Addenda voor inhoudelijke gegevens Raadplegen/Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

VERSTREKKINGENVERTALING RAADPLEGEND OF BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM 9.A

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

 • Verstrekkingenvertaling raadplegend of beschikbaarstellend systeem - verstrekkingenvertaling

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De documenten '22. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling' en '25. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling' verwijzen naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Medicatiegegevens raadplegend systeem

1.4 Gegevens verstrekkingenvertaling

Het onderdeel ‘Gegevens verstrekkingenvertaling’ bevat de gegevens van de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen uit de verstrekkingenvertaling, met gegevens zoals datum, geneesmiddel, betrokken zorgverlener, te verstrekken hoeveelheid.

1.4.1 Algemeen

Om medicatieproces goed te kunnen implementeren is kennis en gebruik van het functioneel ontwerp onontbeerlijk. Net als natuurlijk de MedMij invulling daarvan, functioneel en technisch.

1.4.2 Raadplegend systeem

Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging. Het gaat er voor een raadplegend systeem (zoals een PGO) om dat alle functioneel relevante informatie in samenhang getoond wordt. Samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).

Hoe de gebruikersschermen van een raadplegend systeem, zoals een PGO, er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop PGO's moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een PGO hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwsteen instantiaties.

1.4.2.1 Medicatie codering en weergavenaam

Alleen de weergavenaam van het meest specifieke geneesmiddel getoond hoeft te worden (alle andere kunnen hiervan afgeleid worden en zijn voor de gebruiker niet relevant).

In de G-standaard is de volgorde van specifiek naar generiek:

 • ZI-nummer
 • HPK (Handels Product Kenmerk)
 • PRK (PRescriptie Kenmerk)
 • GPK (Generiek Product Kenmerk)

De meest specifieke codering is altijd de belangrijkste. Dit kan ook (in FHIR) te herkennen zijn aan het 'user selected' attribuut, maar als deze ontbreekt kan het afgeleid worden uit bovenstaand lijstje.

De reden dat meer generieke coderingen ook meegestuurd worden is dat Z-Index (nog) geen historie uitlevert voor de G-standaard. Dit betekent dat uitgefaseerde geneesmiddelen op een gegeven moment niet meer meegeleverd worden in de distributie vanuit Z-Index. Abonneehouders worden geacht hun eigen historie bij te houden, maar bij 'later' instappen mis je de historie van vóór dat moment. Hoe specifieker de codering, hoe dynamischer (hoe vaker dingen wijzigen / uitgefaseerd worden). Dit kan een probleem opleveren voor medicatiebewaking omdat je dan bijvoorbeeld voor een bepaalde HPK de bewakingsregels niet kunt vinden in jouw (lokale) versie van de G-standaard. Omdat PRK's en GPK's minder dynamisch zijn dan HPK's en ZI-nummers, verlagen we dat risico door deze coderingen mee te sturen.

1.4.3 Aanvullende informatie over het tonen van verschillende bouwstenen in samenhang

Een mogelijke invulling hiervan is ook te vinden in het functioneel ontwerp bij medicatieoverzicht, maar een echt PGO - met oog voor wat eindgebruikers nodig hebben - kan dit waarschijnlijk veel beter. Het ligt voor voorschrijvers bijvoorbeeld voor de hand om altijd vanuit de actuele medicatieafspraak (MA) te redeneren (dat zie je ook terug in het eerdergenoemde voorbeeld in het functioneel ontwerp), overigens geven apothekers vaak aan dat dit ook voor hen de voorkeur heeft. Voor patiënten ligt dit veel minder voor de hand, omdat de geneesmiddelen in medicatieafspraken vaak nog namen hebben die voor patiënten een stuk minder herkenbaar zijn dan het merk (handelsproduct) dat ze mee hebben gekregen bij de apotheek en dat dus in de toedieningsafspraak (TA) staat. Het is ook voorstelbaar dat medicatiegebruik (MGB) - zoals door de patiënt zélf geregistreerd - in een PGO 'voorrang' krijgt boven MA of TA.

Over het algemeen lijkt het wel logisch om bij het presenteren van overzicht opgebouwd uit medicatiegegevens uit te gaan van 1 ingangsregel per medicamenteuze behandeling en bij 'doorklikken' de onderliggende bouwstenen (MA, VV, TA, MVE, MGB) en de detail informatie daarvan (waar je de ingangsregel dus op baseert) te tonen. Eventueel kan zo'n ingangsregel bijvoorbeeld gemarkeerd worden door een rood ! of iets dergelijks als onderliggende informatie onderling conflicteert (dit soort dingen worden vaker genoemd in gesprekken met zorgverleners). Bijvoorbeeld als de dokter zegt 100 mg gebruiken, maar de patiënt neemt maar 50 mg. Het is in ieder geval wél van belang het onderscheid te kunnen zien in MA (door voorschrijver bepaald), TA (door apotheker bepaald) en MGB (bewering geregistreerd door patiënt/zorgverlener/mantelzorger et cetera).

1.4.4 Beschikbaarstellend systeem

Het beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in, in het XIS en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit beschikbaarstellende systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, en andere medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, verstrekking, medicatiegebruik): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een verstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling zoals aangegeven in de addenda).

1.4.5 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

2 Geen gebruiks- en verbruiksperiode

2.1 Scenario 1.1

2.1.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens Richard R. van Henegouwen
Identificatienummer 555555112 [BSN]
Geboortedatum 20 feb 1950
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'AdministrativeGender')

2.1.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
1.1 Geen gebruiks- en verbruiksperiode

2.1.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code MEBENDAZOL SAN TABLET 100MG (code = '14234785' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1046764' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '9954' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, gebruik bekend
MBH identificatie 38129f10-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 38129f10-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 2 stuks
Geneesmiddel - primaire code MEBENDAZOL SAN TABLET 100MG (code = '14234785' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1046764' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '9954' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 38129f10-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)

3 Doseerschema's

3.1 Scenario 2.1

3.1.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens Carel C. Creiens
Identificatienummer 999999060 [BSN]
Geboortedatum 1 jun 1950
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'AdministrativeGender')

3.1.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
2.1 Het ontvangen en tonen van eenvoudige doseerschema’s

3.1.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 500 dagen
Gebruiksperiode gedurende 7 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code VERAPAMIL HCL CF TABLET 40MG (code = '14303841' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 7 dagen, 4 maal per dag 1 tablet
Doseerinstructie 4 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie 1f5eebe0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 635 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code ORS POEDER SACHET 5,4G SAN (code = '14565277' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1417762' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 3 maal per dag 1 zakje
Doseerinstructie 3 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie 47f39010-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 310 dagen
Gebruiksperiode gedurende 1826 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code PROLIA 60 INJVLST 60MG/ML WWSP 1ML (code = '15654486' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1826 dagen, 2 maal per jaar 1 injectie
Doseerinstructie 2 maal per jaar 1 stuk
MBH identificatie 4d5128b0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 175 dagen
Gebruiksperiode gedurende 60 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN PCH TABLET 200MG CLICKER (code = '14765233' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '719374' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '50997' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 60 dagen, 1 maal per dag een kwart tablet
Doseerinstructie 1 maal per dag 0.25 stuk
MBH identificatie 52c41e10-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 144 dagen
Gebruiksperiode gedurende 21 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code KENACORT A 40 INJECTIESUSPENSIE 40MG/ML FLACON 5ML (code = '12128198' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '219584' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '120219' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 21 dagen, 1 maal per week 15 ml
Doseerinstructie 1 maal per week 15 ml
MBH identificatie 59df4530-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 652 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 650 dagen, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code TRUSOPT OOGDRUPPELS 20MG/ML FLACON 5ML (code = '13906550' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '850144' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '95575' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 650 dagen, gedurende 7 dagen, 2 maal per dag 1 druppel
Doseerinstructie 2 maal per dag 1 druppel
MBH identificatie 5ed2f870-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 287 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 287 dagen, tot nader order
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code RESONIUM A POEDER (code = '13650203' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '15261' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '121363' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 287 dagen, tot nader order, 2 maal per dag 5 gram
Doseerinstructie 2 maal per dag 5 gram
MBH identificatie 63c23ee0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 71 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 71 dagen, tot en met T+ 149 dagen, om 23:59
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code SEREVENT DISKUS INHPDR 50MCG 60DO (code = '14039303' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1029746' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '87424' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 71 dagen, tot en met T+ 149 dagen, om 23:59, 2 maal per dag 2 inhalaties
Doseerinstructie 2 maal per dag 2 doses
MBH identificatie 6898f440-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 10 dagen
Gebruiksperiode gedurende 18 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code DUROGESIC 100 MATRIXPLEISTER 16,8MG (code = '13878956' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '836982' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '122033' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 18 dagen, 1 maal per 3 dagen 2 pleisters
Doseerinstructie 1 maal per 3 dagen 2 stuks
MBH identificatie 6da7a990-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Gebruiksperiode gedurende 30 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code Carvedilol CF tablet 6,25mg (code = '14933349' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code CARVEDILOL TABLET 6,25MG (code = '101451' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 30 dagen, gebruik volgens afspraak
MBH identificatie 721def70-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Gebruiksperiode Vanaf T, tot en met T+ 42 dagen, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code Diazepam PCH tablet 5mg (code = '13908790' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code Diazepam tablet 5mg (code = '20664' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, tot en met T+ 42 dagen, om 00:00, eerst 1 week 6 stuks per dag; vanaf T + 1wk, gedurende 1 week 5 stuks per dag; vanaf T + 2 weken, gedurende 1 week 4 stuks per dag; vanaf T + 3 weken, gedurende 1 week 3 stuks per dag; vanaf T + 4 weken, gedurende 1 week 2 stuks per dag; vanaf T + 5 weken, gedurende 1 week 1 stuks per dag
MBH identificatie 78074d50-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 1f5eebe0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 500 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code VERAPAMIL HCL CF TABLET 40MG (code = '14303841' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie 1f5eebe0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 47f39010-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 635 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code ORS POEDER SACHET 5,4G SAN (code = '14565277' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1417762' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Verbruiksduur 10 dagen
MBH identificatie 47f39010-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 4d5128b0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 310 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel - primaire code PROLIA 60 INJVLST 60MG/ML WWSP 1ML (code = '15654486' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 5 jaar
MBH identificatie 4d5128b0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 52c41e10-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 175 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 6 stuks
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN PCH TABLET 200MG CLICKER (code = '14765233' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '719374' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '50997' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Verbruiksduur 24 dagen
MBH identificatie 52c41e10-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 59df4530-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 144 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel - primaire code KENACORT A 40 INJECTIESUSPENSIE 40MG/ML FLACON 5ML (code = '12128198' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '219584' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '120219' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 59df4530-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 5ed2f870-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 652 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel - primaire code TRUSOPT OOGDRUPPELS 20MG/ML FLACON 5ML (code = '13906550' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '850144' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '95575' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 5ed2f870-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 63c23ee0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 287 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 10 gram
Geneesmiddel - primaire code RESONIUM A POEDER (code = '13650203' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '15261' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '121363' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 63c23ee0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 6898f440-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 71 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel - primaire code SEREVENT DISKUS INHPDR 50MCG 60DO (code = '14039303' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1029746' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '87424' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 6898f440-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 6da7a990-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 10 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 12 stuks
Geneesmiddel - primaire code DUROGESIC 100 MATRIXPLEISTER 16,8MG (code = '13878956' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '836982' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '122033' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 6da7a990-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 721def70-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code Carvedilol CF tablet 6,25mg (code = '14933349' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code CARVEDILOL TABLET 6,25MG (code = '101451' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
MBH identificatie 721def70-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 78074d50-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 180 stuks
Geneesmiddel - primaire code Diazepam PCH tablet 5mg (code = '13908790' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code Diazepam tablet 5mg (code = '20664' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
MBH identificatie 78074d50-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)

3.2 Scenario 2.2

3.2.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens Aygül A. Direnç
Identificatienummer 555555914 [BSN]
Geboortedatum 20 may 1950
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'AdministrativeGender')

3.2.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
2.2 Het ontvangen en tonen van complexe doseerschema’s

3.2.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 566 dagen
Gebruiksperiode gedurende 50 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code NOVORAPID PENFILL INJVLST 100E/ML PATROON 3ML (code = '14305054' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 50 dagen, 3x per dag 8 tot 10 eenheid
Doseerinstructie 3 maal per dag 8 à 10 eenheid
MBH identificatie d4d03380-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 613 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG (code = '14165635' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1110837' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '103039' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 1 tot 2 maal per dag 1 tablet
Doseerinstructie 1 à 2 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie 9b4c3b90-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 252 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code Cetomacrogolcreme met 10% vaseline fagron (code = '14344491' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '133329' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 1 tot 3 keer per dag aanbrengen
Aanvullende instructie aanbrengen (code = '1018' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.5')
Doseerinstructie 1 à 3 maal per dag
MBH identificatie a378f9c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 217 dagen
Gebruiksperiode gedurende 90 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code SPIRIVA INHALPDR 18 MCG (code = '14750406' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1476866' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '115371' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 90 dagen, per 2 dagen 1 inhalatie
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 dosis
MBH identificatie a7e331b0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 234 dagen
Gebruiksperiode gedurende 168 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code Marvelon tablet (code = '12323047' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 168 dagen, Cyclus van 28 dagen: steeds 21 dagen 1 x per dag 1 tablet, dan 7 dagen niet
Doseerinstructie gedurende 21 dagen 1 maal per dag
Herhaalperiode cyclisch schema 28 dagen
MBH identificatie ac8c4760-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 234 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code METFORMINE HCL CF TABLET 850MG (code = '15061078' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1037137' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '15865' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 1 tot 3 maal per week 1 tot 2 tabletten
Doseerinstructie 1 à 3 maal per week 1 à 2 stuks
MBH identificatie b1730250-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 31 dagen
Gebruiksperiode gedurende 60 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code INSULATARD PENFILL INJ 100IE/ML PATR 3ML (code = '14815982' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '709085' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '111325' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 60 dagen, Elke dag om 8:00, 14:00 en 20:00 uur 16IE
Doseerinstructie elke dag om 08:00, 14:00 en 20:00 16 internat.eenh.
MBH identificatie b6d9e9c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Gebruiksperiode Vanaf T, om 15:48, gedurende 5 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code FLUIMUCIL INHVLST 100MG/ML AMPUL 4ML (code = '13966383' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '888567' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '38539' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, om 15:48, gedurende 5 dagen, 2 maal per dag 4 milliliter, eerst oplossen in water, mond spoelen, daarna uitspugen
Aanvullende instructie Eerst oplossen in water (code = '27' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.5')
Aanvullende instructie Mond spoelen, daarna uitspugen (code = '69' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.5')
Doseerinstructie 2 maal per dag 4 ml
MBH identificatie bb7ee0c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Gebruiksperiode Vanaf T, tot en met T+ 27 dagen, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code AFFUSINE CREME 20MG/G (code = '15838234' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, tot en met T+ 27 dagen, om 00:00, Eerst, gedurende 2 weken, 3 gram per dag dun aanbrengen; daarna, gedurende 3 weken, 2 gram per dag dun aanbrengen ; daarna, gedurende 6 dagen, 1 gram per dag dun aanbrengen
Aanvullende instructie dun aanbrengen overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
MBH identificatie c635f350-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Gebruiksperiode gedurende 48 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 48 dagen, 2x per dag 1/4 tablet
Doseerinstructie 2 maal per dag 0.25 stuk
MBH identificatie cbb37000-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Gebruiksperiode gedurende 10 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ TABLET MSR 50MG (code = '14279762' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 10 dagen, DAGDOSIS: 3 stuks per dag
MBH identificatie fbaecc50-4bec-11e5-b970-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie d4d03380-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 566 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel - primaire code NOVORAPID PENFILL INJVLST 100E/ML PATROON 3ML (code = '14305054' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
MBH identificatie d4d03380-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 9b4c3b90-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 613 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 120 stuks
Geneesmiddel - primaire code ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG (code = '14165635' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1110837' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '103039' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 9b4c3b90-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie a378f9c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 252 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 60 gram
Geneesmiddel - primaire code Cetomacrogolcreme met 10% vaseline fagron (code = '14344491' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '133329' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
MBH identificatie a378f9c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie a7e331b0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 217 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code SPIRIVA INHALPDR 18 MCG (code = '14750406' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1476866' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '115371' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie a7e331b0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie ac8c4760-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 234 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 126 stuks
Geneesmiddel - primaire code Marvelon tablet (code = '12323047' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 24 weken
MBH identificatie ac8c4760-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie b1730250-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 234 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code METFORMINE HCL CF TABLET 850MG (code = '15061078' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1037137' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '15865' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Verbruiksduur 21 weken
MBH identificatie b1730250-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie b6d9e9c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 31 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel - primaire code INSULATARD PENFILL INJ 100IE/ML PATR 3ML (code = '14815982' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '709085' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '111325' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie b6d9e9c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie bb7ee0c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 31 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel - primaire code FLUIMUCIL INHVLST 100MG/ML AMPUL 4ML (code = '13966383' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '888567' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '38539' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie bb7ee0c0-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie c635f350-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 90 gram
Geneesmiddel - primaire code AFFUSINE CREME 20MG/G (code = '15838234' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 41 dagen
MBH identificatie c635f350-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie cbb37000-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 24 stuks
Geneesmiddel - primaire code Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
MBH identificatie cbb37000-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fbaecc50-4bec-11e5-b970-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ TABLET MSR 50MG (code = '14279762' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
MBH identificatie fbaecc50-4bec-11e5-b970-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)

3.3 Scenario 2.3

3.3.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens Hanneke XXX_Bekker
Identificatienummer 999911715 [BSN]
Geboortedatum 2 aug 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

3.3.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
2.3 Diverse gegevens

3.3.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 100 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, Zo nodig bij pijn, maximaal 6 stuks per dag
Doseerinstructie zo nodig bij pijn , maximaal 6 stuks per dag
MBH identificatie 14606290-2dbd-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 107 dagen
Gebruiksperiode gedurende 7 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 7 dagen, Gedurende 7 dagen, 1 keer per 4 uur 1 stuk
Doseerinstructie 1 maal per 4 uur 1 stuk
MBH identificatie 13438b70-2dbe-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua

Regel: Ureum 10 gr

Regel: Eucerine met water creme FNA ad 100g.

Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte voldoende hoeveelheid per 100 gram
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, Zo nodig
Doseerinstructie zo nodig
MBH identificatie a083ca80-5772-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 14606290-2dbd-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 100 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 20 stuks
Geneesmiddel - primaire code PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
MBH identificatie 14606290-2dbd-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 13438b70-2dbe-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 107 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 40 stuks
Geneesmiddel - primaire code PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
MBH identificatie 13438b70-2dbe-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie a083ca80-5772-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua
                    Regel: Ureum 10 gr 
                    Regel: Eucerine met water creme FNA ad 100g.
                  
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte voldoende hoeveelheid per 100 gram
MBH identificatie a083ca80-5772-11e8-b566-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)

4 Filters

4.1 Scenario 3.1

4.1.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens Peter P. Veenoord
Identificatienummer 555555021 [BSN]
Geboortedatum 20 jan 1950
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'AdministrativeGender')

4.1.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
3.1a Geen filter
3.1b Filter op verstrekkingsperiode, alles vanaf T-90
3.1c Filter op verstrekkingsperiode, alles vóór T-90
3.1d Filter op verstrekkingsperiode, alles vanaf T-90 tot en met T-30
3.1e Filter op gebruiksperiode, alles vanaf T-21
3.1f Filter op gebruiksperiode, alles vóór T-21
3.1g Filter op gebruiksperiode, alles vanaf T-21 tot en met T-7

4.1.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 20 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 20 dagen, gedurende 30 dagen tot en met T+ 9 dagen, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 20 dagen, gedurende 30 dagen tot en met T+ 9 dagen, om 00:00, 1 maal per dag 2 stuks
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
MBH identificatie 9b084780-9401-11e9-b475-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 100 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 100 dagen, gedurende 29 dagen tot en met T- 72 dagen, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '101079' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '10960' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 100 dagen, gedurende 29 dagen tot en met T- 72 dagen, om 00:00, 1 maal per dag 10 ml
Doseerinstructie 1 maal per dag 10 ml
MBH identificatie f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 50 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 50 dagen, gedurende 40 dagen tot en met T- 11 dagen, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '710695' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 50 dagen, gedurende 40 dagen tot en met T- 11 dagen, om 00:00, 2 maal per dag 50 ml
Doseerinstructie 2 maal per dag 50 ml
MBH identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 10 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 10 dagen, gedurende 30 dagen tot en met T+ 19 dagen, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '202681' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '12548' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 10 dagen, gedurende 30 dagen tot en met T+ 19 dagen, om 00:00, 1 maal per 2 dagen 3 stuks zo nodig
Doseerinstructie zo nodig 1 maal per 2 dagen 3 stuks
MBH identificatie 0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 50 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 50 dagen, gedurende 7 dagen tot en met T- 44 dagen, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '856126' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '20303' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 50 dagen, gedurende 7 dagen tot en met T- 44 dagen, om 00:00, Gebruik bekend
MBH identificatie 08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Afspraakdatum T- 5 dagen
Gebruiksperiode Vanaf T- 5 dagen, gedurende 7 dagen tot en met T+ 1 dag, om 00:00
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Geneesmiddel - primaire code OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1148753' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1023' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 5 dagen, gedurende 7 dagen tot en met T+ 1 dag, om 00:00, 2 maal per dag 2 stuks
Doseerinstructie 2 maal per dag 2 stuks
MBH identificatie 0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 9b084780-9401-11e9-b475-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 20 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie 9b084780-9401-11e9-b475-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 100 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 290 ml
Geneesmiddel - primaire code XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '101079' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '10960' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 50 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel - primaire code NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '710695' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
MBH identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 10 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '202681' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '12548' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 50 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 14 stuks
Geneesmiddel - primaire code ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '856126' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '20303' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Aanschrijfdatum T- 5 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01234567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3)
Organisatie naam
Verstrekte hoeveelheid 35 stuks
Geneesmiddel - primaire code OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1148753' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Geneesmiddel - generiekere code (code = '1023' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.1')
MBH identificatie 0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)

5 Categorie