MedMij:Register van informatiestandaarden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Uitfasering PDFA (PUSH))
Regel 191: Regel 191:
 
| 11-03-19
 
| 11-03-19
 
|-
 
|-
| rowspan="6" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
+
| rowspan="4" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
| rowspan="6" | PDF/A
+
| rowspan="4" | PDF/A
 
| rowspan="2" | PDFA metadata lijst (PULL)
 
| rowspan="2" | PDFA metadata lijst (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A metadata lijst
 
| Raadplegen PDF/A metadata lijst
Regel 223: Regel 223:
 
| XIS
 
| XIS
 
| MM-1.2-PDB-FHIR
 
| MM-1.2-PDB-FHIR
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)
 
| Sturen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.2-PDS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Ontvangen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.2-PDO-FHIR
 
 
| R1.1
 
| R1.1
 
| 3
 
| 3
Regel 536: Regel 519:
 
| 01-01-19
 
| 01-01-19
 
|-
 
|-
| rowspan="6" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
+
| rowspan="4" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
| rowspan="6" | PDF/A
+
| rowspan="4" | PDF/A
 
| rowspan="2" | PDFA metadata lijst (PULL)
 
| rowspan="2" | PDFA metadata lijst (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A metadata lijst
 
| Raadplegen PDF/A metadata lijst
Regel 569: Regel 552:
 
| MM-1.1-PDB-FHIR
 
| MM-1.1-PDB-FHIR
 
| R1.0
 
| R1.0
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)
 
| Sturen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-PDS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| Ontvangen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-PDO-FHIR
 
| R1.1
 
 
| 3
 
| 3
 
| 01-11-18
 
| 01-11-18
Regel 764: Regel 730:
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |<span title="MedMij VolwassenheidsNiveau's">MMVN</span>
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |<span title="MedMij VolwassenheidsNiveau's">MMVN</span>
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Publicatiedatum
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Publicatiedatum
 +
|-
 +
| rowspan="2" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
 +
| rowspan="2" | PDF/A
 +
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)
 +
| Sturen PDF/A
 +
| Patiënt
 +
| PGO
 +
| MM-1.2-PDS-FHIR
 +
| R1.1
 +
| 3
 +
| 11-03-19
 +
|-
 +
| Ontvangen PDF/A
 +
| Zorgaanbieder
 +
| XIS
 +
| MM-1.2-PDO-FHIR
 +
| R1.1
 +
| 3
 +
| 11-03-19
 +
|-
 +
| rowspan="2" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
 +
| rowspan="2" | PDF/A
 +
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)
 +
| Sturen PDF/A
 +
| Patiënt
 +
| PGO
 +
| MM-1.1-PDS-FHIR
 +
| R1.1
 +
| 3
 +
| 01-11-18
 +
|-
 +
| Ontvangen PDF/A
 +
| Zorgaanbieder
 +
| XIS
 +
| MM-1.1-PDO-FHIR
 +
| R1.1
 +
| 3
 +
| 01-11-18
 
|-
 
|-
 
| rowspan="4" | [[Bestand:Self-Measuements_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpZelfmetingen|Zelfmetingen|50px]]  
 
| rowspan="4" | [[Bestand:Self-Measuements_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpZelfmetingen|Zelfmetingen|50px]]  
Regel 901: Regel 905:
 
!style="text-align:left;"|Datum
 
!style="text-align:left;"|Datum
 
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| 01-09-2019
 +
| style="background-color: white;"|
 +
* Onmiddellijke uitfasering transactiegroepen PDFA (PUSH)
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 09-07-2019
 
| style="background-color: white;"| 09-07-2019

Versie van 30 aug 2019 om 14:24

Inleiding

Algemeen

Het Register van Informatiestandaarden bevat de binnen het MedMij-afsprakenstelsel toegelaten informatiestandaarden. Om in het Register te kunnen komen moet een informatiestandaard voldoen aan een set van eisen. Nadere informatie over deze eisen en het proces van toetreding, vindt u op: https://www.medmij.nl/dien-een-standaard-in/

De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens: De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol). Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code. Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Catalogus

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

Register van Informatiestandaarden

Actueel overzicht

In het onderstaande overzicht staan de actuele versies van alle in MedMij toegelaten informatiestandaarden met een aantal essentiële metagegevens. Onder actuele versies wordt verstaan dat de geldigheidsperiode, zoals bepaald in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel, nog loopt. Er kunnen dientengevolge meerdere versies van een informatiestandaard actueel zijn.

Extra toelichting bij het overzicht:

 • De iconen in het overzicht verwijzen naar de bijbehorende specificaties met kwalificatie-informatie van de patiënt use case van de informatiestandaard.
 • De systeemrolcode is gebaseerd op de informatiestandaard inclusief versie, de transactie en uitwisselingsstandaard. De code is als volgt opgebouwd: afkorting informatiestandaard - versie (exclusief patchnummer) - afkorting transactie - uitwisselingsstandaard. Wanneer er geen informatiestandaard beschikbaar is, wordt de afkorting MM (MedMij) gebruikt. De actuele specificaties -waarnaar via de iconen wordt verwezen- zijn inclusief eventueel doorgevoerde patches, en het daarbij behorende patchnummer.
 • De kolom 'MedMij-release' geeft informatie over de versie van het afsprakenstelsel waarin de systeemrol is getoetst en vervolgens is opgenomen.
 • De kolom 'MMVN' geeft een indicatie van de volwassenheid van de standaarden, conform verschillende MedMij VolwassenheidsNiveaus (MMVN) die binnen het afsprakenstelsel worden onderscheiden. Standaarden krijgen een MedMij niveau als ze ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden binnen MedMij Afsprakenstelsel. Voor informatiestandaarden met een innovatief karakter en een relatief laag volwassenheidsniveau kunnen meer updates noodzakelijk blijken dan bij een standaard met een hoog volwassenheidsniveau. Nadere toelichting ten aanzien van MedMij VolwassenheidNiveaus vindt u in het document Coördinatie standaarden MedMij – Governance.

Nadere informatie over systeemrollen vindt u op MedMij Ontwerpen

Informatiestandaard Transactiegroep Transactie Bedrijfsrol Systeem Systeemrolcode MedMij-release MMVN Publicatiedatum
Beelden Beelden Beelden (PUSH) Sturen Beelden Patiënt PGO MM-1.0-BES-FHIR R1.1 3 13-05-19
Ontvangen Beelden Zorgaanbieder XIS MM-1.0-BEO-FHIR R1.1 3 13-05-19
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg

(patiënt use case)

BgZ (PULL) Raadplegen BgZ Patiënt PGO MM-2.1-BZR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen BgZ Zorgaanbieder XIS MM-2.1-BZB-FHIR R1.1 3 11-03-19
Medicatieproces Medicatieproces

(patiënt use case)

Medicatieoverzicht (PULL) Raadplegen medicatieoverzicht Patiënt PGO MP-9.0.7-MOR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen medicatieoverzicht Zorgaanbieder XIS MP-9.0.7-MOB-FHIR R1.1 3 11-03-19
Medicatiegegevens (PULL) Raadplegen medicatiegegevens Patiënt PGO MP-9.0.7-MGR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen medicatiegegevens Zorgaanbieder XIS MP-9.0.7-MGB-FHIR R1.1 3 11-03-19
Verstrekkingenvertaling (PULL) Raadplegen verstrekkingenvertaling Patiënt PGO MP-9.A.1-MGR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling Zorgaanbieder XIS MP-9.A.1-MGB-FHIR R1.1 3 11-03-19
Labuitwisseling Labuitwisseling

(patiënt use case)

Laboratoriumresultaten (PULL) Raadplegen laboratoriumresultaten Patiënt PGO LAB-1.1-LRR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten Zorgaanbieder XIS LAB-1.1-LRB-FHIR R1.1 3 11-03-19
Zelfmetingen Zelfmetingen Meetwaarden vitale functies (PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies Patiënt PGO MM-1.2-MVR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies Zorgaanbieder XIS MM-1.2-MVB-FHIR R1.1 3 11-03-19
Zelfmetingen vitale functies (PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies Patiënt PGO MM-1.2-ZVS-FHIR R1.1 3 11-03-19
Ontvangen zelfmetingen vitale functies Zorgaanbieder XIS MM-1.2-ZVO-FHIR R1.1 3 11-03-19
PDF/A PDF/A PDFA metadata lijst (PULL) Raadplegen PDF/A metadata lijst Patiënt PGO MM-1.2-PLR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst Zorgaanbieder XIS MM-1.2-PLB-FHIR R1.1 3 11-03-19
PDFA (PULL) Raadplegen PDF/A Patiënt PGO MM-1.2-PDR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen PDF/A Zorgaanbieder XIS MM-1.2-PDB-FHIR R1.1 3 11-03-19
AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie gegevens (PULL) Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens Patiënt PGO MM-1.1-AIR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens Zorgaanbieder XIS MM-1.1-AIB-FHIR R1.1 3 11-03-19
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak Patiënt PGO EA-1.1-AFR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen afspraak Zorgaanbieder XIS EA-1.1-AFB-FHIR R1.1 3 11-03-19
AfspraakSlots (PULL) Raadplegen afspraak slots Patiënt PGO EA-1.1-ASR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen afspraak slots Zorgaanbieder XIS EA-1.1-ASB-FHIR R1.1 3 11-03-19
AfspraakType (PULL) Raadplegen afspraak typen Patiënt PGO EA-1.1-ATR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen afspraak typen Zorgaanbieder XIS EA-1.1-ATB-FHIR R1.1 3 11-03-19
AfspraakVerzoek (PUSH) Sturen afspraakverzoek Patiënt PGO EA-1.1-AVS-FHIR R1.1 3 11-03-19
Ontvangen afspraakverzoek Zorgaanbieder XIS EA-1.1-AVO-FHIR R1.1 3 11-03-19
AfspraakAnnulering (PUSH) Sturen afspraak annulering Patiënt PGO EA-1.1-AAS-FHIR R1.1 3 11-03-19
Ontvangen afspraak annulering Zorgaanbieder XIS EA-1.1-AAO-FHIR R1.1 3 11-03-19
AfspraakWijziging (PUSH) Sturen afspraak wijzigingsverzoek Patiënt PGO EA-1.1-AWS-FHIR R1.1 3 11-03-19
Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek Zorgaanbieder XIS EA-1.1-AWO-FHIR R1.1 3 11-03-19
Huisartsgegevens Huisartsgegevens

(patiënt use case)

Huisartsgegevens (PULL) Raadplegen Huisartsgegevens Patiënt PGO MM-1.1-HGR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen Huisartsgegevens Zorgaanbieder XIS MM-1.1-HGB-FHIR R1.1 3 11-03-19
GGZ Basisgegevens GGZ GGZ (PULL) Raadplegen GGZ Patiënt PGO MM-1.1-GGR-FHIR R1.1 3 11-03-19
Beschikbaarstellen GGZ Zorgaanbieder XIS MM-1.1-GGB-FHIR R1.1 3 11-03-19
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg

(patiënt use case)

BgZ (PULL) Raadplegen BgZ Patiënt PGO MM-2.0-BZR-FHIR R1.0 3 15-05-18
Beschikbaarstellen BgZ Zorgaanbieder XIS MM-2.0-BZB-FHIR R1.0 3 15-05-18
Medicatieproces Medicatieproces

(patiënt use case)

Medicatieoverzicht (PULL) Raadplegen medicatieoverzicht Patiënt PGO MP-9.0-MOR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen medicatieoverzicht Zorgaanbieder XIS MP-9.0-MOB-FHIR R1.0 3 01-06-18
Medicatiegegevens (PULL) Raadplegen medicatiegegevens Patiënt PGO MP-9.0-MGR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen medicatiegegevens Zorgaanbieder XIS MP-9.0-MGB-FHIR R1.0 3 01-06-18
Verstrekkingenvertaling (PULL) Raadplegen verstrekkingenvertaling Patiënt PGO MP-9.A-MGR-FHIR R1.1 3 01-02-19
Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling Zorgaanbieder XIS MP-9.A-MGB-FHIR R1.1 3 01-02-19
Labuitwisseling Labuitwisseling

(patiënt use case)

Laboratoriumresultaten (PULL) Raadplegen laboratoriumresultaten Patiënt PGO LAB-1.0-LRR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten Zorgaanbieder XIS LAB-1.0-LRB-FHIR R1.0 3 01-06-18
Zelfmetingen Zelfmetingen Meetwaarden vitale functies (PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies Patiënt PGO MM-1.1-MVR-FHIR R1.1 3 01-01-19
Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies Zorgaanbieder XIS MM-1.1-MVB-FHIR R1.1 3 01-01-19
Zelfmetingen vitale functies (PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies Patiënt PGO MM-1.1-ZVS-FHIR R1.1 3 01-01-19
Ontvangen zelfmetingen vitale functies Zorgaanbieder XIS MM-1.1-ZVO-FHIR R1.1 3 01-01-19
PDF/A PDF/A PDFA metadata lijst (PULL) Raadplegen PDF/A metadata lijst Patiënt PGO MM-1.1-PLR-FHIR R1.0 3 01-11-18
Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst Zorgaanbieder XIS MM-1.1-PLB-FHIR R1.0 3 01-11-18
PDFA (PULL) Raadplegen PDF/A Patiënt PGO MM-1.1-PDR-FHIR R1.0 3 01-11-18
Beschikbaarstellen PDF/A Zorgaanbieder XIS MM-1.1-PDB-FHIR R1.0 3 01-11-18
AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie gegevens (PULL) Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens Patiënt PGO MM-1.0-AIR-FHIR R1.1 3 01-01-19
Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens Zorgaanbieder XIS MM-1.0-AIB-FHIR R1.1 3 01-01-19
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak Patiënt PGO EA-1.0-AFR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen afspraak Zorgaanbieder XIS EA-1.0-AFB-FHIR R1.0 3 01-06-18
AfspraakSlots (PULL) Raadplegen afspraak slots Patiënt PGO EA-1.0-ASR-FHIR R1.1 3 01-06-18
Beschikbaarstellen afspraak slots Zorgaanbieder XIS EA-1.0-ASB-FHIR R1.1 3 01-06-18
AfspraakType (PULL) Raadplegen afspraak typen Patiënt PGO EA-1.0-ATR-FHIR R1.1 3 01-06-18
Beschikbaarstellen afspraak typen Zorgaanbieder XIS EA-1.0-ATB-FHIR R1.1 3 01-06-18
AfspraakVerzoek (PUSH) Sturen afspraakverzoek Patiënt PGO EA-1.0-AVS-FHIR R1.1 3 01-06-18
Ontvangen afspraakverzoek Zorgaanbieder XIS EA-1.0-AVO-FHIR R1.1 3 01-06-18
AfspraakAnnulering (PUSH) Sturen afspraak annulering Patiënt PGO EA-1.0-AAS-FHIR R1.1 3 01-06-18
Ontvangen afspraak annulering Zorgaanbieder XIS EA-1.0-AAO-FHIR R1.1 3 01-06-18
AfspraakWijziging (PUSH) Sturen afspraak wijzigingsverzoek Patiënt PGO EA-1.0-AWS-FHIR R1.1 3 01-06-18
Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek Zorgaanbieder XIS EA-1.0-AWO-FHIR R1.1 3 01-06-18
Huisartsgegevens Huisartsgegevens

(patiënt use case)

Huisartsgegevens (PULL) Raadplegen Huisartsgegevens Patiënt PGO MM-1.0-HGR-FHIR R1.1 3 01-06-18
Beschikbaarstellen Huisartsgegevens Zorgaanbieder XIS MM-1.0-HGB-FHIR R1.1 3 01-06-18
GGZ Basisgegevens GGZ GGZ (PULL) Raadplegen GGZ Patiënt PGO MM-1.0-GGR-FHIR R1.1 3 01-11-18
Beschikbaarstellen GGZ Zorgaanbieder XIS MM-1.0-GGB-FHIR R1.1 3 01-11-18

Historische versies informatiestandaarden en systeemrolcodes

In onderstaande overzicht worden de historische versies van informatiestandaarden en onderliggende systeemrollen getoond. Er ontstaat een historische versie als de geldigheidsperiode, zoals is bepaald in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel, is verlopen.

Informatiestandaard Transactiegroep Transactie Bedrijfsrol Systeem Systemrolcode MedMij MMVN Publicatiedatum
PDF/A PDF/A PDFA (PUSH) Sturen PDF/A Patiënt PGO MM-1.2-PDS-FHIR R1.1 3 11-03-19
Ontvangen PDF/A Zorgaanbieder XIS MM-1.2-PDO-FHIR R1.1 3 11-03-19
PDF/A PDF/A PDFA (PUSH) Sturen PDF/A Patiënt PGO MM-1.1-PDS-FHIR R1.1 3 01-11-18
Ontvangen PDF/A Zorgaanbieder XIS MM-1.1-PDO-FHIR R1.1 3 01-11-18
Zelfmetingen Zelfmetingen Meetwaarden vitale functies (PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies Patiënt PGO MM-1.0.0-MVR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies Zorgaanbieder XIS MM-1.0.0-MVB-FHIR R1.0 3 01-06-18
Zelfmetingen vitale functies (PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies Patiënt PGO MM-1.0.0-ZVS-FHIR R1.1 3 01-06-18
Ontvangen zelfmetingen vitale functies Zorgaanbieder XIS MM-1.0.0-ZVO-FHIR R1.1 3 01-06-18
Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid

(patiënt use case)

AllergieIntolerantie gegevens (PULL) Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens Patiënt PGO MP-6.12.6-AIR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens Zorgaanbieder XIS MP-6.12.6-AIB-FHIR R1.0 3 01-06-18
PDF/A PDF/A PDFA metadata lijst (PULL) Raadplegen PDF/A metadata lijst Patiënt PGO MM-1.0.0-PLR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst Zorgaanbieder XIS MM-1.0.0-PLB-FHIR R1.0 3 01-06-18
PDFA (PULL) Raadplegen PDF/A Patiënt PGO MM-1.0.0-PDR-FHIR R1.0 3 01-06-18
Beschikbaarstellen PDF/A Zorgaanbieder XIS MM-1.0.0-PDB-FHIR R1.0 3 01-06-18
PDFA (PUSH) Sturen PDF/A Patiënt PGO MM-1.0.0-PDS-FHIR R1.1 3 01-06-18
Ontvangen PDF/A Zorgaanbieder XIS MM-1.0.0-PDO-FHIR R1.1 3 01-06-18

Bijlage: Documenthistorie

Paginahistorie

Datum Omschrijving
01-09-2019
 • Onmiddellijke uitfasering transactiegroepen PDFA (PUSH)
09-07-2019
 • cosmetische aanpassing: meest recent gepubliceerde informatiestandaard bovenaan in actueel overzicht
13-05-2019
 • Informatiestandaard Beelden opgenomen
11-03-2019
 • Nieuwe versies informatiestandaarden van de MedMij voorjaarsrelease 2019 opgenomen:
  • Basisgegevensset Zorg 2.1 toegevoegd
  • Medicatieproces 9.0.7 toegevoegd.
  • Labuitwisseling 1.1 toegevoegd.
  • Zelfmetingen 1.2 toegevoegd.
  • PDF/A 1.2 toegevoegd.
  • AllergieIntolerantie 1.0 toegevoegd.
  • eAfspraak 1.1 toegevoegd.
  • Huisartsgegevens 1.1 toegevoegd.
  • Basisgegevens GGZ 1.1 toegevoegd.
 • Patchnummer in versienummering bij Medicatieproces weer toegevoegd, kolom systeemrolcode
08-01-2019
 • AllergieIntolerantie 1.0 toegevoegd.
 • Medicatieveiligheid 6.12.6 als historische versie verwerkt.
 • Zelfmetingen 1.1 toegevoegd.
 • Zelfmetingen 1.0.0 als historische versie verwerkt.
 • Medicatieproces, variant transactiegroep Medicatiegegevens toegevoegd.
 • Patchnummer in versienummering verwijderd, kolom systeemrolcode
29-10-2018
 • Basisgegevens GGZ toegevoegd.
 • PDF/A versie 1.1.0 toegevoegd.
 • PDF/A versie 1.0.0 als historische versie verwerkt.
16-10-2018
 • Documenthistorie toegevoegd.
 • Correctie Volwassenheidsniveau eAfspraak en Huisartsgegevens.