PDF/A - kwalificatie - Raadplegen PDF/A 3.0.34

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
09-09-2021 MM-2361 Finetuning: inhoudelijke finetuning na overgang naar de wiki
29-07-2021 MM-2168 Optimalisatie script/addenda PDF/A: Raadplegen, Beschikbaarstellen, Ontvangen en Sturen
15-04-2021 MM-2014 DocumentManifest verder toelichten
29-09-2020 MM-1393 Verbeteren kwalificatiematerialen PDF/A. Verwijderen duplicaten in het addendum
01-08-2020 MM-1079 Opknippen usecases in scripts
01-08-2020 MM-1119 Herleidbaarheid gegevens
03-02-2020 Volgorde scenario aangepast en T-waarde in addenda toegevoegd
23-10-2019 Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen).

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de PGO-leverancier, die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Raadplegen PDF/A’ binnen het MedMij-afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Begrip Toelichting
PDF/A-document Het daadwerkelijke PDF/A-document dat wordt beschikbaargesteld door de DVA, opgehaald (‘retrieved’) door de PGO en geraadpleegd door de patiënt. Bijvoorbeeld: een verwijsbrief.
DocumentReferentie (Metadata) De metadata van het PDF/A-document, hierin is informatie te vinden over bijvoorbeeld de auteur, de datum en type van het PDF/A-document.
DocumentManifest (Metadata) Dit kan beschouwd worden als een overkoepelende map met metadata om de DocumentReferentie(s) heen en kan worden gebruikt om de samenhang aan te geven.
Binary-resource Manier 1 waarop een PDF/A-document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A-document is opgeslagen in het bronsysteem van de zorgaanbieder als één lange code, en deze code wordt bij het raadplegen door de patiënt omgezet in een PDF/A-document.
Andere locatie Manier 2 waarop een PDF/A-document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A-document wordt van een andere locatie dan een Binary-resource gehaald. Bijvoorbeeld: een link naar het internet (HTTP-verwijzing).

4 Inleiding

Dit document bevat de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrollen ‘Raadplegen PDF/A metadata lijst bij zorgaanbieder’ en ‘Raadplegen PDF/A document bij zorgaanbieder’ binnen het MedMij-afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator getoetst met behulp van de Nictiz-kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Deze kwalificatiescripts zijn opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp PDF/A waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij-afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de MedMij-informatiestandaard PDF/A, zoals beschreven op de informatiestandaarden-wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven op deze pagina.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie.
 7. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 8. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker.
 9. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.
 10. Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van het IHE MDH-profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij-informatiestandaard PDF/A.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. Schermafdrukken van de verschillende kwalificatiestappen zoals beschreven bij de "Uit te voeren stappen".
 2. De kwalificator op de FHIR-server vangt de berichten af die verstuurd zijn vanaf de PGO.

4.4 Uit te voeren stappen Raadplegen

De volgende stappen dienen te worden uitgevoerd voor de verschillende scenario’s:

 1. Registreer in de PGO de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals opgenomen in de Inhoudelijke gegevens scenario's.
 2. Raadpleeg de PDF/A-documentoverzichtgegevens door middel van verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s 1.1, 1.2, 2.1 en 2.2 (waarbij 2.1 en 2.2 optioneel zijn).
 3. Raadpleeg het PDF/A-document door middel van de verkregen referentie in het PDF/A-metadatagegevens-retourbericht, zoals beschreven in de scenario’s 1.3 en 2.3 (waarbij 2.3 optioneel is).
 4. De kwalificatiesimulator (FHIR-server) zal de PDF/A-documentoverzichtgegevens en het PDF/A-document beschikbaarstellen. Deze gegevens komen overeen met de Inhoudelijke gegevens scenario's.
 5. Ontvang en verwerk de PDF/A-documentoverzichtgegevens en het PDF/A-document in het systeem.
 6. Maak schermafdrukken van de wijze waarop de PGO de PDF/A-documentoverzichtgegevens toont aan de PGO-gebruiker, en leg deze vast in Aanleverformat PDF/A raadplegen. De PGO dient de PDF/A-metadatagegevens te tonen die de gebruiker in staat stelt het onderliggende document te beoordelen op relevantie. Denk hierbij aan de belangrijkste metadatavelden, zoals naam, categorie en type van het PDF/A-document. Daarnaast zal de PGO-gebruiker een link naar het betreffende PDF/A-document moeten zien.
 7. Maak schermafdrukken van de wijze waarop de PGO het PDF/A-document toont aan de PGO-gebruiker, en leg deze vast in het Aanleverformat PDF/A raadplegen.
 8. De PGO kan zich kwalificeren door ondersteuning van het raadplegen van DocumentReference-resources (scenario 1.1, 1.2), en door daarnaast optioneel DocumentManifest-resources (scenario 2.1 en 2.2) te ondersteunen.
Nr. Scenario Testbeschrijving Doel Verwacht technisch resultaat Verwacht functioneel resultaat
1.1 Persoon 1 haalt alle DocumentReferenties op die de status current hebben en raadpleegt deze. Test of alle metadata van DocumentReferenties van persoon 1 met een current status kunnen worden opgevraagd. Aantonen dat een PGO DocumentReferenties kan ophalen en tonen. DocumentReferentie 1, 2 en 3. Persoonsgegevens van persoon 1.

DocumentReferentie 1, 2 en 3: screenshots van metadata van de DocumentReferenties.

1.2 Persoon 1 haalt alle DocumentReferenties op die de status current hebben én uit de periode [T-730] t/m [T-365] komen, en raadpleegt deze. Test of er geen metadata van DocumentReferenties, die buiten de gedefinieerde periode van persoon 1 vallen, worden getoond. Aantonen dat een PGO kan omgaan met een bericht waarin geen DocumentReferentie is opgenomen. Geen DocumentReferenties. Geen DocumentReferenties, maar een melding die aangeeft dat er geen gegevens beschikbaar zijn.
1.3 Persoon 1 klikt op de twee PDF/A-documenten uit de zojuist opgehaalde DocumentReferenties van scenario 1.1 en raadpleegt deze. Test of een PGO een Binary-document kan tonen. 1. Aantonen dat een PGO een PDF/A-document, opgehaald via een DocumentReferentie, kan tonen.

2. Aantonen dat een PGO kan omgaan met een bericht waarin een PDF/A-document wordt opgehaald via een Binary-resource.

PDF/A-documenten van DocumentReferentie 1 en 2. PDF/A-documenten van DocumentReferentie 1 en 2: screenshots van inhoud van de documenten.
1.4 Persoon 1 klikt op het PDF/A-document in DocumentReferentie 3 (uit scenario 1.1), echter is raadplegen niet mogelijk vanwege een foutieve link naar de locatie van het document. Test of een PGO een document op basis van een link kan tonen. Aantonen dat een PGO kan omgaan met een foutieve link naar het PDF/A-document. Geen PDF/A-document. Geen PDF/A-document, maar een melding die aangeeft dat er geen gegevens beschikbaar zijn.
1.51 Persoon 1 controleert wat de bron is van DocumentReferentie 1. Test of de bron waarvan de documenten zijn opgehaald, kan worden getoond. Aantonen dat een PGO de herleidbaarheid van documenten kan aantonen. Een overzicht met de herleidbaarheid.
2.12 Persoon 2 zoekt alle DocumentManifests op die de status current hebben en raadpleegt deze. Test of er geen metadata van DocumentManifest resources, die buiten de door persoon 2 gedefinieerde status vallen, worden getoond. Aantonen dat een PGO DocumentManifests kan ophalen en tonen. DocumentManifest 1 en 3. Persoonsgegevens van persoon 2.
DocumentManifest 1 en 3: screenshots van metadata van de DocumentManifests.
2.22 Persoon 2 klikt op de DocumentReferentie uit het zojuist opgehaalde DocumentManifest van scenario 2.1 en raadpleegt deze. Test of alle metadata van een DocumentReferentie van persoon 2 kunnen worden opgevraagd. Aantonen dat een PGO een DocumentReferentie, opgehaald via een DocumentManifest, kan tonen. DocumentReferentie 4. DocumentReferentie 4: screenshots van metadata van de DocumentReferentie.
2.31,3,4 Persoon 2 klikt op het PDF/A-document uit de zojuist bekeken DocumentReferentie van scenario 2.3 en raadpleegt deze. Test of een PGO een document op basis van een link kan tonen. 1. Aantonen dat een PGO een PDF/A-document, opgehaald via een DocumentReferentie, kan tonen.

2. Aantonen dat een PGO kan omgaan met een bericht waarin een PDF/A-document wordt opgehaald via een andere locatie.

PDF/A-document van DocumentReferentie 4. PDF/A-document van DocumentReferentie 4: screenshot van inhoud van het document.

1 Dit scenario gaat buiten Touchstone om.
2 Dit scenario is optioneel, voor zowel de standaard als kwalificatie.
3 Dit scenario is optioneel om te kwalificeren, maar niet voor de informatiestandaard. Een PGO dient beide manieren om een PDF/A-document te ontsluiten te ondersteunen.
4 In dit scenario dient DocumentReferentie 4 te worden gebruikt voor het ophalen van een willekeurige PDF/A op een andere locatie dan een Binary-endpoint. De verwijzing gaat momenteel naar een PDF/A-document buiten het oorspronkelijke domein en is daarmee niet conform de MedMij-eisen. Door technische beperkingen van Touchstone is het niet mogelijk om deze functionaliteit op een andere manier te testen.

Bijzonderheden: in scenario 1.2 zijn geen inhoudelijke gegevens beschikbaar, maar de persoonsgegevens zijn wel aanwezig bij de zorgaanbieder. Er mag een extra raadpleging op "patiënt" uitgevoerd worden maar dit wordt momenteel niet technisch getoetst. Functioneel is de verwachting dat de testpersoon is aangemaakt in de PGO (dit wordt in scenario 1.1 aangetoond).

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

Deze kwalificatie is bedoeld om te controleren of het systeem (PGO) succesvol een PDF/A bij een zorgaanbieder (XIS) kan raadplegen en tonen. Dit gaat door middel van twee transacties, namelijk: eerst door ‘raadplegen PDF/A Documentoverzicht’ gevolgd door ‘raadplegen PDF/A’. Oftewel het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht; en daarna gebruikt de patiënt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste PDF/A te raadplegen of te downloaden. In deze volgorde zijn er voor twee testpersonen scenario’s beschreven ten behoeve van kwalificatie. De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervan uit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt. Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij-afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het Raadplegende systeem (PGO) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Specifieke gegevens

5.3.1 Document PDF/A

Het sturen van PDF/A-documenten vanuit een XIS naar een PGO bestaat uit drie onderdelen die als Bundle worden aangeboden. Deze onderdelen zijn DocumentManifest, DocumentReferentie en DocumentInhoud. Elk van deze onderdelen kent de volgende specifieke metadata.

 • DocumentManifest: onderwerp (omschrijving van inhoud set), datum (aanmaakdatum van de set), auteur (auteur van set, meestal PGO-gebruiker), ontvanger (zorgverlener of zorgaanbieder, gebruiker van PGO)
 • DocumentReferentie: onderwerp (omschrijving van document), datum (meestal aanmaakdatum van document), auteur (meestal auteur van document)
 • DocumentInhoud: ContentType

5.3.2 Gegevens PDF/A documenten

Het onderdeel PDF/A-gegevens bevat de gegevens van de PDF/A, zoals datum, auteur, ontvanger. Deze betreffen het verwachte resultaat van de opvraag.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

In dit hoofdstuk zijn de addenda van scenario 1 en 2 te vinden.

6.1 Scenario 1.1-1.5: persoon 1 wil documenten raadplegen

Scenario 1 heeft betrekking op persoon 1. Deze patiënt probeert zijn/haar PDF/A-documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, op verschillende wijzen te raadplegen in een PGO. Om dit de toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 1
 • Gegevens van drie zorgverleners
 • Drie DocumentReferenties
 • De drie documenten zelf

6.1.1 Persoongegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Baltus
Voornaam Ellen
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Piet Heinkade 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1974

6.1.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.
Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.
Zorgverlener 3
Achternaam Kiek
Voorletter(s) F.

6.1.3 DocumentReferentie

DocumentReferentie 1
MasterIdentifier
Status Current
Type Neurological surgery Discharge summary
Class Discharge summary
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 355
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Anterior Cervical Discectomy Fusion - Discharge Summary
ContentType Application/pdf
Language English
Location PDF/A Verwijzing naar daadwerkelijke PDF/A in een Binary-resource (PDF/A-document 1)
Security label Very restricted
DocumentReferentie 2
Masteridentifier
Status Current
Type Infectious disease Consult note
Class Consult Note
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 60
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Infectious disease Consult
ContentType Application/pdf
Language English
Location PDF/A Verwijzing naar daadwerkelijke PDF/A in een Binary-resource (PDF/A-document 2)
Security label Very restricted
DocumentReferentie 3
Masteridentifier
Status Current
Type Neurology Consult note
Class Consult Note
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 355
Author Zorgverlener 3, zie tabel zorgverlener.
Title Neurology Consult note
ContentType Application/pdf
Language English
Location PDF/A Verwijzing naar PDF/A in een Binary-resource met een foutieve ID.
Security label Very restricted

6.1.4 Documenten

Document 1
Document/inhoud Document 1 - Anterior Cervical Discectomy Fusion - Discharge Summary.pdf
Document 2
Document/inhoud Document 2 - Infectious disease Consult note.pdf

6.2 Scenario 2.1-2.3: persoon 2 wil documenten in een DocumentManifest raadplegen

Scenario 2 heeft betrekking op persoon 2. Deze persoon probeert zijn/haar PDF/A-documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, te raadplegen in een PGO. Deze documenten zijn opgeslagen in een DocumentManifest. Om dit de toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 2
 • Drie DocumentManifests
 • Gegevens van twee zorgverleners
 • Twee DocumentReferenties
 • De documenten zelf

6.2.1 Persoongegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Schulte
Voornaam Eva
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964

6.2.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.
Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.

6.2.3 DocumentReferentie

DocumentReferentie 4
Masteridentifier
Status Current
Type Allergy and immunology Discharge summary
Class Discharge summary
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Discharge summary
ContentType Application/pdf
Language English
Location Verwijzing naar een willekeurige PDF/A anders dan in een Binary-resource
Security label Very restricted
DocumentReferentie 5
Masteridentifier
Status Entered-in-error
Type Allergy and immunology Discharge summary
Class Discharge summary
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
ContentType Application/pdf
Language English
Location PDF/A Verwijzing naar een willekeurige PDF/A anders dan in een Binary-resource
Title Example PDF not in Binary.
Security label Very restricted

6.2.4 Documenten

Document 4
Document/inhoud Document 4 - Discharge Summary.pdf

6.2.5 DocumentManifests

DocumentManifest 1
MasterIdentifier
Status Current
Type Discharge summary
Subject XXX_Schulte
Created T – 360
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source http://example-pgo.org/example
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven)
DocumentManifest 2
MasterIdentifier
Status Entered in Error
Type Discharge summary
Subject XXX_Schulte
Created T – 360
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source http://example-pgo.org/example
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven)
Content2 Verwijzing naar DocumentReferentie 5 (zie hierboven)

Note: In werkelijkheid zou dit hoogstwaarschijnlijk een historische versie zijn van DocumentManifest 1 met dezelfde identifiers en id. Voor testdoeleinden wordt dit ingevoerd als losstaande resource-instantie, die grofweg dezelfde informatie bevat als DocumentManifest 1.

DocumentManifest 3
MasterIdentifier
Status Current
Type Radiology Consult note
Subject XXX_Schulte
Created T – 30
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source http://example-pgo.org/example
Content1 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.
Content2 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.