MedMij:V2018.04 Ontwerpen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Stuur gegevens naar XIS)
(Opmerking over PUSH berichten verwijderd onder Systeemrollen)
Regel 183: Regel 183:
 
De kolom 'Afsprakenstelsel release' geeft informatie over de versie van het afsprakenstelsel waarin de systeemrol is opgenomen. Wanneer een systeemrol geen afsprakenstelsel releasenummer heeft betekent dat deze nog niet is opgenomen.
 
De kolom 'Afsprakenstelsel release' geeft informatie over de versie van het afsprakenstelsel waarin de systeemrol is opgenomen. Wanneer een systeemrol geen afsprakenstelsel releasenummer heeft betekent dat deze nog niet is opgenomen.
  
De kolom 'MMVN' geeft een indicatie van de volwassenheid van de standaarden, conform verschillende MedMij VolwassenheidsNiveaus (MMVN) die binnen het afsprakenstelsel worden onderscheiden. Standaarden krijgen een MedMij niveau als ze ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden binnen MedMij Afsprakenstelsel. Vooralsnog valt PUSH daar bijvoorbeeld buiten, en hebben systeemrollen van PUSH transactiegroepen een MMVN van '0'. Nadere toelichting ten aanzien van MedMij VolwassenheidNiveaus vindt u in [http://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/11/Co%C3%B6rdinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf het document Coördinatie standaarden MedMij – Governance].
+
De kolom 'MMVN' geeft een indicatie van de volwassenheid van de standaarden, conform verschillende MedMij VolwassenheidsNiveaus (MMVN) die binnen het afsprakenstelsel worden onderscheiden. Standaarden krijgen een MedMij niveau als ze ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden binnen MedMij Afsprakenstelsel. Nadere toelichting ten aanzien van MedMij VolwassenheidNiveaus vindt u in [http://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/11/Co%C3%B6rdinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf het document Coördinatie standaarden MedMij – Governance].
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Versie van 24 sep 2018 om 12:57

{{#customtitle:Ontwerpen MedMij|Functioneel Ontwerpen}}

Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Hier vindt u informatie over de inhoud van de informatie die kan worden uitgewisseld in het MedMij afsprakenstelstel.

Deze pagina beschrijft allereerst de algemeen geldende en overkoepelende informatie van de functionele ontwerpen voor MedMij en bevat vervolgens verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties voor die use cases die onderdeel zijn van het afsprakenstelsel.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Het programma 'Registratie aan de bron' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (ZIB) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici als patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek.

Naast deze zorginformatiebouwstenen heeft het programma 'Registratie aan de Bron' ook de zogenaamde 'Basisgegevensset Zorg' gedefinieerd. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg voor de patiënt. De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen: het is een ingeperkte set van het totaal aan ZIB's.

Iedereen heeft recht op inzage van gegevens die over jou zijn vastgelegd. MedMij gebruikt de BgZ als leidraad om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de BgZ slechts een deel van een bepaalde ZIB. MedMij kiest ervoor om wél altijd de volledige ZIB te definiëren, zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit mogelijk wordt.

Er is een uitzondering gemaakt voor het domein van medicatie. Een programma dat parallel loopt aan MedMij is 'Medicatieproces'. Dit programma heeft de informatiestandaard Medicatieproces versie 9.x opgeleverd en nieuwe zorginformatiebouwstenen gedefinieerd. Deze nieuwe zorginformatiebouwstenen zijn geen onderdeel van BgZ 1.0, maar zijn wél in gebruik voor de functionele definitie voor het uitwisselen van medicatiegegevens in MedMij.

Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

MedMij kent wel een afsprakenstelsel met spelregels die zorgen dat de gegevensuitwisseling veilig is, privacy geborgd is en dat systemen aan juridische eisen voldoen.

Geografische reikwijdte

De geografische scope van alle ontwerpen van MedMij is Nederland.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u hier.

Voor meer informatie over kwalificatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Wiki structuuroverzicht

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de MedMij wiki pagina structuur. Het afsprakenstelsel verwijst naar de MedMij landingspagina die op zijn beurt verwijst naar de functionele en technische ontwerpen. Vanaf deze pagina, de hoofdpagina van de functionele ontwerpen, wordt verwezen naar de onderliggende functionele ontwerp pagina's middels de onderstaande 'patient journeys' en tabel overzicht. De functionele ontwerp beschrijvingen hebben een technische wiki pagina als tegenhanger. Vanuit de leeswijzer afbeelding, bestaande uit drie iconen, bovenaan de pagina is het mogelijk makkelijk door te linken naar de technische pagina's.

MedMij Wiki structuur overzicht

Ontwerpen

Patient journeys beschrijven de mogelijkheden die MedMij biedt vanuit het perspectief van een fictieve patiënt. Deze paragraaf start met de Patient journeys die MedMij hanteert.

De paragraaf vervolgt met een index in tabelvorm gesplitst naar de use cases van het afsprakenstelsel:

Patient journeys

Thomas van Beek

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Thomas van Beek vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

eAfspraakVerwijzingenMedicatieoverzichtBasisgegevensset ZorgBeeldenLaboratoriumresultatenLaboratoriumresultatenTijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

Roos Dalstra

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Roos Dalstra vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Roos. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

ZelfmetingenMedicatieoverzichtHuisartsgegevensAllergie intolerantieeAfspraakMedicatieLaboratoriumresultatenPDF/ATijdlijn van Roos Dalstra. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

Haal gegevens op uit XIS

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt gegevens op bij een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het raadplegen van informatie.

Index raadplegen / beschikbaar stellen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg Basisgegevensset Zorg, op basis van ZIB's release 2017 BgZ BgZ in FHIR
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten in FHIR
Medicatie.png Medicatieproces Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht in FHIR
Medicatiegegevens Medicatiegegevens Medicatiegegevens in FHIR
Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid Allergie/intolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken raadplegen eAfspraak eAfspraak in FHIR
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen raadplegen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A raadplegen PDF/A PDF/A in FHIR
Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens GP Data in FHIR

Stuur gegevens naar XIS

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stuurt gegevens naar een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het sturen van informatie.

Index sturen / ontvangen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen sturen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraak maken eAfspraak maken
Afspraak annuleren eAfspraak annuleren
Afspraak wijzigen eAfspraak wijzigen
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A

Systeemrollen

In onderstaande tabel zijn alle systeemrollen opgenomen die van toepassing zijn in de MedMij use cases. De syteemrolcode is gebaseerd op de informatiestandaard inclusief versie, de transactie en uitwisselingsstandaard. De code is als volgt opgebouwd: afkorting informatiestandaard - versie - afkorting transactie - uitwisselingsstandaard. Wanneer er geen informatiestandaard beschikbaar is, wordt de afkorting MM (MedMij) gebruikt.

De kolom 'Afsprakenstelsel release' geeft informatie over de versie van het afsprakenstelsel waarin de systeemrol is opgenomen. Wanneer een systeemrol geen afsprakenstelsel releasenummer heeft betekent dat deze nog niet is opgenomen.

De kolom 'MMVN' geeft een indicatie van de volwassenheid van de standaarden, conform verschillende MedMij VolwassenheidsNiveaus (MMVN) die binnen het afsprakenstelsel worden onderscheiden. Standaarden krijgen een MedMij niveau als ze ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden binnen MedMij Afsprakenstelsel. Nadere toelichting ten aanzien van MedMij VolwassenheidNiveaus vindt u in het document Coördinatie standaarden MedMij – Governance.

Informatiestandaard Transactiegroep Transactie Systeem Systemrolcode Afsprakenstelsel release MMVN
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg BgZ (PULL) Raadplegen BgZ PGO MM-2.0.0-BZR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen BgZ XIS MM-2.0.0-BZB-FHIR R1.0 3
Medicatieproces Medicatieproces Medicatieoverzicht (PULL) Raadplegen medicatieoverzicht PGO MP-9.0.6-MOR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen medicatieoverzicht XIS MP-9.0.6-MOB-FHIR R1.0 3
Medicatiegegevens (PULL) Raadplegen medicatiegegevens PGO MP-9.0.6-MGR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen medicatiegegevens XIS MP-9.0.6-MGB-FHIR R1.0 3
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten (PULL) Raadplegen laboratoriumresultaten PGO LAB-1.0.0-LRR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen laboratoriumresultaten XIS LAB-1.0.0-LRB-FHIR R1.0 3
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Meetwaarden vitale functies (PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies PGO MM-1.0.0-MVR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen meetwaarden vitale functies XIS MM-1.0.0-MVB-FHIR R1.0 3
Zelfmetingen vitale functies (PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies PGO MM-1.0.0-ZVS-FHIR R1.1 3
Ontvangen zelfmetingen vitale functies XIS MM-1.0.0-ZVO-FHIR R1.1 3
PDF/A PDF/A PDFA metadata lijst (PULL) Raadplegen PDF/A metadata lijst PGO MM-1.0.0-PDR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen PDF/A metadata lijst XIS MM-1.0.0-PDB-FHIR R1.0 3
PDFA (PULL) Raadplegen PDF/A PGO MM-1.0.0-PDR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen PDF/A XIS MM-1.0.0-PDB-FHIR R1.0 3
PDFA (PUSH) Sturen PDF/A PGO MM-1.0.0-PDS-FHIR R1.1 3
Ontvangen PDF/A XIS MM-1.0.0-PDO-FHIR R1.1 3
Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid AllergieIntolerantie gegevens (PULL) Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens PGO MP-6.12.6-AIR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen AllergieIntolerantie gegevens XIS MP-6.12.6-AIB-FHIR R1.0 3
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak PGO EA-1.0.0-AFR-FHIR R1.0 3
Beschikbaar stellen afspraak XIS EA-1.0.0-AFB-FHIR R1.0 3
AfspraakSlots (PULL) Raadplegen afspraak slots PGO EA-1.0.0-ASR-FHIR R1.1 1
Beschikbaar stellen afspraak slots XIS EA-1.0.0-ASB-FHIR R1.1 1
AfspraakType (PULL) Raadplegen afspraak typen PGO EA-1.0.0-ATR-FHIR R1.1 1
Beschikbaar stellen afspraak typen XIS EA-1.0.0-ATB-FHIR R1.1 1
AfspraakVerzoek (PUSH) Sturen afspraakverzoek PGO EA-1.0.0-AVS-FHIR R1.1 1
Ontvangen afspraakverzoek XIS EA-1.0.0-AVO-FHIR R1.1 1
AfspraakAnnulering (PUSH) Sturen afspraak annulering PGO EA-1.0.0-AAS-FHIR R1.1 1
Ontvangen afspraak annulering XIS EA-1.0.0-AAO-FHIR R1.1 1
AfspraakWijziging (PUSH) Sturen afspraak wijzigingsverzoek PGO EA-1.0.0-AWS-FHIR R1.1 1
Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek XIS EA-1.0.0-AWO-FHIR R1.1 1
Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens (PULL) Raadplegen Huisartsgegevens PGO MM-1.0.0-HGR-FHIR R1.1 1
Beschikbaar stellen Huisartsgegevens XIS MM-1.0.0-HGB-FHIR R1.1 1

Release Notes

Versie Datum Omschrijving
2018.04 2018-08-30 eAfspraak fase 2
2018.03 2018-05-07 BgZ 2017 en Huisartsgegevens
2018.02 2018-03-29 BgZ 2017 voor openbare consultatie
2018.01 2018-02-21 Huisartsgegevens voor openbare consultatie
2017.04 2017-12-18 Medicatie, Laboratoriumresultaten, Allergie/intolerantie, Zelfmetingen
2017.03 2017-11-07 PDF/A
2017.02 2017-10-11 eAfspraak
2017.01 2017-10-02 BgZ 2015