MedMij:V1.0 Standards/Mappings/KZ2103Prescription2CBB

Uit informatiestandaarden
< MedMij:V1.0 Standards
Versie door Wetering (overleg | bijdragen) op 6 mrt 2017 om 16:25 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{TOClimit|2}} ===== Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift to CBB Patient ===== Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz....')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift to CBB Patient

Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-ketenzorg.aspx

Since the specification is in Dutch the MAPPING DESCRIPTION column in the table below is also in Dutch.

Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift MAPPING DESCRIPTION Clinical Building Block
Type Concept Card Type Concept Card
Container.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ 1..1 Zib.png Patient 1 .. 1
//subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ name 0..* De naam van de patiënt kan in versie ketenzorg 2.10.3 zowel in (gestructureerde) stukken als in (ongestructureerde) tekst worden meegegeven.Het type van dit element kan dus zowel een 'groep' zijn, als een 'string'. Container.png    Naamgegevens 1 .. 1
ST.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ name/ given zonder een qualifier attribuut of met een qualifier attribuut dat de string 'BR' bevat. 0..* ST.png       Voornamen 0 .. 1
ST.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ name/ given[@qualifier='IN'] ST.png       Initialen 0 .. 1
ST.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ name/ given[@qualifier='CL'] 0..* ST.png       Roepnaam 0 .. 1
Het HL7-datatype voor PN (person name) bevat de namen in de volgorde van gewenste aanspreking. De opties van dit concept kunnen daarom afgeleid worden uit de volgorde waarin de eigen geslachtsnaam (met qualifier BR - Birth Record) en die van de partner (met qualifier SP - SPouse) worden aangetroffen in het bericht. CD.png       Naamgebruik 0 .. 1
- - - Container.png       Geslachtsnaam 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij eigen achternaam 0..* - ST.png          Voorvoegsels 0 .. 1
ST.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ name/ family[@qualifier='BR' or not(@qualifier)] ST.png          Achternaam 1 .. 1
- - - Container.png       GeslachtsnaamPartner 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij achternaam van de partner ST.png          VoorvoegselsPartner 0 .. 1
ST.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ name/ family[@qualifier='SP'] 0..* ST.png          AchternaamPartner 0 .. 1
II.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ id 1..* II.png    PatientIdentificatienummer 0 .. *
TS.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ birthTime 0..1 Precisie: alleen datum (dus geen tijd). TS.png    Geboortedatum 1 .. 1
CD.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ administrativeGenderCode 0..1 CD.png    Geslacht 1 .. 1
BL.png //subject/ organizer/ recordTarget/ patientRole/ patient/ multipleBirthInd 0..1 BL.png    MeerlingIndicator 0 .. 1
Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift to CBB Medicamenteuze behandeling

Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-ketenzorg.aspx

Since the specification is in Dutch the MAPPING DESCRIPTION column in the table below is also in Dutch.

Ketenzorg 2.10.3 Voorschrift MAPPING DESCRIPTION Clinical Building Block
Type Concept Card Type Concept Card
Niet aanwezig in 6.1x prescription Zib.png Medicamenteuze behandeling 1 .. 1
- - - II.png    Identificatie 1 .. 1
Container.png //substanceAdministration 0..* De velden die hieronder zijn opgenomen voor de MP standaard horen in 'substanceAdministration', tenzij anders is aangegeven (met andere woorden: het pad naar substanceAdministration wordt niet steeds herhaald. Container.png    Medicatieafspraak 0 .. *
II.png id 1..1 M II.png       Identificatie 1 .. 1
TS.png author/ time 1..1 M - TS.png       Afspraakdatum 0 .. 1
TS.png effectiveTime[@xsi:type='IVL_TS']/ low / @value 0..1 Het gaat hier om een element effectiveTime met het attribuut @xsi:type = IVL_TS.

Hiervan mag er maar één zijn en deze bevat de therapeutische gebruiksperiode. Zie verder de specificaties.

TS.png       IngangsDatum 0 .. 1
PQ.png effectiveTime[@xsi:type='IVL_TS']/ low / @value/ width 0..1 Het gaat hier om een element effectiveTime met het attribuut @xsi:type = IVL_TS.

Hiervan mag er maar één zijn en deze bevat de therapeutische gebruiksperiode. Zie verder de specificaties.

PQ.png       Gebruiksduur 0 .. 1
TS.png effectiveTime[@xsi:type='IVL_TS']/ low / @value/ high/ @value 0..1 Het gaat hier om een element effectiveTime met het attribuut @xsi:type = IVL_TS.

Hiervan mag er maar één zijn en deze bevat de therapeutische gebruiksperiode. Zie verder de specificaties.

TS.png       EindDatum 0 .. 1
- - - BL.png       Geannuleerd Indicator 0 .. 1
- - - CD.png       Stoptype 0 .. 1
- - - Container.png       Voorgaande medicatieafspraak 0 .. 1
- - - II.png          Identificatie 1 .. 1
Container.png author 1..1 Container.png       Voorschrijver 1 .. 1
Container.png author/ AssignedPerson 1..1 Container.png          Zorgverlener 1 .. 1
II.png author/ assignedAuthor/ id 1..* M De identificatie van de voorschrijver gebeurt afhankelijk van de situatie:
  • De toegestane identificatiemethoden zijn:
    • UZI-nummer (OID 2.16.528.1.1007.3.1)
    • AGB-Z nummer (OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
  • Bij een nieuw verzonden medicatievoorschrift moet in ieder geval een UZI-nummer aanwezig zijn. Secundair mag een AGB-Z nummer.
  • Bij een opgevraagd medicatievoorschrift is het voldoende als alleen een AGB-Z nummer aanwezig is. Een UZI-nummer mag eveneens. De reden voor de minder strenge eis bij opgevraagde voorschriften is dat hier ook historische voorschriften bij kunnen zitten die zijn voorgeschreven op een moment dat de voorschrijvend arts nog geen UZI-nummer had.
II.png             ZorgverlenerIdentificatieNummer 0 .. *
Container.png author/ assignedAuthor/ assignedPerson 1..1 Container.png             ZorgverlenerNaam 1 .. 1
author/ assignedAuthor/ assignedPerson/ name 0..* De naam kan in versie ketenzorg 2.10.3 zowel in (gestructureerde) stukken als in (ongestructureerde) tekst worden meegegeven.

Het type van dit element kan dus zowel een 'groep' zijn, als een 'string'.


Container.png                Naamgegevens 1 .. 1
ST.png author/ assignedAuthor/ assignedPerson/ name/ given zonder een qualifier attribuut of met een qualifier attribuut dat de string 'BR' bevat. 0..* 'BR' staat voor 'Birth Record' en representeert de officiële voornaam zoals geregistreerd in de Burger Registratie Personen. Concateneer de inhoud van de 'first' elementen die van toepassing zijn met een spatie ertussen. Zie verder de specificaties. ST.png                   Voornamen 0 .. 1
ST.png author/ assignedAuthor/ assignedPerson/ name/ given[@qualifier='IN'] 0..* ST.png                   Initialen 0 .. 1
- - - Container.png                   Geslachtsnaam 1 .. 1
ST.png author/ assignedAuthor/ assignedPerson/ name/ prefix[qualifier='VV'] behorende bij eigen achternaam 0..* ST.png                      Voorvoegsels 0 .. 1
ST.png author/ assignedAuthor/ assignedPerson/ name/ family 0..* alleen de eigen achternaam ST.png                      Achternaam 1 .. 1
CD.png author/ assignedAuthor/ code 0..1 wanneer specialisme is uitgedrukt in uzi (oid 2.16.840.1.113883.2.4.15.111) of agb (oid 2.16.840.1.113883.2.4.6.7) past deze in de zib, anders niet mappen CD.png             Specialisme 1 .. 1
Container.png indien bestaat: author/ assignedAuthor/ representedOrganization,

anders moet de organisatie uit de ControlActWrapper gebruikt worden:  */ ControlActProcess/ authorOrPerformer/ participant/ AssignedDevice/ Organization

Cardinality: Alleen de organisatie in de ControlActWrapper is echt verplicht. De rest is 0..1. Container.png             Zorgaanbieder 1 .. 1
zie bij bovenliggende groep "Zorgaanbieder" - - Container.png                Zorgaanbieder 1 .. 1
II.png representedOrganization/ id 1..* II.png                   ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. *
ST.png representedOrganization/ name (zie bij Zorgaanbieder) of author/ AssignedOrganization/ name 1..1 ST.png                   OrganisatieNaam 1 .. 1
- - - CD.png       Reden afspraak 0 .. 1
Container.png entryRelationship[@typeCode='RSON'] 0..1 Container.png       RedenVanVoorschrijven 0 .. 1
Container.png entryRelationship[@typeCode='RSON']/ observation[@templateId='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.205'] 1..1 Container.png          Probleem 1 .. 1
CD.png entryRelationship[@typeCode='RSON']/ observation[@templateId='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.205'] 1..1 Er kan zowel een gecodeerde of niet gecodeerde reden in het bericht zitten.

Bij niet gecodeerde reden bevat entryRelationship/observation/value de nullFlavor OTH en entryRelationship/observation/value/originalText de tekstuele beschrijving van de reden van voorschijven.

CD.png             ProbleemNaam 1 .. 1
Container.png consumable 1..1 - Container.png       Afgesproken geneesmiddel 1 .. 1
Container.png consumable/ manufacturedProduct/ manufacturedMaterial 1..1 Container.png          Product 1 .. 1
CD.png consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/ code[not(@nullFlavor)] 0..1 Ofwel gecodeerd ofwel niet gecodeerd - met @nullFlavor - is aanwezig).

Let op, @displayName is een verplicht attribuut

CD.png             ProductCode 0 .. 1
consumable/ manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/ code[@nullFlavor='OTH'] 0..1 Alleen van toepassing voor niet gecodeerde medicatie of medicatie met verschillende (gecodeerde) ingrediënten Container.png             ProductSpecificatie 0 .. 1
ST.png code[@nullFlavor='OTH']/ originalText 0..1 Als er geen gecodeerde medicatie is. ST.png                ProductNaam 1 .. 1
ST.png desc 0..1 - ST.png                Omschrijving 1 .. 1
CD.png formCode 0..1 - CD.png                FarmaceutischeVorm 0 .. 1
- - Ingrediënten zijn niet gespecificeerd in ketenzorg 2.10.3 Container.png                Ingredient 1 .. *
- - - Container.png                   Sterkte 1 .. 1
- - - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 1 .. 1
- - - PQ.png                         Waarde 1 .. 1
- - - CD.png                         Eenheid 1 .. 1
- - - Container.png                      Hoeveelheid product 1 .. 1
- - - PQ.png                         Waarde 1 .. 1
- - - CD.png                         Eenheid 1 .. 1
- - - CD.png                   IngredientCode 0 .. 1
Container.png substanceAdministration 0..1 Container.png       Gebruiksinstructie 1 .. 1
ST.png substanceAdministration/ text 1..1 ST.png          Omschrijving 1 .. 1
CD.png substanceAdministration/ routeCode NP (not permitted)  ISSUE: verplicht in ZIB maar niet toegstaan in Ketenzorg. De toedieningsweg kan gevonden worden via de G-standaard. CD.png          Toedieningsweg 1 .. 1
- - - ST.png          Aanvullende instructie 0 .. *
- - - PQ.png          Herhaalperiode 0 .. 1
- - - Container.png          Doseerinstructie 0 .. *
- - - INT.png             Volgnummer 0 .. 1
- - - PQ.png             Doseerduur 0 .. 1
- - - Container.png             Dosering 0 .. *
substanceAdministration/ doseQuantity/ / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] NP (not permitted) Niet aanwezig in ketenzorg 2.10.3Er staat UCUM in de doseQuantity met een verplichte vertaling (translation element) naar G-standaard eenheden tabel (codeSystem OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2) Container.png                Keerdosis 0 .. 1
- - - Container.png                   Aantal 0 .. 1
- - - INT.png                      min 0 .. 1
- - - INT.png                      vaste waarde 0 .. 1
- - - INT.png                      max 0 .. 1
- - - CD.png                   Eenheid 0 .. 1
- - - Container.png                Toedieningsschema 0 .. 1
- - - Container.png                   Frequentie 0 .. 1
- - - Container.png                      Aantal 0 .. 1
- - - INT.png                         min 0 .. 1
- - - INT.png                         vaste waarde 0 .. 1
- - - INT.png                         max 0 .. 1
- - - CD.png                      Tijdseenheid 0 .. 1
- - - PQ.png                   Interval 0 .. 1
- - - TS.png                   Toedientijd 0 .. 1
- - - CD.png                   Weekdagen 0 .. 1
- - - CD.png                   Dagdeel 0 .. 1
- - - Container.png                Zo nodig 0 .. 1
- - - Container.png                   Criterium 0 .. 1
- - - CD.png                      Code 0 .. 1
- - - ST.png                      Omschrijving 0 .. 1
- - - Container.png                   Maximale dosering 0 .. 1
- - - PQ.png                      Aantal 0 .. 1
- - - CD.png                      Eenheid 0 .. 1
- - - CD.png                      Tijdseenheid 0 .. 1
- - - Container.png                Toedieningssnelheid 0 .. 1
- - - Container.png                   Waarde 0 .. 1
- - - INT.png                      min 0 .. 1
- - - INT.png                      vaste waarde 0 .. 1
- - - INT.png                      max 0 .. 1
- - - CD.png                   Eenheid 0 .. 1
- - - CD.png                   Tijdseenheid 0 .. 1
- - - PQ.png                Toedieningsduur 0 .. 1
Geen onderdeel van opleveren voorschriften in ketenzorg 2.10.3 Container.png       Lichaamslengte 0 .. 1
- - - PQ.png          LengteWaarde 1 .. 1
- - - TS.png          LengteDatumTijd 0 .. 1
Geen onderdeel van opleveren voorschriften in ketenzorg 2.10.3 Container.png       Lichaamsgewicht 0 .. 1
- - - PQ.png          GewichtWaarde 1 .. 1
- - - TS.png          GewichtDatumTijd 0 .. 1
Geen onderdeel van opleveren voorschriften in ketenzorg 2.10.3 text       Toelichting 0 .. 1
- - Geen onderdeel van opleveren voorschriften in ketenzorg 2.10.3


Container.png    Verstrekkingsverzoek 0 .. 1
- - - II.png       Identificatie 1 .. 1
- - - TS.png       Datum 1 .. 1
- - - Container.png       Auteur 0 .. 1
- - - Container.png          Zorgverlener 1 .. 1
- - - II.png             ZorgverlenerIdentificatieNummer 1 .. 1
- - - Container.png             ZorgverlenerNaam 1 .. 1
- - - Container.png                Naamgegevens 1 .. 1
- - - ST.png                   Voornamen 0 .. 1
- - - ST.png                   Initialen 0 .. 1
- - - Container.png                   Geslachtsnaam 0 .. 1
- - - ST.png                      Voorvoegsels 0 .. 1
- - - ST.png                      Achternaam 0 .. 1
- - - CD.png             Specialisme 0 .. 1
- - - Container.png             Zorgaanbieder 1 .. 1
- - - Container.png                Zorgaanbieder 1 .. 1
- - - II.png                   ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. *
- - - ST.png                   OrganisatieNaam 1 .. 1
- - - Container.png       Te verstrekken hoeveelheid 1 .. 1
- - - PQ.png          Aantal 1 .. 1
- - - CD.png          Eenheid 1 .. 1
- - - INT.png       Aantal herhalingen 0 .. 1
- - - Container.png       Te verstrekken geneesmiddel 1 .. 1
- - - Container.png          Product 1 .. 1
- - - CD.png             ProductCode 0 .. 1
- - - Container.png             ProductSpecificatie 0 .. 1
- - - ST.png                ProductNaam 1 .. 1
- - - ST.png                Omschrijving 1 .. 1
- - - CD.png                FarmaceutischeVorm 0 .. 1
- - - Container.png                Ingredient 0 .. *
- - - Container.png                   Sterkte 1 .. 1
- - - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 1 .. 1
- - - PQ.png                         Waarde 1 .. 1
- - - CD.png                         Eenheid 1 .. 1
- - - Container.png                      Hoeveelheid product 1 .. 1
- - - PQ.png                         Waarde 1 .. 1
- - - CD.png                         Eenheid 1 .. 1
- - - CD.png                   IngredientCode 0 .. 1
- - - Container.png       Verbruiksperiode 0 .. 1
- - - TS.png          Ingangsdatum 0 .. 1
- - - duration          Duur 0 .. 1
- - - TS.png          Einddatum 0 .. 1
- - - Container.png       BeoogdVerstrekker 0 .. 1
- - - Container.png          Zorgaanbieder 1 .. 1
- - - II.png             ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. 1
- - - ST.png             OrganisatieNaam 1 .. 1
- - - text       Afleverlocatie 0 .. 1
- - - text       Toelichting 0 .. 1