Functioneel Ontwerp Zelfmetingen 2.0.36

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenZelfmetingen
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot zelfmetingen van vitale functies die een patiënt kan verzamelen en delen door middel van een PGO. De vitale functies van de mens zijn de lichaamsfuncties die de persoon vitaal of ook wel in leven houden, voorbeelden zijn ademhaling en circulatie (hartslag en bloeddruk).

Momenteel bestaat er geen standaard voor zelfmeet gegevens van de vitale functies. Het doel van deze pagina is om verschillende uitwisseling scenario's van zelfmeet gegevens met de patiënt te beschrijven voor gebruik in MedMij.

Zoals op deze pagina aangegeven, gebruikt MedMij zorginformatiebouwstenen (zibs) als leidraad voor de inhoud van informatie uitwisseling. Voor uitwisseling van zelfmeet gegevens gaat het om de volgende zibs:

Zib 2017 NL Meting Eisen aan informatiesysteem
Patiënt - Ondersteuning verplicht
Zorgverlener - Ondersteuning verplicht
Ademhaling Ademhaling Ondersteuning verwacht
Bloeddruk Bloeddruk Ondersteuning verplicht
LichaamsGewicht Lichaamsgewicht Ondersteuning verplicht
LichaamsLengte Lichaamslengte Ondersteuning verwacht
Lichaamstemperatuur Lichaamstemperatuur Ondersteuning verwacht
O2Saturatie O2Saturatie Ondersteuning verwacht
Hartfrequentie Hartfrequentie Ondersteuning verplicht
Polsfrequentie Polsfrequentie Ondersteuning verwacht
LaboratoriumUitslag (based on) Glucose Ondersteuning verplicht
AlgemeneMeting of LaboratoriumUitslag Overige metingen Optioneel, te gebruiken wanneer er geen specifieke zib en/of FHIR profiel beschikbaar is

PGO-leveranciers dienen de beschikbare zibs en/of FHIR profielen te gebruiken.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: Zelfmetingen versie 2.0.36 maakt gebruik van zib publicatie 2017.

Voor de uitwisseling van gegevens met huisartsen zijn er verdere specificaties opgesteld door het programma OPEN/stichting Legio, te vinden als downloads op de website van de stichting Legio

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

1.4.2 Specifieke informatie over deze kwalificatie

De kwalificatie richt zich vooralsnog op: bloeddruk, lichaamsgewicht, glucose en hartfrequentie. Deze dienen minimaal te worden ondersteund. De verwachting is dat leveranciers zoveel mogelijk zelfmetingen ondersteunen.

2 Use Cases

2.1 Use case: Raadplegen metingen betreffende de vitale functies door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de vitale functie meetwaarden die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Metingen betreffende vitale functies in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de meetwaarden van vitale functies vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn. Specificaties zijn te vinden in de huidige publicatie van de dataset (status "actief", in ART-DECOR).

2.1.4.1 Raadplegen meetwaarden

Informatie elementen waarop gefilterd kan worden (query parameters) in de vraag om meetwaarden behorende bij een patiënt:

 • Datum of Periode (startdatum - einddatum)
 • Type meetwaarde (soort, bijv. bloeddruk)
 • Categorie meetwaarde (bijv. vitale functies: alle meetwaarden behalve bloedglucose)

Er kan naast de inhoudelijke elementen, ook worden gevraagd naar de laatste meetwaarde(s) behorende bij een patiënt (lastN operation).

2.1.4.2 Beschikbaarstellen meetwaarden

Metingen van vitale functies worden gestructureerd aangeboden via de zorginformatiebouwstenen die in de algemene informatie op deze pagina zijn vermeld.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil meetwaarden van vitale functies raadplegen
Zorgaanbieder Stelt meetwaarden van vitale functies beschikbaar

Bedrijfsrollen Medicatieoverzicht

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Meetwaarden vitale functies

Activiteitendiagram Raadplegen meetwaarden vitale functies

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas van Beek vindt u hier. Hieronder een voor Thomas relevante situatie waarbij het raadplegen van meetwaarden betreffende de vitale functie een rol speelt.

Voordat Thomas zijn consult bij de internist heeft om de resultaten door te spreken worden er een aantal andere waarden getest. Zijn gewicht en zijn bloeddruk worden opgemeten. De laboratoriumwaarden zijn al bekend voordat de internist ze aan Thomas mee kan delen. Alhoewel Thomas zoals gezegd zo min mogelijk met zijn ziekte bezig wil zijn, vindt hij de jaarlijkse controle heel belangrijk. Hij vindt het dan ook heel erg handig om de resultaten van de onderzoeken een dag van tevoren al in te zien in zijn PGO. Hij kan zich zo goed voorbereiden en zal niet meer verrast zijn over de resultaten als zijn internist deze voorlegt.

2.1.6.2 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van meetwaarden betreffende de vitale functie een rol speelt.

Na het ontslag komt de informatie over de opnameperiode vanuit het ziekenhuis beschikbaar in de PGO, zodat zij een goed beeld heeft van haar opname en haar medicatie. Dit kan zij ook delen met haar naasten

Roos kan na haar opname haar vitale waarden gemeten in ziekenhuis raadplegen. Zo beschikt zij over deze informatie die ze als referentiewaarden kan gebruiken.

2.1.6.3 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de gevraagde meetwaarden van de vitale functies beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.3.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van vitale functie meetwaarden tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil de meetwaarden van de vitale functies inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de meetwaarden op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.1.6.3.2 Proces stappen
 • Het systeem van de persoon (PGO) raadpleegt de beschikbare meetwaarden van de vitale functies.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) stelt de meetwaarden van de vitale functies beschikbaar voor de persoon.
 • De persoon gebruikt de PGO om zijn meetwaarden van de vitale functies in te zien.
2.1.6.3.3 Post conditie

De patiënt heeft de meetwaarden vitale functies geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de meetwaarden vitale functies van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO MeetwaardenVitaleFunctiesRaadplegend MM-2.0.36-MVR-FHIR Raadplegen meetwaarden vitale functies bij zorgaanbieder
XIS MeetwaardenVitaleFunctiesBeschikbaarstellend MM-2.0.36-MVB-FHIR Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Meetwaarden Vitale Functies(PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies MM-2.0.36-MVR-FHIR PGO Patiënt Meetwaarden vitale functies in FHIR
Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies MM-2.0.36-MVB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen meetwaarden vitale functies

Use case diagram

2.2 Use case: Sturen zelfmetingen van de vitale functies door patiënt

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door het kunnen delen van hun zelfmeet gegevens met de zorgverlener.

2.2.2 Domein

Zelfmetingen betreffende vitale functies in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de zelfmeetwaarden van vitale functies vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS) . Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn. Specificaties zijn te vinden in de huidige publicatie van de dataset (in ART-DECOR).

2.2.4.1 Sturen zelfmetingen

Metingen van vitale functies worden gestructureerd aangeboden via de zorginformatiebouwstenen die in de algemene informatie op deze pagina zijn vermeld.

Van metingen is het denkbaar dat er meerdere in een kortere periode worden uitgevoerd. We raden aan om elke meting van een identifier te voorzien (meer informatie in het algemeen technisch ontwerp). Dit helpt het ontvangende systeem met herkennen en ontdubbelen van (eerder) ingestuurde zelfmetingen.

2.2.4.2 Ontvangen zelfmetingen

Het ontvangende systeem stuurt een ontvangstbevestiging van de zelfmetingen. Indien de zelfmetingen niet verwerkt kunnen worden vanwege fouten of business rules (bijvoorbeeld niet ondersteunde codes), bevat de ontvangstbevestiging een foutmelding. Het technisch ontwerp licht verder toe welke foutcodes er zijn en wanneer dit van toepassing is.

2.2.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil zelfmetingen van vitale functies sturen
Zorgaanbieder Ontvangt zelfmetingen van vitale functies

Bedrijfsrollen Medicatieoverzicht

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Meetwaarden vitale functies

Activiteitendiagram sturen zelfmetingen vitale functies

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het sturen van zelfmetingen betreffende de vitale functie een rol speelt.

Sinds een aantal maanden maakt Roos gebruik van een online persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarin houdt ze onder andere haar bloedglucosewaarden bij. Daarnaast moet ze zich dagelijks wegen in verband met haar hartfalen. Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Het hart pompt niet genoeg bloed rond, hierdoor kun je vocht vasthouden. Om dit te monitoren weegt Roos zich dagelijks, en houdt ze haar gewicht bij in haar persoonlijke gezondheidsomgeving. Wanneer haar gewicht toeneemt, dan krijgt ze een signaal vanuit haar PGO, omdat dit zou kunnen duiden op het vasthouden van vocht. Doordat Roos de huisarts toestemming heeft gegeven om haar gegevens te delen kan informatie worden uitgewisseld. Als er bijvoorbeeld iets in de medicatie wordt gewijzigd, dan ziet Roos dit in haar persoonlijke gezondheidsomgeving terug. De huisarts kan op zijn beurt de gegevens die Roos heeft ingevoerd bekijken, bijvoorbeeld met een handige grafiek die haar bloedsuikers over de afgelopen periode laat zien

2.2.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een patiënt (PGO) stelt zelfmetingen van de vitale functies beschikbaar aan het systeem van een zorgaanbieder (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.2.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van zelfmetingen van de vitale functies tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De zorgaanbieder wil de zelfmetingen van de vitale functies inzien en de patiënt stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de meetwaarden te sturen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.2.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt zelfmetingen van de vitale functies naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt en verwerkt de zelfmetingen van de patiënt.
 • De zorgaanbieder gebruikt de het XIS om de zelfmetingen van de vitale functies in te zien.
2.2.6.2.3 Post conditie

De patiënt heeft zelfmetingen gestuurd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om zelfmetingen vitale functies van patiënt naar zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO ZelfmetingenVitaleFunctiesSturend MM-2.0.36-ZVS-FHIR Sturen zelfmetingen vitale functies naar zorgaanbieder
XIS ZelfmetingenVitaleFunctiesOntvangend MM-2.0.36-ZVO-FHIR Ontvangen zelfmetingen vitale functies van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.2.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol
Zelfmetingen Vitale Functies(PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies MM-2.0.36-ZVS-FHIR PGO Patiënt
Ontvangen zelfmetingen vitale functies MM-2.0.36-ZVO-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram sturen zelfmetingen vitale functies

Use case diagram

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - Februari 2024 2.0.36 MM-5132 Aan iedere operation binnen alle MedMij-TestScripts wordt een requestHeader met naam 'X-Correlation-ID' toegevoegd met als value een UUID. Een toelichting op de MedMij-headers is in de Touchstone-handleidingen geplaatst.
2020.01 - December 2023 2.0.35 MM-5081 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - November 2023 2.0.34 MM-5037 Het gebruik van een fBSN voor Patiëntgegevens wordt consequent toegepast over alle test- en kwalificatiematerialen.
MM-5023 De technische controle op het Coding-datatype is in al het test- en kwalificatiemateriaal aangepast, zodat 'Coding' daadwerkelijk met een hoofdletter gespeld wordt.
2020.01 - Augustus 2023 2.0.33 MM-4852 De volgorde van de zib-mapping-declaraties is aangepast in de FHIR STU3 profielen, zodat de mapping naar de 2017-versie van de zib als default getoond wordt in Simplifier.
MM-4887 Een overbodige controle op de syntax van referenties is verwijderd uit alle technische TestScripts.
2020.01 - Juni 2023 2.0.32 MM-4830 In diverse extensies en datatype-profielen stond het StructureDefinition.kind-veld niet correct ingevuld. Dit is aangepast.
2020.01 - Mei 2023 2.0.31 MM-4740 De assert die adhv. de self-link controleert of de server alle search parameters uit de request ondersteunt, negeert afwijkende waardes van de parameters als ze lijken op een referentie, aangezien de server ze in dat geval kan herschrijven.
MM-4772 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-4813 In het profiel voor zib Bloeddruk is de discriminator van Observation.component aangepast naar pattern, zodat additionele component-codes toegestaan zijn. Er is een opmerking geplaatst dat het gelijktijdig gebruik van SNOMED en LOINC om de componenten voor manchettype, houding of gemiddelde druk te duiden onterecht tot validatieproblemen leidt.
2020.01 - April 2023 2.0.30 MM-4761 In enkele fixtures voor BloodGlucose en HeartRate zijn tijden aangepast zodat deze overeenkomen met het functionele kwalificatiescript.
MM-4741 De term "DVZA" is vervangen door de term "DVA" op de wikipagina's en de Nictiz-website, conform de naamswijziging in het MedMij-Afsprakenstelsel. In de begrippenlijsten bij de kwalificatiepagina's is een toelichting geplaatst dat "DVZA" de verouderde term is.
MM-4723 De T-datums in de JSON-fixtures die voor DVA/XIS-testen worden gebruikt, weken op enkele plekken af van het functionele script en van de XML-fixtures. Dit is gecorrigeerd.
MM-4698 Op het MedMij algemene functionele ontwerp van de v2020.01 en v2020.02 standaarden is een richtlijn/advies geplaatst over het uitwisselen van niet gecodeerde informatie. Deze informatie is onder een nieuwe paragraaf geplaatst, namelijk 'Implementatie-advies'.
2020.01 - Maart 2023 2.0.29 MM-4683 De FAQ-pagina (MedMij Kwalificatiepagina) is verwijderd.
2020.01 - Februari 2023 2.0.28 MM-4204 In test- en kwalificatiefixtures zijn de .display-waarden van SNOMED- en LOINC-codes bijgewerkt.
2020.01 - Januari 2023 2.0.27 MM-4557 In het kwalificatiescript 'beschikbaarstellen metingen' is de toelichting opgenomen dat Persoon 1 als informatiebron opgegeven kan worden wanneer er zelfmetingen beschikbaar gesteld worden vanuit het XIS.
MM-4198 De foutieve referentie naar een ConceptMap in het profiel zib-LaboratoryTestResult-Observation-profiel is gecorrigeerd.
MM-4144 Een warning in het testscript voor Zelfmetingen (retrieve-8.2) is aangepast naar een error, aangezien een lastn-bug is opgelost in Touchstone en de test nu correct werkt.
MM-4114 In de fixture voor Hartfrequentiewaarde van scenario 2.3 werd een afwijkende waarde ten opzichte van het functionele script gebruikt. Dit is hersteld.
MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
2020.01 - December 2022 2.0.26 MM-3996 Voor de Receive-TestScripts van Zelfmetingen testmateriaal zijn JSON-Bundles gemaakt zodat die correct ter beschikking kunnen worden gesteld.
MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van "secundaire" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als "PUT", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar "de update operation".
2020.01 - November 2022 2.0.25 MM-3808 A known issue has been added to the Vital Signs FHIR IG about using the LastN operation in combination with blood glucose observations. It is not possible to retrieve the last observation using LastN, because blood glucose observations use multiple categories.
MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
MM-3626 Er is extra (uniek) testmateriaal ontwikkeld voor de Zelfmetingen-informatiestandaard, dat uitgebreider is dan de huidige kwalificatiematerialen.
2020.01 - Oktober 2022 2.0.24 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
2020.01 - September 2022 2.0.23 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
MM-3549 A known issue has been added to the implementation guide about using internal references in combination with a batch operation, which isn't allowed according to the FHIR specifications.
MM-3357 The test and qualification scripts that test the communication with the XIS in JSON format now also use JSON when information is sent, and not only when it is requested.
2020.01 - Augustus 2022 2.0.22 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
MM-3162 Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
2020.01 - Juli 2022 2.0.21 MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3361 Datatabellen voor hartfrequentie en bloedglucose zijn toegevoegd aan het kwalificatiescript Zelfmetingen Beschikbaarstellen. Het scenario overzicht is verbeterd en nieuwe pagina layout toegepast.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
MM-3222 In the zib-BodyHeight profile the binding strength on the element .code has been added explicitly.
2020.01 - Juni 2022 2.0.20 MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
2020.01 - Mei 2022 2.0.19 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3184 Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
MM-2230 De datasetspecificaties (in ART-DECOR) zijn bijgewerkt zodat dit overeenkomt met het functioneel ontwerp en kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen.
2020.01 - April 2022 2.0.18 MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
2020.01 - Maart 2022 2.0.17 MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
MM-2825 In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
2020.01 - Februari 2022 2.0.16 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2834 In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2691 De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 2.0.15 MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2695 Het functioneel ontwerp en de FHIR IG van Zelfmetingen bevatten nog geen informatie over identificatie van opgestuurde metingen, dit is toegevoegd. Systemen worden nu aangemoedigd om een identifier toe te voegen bij het insturen van metingen, in lijn met de algemene FHIR IG van MedMij.
MM-2682 The display value for LOINC code 14743-9 in the qualification resources of SelfMeasurements was incorrect, this has been changed to the correct value "Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer".
MM-2636 Added an identifier to the bundle scenarios and equalize the bundle contents for scenario 2.1 with the resources from scenario 1.x for SelfMeasurements.
MM-2607 A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - November 2021 2.0.14 MM-2404 Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen verwijst nu naar de website van stichting Legio, waar de de eisen en mapping-specificaties omtrent ontvangen van zelfmetingen, gedownload kunnen worden.
MM-2451 Op de kwalificatiepagina's van eAfspraak en Zelfmetingen is een downloadbaar overzicht geplaatst onder 'specifieke afspraken huisartssystemen'. Het overzicht bevat implementatie-advies vanuit OPEN/Legio en welke afwijkingen op het kwalificatiescenario zijn toegestaan voor DVZA/HIS combinaties.
MM-2492 Enkele kwalificatiescenario's van Zelfmetingen, use case Raadplegen, zijn gewijzigd. In Touchstone is de hartfrequentie toegevoegd aan scenario 1.6. Het kwalificatiescript en aanleverformat vermelden de hartfrequentie nu ook in scenario 1.7. Het script vermeldt nu ook dat de PGO geleegd moet worden na scenario 1.5. Tevens zijn de scenario's nu opgenomen in een nieuwe layout (tabel) om de toelichting te verbeteren.
MM-2510 The profile zib-Respiration has been added to the Capability Statements (client/server) of SelfMeasurements.
MM-2517 The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on .code.coding. system has been added as a discriminator.
MM-2518 Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen licht nu de zoekacties voor raadplegen beter toe (laatste meting, categorie) zodat het overeenkomt met het technisch ontwerp.
MM-2552 Voor de kwalificatie van Zelfmetingen, use case 'raadplegen', is in het kwalificatiescript en aanleverformat verduidelijkt dat het tonen van de persoongegevens wordt verwacht.
MM-2582 A missing code has been added to the 'GlucoseMeetmomentenNhgtable45Codelijst' ValueSet.
2020.01 - Oktober 2021 2.0.13 MM-2390 The minimally required zibs (HCIMs) are now listed on both FHIR IG and functional design of Vital Signs. Respiration has been added to the Vital Signs FHIR IG.
MM-2395 In the Vital Signs IG, it has been clarified that a batch transaction is required when sending Observations to a server.
MM-2397 Guidance has been added to the FHIR IG to explain that .entry.request.method is required for all resources that are sent as part of batch/transaction Bundle, even for resources that are not actually to be created.
MM-2415 Guidance has been added to the FHIR IG on working with "secondary" resources (Patient, Practitioner) which are referred from a resource that's being created by a client on a server.
2020.01 - September 2021 2.0.12 MM-2288 Created a ConceptMap for the PositieCodelijst from SNOMED to LOINC and added it to the FHIR profiles (HCIM BodyHeight & VitalSigns BodyHeight).
MM-2276 The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
2020.01 - Augustus 2021 2.0.11 MM-2300 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Juli 2021 2.0.10 MM-2205 Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
2020.01 - Juni 2021 2.0.9 MM-2067 Op het functioneel ontwerp (wiki) van Zelfmetingen is een iframe op genomen voor "Sturen zelfmetingen". De weergave van de ART-DECOR publicatie toont nog obsolete elementen, dit wordt hersteld met MM-2230.
MM-1621 In the Vital Signs FHIR IG, guidance is added on mustSupport flags in Vital Signs FHIR profiles. The mustSupport flags are inherited from the FHIR core profiles and have no meaning in the MedMij use case.
2020.01 - Mei 2021 2.0.8 MM-2048 The IG for Vital Signs has been changed to make clear that there is no particular expectation to the combination or order of the stated search parameters and lastn operation.
2020.01 - April 2021 2.0.7 MM-1962 The CapabilityStatements for Vital Signs 2.x (2020.01) differed from the requirements stated in the FHIR IG, this is corrected on the following items: added missing profiles: vitalsign-bloodglucose, zib-BodyWeight, zib-Pulserate, removed invalid profile "bp", removed unnecessary profiles: bodyweight, oxygensat and vitalsigns, added the lastn operation. For implementer convenience, the profiles nl-core-patient and nl-core-practitioner are added to the FHIR IG. Those were already present in the CapabilityStatement.
2020.01 - September 2020 2.0.1 MM-517 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, removed the fixed value of "has-member" in related.type. Added guidance on the use of this profile in relation to other instances.
2020.01 - Zomerrelease 2020 2.0.0 MM-1284 Correctie op volgorde van benoemde processtappen use case raadplegen binnen de informatiestandaard Zelfmetingen, proces stond verkeerd om beschreven.
MM-1204 In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
MM-1092 An extra scenario is added for SelfMeasurements MedMij qualification. This scenario adds PHR and XIS testscripts with a search on Observation resources with category 'vital signs'.
MM-1080 Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
MM-972 The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
MM-898 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
MM-507 In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*
MM-476 The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.


9 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS.