MedMij:Vdraft OntwerpBeelden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 13: Regel 13:
  
 
=Inleiding=  
 
=Inleiding=  
 
 
==Algemeen==
 
==Algemeen==
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Basisgegevens GGZ op basis van een selectie Zorginformatiebouwstenen (Zibs) Zorg binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen| hier]] gevonden worden.
+
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Beelden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen| hier]] gevonden worden.
 
 
Voor het [https://www.vippggz.nl/ VIPP GZZ programma] is een [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60877.html#d17e2089 lijst van verplichte zorginformatiebouwstenen (zibs)] vastgesteld die geschikt zijn verklaard voor de GGZ sector, de Basisgegevens GGZ. Deze lijst omvat momenteel alleen de reeds beschikbare zibs (publicatie 2017) met minimale inhoud en structuur als opmaat naar een volwaardige GGZ informatiestandaard (in ontwikkeling door GGZ Nederland en Nictiz). De lijst van zibs en hierop gebaseerd specificaties vertoont enige overlap met de [https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg (BgZ)] maar is zeker niet hetzelfde: zie [[MedMij:Vdraft_OntwerpGGZ#Informatie| Informatie]] voor een nadere toelichting over het samenstellen van de inhoud.
 
 
 
De use cases voor de toekomstige GGZ informatiestandaard zijn nog niet omschreven, echter staat voor het VIPP GGZ programma het perspectief van de patiënt centraal. Het doel van deze pagina is dan ook om de uitwisseling van de Basisgegevens GGZ met de patiënt te omschrijven.
 
 
 
'''Let op:''' Naast deze Basisgegevens GGZ, wordt in de VIPP GGZ ook gebruik gemaakt van de [https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieproces/| Medicatieproces 9.0 informatiestandaard]. Het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van medicatiegegevens is [[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie| hier]] te vinden.
 
  
 
==Doelgroep==
 
==Doelgroep==
Regel 48: Regel 41:
  
 
=Use Cases=
 
=Use Cases=
==Use case 1: Raadplegen Basisgegevens GGZ in persoonlijke gezondheidsomgeving==
+
==Use case 1: Versturen Beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving==
 
=== Doel en relevantie ===
 
=== Doel en relevantie ===
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de Basisgegevens GGZ die over henzelf gaan.
+
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door zelfgemaakte beelden op te slaan en te versturen naar (verschillende) zorgaanbieders.  
  
 
=== Domein ===
 
=== Domein ===
Basisgegevens GGZ in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
+
Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
  
 
=== Context ===
 
=== Context ===
Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de Basisgegevens GGZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een [https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ persoonlijke gezondheidsomgeving] (PGO).
+
Het gaat om het elektronisch en gestructureerd versturen van Beelden vanuit een [https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ persoonlijke gezondheidsomgeving] (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:
Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:
+
informatie,
*informatie,
+
bedrijfsrollen (actoren),
*bedrijfsrollen (actoren),  
+
proces,
*proces,  
+
systemen,
*systemen,  
+
systeemrollen,
*systeemrollen,
+
transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.
*transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.  
+
De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.
  
De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.
 
  
 
=== Informatie ===  
 
=== Informatie ===  
De Basisgegevens GGZ bestaat uit een selectie van 24 zibs. Deze zibs vormen samen een verzameling van gegevens die binnen de GGZ sector toepasbaar zijn. Hierbij bestaat de selectie voorlopig alleen uit reeds bestaande zibs (publicatie 2017) die voor de GGZ sector geschikt zijn met een minimale inhoud en structuur zoals te vinden in dit [[MedMij:Vdraft_InhoudGGZ|overzicht]]. Bij de ontwikkeling van de volwaardige GGZ informatiestandaard wordt dit nader gespecificeerd, met nadere uitwerking van GGZ-specifieke gegevens die nog niet gedekt worden door bestaande zibs. De Basisgegevens GGZ zal in de toekomst hiermee worden aangevuld. De huidige lijst aan geselecteerde zibs komt voor een deel overeen met de [https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg (BgZ)], maar voor een deel ook niet: het gaat om twee aparte sets. Zie het [[MedMij:Vdraft_InhoudGGZ|overzicht van de inhoud]] voor een nadere toelichting.
+
De standaard Beelden bestaat uit het beeldmateriaal, de bijbehorende meta-informatie en de mogelijkheid om begeleidende tekst mee te versturen.  
 
+
In de toekomst zal deze worden aangevuld met andere mogelijkheden.  
Medicatiegegevens vallen buiten de Basisgegevens GGZ, omdat hiervoor gebruik wordt gemaakt van het reeds bestaande [https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-Medicatieproces.aspx| Medicatieproces 9.0] (zie [[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie| hier]] voor uitwisseling medicatiegegevens in PGO).
 
 
 
In de bestaande zibs valt de zogenaamde juridische status en vertegenwoordiging binnen de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Voor de GGZ sector is het loskoppelen van dit gegeven (als losstaande zib) van groot belang, omdat deze ook relevant is buiten de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de verdere uitwerking van de Basisgegevens GGZ is het element JuridischeStatus losgekoppeld van de verdere zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Deze loskoppeling wordt tevens als wijzigingsverzoek behandeld bij de nieuwe publicatie zibs: de huidige uitwerking loopt op deze toekomstige ontwikkeling vooruit.
 
 
 
In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit [[MedMij:Vdraft_FHIR_GGZ#List_of_StructureDefinitions|overzicht]] is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.
 
  
 
=== Bedrijfsrollen ===
 
=== Bedrijfsrollen ===
Regel 84: Regel 71:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil de eigen Basisgegevens GGZ raadplegen
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil beeldmateriaal sturen
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt de Basisgegevens GGZ beschikbaar
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil beeldmateriaal ontvangen
 
|}
 
|}
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ'''</font>
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ'''</font>
Regel 93: Regel 80:
 
Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.
 
Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.
  
[[Image:InzienGGZ_activity.png|Activiteitendiagram Raadplegen GGZ]]
+
[[Image:InzienGGZ_activity.png|Activiteitendiagram sturen beelden]]
  
<font size = "1">'''Activiteitendiagram Raadplegen GGZ'''</font>
+
<font size = "1">'''Activiteitendiagram sturen beelden'''</font>
  
 
=== Procesbeschrijving ===
 
=== Procesbeschrijving ===
 
==== Patient Journey – Thomas van Beek ====  
 
==== Patient Journey – Thomas van Beek ====  
De klachten van eczeem in de ‘patient journey’ van Thomas van Beek schetsen een situatie waarbij de mogelijkheid tot het versturen van beelden bevorderlijk is voor passende zorgverlening aan Thomas.  
+
De klachten van eczeem in de ‘patient journey’ van Thomas van Beek schetsen een voorbeeldsituatie waarbij de mogelijkheid tot het versturen van beelden bevorderlijk is voor passende zorgverlening aan Thomas.  
 
De intensiteit van de eczeem kan per dag fluctueren en vandaag is het volop aanwezig. De vorige keer dat Thomas een dergelijke aanval en een afspraak bij de huisarts had waren de klachten al enigszins afgenomen. De huisarts heeft toen gevraagd en gerapporteerd dat Thomas in het vervolg wanneer de klachten in alle ernst aanwezig zijn een foto te maken. Op deze manier kan de behandeling beter aansluiten bij de ernst van de klachten. Tijdens het maken van nieuwe afspraak met de huisarts vraagt de assistente of Thomas een foto van de eczeem wil maken en deze via het PGO wil versturen naar het dossier van de huisarts.  
 
De intensiteit van de eczeem kan per dag fluctueren en vandaag is het volop aanwezig. De vorige keer dat Thomas een dergelijke aanval en een afspraak bij de huisarts had waren de klachten al enigszins afgenomen. De huisarts heeft toen gevraagd en gerapporteerd dat Thomas in het vervolg wanneer de klachten in alle ernst aanwezig zijn een foto te maken. Op deze manier kan de behandeling beter aansluiten bij de ernst van de klachten. Tijdens het maken van nieuwe afspraak met de huisarts vraagt de assistente of Thomas een foto van de eczeem wil maken en deze via het PGO wil versturen naar het dossier van de huisarts.  
 
De huisarts heeft de foto voor het consult beoordeeld, waardoor tijdens het consult direct besproken wordt of de huidige behandeling wel voldoet. Samen met de huisarts wordt een nieuwe passende behandeling besproken en vastgelegd.  
 
De huisarts heeft de foto voor het consult beoordeeld, waardoor tijdens het consult direct besproken wordt of de huidige behandeling wel voldoet. Samen met de huisarts wordt een nieuwe passende behandeling besproken en vastgelegd.  
  
<blockquote>In zijn PGO kan Jelmer doorlezen wat de huisarts voorgeschreven heeft en vindt hij de verwijzing voor een psycholoog. Hij zoekt een psycholoog uit en maakt een afspraak waarbij hij de verwijzing bijvoegt. Bij de apotheek haalt hij zijn medicatie op, deze kan hij terugvinden in het medicatieoverzicht in zijn PGO.</blockquote>
 
  
<blockquote>‘Pling’, Jelmer krijgt van zijn PGO een reminder dat hij morgen om 10.00 zijn eerste afspraak heeft bij de psycholoog. Tevens kan hij vanuit zijn PGO een vragenlijst invullen voor de psycholoog over zijn klachten, gezondheid en verwachtingen. Wat zijn huisarts al vermoedde, wordt door de psycholoog bevestigd.</blockquote>
+
==== Patient Journey – Kenneth van Someren ====
 
+
Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het versturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de Patient Journey van Kenneth van Someren.  
<blockquote>Gedurende de sessie komen er onverwerkte zaken uit zijn jeugd boven. Deze zijn zo heftig dat Jelmer in een acute depressie belandt. Zijn vriendin Karin geeft aan dat Jelmer op het moment niet thuis kan wonen en samen met de huisarts nemen ze het besluit dat Jelmer voor korte duur opgenomen wordt bij een GGZ-instelling in de buurt. Hier wordt een nieuw behandelplan opgesteld waarin groepstherapie een onderdeel gaat worden. Jelmer heeft Karin gemachtigd om in zijn PGO te kijken zodat ze onder andere het behandelplan in kan zien en ze goed betrokken wordt.</blockquote>
+
De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. Echter begon de stoel de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluiten ze de wondverpleegkundige van de organisatie te contacten. Via het PGO wordt gevraagd een duidelijke foto te maken en te versturen voor beoordeling. De volgende ochtend komt de verzorgende aan met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.  
 
 
<blockquote>De opname in de GGZ-instelling is van korte duur. Vanaf nu wordt Jelmer ambulant behandeld door een reguliere GGZ-instelling. Gelukkig is deze met 5 minuten fietsen van huis lekker dichtbij. De psychiater van de instelling schrijft een overdracht voor zijn nieuwe hoofdbehandelaar. Zowel Karin als Jelmer kunnen via het PGO inzien wat daarin staat. Daarom weten ze nu dat de medicatie is aangepast.</blockquote>
 
  
 
==== Proces ====
 
==== Proces ====
 
Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:
 
Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:
* Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de Basisgegevens GGZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).
+
* Patiënt maakt een foto met de telefoon en upload deze naar zijn PGO
 +
* Het PGO stuurt deze foto naar het systeem van de zorgaanbieder
 +
* De zorgaanbieder raadpleegt de beelden in zijn eigen dossier (XIS)
  
 
Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.
 
Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.
  
 
===== Preconditie =====  
 
===== Preconditie =====  
De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de Basisgegevens GGZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.
+
De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van Beelden tussen het eigen PGO en de betreffende XIS.
 
+
Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen.
De Basisgegevens GGZ, of een gedeelte van de Basisgegevens GGZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder wil deze beschikbaar stellen.
+
De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het versturen van beelden.
:Soms zijn er valide redenen om de Basisgegevens GGZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
 
:Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de Basisgegevens GGZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
 
  
 
===== Proces stappen =====  
 
===== Proces stappen =====  
* Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de Basisgegevens GGZ van de patiënt.
+
* Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt het beeldmateriaal naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS)  
* Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de Basisgegevens GGZ beschikbaar voor de patiënt.
+
* Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt het beeldmateriaal van het PGO
* De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de Basisgegevens GGZ in te zien.
+
* De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om het beeldmateriaal te kunnen zien en/of beoordelen.  
  
 
===== Post conditie =====  
 
===== Post conditie =====  
De persoon kan de Basisgegevens GGZ inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving.
+
De zorgaanbieder kan het beeldmateriaal inzien in het eigen dossier.  
  
 
=== Systemen & Systeemrollen ===
 
=== Systemen & Systeemrollen ===
Regel 136: Regel 120:
 
* PGO (patiënt)
 
* PGO (patiënt)
 
* XIS (zorgaanbieder)
 
* XIS (zorgaanbieder)
 
  
 
Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.  
 
Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.  
Regel 147: Regel 130:
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;"| PGO
 
| style="background-color: white;"| PGO
| style="background-color: white;"| GGZRaadplegend
+
| style="background-color: white;"| Versturen van Beelden
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-GGR-FHIR
+
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BES-FHIR
| style="background-color: white;"| Raadplegen Basisgegevens GGZ bij zorgaanbieder
+
| style="background-color: white;"| Versturen van Beelden naar zorgaanbieder
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;"| XIS
 
| style="background-color: white;"| XIS
| style="background-color: white;"| GGZBeschikbaarstellend
+
| style="background-color: white;"| Ontvangen van Beelden
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-GGB-FHIR
+
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BEO-FHIR
| style="background-color: white;"| Beschikbaar stellen Basisgegevens GGZ aan de patiënt
+
| style="background-color: white;"| Ontvangen van beelden vanuit het PGO
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Regel 175: Regel 158:
 
! style="text-align:left;"| '''Technisch'''
 
! style="text-align:left;"| '''Technisch'''
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|GGZ (PULL)
+
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|Beelden (PUSH)
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen GGZ
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Versturen Beelden
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-GGR-FHIR
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BES-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|[[MedMij:Vdraft_FHIR_GGZ |GGZ in FHIR]]
+
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|[[MedMij:Vdraft_FHIR_Images |Beelden in FHIR]]
 
|-
 
|-
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen GGZ
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Ontvangen Beelden
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-GGB-FHIR
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BEO-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
Regel 191: Regel 174:
 
Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.
 
Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.
  
[[Bestand:InzienGGZ_useCase.png|Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ]]
+
[[Bestand:InzienGGZ_useCase.png|Use case diagram sturen Beelden]]
  
 
<font size = "1">'''Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ</font>
 
<font size = "1">'''Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ</font>
Regel 248: Regel 231:
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| -
| style="background-color: white;"| 10-9-2018
+
| style="background-color: white;"| 28-11-2018
 
| style="background-color: white;"| Eerste conceptversie
 
| style="background-color: white;"| Eerste conceptversie
 
|-
 
|-
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 26-9-2018
 
| style="background-color: white;"| Toevoeging toelichting over de inhoud m.b.t. overlap en verschillen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ)
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 15 oktober 2018
 
| style="background-color: white;"|
 
* Aanpassing versienummer in titel.
 
* Toevoeging documenthistorie.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 1 november 2018
 
| style="background-color: white;"| Toevoeging verwijzing naar gepubliceerde VIPP GGZ regeling en uitgangspunten voor kwalificatie.
 
 
|}
 
|}

Versie van 6 dec 2018 om 08:33

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Beelden 1.0.0}}

Naar medmij.nl
media
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Beelden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Kwalificatie

Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuur een mail naar kwalificatie@medmij.nl.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via Kwalificatie scripts.

Specifieke informatie over deze kwalificatie

Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen GGZ' en 'Beschikbaarstellen GGZ' is hier te vinden.

Use Cases

Use case 1: Versturen Beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door zelfgemaakte beelden op te slaan en te versturen naar (verschillende) zorgaanbieders.

Domein

Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd versturen van Beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van: • informatie, • bedrijfsrollen (actoren), • proces, • systemen, • systeemrollen, • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties. De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.


Informatie

De standaard Beelden bestaat uit het beeldmateriaal, de bijbehorende meta-informatie en de mogelijkheid om begeleidende tekst mee te versturen. In de toekomst zal deze worden aangevuld met andere mogelijkheden.

Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil beeldmateriaal sturen
Zorgaanbieder Wil beeldmateriaal ontvangen

Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram sturen beelden

Activiteitendiagram sturen beelden

Procesbeschrijving

Patient Journey – Thomas van Beek

De klachten van eczeem in de ‘patient journey’ van Thomas van Beek schetsen een voorbeeldsituatie waarbij de mogelijkheid tot het versturen van beelden bevorderlijk is voor passende zorgverlening aan Thomas. De intensiteit van de eczeem kan per dag fluctueren en vandaag is het volop aanwezig. De vorige keer dat Thomas een dergelijke aanval en een afspraak bij de huisarts had waren de klachten al enigszins afgenomen. De huisarts heeft toen gevraagd en gerapporteerd dat Thomas in het vervolg wanneer de klachten in alle ernst aanwezig zijn een foto te maken. Op deze manier kan de behandeling beter aansluiten bij de ernst van de klachten. Tijdens het maken van nieuwe afspraak met de huisarts vraagt de assistente of Thomas een foto van de eczeem wil maken en deze via het PGO wil versturen naar het dossier van de huisarts. De huisarts heeft de foto voor het consult beoordeeld, waardoor tijdens het consult direct besproken wordt of de huidige behandeling wel voldoet. Samen met de huisarts wordt een nieuwe passende behandeling besproken en vastgelegd.


Patient Journey – Kenneth van Someren

Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het versturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de Patient Journey van Kenneth van Someren. De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. Echter begon de stoel de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluiten ze de wondverpleegkundige van de organisatie te contacten. Via het PGO wordt gevraagd een duidelijke foto te maken en te versturen voor beoordeling. De volgende ochtend komt de verzorgende aan met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

  • Patiënt maakt een foto met de telefoon en upload deze naar zijn PGO
  • Het PGO stuurt deze foto naar het systeem van de zorgaanbieder
  • De zorgaanbieder raadpleegt de beelden in zijn eigen dossier (XIS)

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van Beelden tussen het eigen PGO en de betreffende XIS. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het versturen van beelden.

Proces stappen
  • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt het beeldmateriaal naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS)
  • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt het beeldmateriaal van het PGO
  • De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om het beeldmateriaal te kunnen zien en/of beoordelen.
Post conditie

De zorgaanbieder kan het beeldmateriaal inzien in het eigen dossier.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

  • PGO (patiënt)
  • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.

Systeem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO Versturen van Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR Versturen van Beelden naar zorgaanbieder
XIS Ontvangen van Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR Ontvangen van beelden vanuit het PGO

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Beelden (PUSH) Versturen Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR PGO Patiënt Beelden in FHIR
Ontvangen Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram sturen Beelden

Use case diagram inzien Basisgegevens GGZ

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie

Referenties

Bijlage: Documenthistorie

Release notes

Versie Datum BITS issue Omschrijving

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
- 28-11-2018 Eerste conceptversie