MedMij:V2017.04 Ontwerpen

Uit informatiestandaarden
Versie door Maarten Ligtvoet (overleg | bijdragen) op 18 dec 2017 om 10:32 (Copy of Vdraft)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Ontwerpen MedMij|Functioneel Ontwerpen}}

Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Hier vindt u informatie over de inhoud van de informatie die kan worden uitgewisseld in het MedMij afsprakenstelstel.

Deze pagina beschrijft allereerst de algemeen geldende en overkoepelende informatie van de functionele ontwerpen voor MedMij en bevat vervolgens verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties voor die use cases die onderdeel zijn van het afsprakenstelsel.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Het programma 'Registratie aan de bron' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (ZIB) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici als patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek.

Naast deze zorginformatiebouwstenen heeft het programma 'Registratie aan de Bron' ook de zogenaamde 'Basisgegevensset Zorg' gedefinieerd. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg voor de patiënt. De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen: het is een ingeperkte set van het totaal aan ZIB's.

Iedereen heeft recht op inzage van gegevens die over jou zijn vastgelegd. MedMij gebruikt de BgZ als leidraad om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de BgZ slechts een deel van een bepaalde ZIB. MedMij kiest ervoor om wél altijd de volledige ZIB te definiëren, zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit mogelijk wordt.

Er is een uitzondering gemaakt voor het domein van medicatie. Een programma dat parallel loopt aan MedMij is 'Medicatieproces'. Dit programma heeft de informatiestandaard Medicatieproces versie 9.x opgeleverd en nieuwe zorginformatiebouwstenen gedefinieerd. Deze nieuwe zorginformatiebouwstenen zijn geen onderdeel van BgZ 1.0, maar zijn wél in gebruik voor de functionele definitie voor het uitwisselen van medicatiegegevens in MedMij.

Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

MedMij kent wel een afsprakenstelsel met spelregels die zorgen dat de gegevensuitwisseling veilig is, privacy geborgd is en dat systemen aan juridische eisen voldoen.

Geografische reikwijdte

De geografische scope van alle ontwerpen van MedMij is Nederland.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Ontwerpen

Patient journeys beschrijven de mogelijkheden die MedMij biedt vanuit het perspectief van een fictieve patiënt. Deze paragraaf start met de Patient journeys die MedMij hanteert.

De paragraaf vervolgt met een index in tabelvorm gesplitst naar de use cases van het afsprakenstelsel:

Patient journeys

Thomas van Beek

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Thomas van Beek vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

eAfspraakVerwijzingenMedicatieoverzichtBasisgegevensset ZorgBeeldenLaboratoriumresultatenLaboratoriumresultatenTijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

Roos Dalstra

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Roos Dalstra vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Roos. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

ZelfmetingenMedicatieoverzichtAllergieIntolerantiePDF/ALaboratorium resultatenMedicatiegegevenseAfspraakTijdlijn van Roos Dalstra. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

Haal gegevens op uit XIS

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt gegevens op bij een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het raadplegen van informatie.

Index raadplegen / beschikbaarstellen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg, versie 1.0 met medicatiebouwstenen uit MP 9 BgZ BgZ in FHIR
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten in FHIR
Medicatie.png Medicatieproces Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht in FHIR
Medicatiegegevens Medicatiegegevens Medicatiegegevens in FHIR
Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid Allergie/intolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken eAfspraak eAfspraak in FHIR
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A in FHIR
Indicatiestelling Indicatiestelling
Huisartsgegevens Huisartsgegevens

Stuur gegevens naar XIS

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stuurt gegevens naar een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het sturen van informatie.

Index sturen / ontvangen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratorium resultaat (bijvoorbeeld: zelfmeting) Lab resultaat in FHIR
Medicatieproces Medicatieproces Medicatiegebruik
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraken Afspraak maken eAfspraak maken
Afspraak annuleren eAfspraak annuleren
Afspraak wijzigen eAfspraak wijzigen
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A in FHIR

Systeemrollen

In onderstaande tabel zijn alle systeemrollen opgenomen die van toepassing zijn in de MedMij use cases. De syteemrolcode is gebaseerd op de informatiestandaard inclusief versie, de transactie en uitwisselingsstandaard. De code is als volgt opgebouwd: afkorting informatiestandaard - versie - afkorting transactie - uitwisselingsstandaard. Wanneer er geen informatiestandaard beschikbaar is, wordt de afkorting MM (MedMij) gebruikt.

Informatiestandaard Transactiegroep Transactie Systeem Systemrolcode
Basissetgegevens Zorg BgZ (PULL) Raadplegen BgZ PGO MM-1.0.0-BZR-FHIR
Beschikbaarstellen BgZ XIS MM-1.0.0-BZB-FHIR
Medicatieproces Medicatieproces Medicatieoverzicht (PULL) Raadplegen medicatieoverzicht PGO MP-9.0.4-MOR-FHIR
Beschikbaarstellen medicatieoverzicht XIS MP-9.0.4-MOB-FHIR
Medicatiegegevens (PULL) Raadplegen medicatiegegevens PGO MP-9.0.4-MGR-FHIR
Beschikbaarstellen medicatiegegevens XIS MP-9.0.4-MGB-FHIR
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten (PULL) Raadplegen laboratoriumresultaten PGO LAB-1.0.0-LRR-FHIR
Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten XIS LAB-1.0.0-LRB-FHIR
Self-Measuements zonder tekst.png Meetwaarden Vitale Functies (PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies PGO MM-1.0.0-MVR-FHIR
Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies XIS MM-1.0.0-MVB-FHIR
Zelfmetingen Vitale Functies (PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies PGO MM-1.0.0-ZVS-FHIR
Ontvangen zelfmetingen vitale functies XIS MM-1.0.0-ZVO-FHIR
PDF/A PDFA metadata lijst (PULL) Raadplegen PDF/A metadata lijst PGO MM-1.0.0-PLR-FHIR
Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst XIS MM-1.0.0-PLB-FHIR
PDFA (PULL) Raadplegen PDF/A PGO MM-1.0.0-PDR-FHIR
Beschikbaarstellen PDF/A XIS MM-1.0.0-PDB-FHIR
PDFA (PUSH) Sturen PDF/A PGO MM-1.0.0-PDS-FHIR
Ontvangen PDF/A XIS MM-1.0.0-PDO-FHIR
Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid AllergieIntolerantie gegevens (PULL) Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens PGO MP-6.12.6-AIR-FHIR
Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens XIS MP-6.12.6-AIB-FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak PGO EA-1.0.0-AFO-FHIR
Beschikbaarstellen afspraak XIS EA-1.0.0-AFB-FHIR
AfspraakSlots (PULL) Raadplegen afspraak slots PGO EA-1.0.0-ASR-FHIR
Beschikbaarstellen afspraak slots XIS EA-1.0.0-ASB-FHIR
AfspraakType (PULL) Raadplegen afspraak typen PGO EA-1.0.0-ATR-FHIR
Beschikbaarstellen afspraak typen XIS EA-1.0.0-ATB-FHIR
AfspraakVerzoek (PUSH) Sturen afsrpaakverzoek PGO EA-1.0.0-AVS-FHIR
Ontvangen afspraakverzoek XIS EA-1.0.0-AVO-FHIR
AfspraakAnnulering (PUSH) Sturen afspraak annulering PGO EA-1.0.0-AAS-FHIR
Ontvangen afspraak annulering XIS EA-1.0.0-AAO-FHIR
AfspraakWijziging (PUSH) Sturen afspraak wijzigingsverzoek PGO EA-1.0.0-AWS-FHIR
Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek XIS EA-1.0.0-AWO-FHIR