MedMij:Vdraft OntwerpBeelden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Use Cases)
Regel 17: Regel 17:
 
Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwerpen hoofd wikipagina].
 
Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwerpen hoofd wikipagina].
  
==Use case: Raadplegen Beelden door patiënt==
+
==Use case: Raadplegen DICOM beelden==
 
===Doel en relevantie===
 
===Doel en relevantie===
 
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van Beelden met de patient.
 
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van Beelden met de patient.
 
 
===Domein===
 
===Domein===
 
Medische informatie in een verscheidenheid aan Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
 
Medische informatie in een verscheidenheid aan Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
Regel 70: Regel 69:
 
====Beschikbaar stellen medische beelden ====
 
====Beschikbaar stellen medische beelden ====
 
De informatie-elementen voor het beschikbaar stellen van een beelden worden beschreven in het [https://ihe.net/uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_WIA_Rev1.0_PC_2017-09-15.pdf IHE WIA profiel]. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende [http://hl7.org/fhir/STU3 HL7 FHIR STU3] informatie modellen en [https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina Zorginformatiebouwstenen] gaat:
 
De informatie-elementen voor het beschikbaar stellen van een beelden worden beschreven in het [https://ihe.net/uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_WIA_Rev1.0_PC_2017-09-15.pdf IHE WIA profiel]. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende [http://hl7.org/fhir/STU3 HL7 FHIR STU3] informatie modellen en [https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina Zorginformatiebouwstenen] gaat:
 
*HL7 FHIR
 
** [http://hl7.org/fhir/STU3/bundle.html Bundle]
 
** [http://hl7.org/fhir/STU3/documentmanifest.html DocumentManifest]
 
** [http://hl7.org/fhir/STU3/documentreference.html DocumentReference]
 
** [http://hl7.org/fhir/STU3/binary.html Binary]
 
 
*Zorginformatiebouwstenen
 
** [https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL) Patient]
 
** [https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL) Zorgverlener]
 
** [https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.1.1(2017NL) Zorgaanbieder]
 
  
 
=== Bedrijfsrollen ===
 
=== Bedrijfsrollen ===
Regel 90: Regel 78:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil beelden raadplegen
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil medische beelden raadplegen
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt beelden beschikbaar
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt medische beelden beschikbaar
 
|}
 
|}
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen afspraak inzien'''</font>
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen afspraak inzien'''</font>
Regel 104: Regel 92:
  
 
===Procesbeschrijving===
 
===Procesbeschrijving===
===='Patient journey' - Thomas van Beek ====
 
Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas vindt u [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/Casus_Thomas_Beek_MedMij.pdf hier]. Hieronder een voor Thomas relevante situatie waarbij het raadplegen van een beelden een rol speelt.
 
 
<blockquote> In het ziekenhuis lukt het niet een scherpe foto te maken van de bloedvaten in de ogen van Thomas. De oogfundus foto wordt niet scherp. Thomas wordt doorverwezen naar een oogkliniek in de buurt om nieuwe foto's te laten maken.
 
</blockquote>
 
 
Thomas zou in zijn PGO bijvoorbeeld de foto's bekijken die in de oogkliniek van zijn ogen zijn gemaakt.
 
  
 
====Proces====
 
====Proces====
Regel 146: Regel 127:
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;" rowspan="2"| PGO
 
| style="background-color: white;" rowspan="2"| PGO
| style="background-color: white;"| BeeldenMetadataLijstRaadplegend (QIDO-RS Query)
+
| style="background-color: white;"| BeeldenMetadataLijstRaadplegend (QIDO-RS request)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BMR-FHIR
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BMR-FHIR
 
| style="background-color: white;"| Raadplegen beelden metadata lijst bij zorgaanbieder
 
| style="background-color: white;"| Raadplegen beelden metadata lijst bij zorgaanbieder
 
|-
 
|-
| style="background-color: white;"| BeeldenRaadplegend (WADO-RS)
+
| style="background-color: white;"| BeeldenRaadplegend (WADO-RS request)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BER-FHIR
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BER-FHIR
| style="background-color: white;"| Raadplegen beelden document bij zorgaanbieder
+
| style="background-color: white;"| Raadplegen beelden bij zorgaanbieder
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;" rowspan="2"| XIS
 
| style="background-color: white;" rowspan="2"| XIS
| style="background-color: white;"| BeeldenMetadataLijstBeschikbaarstellend  
+
| style="background-color: white;"| BeeldenMetadataLijstBeschikbaarstellend (QIDO-RS response)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BMB-FHIR
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BMB-FHIR
| style="background-color: white;"| Beschikbaar stellen beelden metadata lijst bij patient
+
| style="background-color: white;"| Beschikbaarstellen beelden metadata lijst bij patient
 
|-
 
|-
| style="background-color: white;"| BeeldenBeschikbaarstellend  
+
| style="background-color: white;"| BeeldenBeschikbaarstellend (WADO-RS response)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BEB-FHIR
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BEB-FHIR
| style="background-color: white;"| Beschikbaar stellen beelden bij patient
+
| style="background-color: white;"| Beschikbaarstellen beelden bij patient
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Regel 183: Regel 164:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Beelden metadata lijst (PULL)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Beelden metadata lijst (PULL)
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen beelden metadata lijst (QIDO-RS Query)
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen beelden metadata lijst (QIDO-RS request)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BMR-FHIR  
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BMR-FHIR  
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
Regel 189: Regel 170:
 
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="4"|[[MedMij:Vdraft_FHIR_Images|Beelden in FHIR]]
 
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="4"|[[MedMij:Vdraft_FHIR_Images|Beelden in FHIR]]
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen beelden metadata lijst
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen beelden metadata lijst (QIDO-RS response)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BMB-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BMB-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
Regel 195: Regel 176:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Beelden (PULL)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Beelden (PULL)
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen beelden (WADO-RS)
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen beelden (WADO-RS request)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BER-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BER-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen beelden
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen beelden (WADO-RS response)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BEB-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BEB-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS

Versie van 9 mei 2018 om 12:47

{{#customtitle:Use Cases uitwisselen van beelden met de Patient}}

beelden
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Deze pagina beschrijft use cases waarbij een patiënt medische gegevens, in een verscheidenheid aan beelden, kan raadplegen en versturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Denk hierbij aan audio, video, afbeeldingen zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's.

Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze hoofd wikipagina.

Use case: Raadplegen DICOM beelden

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van Beelden met de patient.

Domein

Medische informatie in een verscheidenheid aan Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken Beelden, zoals beelden en video's, vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Raadplegen medische beelden

Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Informatie elementen in de vraag om beelden staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om documentgegevens. Deze filermogelijkheden zijn afgeleid van het IHE WIA profiel.

IHE QIDO-RS Query Images [RAD-YY]

 • query instances

Zoek parameters:

 • Zorgaanbeider (location)
 • Studie of onderzoek ID (studyUID - Study Instance UID)
 • Serie ID (seriesUID - Series Instance UID)
 • Dicom query parameters -
  • patientID
  • ... ect.

Basic DICOM introduction: https://dcm4che.atlassian.net/wiki/spaces/d2/pages/1835038/A+Very+Basic+DICOM+Introduction Dicom Query parameters: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part18/sect_6.7.html#sect_6.7.1.1.1

IHE WADO-RS Retrieve [RAD-107]

 • get instances
 • get metadata
 • get bulkdata

Zoek parameters:

 • Zorgaanbeider (location)
 • Studie of onderzoek ID (studyUID - Study Instance UID)
 • Serie ID (seriesUID - Series Instance UID)
 • Instance ID (SOP Instance UID of the instance to be returned)
 • Frame lijst (Frame numbers of the frames to be returned from the SOP instance)

Beschikbaar stellen medische beelden

De informatie-elementen voor het beschikbaar stellen van een beelden worden beschreven in het IHE WIA profiel. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen gaat:

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medische beelden raadplegen
Zorgaanbieder Stelt medische beelden beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram beelden raadplegen

Activiteitendiagram beelden raadplegen

Procesbeschrijving

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de beelden beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van beelden tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden beelden voor de patiënt.
 • De Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste beelden te raadplegen of te downloaden.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de beelden op voor de patiënt.
Post conditie

De patiënt heeft zijn medische gegevens geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen hebben meerdere systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO BeeldenMetadataLijstRaadplegend (QIDO-RS request) MM-1.0.0-BMR-FHIR Raadplegen beelden metadata lijst bij zorgaanbieder
BeeldenRaadplegend (WADO-RS request) MM-1.0.0-BER-FHIR Raadplegen beelden bij zorgaanbieder
XIS BeeldenMetadataLijstBeschikbaarstellend (QIDO-RS response) MM-1.0.0-BMB-FHIR Beschikbaarstellen beelden metadata lijst bij patient
BeeldenBeschikbaarstellend (WADO-RS response) MM-1.0.0-BEB-FHIR Beschikbaarstellen beelden bij patient

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram beelden raadplegen

Componenten diagram beelden raadplegen

Transacties, transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Beelden metadata lijst (PULL) Raadplegen beelden metadata lijst (QIDO-RS request) MM-1.0.0-BMR-FHIR PGO Patiënt Beelden in FHIR
Beschikbaarstellen beelden metadata lijst (QIDO-RS response) MM-1.0.0-BMB-FHIR XIS Zorgaanbieder
Beelden (PULL) Raadplegen beelden (WADO-RS request) MM-1.0.0-BER-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen beelden (WADO-RS response) MM-1.0.0-BEB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram beelden raadplegen

Use case diagram PDF.A

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties