MedMij:Vdraft OntwerpBeelden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - "{{VersieInfo\|([^\|]+)\|release=MedMij:" door "{{VersieInfo|$1|release=")
 
(94 tussenliggende versies door 13 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Beelden}}
+
{{DISPLAYTITLE:Functioneel Ontwerp Beelden {{VersieInfo|Beelden|release=V2019.01}}}}
 
{{MedMij:Vdraft_Issuebox}}
 
{{MedMij:Vdraft_Issuebox}}
  
Regel 31: Regel 31:
  
 
==Kwalificatie==
 
==Kwalificatie==
===Kwalificatie introductie===
+
===Introductie===
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.
+
{{#lst:MedMij:Vdraft_Kwalificatie|medmij_kwalificatie_introductie}}
 
 
Voor meer informatie, stuurt u een mail naar [mailto:kwalificatie@medmij.nl kwalificatie@medmij.nl].
 
 
 
Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via [[MedMij:Vdraft_Kwalificatie|Kwalificatie scripts]].
 
  
 
=Use Cases=
 
=Use Cases=
 
==Use case 1: Sturen beelden vanuit een PGO==
 
==Use case 1: Sturen beelden vanuit een PGO==
 
=== Doel en relevantie ===
 
=== Doel en relevantie ===
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door beelden te sturen naar (verschillende) zorgaanbieders.
+
*Het voor patiënten/ personen mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door beelden te sturen naar (verschillende) zorgaanbieders.
 
+
*Deze use case ondersteunt geen interactie met de patiënt middels het PGO. De zorgverlener kan niet online reageren op de gestuurde beelden. De zorgverlener dient buiten deze use case om de beelden te bespreken met de patiënt.
 +
 
=== Domein ===
 
=== Domein ===
Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
+
Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten/ personen.
  
 
=== Context ===
 
=== Context ===
Regel 58: Regel 55:
  
 
=== Informatie ===  
 
=== Informatie ===  
Bij het sturen van beelden gaat het om de volgende informatie die uitgewisseld wordt:  
+
Bij het sturen van beelden gaat het om de volgende informatie die uitgewisseld wordt: de beelden, bijbehorende meta-informatie per beeld en een mogelijk toelichting/ begeleidende tekst.  
# de beelden
 
# bijbehorende meta-informatie per beeld
 
# mogelijk een begeleidende tekst
 
 
 
De beelden kunnen gemaakt zijn door de patiënt, een zorgaanbieder of iemand anders. Deze use case gaat ervan uit dat er reeds afspraken bestaan tussen de patiënt en zorgverlener betreffende het sturen van beelden. Daarbij ondersteunt deze use case geen interactie met de patiënt middels het PGO. De zorgverlener dient buiten deze use case om de beelden te bespreken met de patiënt.
 
 
 
==== 1. Beeld gegevensformaten en grootte====
 
De volgende gegevensformaten dienen te worden ondersteund: JPEG, PNG, GIF en JP2. Dit zijn ook de gegevensformaten, bestaande uit één frame, die door [[#DICOM-beeldformaten|DICOM standaard]] worden gespecificeerd voor gebruik bij DICOM web-services. Binnen deze use case zijn dit de enige gebruikte gegevensformaten voor beelden.
 
 
 
Beelden mogen extra (meta)informatie bevatten in bijvoorbeeld de [[#Exif|Exif standaard]]. Een voorbeeld is het opslaan van patiëntgegevens binnen het beeldformaat JPEG. Hier wordt in deze use case echter geen gebruik van gemaakt.
 
 
 
Een beeld is maximaal 10 MB, base 64 encoded. Effectief is een beeld niet groter dan 7.5 MB.
 
 
 
Een PGO kan één of meerdere beelden tegelijk sturen.
 
  
==== 2. Meta-informatie ====
+
De informatie-elementen voor sturen en ontvangen van een beeld of collectie beelden staan in [http://decor.nictiz.nl/pub/beelden/bd-html-20190512T171559/tr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.54.4.2-2019-02-25T131649.html ART-DECOR Sturen Beelden].
Het beeld dient te worden voorzien van voldoende meta-informatie om door het ontvangende systeem goed te kunnen worden geïnterpreteerd én geïndexeerd in een XDS omgeving. Deze use case gaat uit van uitwisseling met zowel XISen aangesloten op een XDS netwerk alswel XISen die dat niet zijn. De essentie is dat een PGO altijd de minimale benodigde meta-informatie stuurt om met alle XISen te kunnen uitwisselen. Het correct indexeren van de beelden in een XDS netwerk is de verantwoordelijkheid van het ontvangende XIS. Het technische ontwerp geeft ondersteuning middels een mapping van het FHIR bericht naar XDS concepten en het IHE MHD profiel.
 
  
Veel van de benodigde meta-informatie kan geautomatiseerd/gegenereerd worden door het PGO (en XIS voor XDS indexatie). Vrijwel alle verplichte meta-informatie elementen zou een PGO voor de patiënt kunnen genereren in deze use case. Dit wordt weergegeven in de onderstaande twee tabellen.  
+
==== Beeldformaat ====
 +
*De ontvangende systemen dienen de volgende gegevensformaten te ondersteunen: JPEG, PNG, GIF en JP2. De PGO bepaalt zelf in welke van deze ondersteunende beeldformaten, de beelden worden verstuurd. De genoemde beeldformaten zijn ook de gegevensformaten, bestaande uit één frame, die door [[#DICOM-beeldformaten|DICOM standaard]] worden gespecificeerd voor gebruik bij DICOM web-services. Binnen deze use case zijn dit de enige gebruikte gegevensformaten voor beelden. Beeldformaat DICOM is niet in scope voor deze use case.
 +
*Beelden mogen extra (meta)informatie bevatten in bijvoorbeeld de [[#Exif|Exif standaard]]. Een voorbeeld is het opslaan van patiëntgegevens binnen het beeldformaat JPEG. Hier wordt in deze use case echter geen gebruik van gemaakt.
  
In de tabellen wordt een overzicht gegeven van alle verplichte ''variabele'' informatie-elementen die een PGO dient te sturen behorend bij een beeld. Daarnaast worden ook optionele informatie-elementen weergeven. De eerste tabel beschrijft de meta-informatie elementen behorende bij een enkel beeld, de tweede tabel betreft de meta-informatie voor een collectie beelden. De vierde kolom geeft aan of de PGO of de Patiënt verantwoordelijk is voor het aanbieden van het betreffende informatie-element.
+
==== Frequentie sturen beeld(en) ====
 +
*Met het oog op bijvoorbeeld een ''denial of service attack'' is de overweging geweest om de frequentie waarmee de patiënt beelden kan versturen te beperken. Besloten is om voorlopig geen beperkingen op te nemen in de standaard.
  
{| class="wikitable"
+
==== Grootte van beeld(en) ====
! Meta-informatie elementen voor één beeld
+
De maximale grootte van een beeld is 20 MB (voordat het Base64 encoded is). Een PGO kan één tot maximaal 3 beelden tegelijk sturen. De maximale grootte van een collectie beelden is 60 MB. Base64 codering maakt het resultaat 37% groter.
! Omschrijving
 
! Verplicht element
 
! Verantwoordelijk voor informatie
 
|-
 
| Patiënt
 
| Patiënt waar het beeld betrekking op heeft.
 
| Ja
 
| PGO
 
|-
 
| DatumTijd
 
| DatumTijd van het beeld.
 
| Ja
 
| PGO - Patiënt als datumTijd niet beschikbaar is in/met het beeld
 
|-
 
| Beeldbestand
 
| Beeldbestand
 
| Ja
 
| PGO
 
|-
 
| Beeldformaat
 
| Beeldformaat (JPEG / PNG / GIF / JP2).
 
| Ja
 
| PGO
 
|-
 
| Grootte
 
| Grootte van het beeld in bytes.
 
| Ja
 
| PGO
 
|-
 
| Toelichting
 
| Een toelichting op het beeld.
 
| Nee
 
| Patiënt
 
|-
 
| Reden
 
| De reden waarom de foto genomen is, gegeven middels een code of in vrije tekst.
 
| Nee
 
| Patiënt
 
|-
 
| AnatomischeLocatie
 
| De anatomische locatie waar het beeld betrekking op heeft bij de patiënt.
 
| Nee
 
| Patiënt
 
|-
 
| Auteur
 
| De persoon die het beeld gemaakt heeft.
 
| Nee
 
| Patiënt
 
|-
 
| Titel
 
| Omschrijvende naam van het beeld.
 
| Nee
 
| PGO - Patiënt indien er geen bestandsnaam beschikbaar is.
 
|}
 
  
{| class="wikitable"
+
==== Toelichting ====
! Meta-informatie elementen voor collectie beelden
+
De patiënt kan per beeld en/of per collectie beelden een begeleidende tekst meegeven. Dit gaat middels de 'toelichting' meta-informatie elementen.
! Omschrijving
 
! Verplicht element
 
! Verantwoorlijk voor informatie
 
|-
 
| Status
 
| Status van de collectie (huidig, verouderd, invoerfout).
 
| Ja
 
| PGO
 
|-
 
| Patiënt
 
| Patiënt waar de collectie beelden betrekking op heeft.
 
| Ja
 
| PGO
 
|-
 
| Toelichting
 
| Een toelichting op de collectie beelden.
 
| Nee
 
| Patiënt
 
|-
 
| DatumTijd
 
| DatumTijd van wanneer de collectie is samengesteld.
 
| Nee
 
| PGO
 
|-
 
| Titel
 
| Omschrijvende naam van de collectie beelden.
 
| Nee
 
| Patiënt
 
|}
 
  
==== 3. Begeleidende tekst ====
+
==== Meta-informatie ====
De Patiënt kan per beeld en/of per collectie beelden een begeleidende tekst meegeven. Dit gaat middels de 'toelichting' meta-informatie elementen.
+
Het beeld dient te worden voorzien van voldoende meta-informatie om door het ontvangende systeem goed te kunnen worden geïnterpreteerd. De specificatie van de meta-informatie wordt gegeven in de dataset en transactiebeschrijving. Daarnaast kent het FHIR profiel, verwezen vanuit het technisch ontwerp, nog een aantal verplichte concepten.
 +
Deze use case houdt rekening met zelfstandige XIS-sen en met XIS-sen die zijn aangesloten op een XDS-netwerk door het bericht te voorzien van voldoende meta-informatie voor indexatie. Het correct indexeren van beelden in een XDS netwerk is de verantwoordelijkheid van het ontvangende XIS. Het technische ontwerp geeft een niet-normatieve implemenatierichtlijn middels een mapping van het FHIR bericht naar XDS concepten en het IHE MHD profiel.
  
 
=== Bedrijfsrollen ===
 
=== Bedrijfsrollen ===
Regel 196: Regel 99:
 
=== Procesbeschrijving ===
 
=== Procesbeschrijving ===
 
==== Patient Journey – Thomas van Beek ====  
 
==== Patient Journey – Thomas van Beek ====  
Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO schetst is de patient journey van [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Thomas_van_Beek_MedMij.pdf Thomas van Beek].   
+
Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO schetst is de patiënt journey van [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Thomas_van_Beek_MedMij.pdf Thomas van Beek].   
<blockquote>Voorafgaand aan de reguliere controle van diabetes type 1 vraagt de diabetesverpleegkundige structureel of Thomas een korte vragenlijst wil invullen over ervaren kwaliteit van leven en ziektelast. Thomas heeft echter exact dezelfde vragenlijst 1 week geleden al ingevuld bij de huisarts voor een ander consult en is er sindsdien niets veranderd. Via het patiënten portaal van de huisarts opent Thomas de vragenlijst en maakt er een foto van. Na het uploaden stuurt Thomas deze foto vanuit zijn PGO naar  de diabetesverpleegkundige.</blockquote>
+
<blockquote>De afgelopen periode heeft Thomas wisselend last van eczeem. De vorige keer dat Thomas een dergelijke aanval had, waren de klachten al afgenomen op het moment dat de afspraak met de huisarts plaatsvond. Om de ernst van de klachten te kunnen inschatten heeft de huisarts gevraagd of Thomas in het vervolg een foto kan maken van de eczeem wanneer deze in alle ernst aanwezig zijn.  
 +
Vandaag is het weer zover. Bij het maken van de afspraak met de huisarts verzoekt de assistente of Thomas direct een foto kan maken en deze de huisarts wil toesturen. Thomas maakt foto's van onder andere zijn gezicht en upload deze naar zijn PGO. Een paar dagen na het versturen van de foto heeft hij een afspraak bij de huisarts. De foto's komen tijdens het consult ter sprake en een passende behandeling wordt gekozen.</blockquote>
  
 
==== Patient Journey – Kenneth van Someren ====
 
==== Patient Journey – Kenneth van Someren ====
Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de patient journey van [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Kenneth_van_Someren_MedMij.pdf Kenneth van Someren].  
+
Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de patiënt journey van [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Kenneth_van_Someren_MedMij.pdf Kenneth van Someren].  
  
<blockquote>De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. De stoel begon echter de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluit ze telefonisch contact op te nemen met de wondverpleegkundige van de organisatie. Deze vraagt om een duidelijke foto te maken en via het PGO te sturen voor beoordeling. De volgende ochtend komt de thuiszorg met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.</blockquote>
+
<blockquote>De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. De stoel begon echter de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluit ze telefonisch contact op te nemen met de wondverpleegkundige van de organisatie. Deze vraagt om een duidelijke foto te maken en via het PGO te sturen voor beoordeling. De wondverpleegkundige ziet de foto en vind het ook zorgelijk. Daarom maak ze direct een afspraak met Kenneth om de plek zelf te beoordelen. De volgende ochtend lukt dat al en die middag komt de thuiszorg met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.</blockquote>
  
 
==== Proces ====
 
==== Proces ====
 
Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:
 
Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:
 
* Patiënt en zorgverlener maken de afspraak dat de patient een beeld kan sturen aan de zorgverlener.
 
* Patiënt en zorgverlener maken de afspraak dat de patient een beeld kan sturen aan de zorgverlener.
* Patiënt maakt, ontvangt of downloadt één of meerdere beelden en uploadt deze naar zijn PGO.
+
* Patiënt maakt, ontvangt of downloadt één of meerdere beelden en uploadt deze naar zijn PGO. De beelden kunnen gemaakt zijn door de patiënt, een zorgaanbieder of iemand anders.
 
* Patiënt heeft de mogelijkheid om een begeleidende tekst van maximaal 1 MB toe te voegen aan het beeld en/of beelden.
 
* Patiënt heeft de mogelijkheid om een begeleidende tekst van maximaal 1 MB toe te voegen aan het beeld en/of beelden.
 
* Het PGO stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder.
 
* Het PGO stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder.
Regel 214: Regel 118:
 
* De zorgverlener bespreekt het beeld buiten het PGO om met de patiënt. Deze use-case ondersteunt geen interactie met de patiënt middels het PGO.
 
* De zorgverlener bespreekt het beeld buiten het PGO om met de patiënt. Deze use-case ondersteunt geen interactie met de patiënt middels het PGO.
  
Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.
+
Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.
  
 
===== Preconditie =====  
 
===== Preconditie =====  
Regel 220: Regel 124:
 
* De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het sturen van beelden.
 
* De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het sturen van beelden.
 
* Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen.
 
* Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen.
* De beelden bevinden zich in het PGO.
+
* De beelden bevinden zich in of zijn toegankelijk voor, het PGO
  
===== Proces stappen =====  
+
===== Processtappen =====  
 
* Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS).
 
* Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS).
 
* Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt de beelden van het PGO.  
 
* Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt de beelden van het PGO.  
  
===== Post conditie =====  
+
===== Postconditie =====  
* Indien het systeem van de zorgaanbieder (XIS) gebruik maakt van een XDS omgeving zal dit systeem de beelden op gepaste wijze in het netwerk registreren.
+
* Indien het systeem van de zorgaanbieder (XIS) gebruik maakt van een XDS-omgeving zal dit systeem de beelden op gepaste wijze in het netwerk registreren.
 
* De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om de beelden te kunnen zien en/of beoordelen.
 
* De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om de beelden te kunnen zien en/of beoordelen.
  
 
=== Systemen & Systeemrollen ===
 
=== Systemen & Systeemrollen ===
Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:
+
Zowel de patiënt als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:
 
* PGO (patiënt)
 
* PGO (patiënt)
 
* XIS (zorgaanbieder)
 
* XIS (zorgaanbieder)
  
Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om beelden van de persoon naar de zorgaanbieder.  
+
Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om beelden van de patiënt naar de zorgaanbieder.  
  
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
!style="text-align:left;"|Systeem
 
!style="text-align:left;"|Systeem
 
!style="text-align:left;"|Naam systeemrol
 
!style="text-align:left;"|Naam systeemrol
!style="text-align:left;"|Afkorting
+
!style="text-align:left;"|Systeemrolcode
 
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;"| PGO
 
| style="background-color: white;"| PGO
 
| style="background-color: white;"| Sturen van Beelden  
 
| style="background-color: white;"| Sturen van Beelden  
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BES-FHIR
+
| style="background-color: white;"| MM-{{VersieInfo|Beelden|release=V2019.01}}-BES-FHIR
 
| style="background-color: white;"| Sturen van beelden naar zorgaanbieder
 
| style="background-color: white;"| Sturen van beelden naar zorgaanbieder
 
|-
 
|-
 
| style="background-color: white;"| XIS
 
| style="background-color: white;"| XIS
 
| style="background-color: white;"| Ontvangen van Beelden
 
| style="background-color: white;"| Ontvangen van Beelden
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BEO-FHIR
+
| style="background-color: white;"| MM-{{VersieInfo|Beelden|release=V2019.01}}-BEO-FHIR
 
| style="background-color: white;"| Ontvangen van beelden vanuit het PGO
 
| style="background-color: white;"| Ontvangen van beelden vanuit het PGO
 
|-
 
|-
Regel 262: Regel 166:
  
 
=== Transacties & Transactiegroepen ===
 
=== Transacties & Transactiegroepen ===
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.
+
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een stuur- en ontvangstbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.
  
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
! style="text-align:left;"| '''Transactiegroep'''
 
! style="text-align:left;"| '''Transactiegroep'''
 
! style="text-align:left;"| '''Transactie'''
 
! style="text-align:left;"| '''Transactie'''
! style="text-align:left;"| '''Systeemrol'''
+
! style="text-align:left;"| '''Systeemrolcode'''
 
! style="text-align:left;"| '''Systeem'''
 
! style="text-align:left;"| '''Systeem'''
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
Regel 274: Regel 178:
 
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|Beelden (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="2"|Beelden (PUSH)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen Beelden
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Sturen Beelden
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BES-FHIR
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-{{VersieInfo|Beelden|release=V2019.01}}-BES-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
Regel 280: Regel 184:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Ontvangen Beelden
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Ontvangen Beelden
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BEO-FHIR
+
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-{{VersieInfo|Beelden|release=V2019.01}}-BEO-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
Regel 295: Regel 199:
  
 
== Eisen en wensen ==
 
== Eisen en wensen ==
*Er zijn op dit moment geen functionele aanwijzingen/eisen voor de systemen geformuleerd.
+
*'''Afstemming vooraf''': Tijdens de ontwikkeling van de informatiestandaard is er nagedacht over het opnemen van een verplichte checkbox die de patiënt moet aanvinken om aan te geven dat er afstemming is geweest met de zorgverlener. Uiteindelijk is besloten om deze eis niet op te nemen in de standaard omdat in de praktijk patiënt en zorgverlener altijd een context hebben waarin het sturen van de beelden past. Daarnaast is het uitgangspunt om de patiënt zo min mogelijk te laten invullen bij het sturen van een beeld.
  
 
== Niet functionele eisen en wensen ==
 
== Niet functionele eisen en wensen ==
*[[Hash-functie in FHIR media resource]]
+
Het technisch ontwerp bevat een aantal verplichte (technische) data elementen die niet zijn opgenomen in de functionele dataset. Een aantal van deze velden zijn verplicht gesteld om compatibiliteit met XDS-netwerken te ondersteunen. Het gaat om de volgende elementen:
 +
 
 +
* Indentificatie van het beeld en collectie beelden
 +
* Een hash van de data van het beeld
  
 
=Verantwoordelijkheid voor informatie=
 
=Verantwoordelijkheid voor informatie=
Regel 346: Regel 253:
 
<font size = "1">'''Referenties</font>
 
<font size = "1">'''Referenties</font>
  
=Bijlage: Documenthistorie=
+
=Release notes=
 
 
==Release notes==
 
  
 
In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen#Release_Notes|Ontwerpen landingspagina]] voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.
 
In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen#Release_Notes|Ontwerpen landingspagina]] voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.
  
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
+
{| class="wikitable" "cellpadding="10" style="background-color: white;"
 
!style="text-align:left;"|Release
 
!style="text-align:left;"|Release
 
!style="text-align:left;"|Versie
 
!style="text-align:left;"|Versie
 
!style="text-align:left;"|BITS issue
 
!style="text-align:left;"|BITS issue
 
!style="width:850px; text-align:left;"|Omschrijving
 
!style="width:850px; text-align:left;"|Omschrijving
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
|}
 
  
==Paginahistorie==
+
{{ReleaseNotes|package=2019.01 - April|release=1.0.6|issues=2|MM-1032|MM-954}}
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
+
{{ReleaseNotes|package=2019.01 - Maart|release=1.0.4|issues=1|MM-1007}}
!style="text-align:left;"|Versie
 
!style="text-align:left;"|Datum
 
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 28-11-2018
 
| style="background-color: white;"| Eerste conceptversie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 06-12-2018
 
| style="background-color: white;"| Conceptversie, inclusief afbeeldingen, op wiki verwerkt.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 10-12-2018
 
| style="background-color: white;"| Toevoeging van specificaties bij de sectie 'Informatie' o.b.v. antwoorden uit de verkenning.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 27-12-2018
 
| style="background-color: white;"|
 
* Aanpassing naamgeving van de informatiestandaard voor consistentie: van beeld naar beelden en van versturen naar sturen.
 
* Verwerking feedback.
 
* Herschreven en aanvulling van de paragraaf 'Informatie'.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 28-12-2018
 
| style="background-color: white;"|
 
* Aanpassing patient journey.
 
* Verplaatsing release notes naar functionele hoofdpagina.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 21-01-2019
 
| style="background-color: white;"|
 
* MSIOC-2 - Taal- en typfoutjes
 
* MSIOC-3 - Preconditie ontbeert beelden
 
* MSIOC-4 - Proces stappen bevat irrelevante punten
 
|-
 
| style="background-color: white;"| -
 
| style="background-color: white;"| 27-02-2019
 
| style="background-color: white;"| MSIOC-20 - Aanpassing patient journey
 
 
|}
 
|}

Huidige versie van 30 jul 2020 om 20:15


Naar medmij.nl
media
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van beelden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Use Cases

2.1 Use case 1: Sturen beelden vanuit een PGO

2.1.1 Doel en relevantie

 • Het voor patiënten/ personen mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door beelden te sturen naar (verschillende) zorgaanbieders.
 • Deze use case ondersteunt geen interactie met de patiënt middels het PGO. De zorgverlener kan niet online reageren op de gestuurde beelden. De zorgverlener dient buiten deze use case om de beelden te bespreken met de patiënt.

2.1.2 Domein

Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten/ personen.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd sturen van beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

Bij het sturen van beelden gaat het om de volgende informatie die uitgewisseld wordt: de beelden, bijbehorende meta-informatie per beeld en een mogelijk toelichting/ begeleidende tekst.

De informatie-elementen voor sturen en ontvangen van een beeld of collectie beelden staan in ART-DECOR Sturen Beelden.

2.1.4.1 Beeldformaat

 • De ontvangende systemen dienen de volgende gegevensformaten te ondersteunen: JPEG, PNG, GIF en JP2. De PGO bepaalt zelf in welke van deze ondersteunende beeldformaten, de beelden worden verstuurd. De genoemde beeldformaten zijn ook de gegevensformaten, bestaande uit één frame, die door DICOM standaard worden gespecificeerd voor gebruik bij DICOM web-services. Binnen deze use case zijn dit de enige gebruikte gegevensformaten voor beelden. Beeldformaat DICOM is niet in scope voor deze use case.
 • Beelden mogen extra (meta)informatie bevatten in bijvoorbeeld de Exif standaard. Een voorbeeld is het opslaan van patiëntgegevens binnen het beeldformaat JPEG. Hier wordt in deze use case echter geen gebruik van gemaakt.

2.1.4.2 Frequentie sturen beeld(en)

 • Met het oog op bijvoorbeeld een denial of service attack is de overweging geweest om de frequentie waarmee de patiënt beelden kan versturen te beperken. Besloten is om voorlopig geen beperkingen op te nemen in de standaard.

2.1.4.3 Grootte van beeld(en)

De maximale grootte van een beeld is 20 MB (voordat het Base64 encoded is). Een PGO kan één tot maximaal 3 beelden tegelijk sturen. De maximale grootte van een collectie beelden is 60 MB. Base64 codering maakt het resultaat 37% groter.

2.1.4.4 Toelichting

De patiënt kan per beeld en/of per collectie beelden een begeleidende tekst meegeven. Dit gaat middels de 'toelichting' meta-informatie elementen.

2.1.4.5 Meta-informatie

Het beeld dient te worden voorzien van voldoende meta-informatie om door het ontvangende systeem goed te kunnen worden geïnterpreteerd. De specificatie van de meta-informatie wordt gegeven in de dataset en transactiebeschrijving. Daarnaast kent het FHIR profiel, verwezen vanuit het technisch ontwerp, nog een aantal verplichte concepten. Deze use case houdt rekening met zelfstandige XIS-sen en met XIS-sen die zijn aangesloten op een XDS-netwerk door het bericht te voorzien van voldoende meta-informatie voor indexatie. Het correct indexeren van beelden in een XDS netwerk is de verantwoordelijkheid van het ontvangende XIS. Het technische ontwerp geeft een niet-normatieve implemenatierichtlijn middels een mapping van het FHIR bericht naar XDS concepten en het IHE MHD profiel.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil beelden sturen
Zorgaanbieder Wil beelden ontvangen

Bedrijfsrollen sturen beelden

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram sturen beelden

Activiteitendiagram sturen beelden

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient Journey – Thomas van Beek

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO schetst is de patiënt journey van Thomas van Beek.

De afgelopen periode heeft Thomas wisselend last van eczeem. De vorige keer dat Thomas een dergelijke aanval had, waren de klachten al afgenomen op het moment dat de afspraak met de huisarts plaatsvond. Om de ernst van de klachten te kunnen inschatten heeft de huisarts gevraagd of Thomas in het vervolg een foto kan maken van de eczeem wanneer deze in alle ernst aanwezig zijn. Vandaag is het weer zover. Bij het maken van de afspraak met de huisarts verzoekt de assistente of Thomas direct een foto kan maken en deze de huisarts wil toesturen. Thomas maakt foto's van onder andere zijn gezicht en upload deze naar zijn PGO. Een paar dagen na het versturen van de foto heeft hij een afspraak bij de huisarts. De foto's komen tijdens het consult ter sprake en een passende behandeling wordt gekozen.

2.1.6.2 Patient Journey – Kenneth van Someren

Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de patiënt journey van Kenneth van Someren.

De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. De stoel begon echter de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluit ze telefonisch contact op te nemen met de wondverpleegkundige van de organisatie. Deze vraagt om een duidelijke foto te maken en via het PGO te sturen voor beoordeling. De wondverpleegkundige ziet de foto en vind het ook zorgelijk. Daarom maak ze direct een afspraak met Kenneth om de plek zelf te beoordelen. De volgende ochtend lukt dat al en die middag komt de thuiszorg met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.

2.1.6.3 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Patiënt en zorgverlener maken de afspraak dat de patient een beeld kan sturen aan de zorgverlener.
 • Patiënt maakt, ontvangt of downloadt één of meerdere beelden en uploadt deze naar zijn PGO. De beelden kunnen gemaakt zijn door de patiënt, een zorgaanbieder of iemand anders.
 • Patiënt heeft de mogelijkheid om een begeleidende tekst van maximaal 1 MB toe te voegen aan het beeld en/of beelden.
 • Het PGO stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder.
  • Mogelijk moet of kan de patiënt metagegevens behorende bij de beelden aanvullen of invullen.
 • De zorgaanbieder raadpleegt de beelden in zijn eigen dossier (XIS).
 • De zorgverlener bespreekt het beeld buiten het PGO om met de patiënt. Deze use-case ondersteunt geen interactie met de patiënt middels het PGO.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.1.6.3.1 Preconditie
 • De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van beelden tussen het eigen PGO en de betreffende XIS.
 • De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het sturen van beelden.
 • Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen.
 • De beelden bevinden zich in of zijn toegankelijk voor, het PGO
2.1.6.3.2 Processtappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS).
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt de beelden van het PGO.
2.1.6.3.3 Postconditie
 • Indien het systeem van de zorgaanbieder (XIS) gebruik maakt van een XDS-omgeving zal dit systeem de beelden op gepaste wijze in het netwerk registreren.
 • De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om de beelden te kunnen zien en/of beoordelen.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de patiënt als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om beelden van de patiënt naar de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Sturen van Beelden MM-1.0.7-BES-FHIR Sturen van beelden naar zorgaanbieder
XIS Ontvangen van Beelden MM-1.0.7-BEO-FHIR Ontvangen van beelden vanuit het PGO

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een stuur- en ontvangstbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Beelden (PUSH) Sturen Beelden MM-1.0.7-BES-FHIR PGO Patiënt Beelden in FHIR
Ontvangen Beelden MM-1.0.7-BEO-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Sturen Beelden

Use case diagram sturen beelden

3 Functionaliteit

3.1 Eisen en wensen

 • Afstemming vooraf: Tijdens de ontwikkeling van de informatiestandaard is er nagedacht over het opnemen van een verplichte checkbox die de patiënt moet aanvinken om aan te geven dat er afstemming is geweest met de zorgverlener. Uiteindelijk is besloten om deze eis niet op te nemen in de standaard omdat in de praktijk patiënt en zorgverlener altijd een context hebben waarin het sturen van de beelden past. Daarnaast is het uitgangspunt om de patiënt zo min mogelijk te laten invullen bij het sturen van een beeld.

3.2 Niet functionele eisen en wensen

Het technisch ontwerp bevat een aantal verplichte (technische) data elementen die niet zijn opgenomen in de functionele dataset. Een aantal van deze velden zijn verplicht gesteld om compatibiliteit met XDS-netwerken te ondersteunen. Het gaat om de volgende elementen:

 • Indentificatie van het beeld en collectie beelden
 • Een hash van de data van het beeld

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Persoonlijke Gezondheidsomgeving 06-12-2018 https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ Patiëntenfederatie Nederland
- Rendered Media Types 10-12-2018 http://dicom.nema.org/medical/dicom/2017d/output/html/part18.html#table_6.1.1-3 NEMA (DICOM)
- Exif 10-12-2018 https://en.wikipedia.org/wiki/Exif WikipediaReferenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2019.01 - April 1.0.6 MM-1032 Removed the explicit slice "masterIdentifier" from the images-Media profile, as it was impossible to define a discriminator. The masterIdentifier concept is now defined directly on Media.identifier.
MM-954 Removed several stand-alone examples for the Images standard which were already present in an example Bundle, as they only have meaning within a Bundle context and Removed an illegal extension from one of the Images examples.
2019.01 - Maart 1.0.4 MM-1007 The IG for the Images information standard included broken links to example instances on Simplifier. These have been removed and replaced with a general link to example instances on Simplifier.