AllergieIntolerantie - kwalificatie - AllergieIntolerantieVertaling beschikbaarstellend systeem - Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • AllergieIntolerantieVertaling beschikbaarstellend systeem - medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 3. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de standaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten.
 6. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Maak in het XIS de AllergieIntolerantieVertaling voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. AllergieIntolerantieVertaling gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling juist getoond worden aan de PGO gebruiker. De inhoud van de medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling is gespecificeerd in de inhoudelijke gegevens.

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Scenario’s.

Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als AllergieIntolerantieVertaling beschikbaarstellend systeem.

Gegevens AllergieIntolerantieVertaling

Het onderdeel ‘Gegevens AllergieIntolerantieVertaling’ bevat de gegevens van de AllergieIntolerantieVertaling voor de betreffende personen. Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging.

Algemeen

Om AllergieIntolerantieVertaling goed te kunnen implementeren is kennis en gebruik van het functioneel en technisch ontwerp vereist.

Optionele gegevens

Deze systeemrol kent optionele gegevens, zie eventueel kardinaliteiten en conformance.

Deze gegevens zijn formeel niet gespecificeerd in de 6.12 versie van de standaard en daarom is het ook niet verplicht om deze te ondersteunen in deze systeemrol. Het betreft echter gegevens die leveranciers - vanuit andere systeemrollen - meestal al wél ondersteunen. Het advies aan kwalificerende partijen is dan ook om deze gegevens ook voor deze systeemrol gewoon te ondersteunen. Om die reden hebben de kwalificatiescenario's wel vulling van deze gegevens. Wanneer een leverancier deze gegevens niet ondersteunt is dat voor kwalificatie van deze systeemrol géén reden tot afkeuring.

Het gaat om:

 • Zorgverlener
  • Naamgegevens
  • Specialisme
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Zorgaanbieder
 • Zorgaanbieder
  • OrganisatieNaam
  • OrganisatieLocatie
  • AfdelingSpecialisme
  • Contactgegevens
  • Adresgegevens
  • OrganisatieType

Beschikbaarstellend systeem

Het beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit beschikbaarstellende systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder. Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van AllergieIntolerantie: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID).

Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem AllergieIntolerantieVertaling gegevens kan beschikbaarstellen (alle scenario's) Het systeem genereert technisch correcte berichten.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één AllergieIntolerantieVertaling gegeven moet worden verstuurd (scenario 1.1 en 1.2) Het systeem stelt de AllergieIntolerantieVertaling gegevens beschikbaar.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor de persoon waarvoor géén AllergieIntolerantieVertaling gegevens bekend zijn (scenario 1.3) Het systeem maakt kenbaar dat er geen AllergieIntolerantieVertaling gegevens aanwezig zijn voor de persoon.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon.
1.2 Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon met de verschillende mogelijkheden AllergieIntolerantie status.
1.3 Een persoon zonder AllergieIntolerantieVertaling gegevens.

Inhoudelijke gegevens

Scenario 1.1 - Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon

Patient - met id: 'CIO_Patient_01'

Patient - met id: 'CIO_Patient_01'
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Voornamen Maria Christina
Initialen M.
Roepnaam Marieke
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam XXX_Stalewska
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Huisnummerletter b
Postcode 9999 XX
Woonplaats Stitswerd
Gemeente Het Hogeland
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-12345678
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres XXX_Stalewska@123mail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911235 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 1 aug 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

Allergie intolerantie - AMOXI/CLAV SANDOZ TABLET 500/125MG

Allergie intolerantie - AMOXI/CLAV SANDOZ TABLET 500/125MG
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_01_01 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_01'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_01'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_01'
Datum tijd T - 30 dagen
Veroorzakende stof AMOXI/CLAV SANDOZ TABLET 500/125MG (code = '1127039' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 50 dagen
Toelichting Rode vlekken en jeuk. Geldt alleen voor dit merk.

Allergie intolerantie - Amoxicilline

Allergie intolerantie - Amoxicilline
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_01_02 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_01'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_01'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_01'
Datum tijd T - 60 dagen
Veroorzakende stof Amoxicilline (code = '23167' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 100 dagen
Toelichting Overgevoeligheid leidt tot paarse vlekjes op de huid en jeuk.

Allergie intolerantie - Amoxicilline oraal

Allergie intolerantie - Amoxicilline oraal
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_01_03 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_03'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_03'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_01'
Datum tijd T - 90 dagen
Veroorzakende stof Amoxicilline oraal (code = '16322' in codeSystem 'G-Standaard SSK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 150 dagen
Toelichting Allergie leidt tot jeuk. Geconstateerd tijdens operatie

Allergie intolerantie - Penicillines

Allergie intolerantie - Penicillines
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_01_04 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Betrokkene als bron
Contactpersoon Zie de contactpersoon met id: 'CIO_Contactpersoon_01'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_02'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_01'
Datum tijd T - 120 dagen
Omschrijving Medicatiegerelateerde allergie/intolerantie voor patiënt Maria Christina van XXX_Stalewska. Status is actief. Begindatum T - 200 dagen. Informant: Peter van den Herik. Auteur O. Orthopeed [specialisme: Medisch specialisten, orthopedie]. Datum: T - 120 dagen. Veroorzakende stof: Penicillines.
Veroorzakende stof Penicillines (code = '35' in codeSystem 'G-Standaard TH122 Ongewenste groepen')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 200 dagen

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_01' - 1.1

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_01' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 111111112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen I.N.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels ter
Achternaam Nist
Specialisme Medisch specialisten, inwendige geneeskunde (code = '0313' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Huisnummertoevoeging 1 hoog
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie de zorgaanbieder met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01'

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_02' - 1.1

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_02' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 222222223 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen O.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Orthopeed
Specialisme Medisch specialisten, orthopedie (code = '0305' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Huisnummertoevoeging 2 hoog
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie de zorgaanbieder met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01'

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_03' - 1.1

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_03' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 333333334 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Calpel
Specialisme Medisch specialisten, chirurgie (code = '0303' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Huisnummertoevoeging 3 hoog
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie de zorgaanbieder met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01'

Zorgaanbieder - met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01' - 1.1

Zorgaanbieder - met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 03999999 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Test Medisch Centrum
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Zelfstandig behandelcentrum (code = 'Z4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

Contactpersoon - met id: 'CIO_Contactpersoon_01' - 1.1

Contactpersoon - met id: 'CIO_Contactpersoon_01' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Voornamen Peter
Initialen P.J.
Roepnaam Peter
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van den
Achternaam Herik
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner van
Achternaam partner XXX_Stalewska
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-12345670
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres pjvandenherik123@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Huisnummerletter b
Postcode 9999 XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')


Scenario 1.2 - Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon met de verschillende mogelijkheden AllergieIntolerantie status

Patient - met id: 'CIO_Patient_02'

Patient - met id: 'CIO_Patient_02'
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen M.P.H.
Roepnaam Mike
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Smits
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Huisnummerletter f
Postcode 9999 XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-12345678
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911223 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 30 jul 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

Allergie intolerantie - Actief

Allergie intolerantie - Actief
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_02_01 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_02'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_01'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_02'
Datum tijd T - 30 dagen om 13:15:00 uur
Veroorzakende stof AMOXI/CLAV SANDOZ TABLET 500/125MG (code = '1127039' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 50 dagen
Toelichting Rode vlekken en jeuk. Geldt alleen voor dit merk.

Allergie intolerantie - Achterhaald

Allergie intolerantie - Achterhaald
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_02_02 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_01'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_01'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_02'
Datum tijd T - 60 dagen
Veroorzakende stof Amoxicilline (code = '23167' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Achterhaald (code = 'obsolete' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 100 dagen
Toelichting Betreft nu Ciprofloxacine. Leidt tot paarse vlekjes op de huid en jeuk.

Allergie intolerantie - Niet meer aanwezig

Allergie intolerantie - Niet meer aanwezig
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_02_03 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_03'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_03'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_02'
Datum tijd T - 90 dagen
Veroorzakende stof Amoxicilline oraal (code = '16322' in codeSystem 'G-Standaard SSK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Niet meer aanwezig (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Toelichting Geconstateerd tijdens operatie en leidt tot jeuk.

Allergie intolerantie - Foutief

Allergie intolerantie - Foutief
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer CIO_02_04 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Betrokkene als bron
Contactpersoon Zie de contactpersoon met id: 'CIO_Contactpersoon_02'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'CIO_Zorgverlener_02'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'CIO_Patient_02'
Datum tijd T - 120 dagen
Veroorzakende stof Penicillines (code = '35' in codeSystem 'G-Standaard TH122 Ongewenste groepen')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Foutief (code = 'nullified' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 200 dagen
Toelichting Verkeerd geregistreerd

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_01' - 1.2

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_01' - 1.2
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 111111112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen I.N.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels ter
Achternaam Nist
Specialisme Medisch specialisten, inwendige geneeskunde (code = '0313' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Huisnummertoevoeging 1 hoog
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie de zorgaanbieder met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01'

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_02' - 1.2

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_02' - 1.2
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 222222223 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen O.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Orthopeed
Specialisme Medisch specialisten, orthopedie (code = '0305' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Huisnummertoevoeging 2 hoog
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie de zorgaanbieder met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01'

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_03' - 1.2

Zorgverlener - met id: 'CIO_Zorgverlener_03' - 1.2
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 333333334 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Calpel
Specialisme Medisch specialisten, chirurgie (code = '0303' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Huisnummertoevoeging 3 hoog
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie de zorgaanbieder met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01'

Zorgaanbieder - met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01' - 1.2

Zorgaanbieder - met id: 'CIO_Zorgaanbieder_01' - 1.2
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 03999999 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Test Medisch Centrum
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Zelfstandig behandelcentrum (code = 'Z4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

Contactpersoon - met id: 'CIO_Contactpersoon_02' - 1.2

Contactpersoon - met id: 'CIO_Contactpersoon_02' - 1.2
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Voornamen Meike
Initialen M.G.J.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Hoof
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-12345678
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres m.vanhoof@werkmail.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat Heuvellaan
Huisnummer 10
Huisnummerletter b
Postcode 9999 XX
Woonplaats Ons Dorp
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')


Scenario 1.3 - Een persoon zonder AllergieIntolerantieVertaling gegevens

Patient - met id: 'CIO_Patient_03'

Patient - met id: 'CIO_Patient_03'
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen M
Roepnaam Martin
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Daalen
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999 ZZ
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 0595-987654
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911247 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 1 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

Documenthistorie

Paginahistorie

Datum BITS issue Omschrijving
26 februari 2020

CIO-20

Paragraaf 2.3.2 Optionele gegevens toegevoegd.

21 januari 2020

CIO-14
CIO-17
CIO-18

Inhoudelijke gegevens van scenario 1.1 en 1.2:
Vanwege incompatibiliteit met medicatieproces 6.12 diverse contactgegevens verwijderd,
adressen specifiek gemaakt met huisnummertoevoeging, zorgverlenersrol verwijderd, contactpersoon/relatie verwijderd.

18 oktober 2019 -
 • Eerste versie voor AllergieIntolerantieVertaling
 • Het kwalificatiescript en addendum (inhoudelijke gegevens) zitten in één document


Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS.