICA versie 6.12 'opleveren potentiële contraindicaties' converteert zich in het MedMij datamodel naar de zib AllergieIntolerantie (en zorgverlener, zorgaanbieder en patiënt).

Aangezien deze conversie plaatsvindt tussen verschillende versies van de standaard zijn er een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden:

  • niet alle MedMij-functionaliteit is beschikbaar in ICA 6.12
  • de informatie uit ICA 6.12 past niet altijd naadloos op het MedMij-datamodel.

Deze twee aspecten zijn hieronder verder uitgewerkt.

1.1 Missende MedMij functionaliteit bij converteren vanaf ICA 6.12

Sommige elementen uit de zib basiselementen kunnen niet worden gevuld vanuit 6.12. Dat wordt echter niet gezien als een omissie, omdat die basiscomponenten ontworpen zijn voor alle zibs en voor een specifieke zib niet alle elementen van toepassing zullen zijn.

Onderstaande tabel toont de overige elementen die niet (goed) gevuld kunnen worden vanuit 6.12.

# Informatie / Functionaliteit Omschrijving
1 Type overgevoeligheid In 6.12 zijn er alleen overgevoeligheden voor medicatie, overige overgevoeligheden zijn geen onderdeel van de 6.12 informatiestandaard. De zib kent bijvoorbeeld ook overgevoeligheden voor voeding, omgeving, stof/product of 'anders'.
2 Reactie In 6.12 bestaat geen informatie over reactie, deze bestaan wel in de zib. De datum/tijd laatste reactie is er ook niet in 6.12.
3 Ernst In 6.12 bestaat geen informatie over ernst, deze bestaan wel in de zib.

1.2 Informatie in ICA 6.12 die niet past op het MedMij datamodel

# Informatie / Functionaliteit Omschrijving
1 6.12 Condition Bij deze transactie kunnen alleen overgevoeligheden worden gemapt. De overige condities (met code 'DX', denk bijvoorbeeld aan een aandoening of zwangerschap) kunnen niet worden gemapt op AllergieIntolerantie.
2 informant ZIB BasisElementen heeft nu exact 1 informant. FHIR kent 0..1 informant. De 6.12 condition kan er echter 0..* bevatten. Aangemeld bij het bestaande ZIB issue 737
3 toelichting in 6.12 is er nog informatie over tijdstip vastleggen van de toelichting en een aparte auteur voor de toelichting. Deze kan alleen in vrije tekst meegezonden worden als onderdeel van de toelichting zelf naar de zib.
4 (on)zekerheid in 6.12 bestaat de zogenaamde 'uncertaintyCode', die overigens op vaste waarde 'N' (geen uitspraak over onzekerheid) gezet wordt. Deze ontbreekt in de zib en kan daarom niet gemapt worden. Omdat dit een vaste waarde is in 6.12 levert dit eigenlijk geen verlies van informatie op.
5 ontkenning in 6.12 is het niet de bedoeling om de ontkenning van een conditie (er is géén allergie voor antibiotica) uit te wisselen. Technisch is het echter wel mogelijk (met een @negationInd), ontvangers moeten daarom negatieve conditities negeren. De mapping mapt om deze reden alleen positieve condities.

2 Conversie specificaties (mappings)

Specificaties voor de ICA 6.12 potentiële contra-indicaties vindt u via de informatiestandaard medicatieveiligheid op de Nictiz website.

Specificaties voor het MedMij 1.1 datamodel vindt u via de MedMij wiki voor AllergieIntolerantie.

2.1 tabel

MP-6.12 Potentiële contraindicaties Conversie beschrijving (mapping) MedMij dataset (beschikbaarstellen allergie/intolerantie
Type Concept Card Type Concept # Card
Container.png /REPC_IN000024NL/ControlActProcess/subject/Condition[code = ('DINT', 'DALG', 'DNAINT')][not(@negationInd='true')] 0..* Bij allergie/intolerantie kunnen alleen overgevoeligheden die aanwezig zijn worden gemapt. De overige condities (met code 'DX') kunnen niet worden gemapt op AllergieIntolerantie. In 6.12 zijn er alleen overgevoeligheden voor medicatie, overige overgevoeligheden zijn geen onderdeel van de 6.12 informatiestandaard. In 6.12 is het niet toegestaan om condities te ontkennen, als dit tóch gebeurt worden deze condities niet gemapt. Zib.png AllergyIntolerance 1 0 .. *
- - - Container.png    Basic Components HCIMRoot 1 0 .. 1
II.png id 1..1 - II.png       IdentificationNumber 6 1 .. 1
Container.png informant 0..* ZIB BasisElementen heeft nu exact 1 informant. FHIR kent 0..1 informant. De 6.12 condition kan er echter 0..* bevatten. Aangemeld bij het bestaande ZIB issue 737 Container.png       InformationSource 2 1 .. 1
Container.png patient 0..1 - Container.png          PatientAsInformationSource 3 0 .. 1
Container.png subject/patient 1..1 de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject) II.png             Patient 140 1 .. 1
Container.png exists(assignedPerson) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson Container.png          HealthProfessional 4 0 .. 1
Container.png assignedPerson 0..1 hierin zit de zib zorgverlener II.png             HealthProfessional 141 1 .. 1
Container.png exists(responsibleParty) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/responsibleParty Container.png          RelatedPersonAsInformationSource 5 0 .. 1
Container.png responsibleParty 0..1 hierin zit de zib contactpersoon II.png             Contact 142 1 .. 1
Container.png author 1..1 - Container.png       Author 7 0 .. 1
Container.png patient 0..1 - Container.png          PatientAsAuthor 8 0 .. 1
Container.png subject/patient 1..1 de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject) II.png             Patient 143 1 .. 1
Container.png exists(assignedPerson) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson Container.png          HealthProfessionalAsAuthor 9 0 .. 1
Container.png assignedPerson 0..1 hierin zit de zib zorgverlener II.png             HealthProfessional 144 1 .. 1
- - Deze bestaat niet in 6.12 Container.png          RelatedPersonAsAuthor 10 0 .. 1
- - - II.png             Contact 145 1 .. 1
Container.png subject 1..1 - Container.png       Subject 11 1 .. 1
Container.png patient 1..1 Container.png          Patient 12 0 .. 1
- - - II.png             Patient 146 1 .. 1
- - Deze bestaat niet in 6.12 Container.png          RelatedPersonAsSubject 13 0 .. 1
- - - II.png             Contact 147 1 .. 1
TS.png author/time 0..1 - ST.png       DateTime 14 0 .. 1
CD.png causativeAgent/(administerableMaterialKind OR administerableMedicationKind) 0..1 In 6.12 is dit één van de volgende
  • Stofnaamcode (SNK) OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750
  • Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725
  • Ongewenste groep OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122
  • Handelsproduct (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7
CD.png    CausativeAgent 2 1 .. 1
CD.png exists(causativeAgent) 1..1 Alleen gebruiken als er een causativeAgent bestaat. Vaste waarde: Medicijn (Propensity to adverse reactions to drug, 419511003, SNOMED CT) CD.png    AllergyCategory 4 0 .. 1
CD.png statusCode 0..1 - CD.png    AllergyStatus 5 0 .. 1
ST.png effectiveTime/low 0..1 - ST.png    StartDateTime 6 0 .. 1
CD.png - - Ernst van de observatie mag niet gebruikt worden in 6.12 CD.png    Criticality 7 0 .. 1
- - - ST.png    LastReactionDateTime 8 0 .. 1
ST.png subjectOf2/annotation 0..* 6.12 heeft bij de comment ook verplicht een auteur, waarin een tijdstip en zorgverlener/id kan worden vastgelegd. ST.png    Comment 9 0 .. 1
- - Bestaat niet in 6.12 Container.png    Reaction 10 0 .. *
- - - CD.png       Symptom 11 1 .. *
- - - CD.png       SpecificSubstance 12 0 .. 1
- - - ST.png       ReactionDescription 13 0 .. 1
- - - CD.png       Severity 14 0 .. 1
- - - CD.png       RouteOfExposure 15 0 .. 1
- - - ST.png       ReactionTime 17 0 .. 1

3 categorie