Functioneel Ontwerp Allergie/Intolerantie v1.0

Uit informatiestandaarden
Versie door Ardon Toonstra (Overleg | bijdragen) op 14 sep 2017 om 14:10 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Allergie/Intolerantie v1.0|Functioneel Ontwerp BGZ}} {{IssueBox|This page is a working page.}} Bestand:MedMij2.png |link=MedMij...')

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Issue icon.png

This page is a working page.

Deel van MedMij functionele ontwerpen

Inleiding

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor MedMij Allergie/Intolerantie (MM_AI). Inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.


Use Cases

Use case 1: Inzien allergie en intolerantie gegevens in persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de geregistreerde allergieën en intoleranties die over henzelf gaan.

Domein

Allergie en intolerantie gegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de allergie/intolerantie gegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende ZIBs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke ZIB hoort.

Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil zijn allergie/intolerantie gegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt allergie/intolerantie gegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen Basisgegevensset Zorg

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen BGZ

Activiteitendiagram Raadplegen BGZ

Procesbeschrijving

Patient journey - Thomas van Beek

De 'patient journey' van Thomas van Beek beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar BGZ.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt allergie/intolerantie gegevens van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de allergie/intolerantie gegevens tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De allergie/intolerantie gegevens bestaat welke de persoon wil inzien en dat de zorgaanbieder beschikbaar wil stellen

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de allergie/intolerantie gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat het PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt de allergie/intolerantie gegevens beschikbaar voor de persoon.
 • Het systeem van de persoon (PGO) raadpleegt de beschikbare allergie/intolerantie gegevens .
 • De persoon gebruikt het PGO om zijn allergie/intolerantie gegevens in te zien.
Post conditie

De persoon kan zijn allergie/intolerantie gegevens inzien via het PGO.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de BGZ van zorgaanbieder naar de persoon. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Het XIS van de zorgaanbieder vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • AllergyIntolerantieGegevensBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [MM-AIB-FHIR].

Het PGO van de persoon vervult de volgende systeemrol:

 • AllergyIntolerantieGegevensRaadplegend Systeem in FHIR [MM-AIR-FHIR].

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
BGZ (PULL) Beschikbaarstellen allergie/intolerantie gegevens [MM-AIB-FHIR] XIS Zorgaanbieder
Raadplegen allergie/intolerantie gegevens [MM-AIR-FHIR] PGO Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien BGZ

Use case diagram inzien BGZ

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie