MedMij:Vdraft OntwerpBeelden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
({{MedMij:Vdraft_Issuebox}})
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Use Cases uitwisselen van beelden met de Patient}}
+
{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Beelden 1.0.0}}
 
{{MedMij:Vdraft_Issuebox}}
 
{{MedMij:Vdraft_Issuebox}}
  
[[Bestand:beeldenIcoon.png |link=|links |87px|beelden]]  
+
[[Bestand:MedMij-GGZ-63.png |link=|links|80px|Use case Beelden|Beelden]]  
 
[[Bestand:MedMij2.png |link=https://www.medmij.nl/|rechts|Naar medmij.nl]]
 
[[Bestand:MedMij2.png |link=https://www.medmij.nl/|rechts|Naar medmij.nl]]
 
<imagemap>Bestand:Leeswijzer-technisch-banner 02 white.png|center|400px|alt=Afspraken-Functioneel-Technisch   
 
<imagemap>Bestand:Leeswijzer-technisch-banner 02 white.png|center|400px|alt=Afspraken-Functioneel-Technisch   
Regel 11: Regel 11:
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
=Inleiding=
 
Deze pagina beschrijft hoe een patiënt medische beeldinformatie kan raadplegen dan wel sturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met medische beeldinformatie ofwel beelden bedoelen we bijvoorbeeld röntgenfoto's, CT scans en echo's, maar ook video en audio. In het zorgaanbieder domein is DICOM de voornamelijkste gebruikte standaard voor de opslag en verwerking van beelden. DICOM is een internationale standaard en is ontwikkeld om de uitwisseling en bruikbaarheid van digitale beelden tussen verschillende systemen mogelijk te maken. Meer algemene informatie over de DICOM standaard is te vinden op de [https://www.nictiz.nl/standaarden/dicom/ Nictiz website].
 
  
Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwerpen hoofd wikipagina].
+
=Inleiding=
  
==Scope==
+
==Algemeen==
Beelden spelen een belangrijke en groeiende rol binnen de gezondheidszorg. Beelden worden over vrijwel de gehele linie gebruikt. Hierdoor betreft dit functionele ontwerp een breed domein en zijn er keuzes gemaakt over de scope van de MedMij informatiestandaard. Als eerste prioriteit staat het raadplegen van DICOM beelden door de patient. Een tweede prioriteit is het delen van beelden met een zorgverlener door de patient.
+
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Basisgegevens GGZ op basis van een selectie Zorginformatiebouwstenen (Zibs) Zorg binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen| hier]] gevonden worden.
  
=Raadplegen beelden door een PGO=
+
Voor het [https://www.vippggz.nl/ VIPP GZZ programma] is een [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60877.html#d17e2089 lijst van verplichte zorginformatiebouwstenen (zibs)] vastgesteld die geschikt zijn verklaard voor de GGZ sector, de Basisgegevens GGZ. Deze lijst omvat momenteel alleen de reeds beschikbare zibs (publicatie 2017) met minimale inhoud en structuur als opmaat naar een volwaardige GGZ informatiestandaard (in ontwikkeling door GGZ Nederland en Nictiz). De lijst van zibs en hierop gebaseerd specificaties vertoont enige overlap met de [https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg (BgZ)] maar is zeker niet hetzelfde: zie [[MedMij:Vdraft_OntwerpGGZ#Informatie| Informatie]] voor een nadere toelichting over het samenstellen van de inhoud.
==IHE WIA==
 
MedMij gebruikt voor het raadplegen van beelden het Web-based Image Access (WIA) profiel van Intergrading the Healthcare Enterprise (IHE). Dit profiel definieert use cases voor het delen van DICOM beelden op basis van RESTful services. Het WIA profiel beschrijft hiervoor hoe de DICOM RESTful transacties QIDO-RS en WADO-RS gebruikt dienen te worden. Een PGO kan met de QIDO-RS transactie DICOM studie metadata ophalen en vervolgens met de WADO-RS transactie de betreffende DICOM bestanden raadplegen.  
 
  
De volgende vier use cases worden beschreven in het IHE WIA profiel:
+
De use cases voor de toekomstige GGZ informatiestandaard zijn nog niet omschreven, echter staat voor het VIPP GGZ programma het perspectief van de patiënt centraal. Het doel van deze pagina is dan ook om de uitwisseling van de Basisgegevens GGZ met de patiënt te omschrijven.
* Raadplegen DICOM beelden
 
* Interactief raadplegen DICOM beelden
 
* Raadplegen DICOM beelden op basis van raadplegen verslag via IHE MHD
 
* Interactief raadplegen DICOM beelden in een IHE XDS-I omgeving
 
  
Het IHE WIA profiel kan hier gevonden worden: http://ihe.net/uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_WIA.pdf
+
'''Let op:''' Naast deze Basisgegevens GGZ, wordt in de VIPP GGZ ook gebruik gemaakt van de [https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieproces/| Medicatieproces 9.0 informatiestandaard]. Het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van medicatiegegevens is [[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie| hier]] te vinden.
  
==IHE MHD==
+
==Doelgroep==
Één van de use case beschrijft hoe eerst een verslag of document met beelden wordt geraadpleegd door middel van het IHE profiel Mobile Health Documents (MHD). De metagegevens van het document bevat de gegevens waarmee de DICOM beelden door middel van de QIDO-RS en WADO-RS transactie geraadpleegd kunnen worden. De MedMij use case PDF/A, gebaseerd op het IHE Mobile Health Documents, kan in deze use case gebruikt worden voor het raadplegen van verslagen, zoals bijvoorbeeld een radiologie verslag, waarna met het WIA profiel de betreffende beelden geraadpleegd kunnen worden.
+
De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen#Doelgroep| hier]] gevonden kan worden.
  
De MedMij PDF/A use case: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA
+
==Kaders en uitgangspunten==
 +
===Richtlijn===
 +
Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen#Richtlijn| de algemene inleiding]] van de MedMij functionele ontwerpen.
  
Het IHE MHD profiel: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_MHD.pdf
+
===Infrastructuur===
 +
Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen#Infrastructuur| de algemene inleiding]] van de MedMij functionele ontwerpen.
  
==WIA actoren in relatie tot MedMij==
+
===Geografische reikwijdte===
 +
Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen#Geografische_reikwijdte| de algemene inleiding]] van de MedMij functionele ontwerpen.
  
{| class="wikitable"
+
==Kwalificatie==
! style="font-weight:bold;" | IHE WIA actoren
+
===Kwalificatie introductie===
! style="font-weight:bold;" | Transacties
+
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.
! style="font-weight:bold;" | MedMij Systeemrol
+
 
! style="font-weight:bold;" | MedMij Systeem
+
Voor meer informatie, stuur een mail naar [mailto:kwalificatie@medmij.nl kwalificatie@medmij.nl].
! style="font-weight:bold;" | MedMij Bedrijfsrol
+
 
! style="font-weight:bold;" | Technisch
+
Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via [[MedMij:Vdraft_Kwalificatie|Kwalificatie scripts]].
 +
 
 +
===Specifieke informatie over deze kwalificatie===
 +
Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen GGZ' en 'Beschikbaarstellen GGZ' is [[MedMij:Vdraft_ToelichtingKwalificatieGGZ| hier]] te vinden.
 +
 
 +
=Use Cases=
 +
==Use case 1: Raadplegen Basisgegevens GGZ in persoonlijke gezondheidsomgeving==
 +
=== Doel en relevantie ===
 +
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de Basisgegevens GGZ die over henzelf gaan.
 +
 
 +
=== Domein ===
 +
Basisgegevens GGZ in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
 +
 
 +
=== Context ===
 +
Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de Basisgegevens GGZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een [https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ persoonlijke gezondheidsomgeving] (PGO).
 +
Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:
 +
*informatie,
 +
*bedrijfsrollen (actoren),
 +
*proces,
 +
*systemen,
 +
*systeemrollen,
 +
*transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.
 +
 
 +
De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.
 +
 
 +
=== Informatie ===
 +
De Basisgegevens GGZ bestaat uit een selectie van 24 zibs. Deze zibs vormen samen een verzameling van gegevens die binnen de GGZ sector toepasbaar zijn. Hierbij bestaat de selectie voorlopig alleen uit reeds bestaande zibs (publicatie 2017) die voor de GGZ sector geschikt zijn met een minimale inhoud en structuur zoals te vinden in dit [[MedMij:Vdraft_InhoudGGZ|overzicht]]. Bij de ontwikkeling van de volwaardige GGZ informatiestandaard wordt dit nader gespecificeerd, met nadere uitwerking van GGZ-specifieke gegevens die nog niet gedekt worden door bestaande zibs. De Basisgegevens GGZ zal in de toekomst hiermee worden aangevuld. De huidige lijst aan geselecteerde zibs komt voor een deel overeen met de [https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg (BgZ)], maar voor een deel ook niet: het gaat om twee aparte sets. Zie het [[MedMij:Vdraft_InhoudGGZ|overzicht van de inhoud]] voor een nadere toelichting.
 +
 
 +
Medicatiegegevens vallen buiten de Basisgegevens GGZ, omdat hiervoor gebruik wordt gemaakt van het reeds bestaande [https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-Medicatieproces.aspx| Medicatieproces 9.0] (zie [[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie| hier]] voor uitwisseling medicatiegegevens in PGO).
 +
 
 +
In de bestaande zibs valt de zogenaamde juridische status en vertegenwoordiging binnen de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Voor de GGZ sector is het loskoppelen van dit gegeven (als losstaande zib) van groot belang, omdat deze ook relevant is buiten de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de verdere uitwerking van de Basisgegevens GGZ is het element JuridischeStatus losgekoppeld van de verdere zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Deze loskoppeling wordt tevens als wijzigingsverzoek behandeld bij de nieuwe publicatie zibs: de huidige uitwerking loopt op deze toekomstige ontwikkeling vooruit.
 +
 
 +
In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit [[MedMij:Vdraft_FHIR_GGZ#List_of_StructureDefinitions|overzicht]] is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.
 +
 
 +
=== Bedrijfsrollen ===
 +
Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de ''Patiënt'' en de ''Zorgaanbieder'' zoals te zien in onderstaande tabel.
 +
 
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
 +
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
 +
|-
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil de eigen Basisgegevens GGZ raadplegen
 +
|-
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt de Basisgegevens GGZ beschikbaar
 +
|}
 +
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ'''</font>
 +
 
 +
Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.
 +
 
 +
[[Image:InzienGGZ_activity.png|Activiteitendiagram Raadplegen GGZ]]
 +
 
 +
<font size = "1">'''Activiteitendiagram Raadplegen GGZ'''</font>
 +
 
 +
=== Procesbeschrijving ===
 +
==== Patient journey - Jelmer Postma ====
 +
De 'patient journey' van [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Jelmer_Postma_MedMij.pdf Jelmer Postma] beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar Basisgegevens GGZ.
 +
 
 +
<blockquote>In zijn PGO kan Jelmer doorlezen wat de huisarts voorgeschreven heeft en vindt hij de verwijzing voor een psycholoog. Hij zoekt een psycholoog uit en maakt een afspraak waarbij hij de verwijzing bijvoegt. Bij de apotheek haalt hij zijn medicatie op, deze kan hij terugvinden in het medicatieoverzicht in zijn PGO.</blockquote>
 +
 
 +
<blockquote>‘Pling’, Jelmer krijgt van zijn PGO een reminder dat hij morgen om 10.00 zijn eerste afspraak heeft bij de psycholoog. Tevens kan hij vanuit zijn PGO een vragenlijst invullen voor de psycholoog over zijn klachten, gezondheid en verwachtingen. Wat zijn huisarts al vermoedde, wordt door de psycholoog bevestigd.</blockquote>
 +
 
 +
<blockquote>Gedurende de sessie komen er onverwerkte zaken uit zijn jeugd boven. Deze zijn zo heftig dat Jelmer in een acute depressie belandt. Zijn vriendin Karin geeft aan dat Jelmer op het moment niet thuis kan wonen en samen met de huisarts nemen ze het besluit dat Jelmer voor korte duur opgenomen wordt bij een GGZ-instelling in de buurt. Hier wordt een nieuw behandelplan opgesteld waarin groepstherapie een onderdeel gaat worden. Jelmer heeft Karin gemachtigd om in zijn PGO te kijken zodat ze onder andere het behandelplan in kan zien en ze goed betrokken wordt.</blockquote>
 +
 
 +
<blockquote>De opname in de GGZ-instelling is van korte duur. Vanaf nu wordt Jelmer ambulant behandeld door een reguliere GGZ-instelling. Gelukkig is deze met 5 minuten fietsen van huis lekker dichtbij. De psychiater van de instelling schrijft een overdracht voor zijn nieuwe hoofdbehandelaar. Zowel Karin als Jelmer kunnen via het PGO inzien wat daarin staat. Daarom weten ze nu dat de medicatie is aangepast.</blockquote>
 +
 
 +
==== Proces ====
 +
Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:
 +
* Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de Basisgegevens GGZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).
 +
 
 +
Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.
 +
 
 +
===== Preconditie =====
 +
De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de Basisgegevens GGZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.
 +
 
 +
De Basisgegevens GGZ, of een gedeelte van de Basisgegevens GGZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder wil deze beschikbaar stellen.
 +
:Soms zijn er valide redenen om de Basisgegevens GGZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
 +
:Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de Basisgegevens GGZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
 +
 
 +
===== Proces stappen =====
 +
* Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de Basisgegevens GGZ van de patiënt.
 +
* Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de Basisgegevens GGZ beschikbaar voor de patiënt.
 +
* De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de Basisgegevens GGZ in te zien.
 +
 
 +
===== Post conditie =====
 +
De persoon kan de Basisgegevens GGZ inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving.
 +
 
 +
=== Systemen & Systeemrollen ===
 +
Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:
 +
* PGO (patiënt)
 +
* XIS (zorgaanbieder)
 +
 
 +
 
 +
Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.
 +
 
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
!style="text-align:left;"|Systeem
 +
!style="text-align:left;"|Naam systeemrol
 +
!style="text-align:left;"|Afkorting
 +
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| PGO
 +
| style="background-color: white;"| GGZRaadplegend
 +
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-GGR-FHIR
 +
| style="background-color: white;"| Raadplegen Basisgegevens GGZ bij zorgaanbieder
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| XIS
 +
| style="background-color: white;"| GGZBeschikbaarstellend
 +
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-GGB-FHIR
 +
| style="background-color: white;"| Beschikbaar stellen Basisgegevens GGZ aan de patiënt
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
Zie ook onderstaande afbeelding.
 +
 
 +
[[Bestand:InzienGGZ_componenten.png.PNG|Componenten diagram]]
 +
 
 +
<font size = "1">'''Componenten diagram van systemen en systeemrollen'''</font>
 +
 
 +
=== Transacties & Transactiegroepen ===
 +
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.
 +
 
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
! style="text-align:left;"| '''Transactiegroep'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Transactie'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systeemrol'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Systeem'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 +
! style="text-align:left;"| '''Technisch'''
 +
|-
 +
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|GGZ (PULL)
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen GGZ
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-GGR-FHIR
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 +
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|[[MedMij:Vdraft_FHIR_GGZ |GGZ in FHIR]]
 +
|-
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen GGZ
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-GGB-FHIR
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 +
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 +
|}
 +
 
 +
===Use case diagram===
 +
Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.
 +
 
 +
[[Bestand:InzienGGZ_useCase.png|Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ]]
 +
 
 +
<font size = "1">'''Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ</font>
 +
 
 +
=Functionaliteit=
 +
Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.
 +
 
 +
=Verantwoordelijkheid voor informatie=
 +
Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.
 +
 
 +
=Afschermen van gegevens=
 +
Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.
 +
 
 +
=Infrastructuur=
 +
Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.
 +
 
 +
=Referenties=
 +
 
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
 +
!style="text-align:left;"|Auteur(s)
 +
!style="text-align:left;"|Titel
 +
!style="text-align:left;"|Versie
 +
!style="text-align:left;"|Datum
 +
!style="text-align:left;"|Bron
 +
!style="text-align:left;"|Organisatie
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"|
 +
| style="background-color: white;"|
 +
| style="background-color: white;"|
 +
| style="background-color: white;"|
 +
| style="background-color: white;"|
 +
| style="background-color: white;"|
 +
|}
 +
<font size = "1">'''Referenties</font>
 +
 
 +
=Bijlage: Documenthistorie=
 +
 
 +
==Release notes==
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
!style="text-align:left;"|Versie
 +
!style="text-align:left;"|Datum
 +
!style="text-align:left;"|BITS issue
 +
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"|
 +
| style="background-color: white;"|
 +
| style="background-color: white;"|  
 +
| style="background-color: white;"|
 +
|}
 +
 
 +
==Paginahistorie==
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
!style="text-align:left;"|Versie
 +
!style="text-align:left;"|Datum
 +
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 
|-
 
|-
| rowspan="2" | Imaging Document Consumer
+
| style="background-color: white;"| -
| WADO-RS Retrieve
+
| style="background-color: white;"| 10-9-2018
| rowspan="2" | WIA-1.1.0-BER-FHIR
+
| style="background-color: white;"| Eerste conceptversie
| rowspan="2" | PGO
 
| rowspan="2" | Patient
 
| rowspan="4" | Link naar technische pagina
 
 
|-
 
|-
| QIDO-RS Query
+
| style="background-color: white;"| -
 +
| style="background-color: white;"| 26-9-2018
 +
| style="background-color: white;"| Toevoeging toelichting over de inhoud m.b.t. overlap en verschillen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ)
 
|-
 
|-
| Imaging Document Responder
+
| style="background-color: white;"| -
| QIDO-RS Query
+
| style="background-color: white;"| 15 oktober 2018
| rowspan="2" | WIA-1.1.0-BEB-FHIR
+
| style="background-color: white;"|  
| rowspan="2" | XIS
+
* Aanpassing versienummer in titel.
| rowspan="2" | Zorgaanbieder
+
* Toevoeging documenthistorie.
 
|-
 
|-
| Imaging Document Source
+
| style="background-color: white;"| -
| WADO-RS Retrieve
+
| style="background-color: white;"| 1 november 2018
 +
| style="background-color: white;"| Toevoeging verwijzing naar gepubliceerde VIPP GGZ regeling en uitgangspunten voor kwalificatie.
 
|}
 
|}

Versie van 26 nov 2018 om 09:39

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Beelden 1.0.0}}

Beelden
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Basisgegevens GGZ op basis van een selectie Zorginformatiebouwstenen (Zibs) Zorg binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

Voor het VIPP GZZ programma is een lijst van verplichte zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld die geschikt zijn verklaard voor de GGZ sector, de Basisgegevens GGZ. Deze lijst omvat momenteel alleen de reeds beschikbare zibs (publicatie 2017) met minimale inhoud en structuur als opmaat naar een volwaardige GGZ informatiestandaard (in ontwikkeling door GGZ Nederland en Nictiz). De lijst van zibs en hierop gebaseerd specificaties vertoont enige overlap met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) maar is zeker niet hetzelfde: zie Informatie voor een nadere toelichting over het samenstellen van de inhoud.

De use cases voor de toekomstige GGZ informatiestandaard zijn nog niet omschreven, echter staat voor het VIPP GGZ programma het perspectief van de patiënt centraal. Het doel van deze pagina is dan ook om de uitwisseling van de Basisgegevens GGZ met de patiënt te omschrijven.

Let op: Naast deze Basisgegevens GGZ, wordt in de VIPP GGZ ook gebruik gemaakt van de Medicatieproces 9.0 informatiestandaard. Het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van medicatiegegevens is hier te vinden.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Kwalificatie

Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuur een mail naar kwalificatie@medmij.nl.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via Kwalificatie scripts.

Specifieke informatie over deze kwalificatie

Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen GGZ' en 'Beschikbaarstellen GGZ' is hier te vinden.

Use Cases

Use case 1: Raadplegen Basisgegevens GGZ in persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de Basisgegevens GGZ die over henzelf gaan.

Domein

Basisgegevens GGZ in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de Basisgegevens GGZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De Basisgegevens GGZ bestaat uit een selectie van 24 zibs. Deze zibs vormen samen een verzameling van gegevens die binnen de GGZ sector toepasbaar zijn. Hierbij bestaat de selectie voorlopig alleen uit reeds bestaande zibs (publicatie 2017) die voor de GGZ sector geschikt zijn met een minimale inhoud en structuur zoals te vinden in dit overzicht. Bij de ontwikkeling van de volwaardige GGZ informatiestandaard wordt dit nader gespecificeerd, met nadere uitwerking van GGZ-specifieke gegevens die nog niet gedekt worden door bestaande zibs. De Basisgegevens GGZ zal in de toekomst hiermee worden aangevuld. De huidige lijst aan geselecteerde zibs komt voor een deel overeen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ), maar voor een deel ook niet: het gaat om twee aparte sets. Zie het overzicht van de inhoud voor een nadere toelichting.

Medicatiegegevens vallen buiten de Basisgegevens GGZ, omdat hiervoor gebruik wordt gemaakt van het reeds bestaande Medicatieproces 9.0 (zie hier voor uitwisseling medicatiegegevens in PGO).

In de bestaande zibs valt de zogenaamde juridische status en vertegenwoordiging binnen de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Voor de GGZ sector is het loskoppelen van dit gegeven (als losstaande zib) van groot belang, omdat deze ook relevant is buiten de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de verdere uitwerking van de Basisgegevens GGZ is het element JuridischeStatus losgekoppeld van de verdere zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Deze loskoppeling wordt tevens als wijzigingsverzoek behandeld bij de nieuwe publicatie zibs: de huidige uitwerking loopt op deze toekomstige ontwikkeling vooruit.

In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil de eigen Basisgegevens GGZ raadplegen
Zorgaanbieder Stelt de Basisgegevens GGZ beschikbaar

Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

Procesbeschrijving

Patient journey - Jelmer Postma

De 'patient journey' van Jelmer Postma beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar Basisgegevens GGZ.

In zijn PGO kan Jelmer doorlezen wat de huisarts voorgeschreven heeft en vindt hij de verwijzing voor een psycholoog. Hij zoekt een psycholoog uit en maakt een afspraak waarbij hij de verwijzing bijvoegt. Bij de apotheek haalt hij zijn medicatie op, deze kan hij terugvinden in het medicatieoverzicht in zijn PGO.

‘Pling’, Jelmer krijgt van zijn PGO een reminder dat hij morgen om 10.00 zijn eerste afspraak heeft bij de psycholoog. Tevens kan hij vanuit zijn PGO een vragenlijst invullen voor de psycholoog over zijn klachten, gezondheid en verwachtingen. Wat zijn huisarts al vermoedde, wordt door de psycholoog bevestigd.

Gedurende de sessie komen er onverwerkte zaken uit zijn jeugd boven. Deze zijn zo heftig dat Jelmer in een acute depressie belandt. Zijn vriendin Karin geeft aan dat Jelmer op het moment niet thuis kan wonen en samen met de huisarts nemen ze het besluit dat Jelmer voor korte duur opgenomen wordt bij een GGZ-instelling in de buurt. Hier wordt een nieuw behandelplan opgesteld waarin groepstherapie een onderdeel gaat worden. Jelmer heeft Karin gemachtigd om in zijn PGO te kijken zodat ze onder andere het behandelplan in kan zien en ze goed betrokken wordt.

De opname in de GGZ-instelling is van korte duur. Vanaf nu wordt Jelmer ambulant behandeld door een reguliere GGZ-instelling. Gelukkig is deze met 5 minuten fietsen van huis lekker dichtbij. De psychiater van de instelling schrijft een overdracht voor zijn nieuwe hoofdbehandelaar. Zowel Karin als Jelmer kunnen via het PGO inzien wat daarin staat. Daarom weten ze nu dat de medicatie is aangepast.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de Basisgegevens GGZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de Basisgegevens GGZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De Basisgegevens GGZ, of een gedeelte van de Basisgegevens GGZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder wil deze beschikbaar stellen.

Soms zijn er valide redenen om de Basisgegevens GGZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de Basisgegevens GGZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de Basisgegevens GGZ van de patiënt.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de Basisgegevens GGZ beschikbaar voor de patiënt.
 • De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de Basisgegevens GGZ in te zien.
Post conditie

De persoon kan de Basisgegevens GGZ inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)


Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.

Systeem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO GGZRaadplegend MM-1.0.0-GGR-FHIR Raadplegen Basisgegevens GGZ bij zorgaanbieder
XIS GGZBeschikbaarstellend MM-1.0.0-GGB-FHIR Beschikbaar stellen Basisgegevens GGZ aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
GGZ (PULL) Raadplegen GGZ MM-1.0.0-GGR-FHIR PGO Patiënt GGZ in FHIR
Beschikbaarstellen GGZ MM-1.0.0-GGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ

Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie

Referenties

Bijlage: Documenthistorie

Release notes

Versie Datum BITS issue Omschrijving

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
- 10-9-2018 Eerste conceptversie
- 26-9-2018 Toevoeging toelichting over de inhoud m.b.t. overlap en verschillen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ)
- 15 oktober 2018
 • Aanpassing versienummer in titel.
 • Toevoeging documenthistorie.
- 1 november 2018 Toevoeging verwijzing naar gepubliceerde VIPP GGZ regeling en uitgangspunten voor kwalificatie.