Functioneel Ontwerp eAfspraak 2.0.33

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekeneAfspraak
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTecnicalAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft de use case waarbij een patiënt afspraken kan raadplegen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Algemene informatie betreffende deze use case kan gevonden worden op deze pagina.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: eAfspraak versie 2.0.33 maakt gebruik van zib publicatie 2017.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

Deze sectie vervolgt met de volgende use case:

Buiten scope van deze use case vallen:

 • Abonnementsservice
 • Notificaties

2.1 Use case: Afspraak raadplegen door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Inzicht in afspraken biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid.

2.1.2 Domein

Afspraken met zorggebruikers (patiënten / cliënten) in het domein van de zorg.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van afspraken vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn. Specificaties zijn te vinden in de huidige publicatie van de dataset (status "actief", in ART-DECOR).

2.1.4.1 Raadplegen afspraak

Het raadplegen van een afspraak gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Verdere informatie-elementen in de vraag om afspraken zijn:

 • periode (startdatum - einddatum) waarin de afspraak plaats heeft gehad / heeft / zal hebben

Dit betreft dus de filtermogelijkheden (query parameters) in de vraag om afspraken.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen afspraak

Beschikbaarheid van afspraken wordt verwacht vanaf het moment van implementatie van de gegevensdienst door het XIS. Afspraakhistorie van voor dit moment mag ook beschikbaar worden gesteld. De beschikbaarheidsduur is afhankelijk van het door de zorgverlener bepaalde beleid (zie ook beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde onder architectuur, processen en informatie van het MedMij Afsprakenstelsel).

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil afspraken raadplegen
Zorgaanbieder Stelt afspraken beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram afspraak raadplegen

Activiteitendiagram afspraak raadplegen

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas vindt u hier.

Hieronder een aantal voor Thomas relevante situaties waarbij het raadplegen van afspraken een rol speelt.

Thomas heeft iedere drie maanden een controle in het ziekenhuis in verband met zijn Diabetes aandoening. De eerstkomende afspraak is op vrijdag 6 oktober 2017 om 10:30u met internist Janssen bij het Antonius Ziekenhuis in Rotterdam en duurt een uur. Het ziekenhuisinformatiesysteem heeft deze afspraak beschikbaar gemaakt voor de persoonlijke gezondheidsomgeving van Thomas. Thomas kan deze afspraak dan ook inzien via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving.


Op 6 september belt de afdelingssecretaresse van het ziekenhuis. Zij heeft het verzoek aan Thomas of de afspraak verzet kan worden naar dinsdag 3 oktober om 16:00 uur. Dat komt hem prima uit, dus hij gaat akkoord. Het ziekenhuisinformatiesysteem maakt deze nieuwe afspraakinformatie beschikbaar voor de persoonlijke gezondheidsomgeving. Wanneer Thomas later die dag kijkt, ziet hij ook de bijgewerkte afspraakinformatie in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Wel zo makkelijk, want hij was het eerder die dag vergeten op te schrijven.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de afspraak beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van afspraken tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil afspraken inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar. Een patiënt neemt steeds zelf het initiatief om zijn afspraken te raadplegen.

2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare afspraken bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de afspraken op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om afspraken in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De patiënt heeft afspraken geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de afspraken van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO AfspraakRaadplegend EA-2.0.33-AFR-FHIR Raadplegen afspraak bij zorgaanbieder
XIS AfspraakBeschikbaarstellend EA-2.0.33-AFB-FHIR Beschikbaarstellen afspraak aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram afspraak raadplegen

Componenten diagram afspraak raadplegen

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak EA-2.0.33-AFR-FHIR PGO Patiënt eAfspraak in FHIR
Beschikbaarstellen afspraak EA-2.0.33-AFB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram afspraak raadplegen

Use case diagram afspraak raadplegen

3 Functionaliteit

-

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - November 2023 2.0.33 MM-5037 Het gebruik van een fBSN voor Patiëntgegevens wordt consequent toegepast over alle test- en kwalificatiematerialen.
MM-5023 De technische controle op het Coding-datatype is in al het test- en kwalificatiemateriaal aangepast, zodat 'Coding' daadwerkelijk met een hoofdletter gespeld wordt.
2020.01 - Augustus 2023 2.0.32 MM-4852 De volgorde van de zib-mapping-declaraties is aangepast in de FHIR STU3 profielen, zodat de mapping naar de 2017-versie van de zib als default getoond wordt in Simplifier.
MM-4887 Een overbodige controle op de syntax van referenties is verwijderd uit alle technische TestScripts.
2020.01 - Juni 2023 2.0.31 MM-4830 In diverse extensies en datatype-profielen stond het StructureDefinition.kind-veld niet correct ingevuld. Dit is aangepast.
2020.01 - Mei 2023 2.0.30 MM-4740 De assert die adhv. de self-link controleert of de server alle search parameters uit de request ondersteunt, negeert afwijkende waardes van de parameters als ze lijken op een referentie, aangezien de server ze in dat geval kan herschrijven.
MM-4772 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - April 2023 2.0.29 MM-4741 De term "DVZA" is vervangen door de term "DVA" op de wikipagina's en de Nictiz-website, conform de naamswijziging in het MedMij-Afsprakenstelsel. In de begrippenlijsten bij de kwalificatiepagina's is een toelichting geplaatst dat "DVZA" de verouderde term is.
MM-4698 Op het MedMij algemene functionele ontwerp van de v2020.01 en v2020.02 standaarden is een richtlijn/advies geplaatst over het uitwisselen van niet gecodeerde informatie. Deze informatie is onder een nieuwe paragraaf geplaatst, namelijk 'Implementatie-advies'.
2020.01 - Maart 2023 2.0.28 MM-4683 De FAQ-pagina (MedMij Kwalificatiepagina) is verwijderd.
2020.01 - Januari 2023 2.0.27 MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
MM-3738 De fixture .ids en referenties zijn voor de eAfspraak-resources aangepast naar het formaat eAfspraak-[ResourcceType]-kwalificatie[num]. De fixture .ids in de QualificationTokens zijn ook naar dit formaat aangepast.
2020.01 - December 2022 2.0.26 MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van "secundaire" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als "PUT", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar "de update operation".
2020.01 - November 2022 2.0.25 MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
2020.01 - Oktober 2022 2.0.24 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
2020.01 - September 2022 2.0.23 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
2020.01 - Augustus 2022 2.0.22 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3487 In the technical design for eAfspraak, section "Actors involved", references to the CapabilityStatements have been added for both the client and the server. The table has also been expanded with descriptions of the actors.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
MM-3162 Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
2020.01 - Juli 2022 2.0.21 MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
2020.01 - Juni 2022 2.0.20 MM-3288 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3233 In het technische kwalificatiemateriaal zijn de Location-resources nu gekoppeld aan de Organization-resource van de hoofdorganisatie en heeft die Organization-resource nu adresgegevens. Missende profieldeclaraties zijn toegevoegd.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
2020.01 - Mei 2022 2.0.19 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
MM-2574 In de eAfspraak dataset (ART-DECOR), is de waardelijst "contactstatus" nu gekoppeld aan HL7 Appointmentstatus (alleen STU3 codes zijn gekoppeld)
2020.01 - April 2022 2.0.18 MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
MM-2714 In the Implementation Guide from eAppointment, guidance is added on how to link an Organization to the appointment when a Location isn't supported.
2020.01 - Maart 2022 2.0.17 MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
MM-2747 The definition of .participant has been clarified in the profile eAfspraak appointment
MM-2712 The eAppointment profile now supports the NHG-14 code system in ContactType.
2020.01 - Februari 2022 2.0.16 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 2.0.15 MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2655 The references to the FHIR profiles for nl-core-practitionerrole and nl-core-location were missing on the eAfspraak FHIR IG, they have been added to the list of profiles.
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - November 2021 2.0.14 MM-2432 CapabilityStatements (client/server) are created for eAppointment.
MM-2451 Op de kwalificatiepagina's van eAfspraak en Zelfmetingen is een downloadbaar overzicht geplaatst onder 'specifieke afspraken huisartssystemen'. Het overzicht bevat implementatie-advies vanuit OPEN/Legio en welke afwijkingen op het kwalificatiescenario zijn toegestaan voor DVZA/HIS combinaties.
MM-2555 In the qualification material of eAppointment we have added the ContactType at some resources. At Afspraak 3 we have changed the PatientInstructions to the right instructions of the Addendum.
2020.01 - Oktober 2021 2.0.13 MM-213 The nl-core-location profile lacked mappings on some elements from the eAfspraak dataset, those mappings have been added.
2020.01 - Augustus 2021 2.0.11 MM-2299 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Juli 2021 2.0.10 MM-2229 De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
2020.01 - Juni 2021 2.0.9 MM-2060 Per informatiestandaard-versie van eAfspraak een eigen publicatie op ART-DECOR gemaakt. Op het functioneel ontwerp (wiki) is een iframe op genomen dat alleen de transactie beschikbaarstellen eAfspraak toont.
2020.01 - Mei 2021 2.0.8 MM-1775 De verwachting dat het XIS afspraken beschikbaar stelt vanaf het moment van implementatie, als toelichting ingevoegd op het functioneel ontwerp van eAfspraak (par. 2.1.4.2).
2020.01 - Maart 2021 2.0.3 MM-1895 De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
2020.01 - Oktober 2020 2.0.2 MM-1399 In the eAfspraak Appointment profile, the mapping on Appointment.description is corrected. Also clarification has been added to Appointment.indication and Appointment.reason.
2020.01 - September 2020 2.0.1 MM-1383 Verwijderen van niet te gebruiken eAfspraak-scenario's afspraak maken, wijzigen en verwijderen.
MM-1285 In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.