Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - Proeftuintoets

Uit informatiestandaarden
Versie door Maarten Ligtvoet (overleg | bijdragen) op 20 jul 2020 om 01:11 (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

BASISGEGEVENS LZ BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM - PROEFTUINTOETS

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

  • Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg - Proeftuintoets

De doelgroep van dit document is de leverancier die zich wil laten toetsen voor de proeftuin zoals omschreven in de documenten 1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf en 1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf onder scenario 1.1.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Proeftuintoets versus Kwalificatie

Dit document is bedoeld voor de proeftuintoets voor de Basisgegevens Langdurige Zorg in het kader van het landelijke programma InZicht. Hierbij worden wel de specificaties zoals omschreven in het kwalificatiescript scenario 1.1 gevolgd, maar met een beperkte invulling om de zorginformatiebouwstenen (zibs) gefaseerd in te bouwen. Voor deze proeftuintoets wordt beperkt tot de volgende secties/zibs uit de volledige Basisgegevens Langdurige Zorg (grijs wordt voor de proeftuintoets buiten beschouwing gelaten):

Sectie Onderdeel Inhoud Naam bijbehorende zib Versie zib Kardinaliteit zib
Demografie en identificatie Patiëntengegevens NAW gegevens, BSN, geboortedatum, geslacht, contactgegevens van de patiënt; geen overlijdensgegevens Patiënt v3.1(2017NL) 1..1
Behandelrestricties Behandelaanwijzingen Bekende behandelaanwijzingen BehandelAanwijzing v3.1(2017NL) 0..*
Wilsverklaringen Bekende wilsverklaringen Wilsverklaring v3.1(2017NL) 0..*
Contactpersonen Contactpersoon Eerste relatie/contactpersoon; geen adresgegevens Contactpersoon v3.1(2017NL) 0..1
Klachten en diagnoses Problemen (incl. diagnoses) Bekende problemen van alle probleemtypen; geen verificatiestatus Probleem v4.1(2017NL) 0..*
Allergieën Allergie-intoleranties Bekende allergieën en intoleranties; selectie van gegevens (zie transactie specificaties) AllergieIntolerantie v3.2(2017NL) 0..*
Uitslagen Laboratoriumuitslagen Bekende klinische bepalingen, laatste uitslag; selectie van gegevens (zie transactie specificaties) LaboratoriumUitslag v4.1(2017NL) 0..*
Verrichtingen Verrichtingen Bekende verrichtingen Verrichting v4.1(2017NL) 0..*
Verpleegkundig zorgplan Doelen en interventies Verpleegkundige interventies behorend bij actuele problemen VerpleegkundigeInterventie v3.2(2018NL) 0..*
Behandeldoelen (gewenst zorgresultaat) behorend bij verpleegkundige interventies Behandeldoel v3.1(2017NL) 0..*
Medisch hulpmiddelen (bijv. verbandmiddelen) behorend bij verpleegkundige interventies; alleen producttype en anatomische locatie/lateraliteit MedischHulpmiddel v3.1(2017NL) 0..*
Uitkomsten Bekende uitkomsten (zorgresultaat) van zorg UitkomstVanZorg v3.1(2017NL) 0..1
Zorgsetting Huisarts De gegevens van de huisarts; geen ID, adres/contactgegevens Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..1
Hoofdbehandelaar De gegevens van de hoofdbehandelaar; geen ID, adres/contactgegevens Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..1
Overige behandelaars De gegevens van de overige behandelaars; geen ID, adres/contactgegevens Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..*
Zorgaanbieder De gegevens van waar de behandeling plaatsvindt; geen ID Zorgaanbieder v3.1.1(2017NL) 0..*

2 Proeftuintoets: Inhoudelijke gegevens

2.1 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Gea
Initialen G.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kesters
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911703 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

2.2 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum 20 jan 2018
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum 20 jan 2018
Wilsverklaring
Wilsverklaring bglz-0-1-wilsverklaring-01
Wilsverklaring - met id: 'bglz-0-1-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum 20 jan 2018

2.3 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 20 jan 2004
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 20 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 20 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 20 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 20 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 20 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 20 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.4 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

2.5 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

2.6 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum 20 jan 2018
Verrichting eind datum 20 jan 2018
Indicatie
Probleem bglz-0-1-probleem-01
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitvoerder
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-02
Aanvrager
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum 20 jan 2018
Verrichting eind datum 20 jan 2018
Indicatie
Probleem bglz-0-1-probleem-01
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitvoerder
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-02
Aanvrager
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum 20 jan 2018
Indicatie
Probleem bglz-0-1-probleem-05
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitvoerder
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-04
Aanvrager
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum 20 jan 2018
Indicatie
Probleem bglz-0-1-probleem-06
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitvoerder
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-05
Aanvrager
Zorgverlener bglz-0-1-zorgverlener-02

2.7 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner van
Achternaam partner Oosten
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')