MedMij:Vdraft Kwalificatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Danny van Anraad heeft pagina MedMij:Vdraft Kwalificatiemateriaal voor MedMij hernoemd naar MedMij:Vdraft Kwalificatie over een doorverwijzing: Terugdraaien operatie kwalificatie)
(TOOL-38: Terugdraaien aanpassingen operatie kwalificatie)
Regel 6: Regel 6:
 
====Introductie====
 
====Introductie====
 
<section begin=medmij_kwalificatie_introductie />
 
<section begin=medmij_kwalificatie_introductie />
'''Het Nictiz Kwalificatiecentrum voert kwalificaties uit voor MedMij. Voor het kwalificeren voor MedMij hanteren we een specifieke procedure. Gebruik de toolkit [http://www.nictiz.nl/kwalificeren-voor-medmij ‘Kwalificeren voor MedMij’] om je goed te informeren. In het stappenplan lees je welke stappen je moet doorlopen en vind je alle benodigde informatie en materialen om soepel door het kwalificatieproces heen te gaan. '''
+
===Kwalificatie introductie===
 +
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing.  
 +
Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.  
  
Op deze pagina [[MedMij:Vdraft_Kwalificatiemateriaal_voor_MedMij|Kwalificatiemateriaal voor MedMij]] vind je al het benodigde kwalificatiemateriaal per use case:
+
Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in [[MedMij:V2019.01_ToelichtingSubsidie| ToelichtingSubsidie]].
  
*  Addendum: beschrijft welke gegevens uitgewisseld moeten worden
+
Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.
*  Kwalificatiescript: hierin staan de scenario’s die moeten worden uitgevoerd
 
*  Aanleverformat: in dit format vul je de testlinks van Touchstone in en vul je alle screenshots aan.
 
* Beoordelingsformulier: beschrijft op welke aspecten er wordt beoordeeld
 
  
'''Lees dit goed door:'''<br/>
+
Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de [[MedMij:Vdraft_Kwalificatie#Kwalificatie_scripts|Kwalificatiepagina]].
* Alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard moeten worden getoond aan de gebruiker. De voorbeelden van zorggegevens die zijn uitgewerkt in de verschillende addenda van de kwalificatiescripts bepalen niet  hoe  de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO tenzij dit specifiek beschreven staat.  
+
<section end=medmij_kwalificatie_introductie />
* In de addenda kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn die via FHIR references resolved moeten worden. Voorbeeld: het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting moet via PractitionerRole worden opgehaald. Als in addenda een voorbeeld staat uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is.
+
 
* Het uitgangspunt is dat alle references resolved kunnen worden, niet  dát  ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie als de vorige verlopen is. Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de [[MedMij:Vdraft_FHIR_IG#Use_case_overarching_principles|informatiestandaard-overstijgende principes]] op de  technische ontwerppagina.<section end=medmij_kwalificatie_introductie />
+
===Algemene voorwaarden voor kwalificatie===
 +
Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 +
# Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 +
# Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 +
# Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 +
# Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 +
# Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document '''2. Addenda - Kwalificaties''' als bijlage bij de betreffende informatiestandaard.
 +
# Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 +
# '''Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.'''
 +
# Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
 +
 
 +
===Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving===
 +
MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden.
 +
Documentatie over hoe aan te sluiten is te vinden op: [[MedMij:Vdraft_Kwalificatie_aansluiten]]
 +
 
 +
===Gebruik van de simulator en tokens===
 +
Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie [[MedMij:Vdraft_Qualification]]<section end=medmij_kwalificatie_introductie />
 
<span id="Kwalificatiescripts"></span>
 
<span id="Kwalificatiescripts"></span>
 
<section begin=medmij_kwalificatiescripts />
 
<section begin=medmij_kwalificatiescripts />

Versie van 5 sep 2019 om 09:32

Introductie

Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.


Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
  2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
  3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
  4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
  5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document 2. Addenda - Kwalificaties als bijlage bij de betreffende informatiestandaard.
  6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
  7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
  8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden. Documentatie over hoe aan te sluiten is te vinden op: MedMij:Vdraft_Kwalificatie_aansluiten

Gebruik van de simulator en tokens

Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie MedMij:Vdraft_Qualification

Basisgegevensset Zorg 2.1

Labuitwisseling 1.1

Medicatieproces 9.0 - Medicatiegegevens

Medicatieproces 9.0 - Medicatieoverzicht

Medicatieproces 9.0 - Verstrekkingenvertaling


AllergieIntolerantie 1.1

eAfspraak 1.1

Zelfmetingen 1.2

PDF/A 1.2

PDF/A 2.0

Naast de bestaande deelstandaard PDF/A Raadplegen is er een nieuwe use case PDF/A Sturen gespecificeerd. Deze use case maakt het mogelijk voor de zorggebruiker om gezondheidsgegevens in PDF/A te kunnen sturen vanuit het PGO naar het systeem van de zorgaanbieder. Hieronder vindt u de nieuwe kwalificatiescripts die voor het sturen van PDF/A relevant zijn.

De nieuwe use case en documentatie ervan zijn in openbare consultatie. Iedereen krijgt de mogelijkheid om standaarden te reviewen en van feedback te voorzien voordat deze definitief worden gepubliceerd. Zie de website van MedMij voor meer informatie over de verschillende "openbare consultatie"-trajecten.

Let op, de openbare consultatie is voor de nieuwe use case PDF/A Sturen versie 2.0. De huidige deelstandaard PDF/A Raadplegen versie 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast.

Huisartsgegevens 1.1

Basisgegevens GGZ 1.1

Beelden 1.0

Basisgegevens Langdurige Zorg 1.0