MedMij:Vdraft OntwerpBeelden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#customtitle:Use Cases PDF/A}} {{IssueBox|Dit is een werk pagina. Er bestaat nog geen gepubliceerde versie van dit ontwerp}} Bestand:beeldenIcoon.png |link=|...')
 
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Use Cases PDF/A}}
+
{{#customtitle:Use Cases uitwisselen van media met de Patient}}
 
{{IssueBox|Dit is een werk pagina.  
 
{{IssueBox|Dit is een werk pagina.  
  
Regel 13: Regel 13:
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
Deze pagina beschrijft use cases waarbij een patiënt medische gegevens in de vorm van een PDF/A kan raadplegen en versturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij heeft het [https://nl.wikipedia.org/wiki/PDF/A PDF/A] format gekozen als uitwisseling voor ongestructureerde gezondheidsgegevens. Algemene informatie betreffende deze use cases kan gevonden worden op deze [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwerpen wiki pagina].
+
Deze pagina beschrijft use cases waarbij een patiënt medische gegevens, in een verscheidenheid aan media, kan raadplegen en versturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Denk hierbij aan audio, video, afbeeldingen zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's.  
 +
 
 +
Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwerpen hoofd wikipagina].
  
 
=Use Cases=
 
=Use Cases=
 
Deze sectie vervolgt met de volgende use cases:
 
Deze sectie vervolgt met de volgende use cases:
* [[MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA#Use_case:_Raadplegen_medische_gegevens_in_PDF.2FA_door_pati.C3.ABnt | Raadplegen medische gegevens in PDF/A]]
+
* [[MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA#Use_case:_Raadplegen_Media_door_pati.C3.ABnt | Raadplegen media]]
* [[MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA#Use_case:_Sturen_medische_gegevens_in_PDF.2FA_door_pati.C3.ABnt| Sturen medische gegevens in PDF/A]]
+
* [[MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA#Use_case:_Sturen_Media_door_pati.C3.ABnt| Sturen media]]
==Use case: Raadplegen medische gegevens in PDF/A door patiënt==
+
 
 +
==Use case: Raadplegen Media door patiënt==
 
===Doel en relevantie===
 
===Doel en relevantie===
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Het is niet mogelijk om alle medische informatie direct gestructureerd te kunnen ontsluiten voor de patiënt. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van ongestructureerde digitale informatie in een PDF/A format.
+
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van media met de patient.
  
 
===Domein===
 
===Domein===
Documenten en ongestructureerde medische informatie in een PDF/A formaat in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
+
Medische informatie in een verscheidenheid soorten media in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
  
 
===Context===
 
===Context===
Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken van medische gegevens in PDF/A formaat vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een [https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ persoonlijke gezondheidsomgeving] (PGO).
+
Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken media, zoals beelden en video's, vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een [https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ persoonlijke gezondheidsomgeving] (PGO).
 
Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:
 
Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:
 
*informatie
 
*informatie
Regel 39: Regel 42:
 
===Informatie===
 
===Informatie===
  
====Raadplegen medische gegevens in PDF/A====
+
====Raadplegen media met medische gegevens====
 
Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).
 
Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).
  
Informatie elementen in de vraag om PDF/A documenten staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om documentgegevens. Deze filermogelijkheden zijn afgeleid van het [http://wiki.ihe.net/index.php/Mobile_access_to_Health_Documents_(MHD) IHE MHD profiel].  
+
Informatie elementen in de vraag om media staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om documentgegevens. Deze filermogelijkheden zijn afgeleid van het [http://wiki.ihe.net/index.php/Mobile_access_to_Health_Documents_(MHD) IHE MHD profiel].  
  
 
*patient
 
*patient
Regel 74: Regel 77:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil medische gegevens in PDF/A formaat raadplegen
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil media met medische gegevens raadplegen
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt medische gegevens in PDF/A formaat beschikbaar
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt media met medische gegevens beschikbaar
 
|}
 
|}
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen afspraak inzien'''</font>
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen afspraak inzien'''</font>
Regel 83: Regel 86:
 
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
 
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
  
[[Bestand:Activity Diagram - PDFA raadplegen.png|Activiteitendiagram PFD/A raadplegen]]
+
[[Bestand:Activity Diagram - Media raadplegen.png|Activiteitendiagram media raadplegen]]
  
 
<font size = "1">'''Activiteitendiagram PDF/A raadplegen'''</font>
 
<font size = "1">'''Activiteitendiagram PDF/A raadplegen'''</font>

Versie van 9 apr 2018 om 12:32

{{#customtitle:Use Cases uitwisselen van media met de Patient}}

beelden
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Deze pagina beschrijft use cases waarbij een patiënt medische gegevens, in een verscheidenheid aan media, kan raadplegen en versturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Denk hierbij aan audio, video, afbeeldingen zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's.

Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze hoofd wikipagina.

Use Cases

Deze sectie vervolgt met de volgende use cases:

Use case: Raadplegen Media door patiënt

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van media met de patient.

Domein

Medische informatie in een verscheidenheid soorten media in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken media, zoals beelden en video's, vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Raadplegen media met medische gegevens

Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Informatie elementen in de vraag om media staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om documentgegevens. Deze filermogelijkheden zijn afgeleid van het IHE MHD profiel.

 • patient
 • periode (startdatum - einddatum)
 • auteur
 • type document
 • categorie
 • status
 • setting (aanvullende details over waar de content is gemaakt / specialisme)
 • medische handelingen (belangrijkste uitgevoerde medische handelingen)

Beschikbaar stellen medische gegevens in PDF/A

De informatie-elementen voor het beschikbaar stellen van een PDF/A worden beschreven in het IHE MHD profiel. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen gaat:

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil media met medische gegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt media met medische gegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram media raadplegen

Activiteitendiagram PDF/A raadplegen

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos vindt u hier. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van een PDF/A document rol speelt.

Na het ontslag komt de informatie over de opnameperiode vanuit het ziekenhuis beschikbaar in de PGO, zodat zij een goed beeld heeft van haar opname en haar medicatie. Dit kan zij ook delen met haar naasten.

Roos zou in haar PGO bijvoorbeeld de ontslagbrief van haar opname kunnen opvragen.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de PDF/A beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in PDF/A tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden PDF/A documenten op voor de patiënt.
 • De Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste PDF/A te raadplegen of te downloaden.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de PDF/A op voor de patiënt.
Post conditie

De patiënt heeft zijn medische gegevens geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen hebben meerdere systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO PDFAMetadataLijstRaadplegend MM-1.0.0-PLR-FHIR Raadplegen PDF/A metadata lijst bij zorgaanbieder
PDFARaadplegend MM-1.0.0-PDR-FHIR Raadplegen PDF/A document bij zorgaanbieder
XIS PDFAMetadataLijstBeschikbaarstellend MM-1.0.0-PLB-FHIR Beschikbaar stellen PDF/A metadata lijst bij patient
PDFABeschikbaarstellend MM-1.0.0-PDB-FHIR Beschikbaar stellen PDF/A document bij patient

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram PDF/A raadplegen

Componenten diagram PDFA raadplegen

Transacties, transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
PDFA metadata lijst (PULL) Raadplegen PDF/A metadata lijst MM-1.0.0-PLR-FHIR PGO Patiënt PDF/A in FHIR
Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst MM-1.0.0-PLB-FHIR XIS Zorgaanbieder
PDFA (PULL) Raadplegen PDF/A MM-1.0.0-PDR-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen PDF/A MM-1.0.0-PDB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram PDF/A raadplegen

Use case diagram PDF.A

Use case: Sturen medische gegevens in PDF/A door patiënt

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door medische informatie te delen met zorgverleners. Het is niet mogelijk om alle medische informatie direct te kunnen gestructureerd te kunnen versturen. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van ongestructureerde digitale informatie in PDF/A formaat.

Domein

Documenten en ongestructureerde medische informatie in een PDF/A format in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken van afspraken vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Sturen van Medische gegevens in PDF/A

Het sturen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

De informatie-elementen voor het sturen van een PDF/A worden beschreven in het IHE MHD profiel. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen gaat:

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medische gegevens in PDF/A formaat sturen
Zorgaanbieder Ontvangt medische gegevens in PDF/A formaat

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram PFD/A sturen

Activiteitendiagram PDF/A sturen

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het sturen van een PDF/A document rol kan spelen.

De internist in dienst die nacht wil graag weten welke medicatie Roos gebruikt. Aangezien Roos alles netjes heeft bijgehouden in haar persoonlijke

gezondheidsomgeving kan zij het ziekenhuis haar medicatiegegevens laten zien en laten uploaden naar het ziekenhuisinformatiesysteem. Hierdoor heeft de internist

een snel en accuraat overzicht van de huidige medicatie van Roos.

Wanneer een XIS niet in staat is om het medicatieoverzicht gestructureerd te ontvangen, zou het PGO het medicatieoverzicht in een PDF/A kunnen versturen. Zo heeft de arts wel gelijk de beschikking over het medicatieoverzicht.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een patiënt (PGO) stuurt de PDF/A naar het systeem van een zorgverlener (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in PDF/A tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt medische gegevens in PDF/A formaat naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt een PDF/A van de patiënt.
Post conditie

De patiënt heeft zijn medische gegevens in PDF/A formaat verstuurd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om afspraken van zorgaanbieder naar patiënt. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO PDFASturend MM-1.0.0-PDS-FHIR Sturen PDF/A document naar zorgaanbieder
XIS PDFAOntvangend MM-1.0.0-PDO-FHIR Ontvangen PDF/A document van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram PDFA sturen

Componenten diagram PDF/A Sturen

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
PDFA (PUSH) Sturen PDF/A MM-1.0.0-PDS-FHIR PGO Patiënt PDF/A in FHIR
Ontvangen PDF/A MM-1.0.0-PDO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram PFD/A sturen

Use case diagram PDF/A sturen

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties