MedMij:Vdraft OntwerpBeelden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Patient Journey – Thomas van Beek)
Regel 226: Regel 226:
 
==== Patient Journey – Thomas van Beek ====  
 
==== Patient Journey – Thomas van Beek ====  
 
Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO schetst is de patient journey van [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Thomas_van_Beek_MedMij.pdf Thomas van Beek].   
 
Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO schetst is de patient journey van [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Thomas_van_Beek_MedMij.pdf Thomas van Beek].   
<blockquote>Voorafgaand aan de reguliere controle van diabetes type 1 neemt de diabetesverpleegkundige van Thomas een vragenlijst af over ervaren kwaliteit van leven en ziektelast. Echter heeft Thomas deze 2 weken geleden al ingevuld bij de huisarts voor een ander consult. Via het patiënten portaal van de huisarts opent Thomas de vragenlijst en maakt er een foto van. Deze foto stuurt Thomas vanuit zijn PGO naar de diabetesverpleegkundige.</blockquote>
+
<blockquote>Voorafgaand aan de reguliere controle van diabetes type 1 vraagt de diabetesverpleegkundige structureel of Thomas een korte vragenlijst wil invullen over ervaren kwaliteit van leven en ziektelast. Echter heeft Thomas exact dezelfde vragenlijst 1 week geleden al ingevuld bij de huisarts voor een ander consult en is er in de tussentijd niets veranderd. Via het patiënten portaal van de huisarts opent Thomas de vragenlijst en maakt er een foto van. Na het uploaden stuurt Thomas deze foto vanuit zijn PGO naar de diabetesverpleegkundige.</blockquote>
  
 
==== Patient Journey – Kenneth van Someren ====
 
==== Patient Journey – Kenneth van Someren ====

Versie van 28 dec 2018 om 09:06

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Beelden 1.0.0}}

Naar medmij.nl
media
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van beelden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Kwalificatie

Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuurt u een mail naar kwalificatie@medmij.nl.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via Kwalificatie scripts.

Use Cases

Use case 1: Beelden sturen vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door beelden te sturen naar (verschillende) zorgaanbieders.

Domein

Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd sturen van beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Bij het sturen van beelden gaat het om de volgende informatie die uitgewisseld wordt:

 1. de beelden
 2. bijbehorende meta-informatie per beeld
 3. mogelijk een begeleidende tekst

De beelden kunnen gemaakt zijn door de patiënt, een zorgaanbieder of iemand anders. Deze use case gaat ervanuit dat er reeds afspraken bestaan tussen de patiënt en zorgverlener betreffende het sturen van beelden. Daarbij ondersteunt deze use case geen interactie met de patiënt middels het PGO. De zorgverlener dient buiten deze use case om de beelden te bespreken met de patiënt.

1. Beeld gegevensformaten en grootte

De volgende gegevensformaten dienen te worden ondersteund: JPEG, PNG, GIF en JP2. Dit zijn ook de gegevensformaten, bestaande uit één frame, die door DICOM standaard worden gespecificeerd voor gebruik bij DICOM web-services. Binnen deze use case zijn dit de enige gebruikte gegevensformaten voor beelden.

Beelden mogen extra (meta)informatie bevatten in bijvoorbeeld de Exif standaard. Een voorbeeld is het opslaan van patiëntgegevens binnen het beedformaat JPEG. Hier wordt in deze use case echter geen gebruik van gemaakt.

Een beeld is maximaal 10 MB, base 64 encoded. Effectief is een beeld niet groter dan 7.5 MB.

Een PGO kan één of meerdere beelden tegelijk sturen.

2. Meta-informatie

Het beeld dient te worden voorzien van voldoende meta-informatie om door het ontvangende systeem goed te kunnen worden geïnterpreteerd én geïndexeerd in een XDS omgeving. Deze use case gaat uit van uitwisseling met zowel XISen aangesloten op een XDS netwerk alswel XISen die dat niet zijn. De essentie is dat een PGO altijd de minimale benodigde meta-informatie stuurt om met alle XISen te kunnen uitwisselen. Het correct indexeren van de beelden in een XDS netwerk is de verantwoordelijkheid van het ontvangende XIS. Het technische ontwerp geeft ondersteuning middels een mapping van het FHIR bericht naar XDS concepten en het IHE MHD profiel.

Veel van de benodigde meta-informatie kan geautomatiseerd/genereert worden door het PGO (en XIS voor XDS indexatie). Vrijwel alle verplichte meta-informatie elementen zou een PGO voor de patient kunnen genereren in deze use case. Dit wordt weergegeven in de onderstaande twee tabellen.

In de tabellen wordt een overzicht gegeven van alle verplichte variabele informatie-elementen die een PGO dient te sturen behorend bij een beeld. Daarnaast worden ook optionele informatie-elementen weergeven. De eerste tabel beschrijft de meta-informatie elementen behorende bij een enkel beeld, de tweede tabel betreft de meta-informatie voor een collectie beelden. De vierde kolom geeft aan of de PGO of de Patiënt verantwoordelijk is voor het aanbieden van het betreffende informatie-element.

Meta-informatie elementen voor één beeld Omschrijving Verplicht element Verantwoorlijk voor informatie
Identifier Identifiecatie van het beeld, welke geschikt is voor XDS indexatie. Zie technisch ontwerp voor meer informatie. Ja PGO
Patient Patient waar het beeld betrekking op heeft. Ja PGO
DatumTijd DatumTijd van het beeld. Ja PGO - Patient als datumTijd niet beschikbaar is in/met het beeld
ContentType Beeldformaat (JPEG / PNG / GIF / JP2). Ja PGO
Grootte Grootte van het beeld in bytes. Ja PGO
Hash Hash van het beeld (sha-1, base64ed). Ja PGO
Toelichting Een toelichting op het beeld. Nee Patient
Reden De reden waarom de foto genomen is, gegeven middels een code of in vrije tekst. Nee Patient
AnatomischeLocatie De anatomische locatie waar het beeld betrekking op heeft bij de patiënt. Nee Patient
Apparaat Het apparaat waarmee het beeld is genomen. Nee PGO - Patient als deze informatie niet beschikbaar is in/met het beeld
Bediener De persoon die het beeld gemaakt heeft. Nee Patient
PrivacyLabel (Afwijkende) Security of privacy label voor dit beeld. Nee Patient
Hoogte Hoogte van het beeld in pixels. Nee PGO
Breedte Breedte van het beeld in pixels. Nee PGO
Meta-informatie elementen voor één beeld Omschrijving Verplicht element Verantwoorlijk voor informatie
Identifier Identificatie van de collectie. Deze dient geschikt te zijn voor XDS indexatie. Zie technisch ontwerp voor meer informatie. Ja PGO
Status Status van de collectie. Ja PGO
Patient Patient waar de collectie beelden betrekking op heeft. Ja PGO
Toelichting Een toelichting op de collectie beelden. Nee Patient
DatumTijd DatumTijd van wanneer de collectie is samengesteld. Nee PGO
Titel Omschrijvende naam van de collectie beelden. Nee Patient
Code Gecodeerde reden voor de collectie. Beschrijft waarom de collectie is samengesteld. Nee Patient

3. Begeleidende tekst

De Patiënt kan per beeld en/of per collectie beelden een begeleidende tekst meegeven. Dit gaat middels de 'toelichting' meta-informatie elementen.

Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil beelden sturen
Zorgaanbieder Wil beelden ontvangen

Bedrijfsrollen sturen beelden

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram sturen beelden

Activiteitendiagram sturen beelden

Procesbeschrijving

Patient Journey – Thomas van Beek

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO schetst is de patient journey van Thomas van Beek.

Voorafgaand aan de reguliere controle van diabetes type 1 vraagt de diabetesverpleegkundige structureel of Thomas een korte vragenlijst wil invullen over ervaren kwaliteit van leven en ziektelast. Echter heeft Thomas exact dezelfde vragenlijst 1 week geleden al ingevuld bij de huisarts voor een ander consult en is er in de tussentijd niets veranderd. Via het patiënten portaal van de huisarts opent Thomas de vragenlijst en maakt er een foto van. Na het uploaden stuurt Thomas deze foto vanuit zijn PGO naar de diabetesverpleegkundige.

Patient Journey – Kenneth van Someren

Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de patient journey van Kenneth van Someren.

De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. Echter begon de stoel de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluiten ze de wondverpleegkundige van de organisatie te contacten. Via het PGO wordt gevraagd een duidelijke foto te maken en te sturen voor beoordeling. De volgende ochtend komt de verzorgende aan met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Patiënt en zorgverlener maken de afspraak dat de patient een beeld kan sturen aan de zorgverlener
 • Patiënt maakt, ontvangt of download één of meerdere beelden en upload deze naar zijn PGO
 • Patiënt heeft de mogelijkheid om een begeleidende tekst van maximaal 1 MB toe te voegen aan het beeld en/of beelden
 • Het PGO stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder
  • Mogelijk moet of kan de patiënt metagegevens behorende bij de beelden aanvullen of invullen
 • De zorgaanbieder raadpleegt de beelden in zijn eigen dossier (XIS)
 • De zorgverlener bespreekt het beeld buiten het PGO om met de patiënt. Deze use-case ondersteunt geen interactie met de patiënt middels het PGO

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van beelden tussen het eigen PGO en de betreffende XIS. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het sturen van beelden.

Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS)
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt de beelden van het PGO
 • Indien het systeem van de zorgaanbieder (XIS) gebruikt maakt van een XDS omgeving zal dit systeem de beelden op gepaste wijze in het netwerk registreren.
 • De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om de beelden te kunnen zien en/of beoordelen.
Post conditie

De zorgaanbieder kan de beelden inzien in het eigen dossier.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om beelden van de persoon naar de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO Sturen van Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR Sturen van beelden naar zorgaanbieder
XIS Ontvangen van Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR Ontvangen van beelden vanuit het PGO

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Beelden (PUSH) Sturen Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR PGO Patiënt Beelden in FHIR
Ontvangen Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Sturen Beelden

Use case diagram sturen beelden

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Persoonlijke Gezondheidsomgeving 06-12-2018 https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ Patiëntenfederatie Nederland
- Rendered Media Types 10-12-2018 http://dicom.nema.org/medical/dicom/2017d/output/html/part18.html#table_6.1.1-3 NEMA (DICOM)
- Exif 10-12-2018 https://en.wikipedia.org/wiki/Exif WikipediaReferenties

Bijlage: Documenthistorie

Release notes

Versie Datum BITS issue Omschrijving

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
- 28-11-2018 Eerste conceptversie
- 06-12-2018 Conceptversie, inclusief afbeeldingen, op wiki verwerkt.
- 10-12-2018 Toevoeging van specificaties bij de sectie 'Informatie' o.b.v. antwoorden uit de verkenning.
- 27-12-2018
 • Aanpassing naamgeving van de informatiestandaard voor consistentie: van beeld naar beelden en van versturen naar sturen.
 • Verwerking feedback.
 • Herschreven en aanvulling van de paragraaf 'Informatie'.
- 28-12-2018 Aanpassing patient journey.