MedMij:Vdraft Kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Versie door Ardon Toonstra (Overleg | bijdragen) op 13 nov 2019 om 08:31 (Variable T datum)

Ga naar: navigatie, zoeken

Issue icon.png

Dit is een werkpagina.

De gepubliceerde versie kan hier gevonden worden: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vcurrent_Ontwerpen


1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
  2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
  3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
  4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
  5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document 2. Addenda - Kwalificaties als bijlage bij de betreffende informatiestandaard.
  6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
  7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
  8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

3 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden. Documentatie over hoe aan te sluiten is te vinden op: MedMij:Vdraft_Kwalificatie_aansluiten

Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie MedMij:Vdraft_Qualification

4 Gebruik van de simulator

4.1 Authorization tokens

Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie MedMij:Vdraft_Qualification


4.2 Variable T datum

Voor veel, straks alle, kwalificaties wordt gebruik gemaakt van een variable datum. Dit is de zogenoemde T datum welke is opgenomen in de functionele testscripts, met name in de addenda, en in de technische testscripts op Touchstone. Deze variable datum wordt gebruikt om zo dicht mogelijk tegen een productiewaardig scenario te testen en te kwalificeren. Middels de variabele datum kunnen de testgegevens actueel blijven. Zo verwachten sommige systemen bij het opvragen van een actueel medicatieoverzicht niet een overzicht van enkele jaren oud. Een ander voorbeeld is dat sommige systemen geen verouderde gegevens kunnen invoeren. Daarom wordt er gekwalificeerd op basis van een afgesproken T datum. Deze T datum komt op twee plekken terug, namelijk in de datumvelden van de test gegevens én in de datum parameters in de request URL's. In de volgende twee paragrafen wordt dit toegelicht.

4.2.1 Kwalificatie test gegevens

De functionele testscripts beschrijven in de addenda testgegevens waarin datum velden staan op basis van een T datum. Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de datum die voor T geldt. Deze testgegevens uit de addenda worden vervolgens gebruikt om ofwel de Nictiz WildFHIR server te vullen of door kandidaat deelnemers om de testgegevens in het systeem te registreren.

Het vullen van de Nictiz WildFHIR server kon in het verleden door kandidaat deelnemers gebeuren door het draaien van het 'load script' op basis van een op te geven variable T. Dit is nu in beheer genomen door het kwalificatie team. Elke maandag wordt de Nictiz WildFHIR server geschoond en opnieuw gevuld met een testgegevens op basis van een T datum gelijk aan de datum van die maandag.

4.2.2 Parameters in de request URL's

Bij sommige testscenario's wordt een datum filter gebruikt. Deze datum filters zijn ook op basis van de variable T datum. Bij het uitvoeren van het testscript in Touchstone is het mogelijk om bij de test setup de variable T datum te geven. Deze T datum staat in relatie tot de testgevens die op de Nictiz WildFHIR server of het eigen bronsysteem staan. De T datum die hier gebruikt dient de worden is gelijk aan de datum van de maandag (waarop de gegevens geladen zijn).

Wanneer een andere T datum wordt gebruikt kan het voorkomen dat er geen of te weinig testgegevens terugkomen op de uitgevoerde request. Dit kan er toe leiden dat de test niet slaagd.

5 Kwalificatiescripts

5.1 Basisgegevensset Zorg 2.1

5.2 Labuitwisseling 1.1

5.3 Medicatieproces 9.0

Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van:

5.3.1 Medicatiegegevens

5.3.2 Medicatieoverzicht

5.3.3 Verstrekkingenvertaling

5.4 AllergieIntolerantie 2.0

5.4.1 AllergieIntolerantie

5.4.2 AllergieIntolerantieVertaling

5.5 eAfspraak 1.1

5.6 Zelfmetingen 1.2

5.7 PDF/A 2.0

5.8 Huisartsgegevens 1.1

5.9 Basisgegevens GGZ 1.1

5.10 Beelden 1.0

5.11 Basisgegevens Langdurige Zorg 1.0