MedMij:V2018.01 OntwerpHuisartsgegevens: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
 
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Use Cases Huisartsgegevens}}
+
{{DISPLAYTITLE:Use Cases Huisartsgegevens}}
 +
{{IssueBox|Deze pagina heeft status 'draft voor openbare consultatie' - Werkversie [[MedMij:Vdraft_OntwerpHuisartsgegevens|Ontwerp Huisartsgegevens]]}}
  
 
[[Bestand:Huisartsgegevens.png|link=|links|Huisartsgegevens|85px]]
 
[[Bestand:Huisartsgegevens.png|link=|links|Huisartsgegevens|85px]]

Huidige versie van 20 jul 2020 om 01:14

Huisartsgegevens
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

De basis voor de inhoud van dit ontwerp is de "Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt". Op basis van deze richtlijn wordt de patiënt in staat gesteld een samenvatting van zijn huisartsdossier online op te vragen.

Use case: Raadplegen Huisartsgegevens door patiënt

Doel en relevantie

Online inzage door de patiënt in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (H-EPD) heeft als doel om de zorg beter te maken. De patiënt krijgt door online inzage meer overzicht en is beter geïnformeerd. Hierdoor heeft de patiënt meer begrip van en regie over de eigen gezondheid en het stimuleert zelfzorg. Ook kan het de kwaliteit van het dossier helpen verhogen.

Domein

Huisartsgegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van een huisartsgegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De gegevens zoals deze door de huisarts worden aangeboden voor online inzage aan de patiënt bestaan uit 10 secties (zie bijlage 1 van de richtlijn). Een aantal daarvan overlappen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en een aantal daarvan zijn uniek voor het huisartsdossier. De richtlijn baseert zich op het HIS referentiemodel. Die richtlijn heeft geen relatie met de Zorginformatiebouwstenen (ZIB's). Voor een aantal secties is deze relatie wel te leggen en voor een aantal ook niet (goed). De discrepanties zullen in de toekomst, in het Nictiz/NHG project "Huisartsoverdrachten", nog verder onderzocht en geslecht worden. Dit ontwerp Huisartsgegevens loopt daarop vooruit, omdat alle FHIR-profielen zich baseren op de ZIB's. Dit ontwerp en de technische uitwerking zal worden bijgewerkt, zodra de geharmoniseerde zorginformatiebouwstenen beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting niet vóór 2019 plaatsvinden.

In de MedMij FHIR implementatiegids staat de technische representatie van de betreffende ZIBs in zogenaamde FHIR profielen. In onderstaand overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke ZIB hoort.

Raadplegen huisartsgegevens

De vraag wordt gesteld aan de huisarts of huisartsenpraktijk. Er zijn geen verdere parameters bekend. Zie de richtlijn voor de verdere context van de vraag naar de huisartsgegevens.

Dit betreft de filtermogelijkheden (parameters) in de vraag om huisartsgegevens.

Beschikbaar stellen huisartsgegevens

Zie voor de Informatie-elementen in huisartsgegevens de richtlijn.

Dit betreft de inhoud van de transactie met huisartsgegevens.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil huisartsgegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt huisartsgegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen huisartsgegevens

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen huisartsgegevens

Activiteitendiagram Raadplegen huisartsgegevens

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u in de casus Roos Dalstra.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van de huisartsgegevens een rol speelt.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt huisartsgegevens beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van huisartsgegevens tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil de huisartsgegevens inzien en de zorgaanbieder stelt deze ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een huisartsgegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Processtappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om de beschikbare huisartsgegevens bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de huisartsgegevens op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de huisartsgegevens in te zien.
Postconditie

De patiënt kan de huisartsgegevens inzien via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om de gegevens van zorgaanbieder naar patiënt.

Een PGO vervult de volgende systeemrol:

 • HuisartsPatiëntsamenvattingRaadplegend Systeem [MM-1.0.0-HGR-FHIR].

Een XIS vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • HuisartsPatiëntsamenvattingBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [MM-1.0.0-HGB-FHIR]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componentendiagram

Componentendiagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Link naar technische specificatie
Huisartsgegevens (PULL) Raadplegen huisartsgegevens MM-1.0.0-HGR-FHIR PGO Patiënt Huisartsgegevens in FHIR
Beschikbaar stellen huisartsgegevens MM-1.0.0-HGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Huisartsgegevens

Use case diagram

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt 2017 https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-h-epd-door-patient of de directe link (PDF) NHG / Patiëntenfederatie
- HIS referentiemodel Publieksversie (Utrecht 2016) 2016 https://referentiemodel.nhg.org/inhoud/themas/publieksversie/published NHG

Referenties